Administrere brugere og angive tilladelser for et websted baseret på Windows SharePoint Services-teknologi

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Gælder for

Microsoft Windows® SharePoint® Services-teknologi

I dette selvstudium vejledes du gennem processen med at få vist en liste over brugere og ændre oplysninger om en bruger af dit websted, plus tilføjelse af brugere og tildele dem til grupper af websteder. Du lærer også, hvordan du opretter tilladelser for en bestemt liste eller et dokumentbibliotek.

Forestil dig, at du administrerer et websted, der er baseret på Microsoft Windows SharePoint Services for Contoso Corporation. Du vedligeholder listen over brugere til webstedet, og du styrer deres adgangsniveau. Contoso for nylig har ansat en ny medarbejder, der skal føjes til webstedet. Senere får du at vide, at denne nye medarbejder for nyligt har ændret sit navn, og du skal opdatere webstedet med disse oplysninger. Hendes jobfunktion har også ændret sig, og så hun skal have tildelt det relevante adgangsniveau, så hun kan arbejde med indhold på webstedet og foretage designændringer. Du skal foretage disse ændringer i brugerlisterne for webstedets plus sikre en SharePoint-liste, så kun én bruger kan redigere oplysninger, selvom alle andre kan se den.

Mål

Når du har fuldført dette selvstudium, ved du, hvordan du:

 • Føjer en bruger til et websted.

 • Får vist en liste over brugere og får vist og ændrer oplysningerne om en bruger.

 • Ændrer tilladelsesniveauet for en bruger.

 • Giver en bruger eller gruppe adgang til en bestemt SharePoint-liste.

Inden du begynder

For at fuldføre dette selvstudium, skal du være medlem af administratorgruppen for websted på et Windows SharePoint Services-websted. Det er bedst at prøve disse selvstudier på et websted, der ikke bruges af en gruppe.

Oprette et øvelseswebsted

 1. Klik på Opret i det øverste linkpanel i et eksisterende websted.

 2. Klik på Websteder og arbejdsområder i sektionen Websider.

 3. Skriv et navn f.eks. Øvelseswebsted og en beskrivelse på det nye websted i sektionen Titel og beskrivelse.

 4. Udfyld den webadresse (URL), der skal angives for det nye websted i sektionen Webadresse.

  Den første del af adressen leveres til dig.

 5. klik på Brug entydige tilladelser i sektionen Tilladelser.

 6. Klik på Opret.

 7. Klik på Teamwebsted i listen Skabelon på siden til valg af skabelon, og klik derefter på OK.

Nu hvor du har dit øvelseswebsted, kan du oprette en øvelsesliste.

Oprette en øvelsesliste

 1. Klik på Opret i det øverste linkpanel i dit øvelseswebsted.

 2. Klik på Brugerdefineret liste i sektionen Brugerdefinerede lister.

 3. Skriv Incitament i feltet Navn, og klik derefter på Opret.

Med din øvelseswebsted konfigureret er du klar til at administrere brugere og tilladelser på webstedet.

Føje brugere til et websted

Contoso Corporation for nylig har ansat en ny sælger. Denne medarbejder, Mary North, skal føjes til webstedet og være tildelt til webstedsgruppen Bidragyder, så hun kan begynde at arbejde med de andre medlemmer af salgsteamet.

Ved at bruge siden Administrer brugere kan du få vist en liste over brugere, sortere listen, føje brugere til den, ændre gruppemedlemskabet for webstedet og slette brugere.

Bemærk!: Du skal være medlem af webstedsgruppen Administratorer for at kunne bruge siden Administrer brugere.

Administrere brugere

Du kan bruge enten en domæneadresse for brugeren (DOMÆNE\brugernavn) eller en mailadresse (f.eks someone@example.com) for at tilføje en bruger. Hvis du tilføjer brugere fra din organisations domæne, søges der efter brugerens visningsnavn og udfyldes automatisk. Hvis du opretter entydige konti baseret på mailadresser, kan du udfylde brugerens visningsnavn eller lade brugeren opdatere deres visningsnavn senere.

For dette selvstudium tilføjer du en fiktiv bruger med en fiktiv mailadresse. Hvis du foretrækker det, eller hvis dit miljø kræver et virkeligt brugernavn og en virkelig adresse, kan du tilføje en ægte brugerkonto fra din organisation.

