Administrer udrulning af Office 365-tilføjelsesprogrammer i Office 365 Administration

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Office-tilføjelsesprogrammer hjælper dig med at tilpasse dine dokumenter og effektivisere den måde, hvorpå du får adgang til oplysninger på internettet (se Begynd at bruge dit Office-tilføjelsesprogram). Som Office 365-administrator kan du installere Office-tilføjelsesprogrammer for brugerne i din organisation. Du kan gøre dette ved hjælp af funktionen Centraliseret udrulning i Office 365 Administration.

For de fleste administratorer anbefales det, at de benytter Centraliseret udrulning, som er den mest funktionsrige måde til at udrulle tilføjelsesprogrammer til brugere og grupper i organisationen. Du kan få mere at vide om, hvordan du fastsætter, om din organisation kan understøtte Centraliseret udrulning under Få fastsat, om Centraliseret udrulning af tilføjelsesprogrammer fungerer for din Office 365 organisation.

Centraliseret udrulning har følgende fordele:

 • En global administrator kan tildele et tilføjelsesprogram direkte til en bruger, til flere brugere via en gruppe eller til alle i lejeren.

 • Når det relevante Office-program starter, hentes tilføjelsesprogrammet automatisk til brugeren. Hvis tilføjelsesprogrammet understøtter tilføjelsesprogramkommandoer, vises tilføjelsesprogrammet automatisk på båndet i Office-programmet.

 • Tilføjelsesprogrammer vises ikke længere for brugere, hvis administratoren slår tilføjelsesprogrammet fra eller sletter det, eller hvis brugeren fjernes fra Azure Active Directory eller fra en gruppe, som tilføjelsesprogrammet er tildelt til.

Bemærkninger!: 

 • Til Word, Excel og PowerPoint skal du bruge et SharePoint-appkatalog til at udrulle tilføjelsesprogrammer til brugere i et lokalt miljø uden forbindelse til Office 365, og/eller hvor understøttelse af SharePoint-tilføjelsesprogrammer er påkrævet.

 • Til Outlook skal du bruge Exchange-kontrolpanelet til at installere tilføjelsesprogrammet i et lokalt miljø uden forbindelse til Office 365.

Anbefalet fremgangsmåde for installation af Office-tilføjelsesprogrammer

Overvej at udrulle tilføjelsesprogrammer i faser for at hjælpe med til at sikre en uproblematisk implementering af tilføjelsesprogrammerne. Vi anbefaler den følgende fremgangsmåde:

 1. Udrul tilføjelsesprogrammet til et begrænset antal virksomhedsinteressenter og medlemmer af it-afdelingen. Evaluer, om installationen er vellykket, og gå videre til trin 2, hvis det er tilfældet.

 2. Udrul til en større gruppe personer i virksomheden, der skal bruge tilføjelsesprogrammet. Igen, evaluer resultaterne, og gå til næste trin i en komplet installation, hvis alt går godt.

 3. Fuld udrulning til målgruppen af brugere.

Afhængigt af målgruppens størrelse, bør du overveje at tilføje eller fjerne udrulningstrin.

Installér et Office-tilføjelsesprogram ved hjælp af Office 365 Administration

Før du begynder, skal du læse Få fastsat, om Centraliseret udrulning af tilføjelsesprogrammer fungerer i din Office 365-organisation.

Bemærk!  

For tilføjelsesprogrammer med enkeltlogon deles de tildelte brugere og grupper også med tilføjelsesprogrammer, der deler det samme Azure App-id. Eventuelle ændringer i brugertildelinger gælder også for disse tilføjelsesprogrammer. De relaterede tilføjelsesprogrammer vises på denne side.

Liste over områder

Bemærk! Når den globale administrator klikker på Gem, skrives samtykke for alle brugere i lejeren, ikke kun for dem, som tilføjelsesprogrammet er tildelt.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Markér ikonet for appstarteren Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator.

  Tip!: Administrator vises kun for Office 365-administratorer.

 3. I navigationsmenuen skal du vælge Indstillinger>Tjenester og tilføjelsesprogrammer.

 4. Hvis du ser en meddelelse øverst på siden, der annoncerer den nye Office 365 Administration, skal du klikke på meddelelsen for at gå til den foreløbige version af Administration (læs Om Office 365 Administration).

 5. Vælg Upload tilføjelsesprogram øverst på siden.

 6. Vælg mellem en af følgende indstillinger på siden Centraliseret udrulning:

  • Jeg vil tilføje et tilføjelsesprogram fra Office Store

  • Jeg har manifestfilen (.xml) på denne enhed: Vælg Gennemse for at finde den ønskede manifestfil (.xml).

  • Jeg har en URL-adresse til manifestfilen: Indtast URL-adressen i det pågældende felt for at vælge denne indstilling.