Føje en bruger til dit websted.

 1. Klik på Webstedsindstillinger på øvelseswebstedet.

 2. Klik på Administrer brugere på siden Indstillinger for websted i sektionen Administration.

 3. Klik på Tilføj bruger på siden Administrer brugere.

 4. I trin 1: Sektionen Vælg brugere, skriv mary@contoso.com for at tilføje en fiktiv bruger (Mary North).

  Du kan også skrive den faktiske mailadresse eller DOMÆNE\brugernavn for en bruger i organisationen for at tilføje en virkelig bruger.

 5. I trin 2: Sektionen Vælg tilladelser, vælg afkrydsningsfeltet Bidragyder, og klik derefter på Næste.

 6. I trin 3: Sektionen Bekræft brugere, bekræft mailadressen, og hvis du føjer en fiktiv bruger, skriv maryn som brugernavnet og Mary North som det viste navn.

  Hvis du bruger en ægte brugerkonto, skal du bekræfte brugernavnet og det viste navn for den pågældende konto.

 7. I trin 4: Sektionen Send mail, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Send følgende mail for at give disse brugere, at de er tilføjet.

  Bemærk!: Da dette er en øvelse, vil du ikke sende en mail til din nye bruger.

 8. Klik på Udført.

  Hvis meddelelsen "Brugeren findes ikke" vises, kan du prøve at gentage disse trin ved at bruge oplysningerne for en virkelig bruger i organisationen.

Få vist og ændre oplysninger om brugere af webstedet

Mary North har for nyligt ændret sit navn til Mary Baker. Det vidste du ikke, da tilføjede hendes konto, så du skal nu opdatere den, så hendes nyt navn afspejles på dit websted.

Du kan se en liste over alle brugere, der hører til et websted fra siden Brugeroplysninger. Denne liste viser oversigtsoplysninger, og du kan klikke på hvert brugernavn til at få vist oplysninger om den pågældende bruger.

Få vist en oversigt over brugere

 1. Klik på Webstedsindstillinger på øvelseswebstedet.

 2. Klik på Få vist oplysninger om webstedsbrugere under Administrer mine oplysninger.

  Du kan få vist en liste over alle brugere på webstedet.

Liste med brugeroplysninger

Hvis du klikker på et brugernavn, vises brugerens mailadresse og eventuelle bemærkninger om den pågældende bruger, som en webstedsadministrator har tilføjet. Hvis du er medlem af webstedsgruppen Administratorer, kan du også få vist, om brugeren er webstedsadministrator (eller ejer af webstedet), og du kan ændre brugerens oplysninger.

brugerdetaljer

Bemærk!: Alle medlemmer af webstedet kan få vist listen over brugere på siden med brugeroplysninger og kan klikke for at få vist oplysninger om en bruger. Imidlertid er det kun medlemmer af webstedsgruppen Administrator, eller brugerne selv, som kan dog ændre brugeroplysningerne.

Ændre et brugernavn

 1. Klik på Mary North på siden Brugeroplysninger (eller den brugerkonto, du har tilføjet).

 2. Klik på Rediger brugeroplysninger.

 3. Vælg "North", og skriv "Baker" i feltet Visningsnavn (eller skift det tilsvarende efternavnet for den brugerkonto, du har oprettet).

 4. Klik på Gem og luk.

Tildele brugere til grupper

Mary Baker, tidligere Mary North, er blevet tildelt til at hjælpe dig med at oprette indhold til dit websted og sørge for, at webstedets design er frisk og interessant. Hun kan i øjeblikket kun tilføje og ændre elementer på lister og biblioteker, men nu har hun brug for at kunne ændre mere af webstedet. Du kan give hendes mere omfattende rettigheder, så hun kan foretage de ændringer, hun skal lave.

I Windows SharePoint Services styres rettigheder til et websted af medlemskabet af grupper af websteder. Brugerne skal tildeles en webstedsgruppe skal kunne få vist et websted eller foretage ændringer til et websted. Der er fem webstedsgrupper som standard:

 • Gæst    En særlig gruppe, der giver gæstebrugere adgang til en specifik liste, uden at give adgang til hele webstedet. (Se følgende sektion, "Indstille brugertilladelser for en liste eller et dokumentbibliotek", for at få flere oplysninger om webstedsgruppen Gæst).

 • Læser    Tillader, at en bruger til at få vist elementer på lister og dokumentbiblioteker, få vist sider på webstedet, og oprette et websted ved hjælp af Oprettelse af nyt websted.

 • Bidragyder    Tillader, at en bruger kan interagere med webdele, lister og dokumentbiblioteker. De kan også oprette og administrere personlige visninger og på tværs af webstedsgrupper og tilpasse webdelssider.

 • Webdesigner    Tillader, at en bruger kan tilpasse webstedet ved hjælp af HTML-værktøjer eller en websideeditor, der er kompatibel med Windows SharePoint Services, f.eks Microsoft Office FrontPage 2003. Medlemmer af webstedsgruppen Webdesigner kan f.eks. oprette lister fra selve webstedet eller føje sider til webstedet ved hjælp af en websideeditor.

 • Administratoren    Tillader, at en bruger har fuld kontrol over et websted. Medlemmer af webstedsgruppen Administrator kan konfigurere indstillinger, administrere brugere og grupper af websteder og få vist analysedata af brugen.

Da du føjede Mary North (nu Baker) til webstedet, tildelte du hende til webstedsgruppen Bidragyder. Du kan ændre disse tildelinger når som helst. Hvis du vil ændre, hvilke webstedsgrupper en bruger er medlem af, skal bruge du siden Administrer brugere. Du skal være medlem af webstedsgruppen Administratorer for at kunne bruge siden Administrer brugere.

Hvis du fjerner en bruger fra alle grupper af websteder, har den pågældende bruger ikke længere brugsrettigheder på webstedet.

Tildele en bruger til en anden webstedsgruppe

 1. Klik på Webstedsindstillinger på den øverste navigationslinje for øvelseswebstedet.

 2. Klik på Administrer brugere på siden Indstillinger for websted i sektionen Administration.

 3. Markér afkrydsningsfeltet ud for Mary Baker på siden Administrer brugere (eller den bruger, du har oprettet).

 4. Klik på Rediger webstedsgruppe af udvalgte brugere.

 5. I området Medlemskab af webstedsgruppe skal du markere afkrydsningsfeltet ud for Webdesigner og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for Bidragyder.

 6. Klik på OK.

Mary Baker er nu et medlem af webstedsgruppen Webdesignere og kan oprette lister eller ændre webstedet efter behov.

Angive brugertilladelser på en liste eller i et dokumentbibliotek

Webstedet indeholder en liste over incitamenter – en liste over fordele, der er tildelt for at motivere sælgere til at generere indtægter. Du skal sikre denne liste, så kun Mary Baker kan tilføje, ændre eller slette incitamenter, men du også skal sørge for alle andre få vist en liste.

Med Windows SharePoint Services, kan du angive bestemte tilladelser for en liste eller et dokumentbibliotek, adskilt fra resten af webstedet. Du kan fjerne brugere, der ikke skal have adgang til listen, og tilføje kun dem, der skal have adgang.

Som standard kan medlemmer af webstedsgruppen Bidragyder f.eks. få vist, indsætte, redigere og slette elementer på lister og dokumentbiblioteker. Hvis kun tre personer skal have disse rettigheder på listen over incitamenter, kan du fjerne tilladelserne for webstedsgruppe Bidragyder til den pågældende liste og blot tilføje tre brugere med de nødvendige rettigheder.

Når du tildeler brugerne adgang til en liste eller et dokumentbibliotek, kan du gøre det ved at markere de tilladelser, de faktisk skal have. Så hvis en bruger skal kunne få vist elementer, skal du klikke på Vis elementer.

Bibliotekstilladelser pr. liste og pr. dokument administreres fra selve listen eller dokumentbiblioteket. Du kan tilføje eller fjerne brugere på en liste eller et dokumentbibliotek uden at tilføje eller fjerne dem fra webstedet som en helhed.

Hvis du føjer en bruger til en liste eller et dokumentbibliotek, som ikke er allerede medlem af webstedet, er brugeren føjet til webstedet, men blevet tildelt webstedsgruppen Gæst. Denne særlige webstedsgruppe bruges kun til at give brugere adgang til en bestemt liste eller et dokumentbibliotek, men udtrykker ingen yderligere rettigheder til webstedet som en helhed. Medlemmer af webstedsgruppen Gæst kan få vist venstre og øverste navigationslinje, når de får vist listen eller dokumentbiblioteket.

Tildele liste- eller bibliotekstilladelser til en bruger

 1. Klik på incitamenter i sektionen Lister på værktøjslinjen Hurtig start på startsiden på øvelseswebstedet.

 2. Klik på Rediger indstillinger og kolonner i listen Handlinger.

 3. Klik på Ændre tilladelser for denne liste i sektionen Generelle indstillinger på siden Tilpas incitamenter.

 4. Klik på Tilføj bruger på værktøjslinjen for listen.

 5. I trin 1: Sektionen Vælg brugere, området i Brugere: skriv mary@contoso.com i tekstfeltet for at tilføje Mary Baker, eller skriv den mailadresse eller DOMÆNE\brugernavn på den bruger, du tidligere har tilføjet.

 6. I trin 2: Sektionen Vælg tilladelser under Webstedsgrupper: Klik på Vise, indsætte, redigere, slette elementer skifte listeindstillinger, og klik derefter på Næste.

 7. I trin 3: Sektionen Bekræft brugere: Kontrollér, at mailadressen, brugernavnet og visningsnavnet for Mary Baker (eller en anden bruger) er korrekte.

 8. I trin 4: Sektionen Send mail, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Send følgende mail for at give disse brugere, at de er tilføjet.

  Bemærk!: Da dette er en øvelse, vil du ikke sende en mail til din nye bruger.

 9. Klik på Afslut.

Selvom den foregående procedure vejleder dig gennem at tildele tilladelser pr. liste for en bestemt bruger, er det samme fremgangsmåde, du skal bruge til et dokumentbibliotek. Bare gå til siden Dokumentbibliotek, klik på Rediger indstillinger og kolonner, og klik derefter på Ændre tilladelser for dette dokumentbibliotek på siden Tilpas < navn på dokumentbibliotek >, og følg derefter trin 4 til 9 nedenfor.

Nu da Mary Baker har tilladelse til at ændre listen, skal du ændre tilladelserne for webstedsgruppen Bidragyder for at forhindre, at medlemmerne kan ændre listen. Denne fremgangsmåde fungerer også for et dokumentbibliotek.

Ændre liste- eller bibliotekstilladelser for en gruppe af websteder

 1. På Ændr tilladelser: Siden Incitamenter, vælg afkrydsningsfeltet Bidragyder, og klik derefter på Redigere tilladelser for de markerede brugere.

 2. Klik på Vis elementer i sektionen Vælg tilladelser, og klik derefter på OK.

Denne fremgangsmåde fungerer også for et dokumentbibliotek.

Forslag til næste trin

Når du har fuldført dette selvstudium, bør du slette din øvelsesbruger, så du ikke efterlader en fiktiv bruger på dit websted. Klik på Administrer brugere for at slette en bruger på siden Indstillinger for websted. Markér afkrydsningsfeltet ud for Mary North på siden Administrer brugere, og klik derefter på Fjern de markerede brugere.

Du vil måske også slette øvelseswebstedet, så serverressourcer ikke går til spilde. Hvis du vil slette et websted, skal du klikke på Gå til Administration af gruppe på siden Indstillinger for websted. Klik på Slet webstedet på siden Webstedsadministration i sektionen Administration og statistik. Klik Slet på bekræftelsessiden.

Opgaverne i dette selvstudium er ikke beregnet til at blive en omfattende liste over de administrationsopgaver for et websted baseret på Windows SharePoint Services. De er blot repræsentant for typerne af opgaver, du skal udføre, når du administrerer et SharePoint-websted. Du kan finde flere oplysninger om administration af dit websted ved hjælp-systemet.

De firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, personer, steder og begivenheder, der anvendes som eksempler og er afbilledet heri, er alle fiktive. Enhver lighed med faktiske firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, personer, steder eller begivenheder er tilfældig og på ingen måde tilsigtet.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×