  Skærmbillede viser dialogboksen Nyt tilføjelsesprogram til Centraliseret udrulning. De tilgængelige indstillinger er at tilføje et tilføjelsesprogram via Office Store, søge efter en manifestfil eller skrive URL-adressen for manifestfilen.
 7. Vælg Næste.

 8. Hvis du har valgt indstillingen til tilføjelse af et tilføjelsesprogram fra Office Store, kan du nu vælge det ønskede tilføjelsesprogram i Vælg et tilføjelsesprogram. Bemærk, at du kan få vist tilgængelige tilføjelsesprogrammer via kategorier i Forslag til dig, Klassifikation eller Navn. Det er kun muligt at tilføje gratis tilføjelsesprogrammer fra Office Store. Betalte tilføjelsesprogrammer understøttes ikke i øjeblikket.

  Bemærk!: Med Office Store-indstillingen bliver opdateringer og forbedringer af tilføjelsesprogrammet automatisk gjort tilgængelige for brugere uden din indgriben.

  Skærmbillede viser dialogboksen Vælg et tilføjelsesprogram til Office Store. Et rulleelement til visning af tilgængeligt tilføjelsesprogram viser kategorierne Foreslået til dig, Klassificering og Navn.
 9. Tilføjelsesprogrammet er nu aktiveret. På siden for tilføjelsesprogrammet er dets status Til svarende til det viste for tilføjelsesprogrammet Power BI-felter i skærmbilledet nedenfor. I Hvem der har adgang skal du vælge Rediger for at angive, hvem tilføjelsesprogrammet er installeret til.

  Bemærk!: Som standard kan tilføjelsesprogrammet ikke installeres til alle, før du identificerer personer eller grupper.

  Tip!: Få mere at vide om de andre tilstande, der gælder for et tilføjelsesprogram. Se Tilføjelsesprograms tilstande senere i dette emne.

  Skærmbillede viser siden Centraliseret udrulning for tilføjelsesprogrammet Power BI-felter. I feltet med navnet Hvem har adgang er værdien Aktuelt ikke-tildelt, og markøren peger på Rediger.
 10. På siden Rediger, hvem der har adgang skal du vælge enten Alle eller Bestemte brugere/grupper. Du kan bruge søgefeltet til at finde de brugere eller grupper, som du ønsker at installere tilføjelsesprogrammet til.

  Skærmbillede viser siden Redigering, og hvem der har adgang til siden for tilføjelsesprogrammet Power BI-felter. Indstillinger, der kan vælges mellem, er Alle eller Bestemte brugere/grupper. Hvis du vil angive bestemte brugere eller grupper, skal du bruge Søgefeltet.
 11. Kun for tilføjelsesprogrammer til enkeltlogon:
  På denne side vises listen over Graph-områder, der kræves, for at tilføjelsesprogrammet kan fungere.

 12. Når du er færdig, skal du vælge Gem, gennemse indstillingerne for tilføjelsesprogrammer og derefter vælge Luk.

  Du kan nu se dit tilføjelsesprogram sammen med andre apps i Office 365.

  Tolføjelsesprogram installeret via Office 365 Administration

Det er en god idé at informere de pågældende brugere og grupper om, at du har udrullet tilføjelsesprogrammet, så de ved, at det er tilgængeligt. Overvej at sende en mail til dem, der beskriver, hvornår og hvordan de kan bruge tilføjelsesprogrammet, og som forklarer, hvordan tilføjelsesprogrammet kan hjælpe dem med at udføre deres arbejde bedre. Inkluder eller send et link til relevant indhold i Hjælp eller Ofte stillede spørgsmål, der kan hjælpe brugere med eventuelle problemer med tilføjelsesprogrammet.

Administratorer kan tildele et tilføjelsesprogram til alle eller bestemte brugere og grupper. Hver indstilling har konsekvenser:

 • Alle: Som navnet antyder, tildeler denne indstilling tilføjelsesprogrammet til hver enkelt bruger i lejeren. Brug denne indstilling sparsomt og kun til tilføjelsesprogrammer, der er virkelig universale for din organisation.

 • Brugere: Hvis du tildeler et tilføjelsesprogram til en individuel bruger, skal du først tilføje den pågældende bruger for at installere tilføjelsesprogrammet til en ny bruger. Det samme gælder for at fjerne brugere.

 • Grupper: Hvis du tildeler et tilføjelsesprogram til en gruppe, får brugere, som er tilføjet til denne gruppe, automatisk tildelt tilføjelsesprogrammet. Når en bruger fjernes fra en gruppe, mister brugeren også adgangen til tilføjelsesprogrammet. I begge tilfælde skal du ikke foretage dig yderligere som administrator.

Den indstilling, der passer bedst til din organisation, afhænger af din konfiguration. Vi anbefaler dog, at du udfører tildelinger via grupper. Som administrator kan det være nemmere for dig at administrere tilføjelsesprogrammer vha. grupper og styre medlemskabet af disse grupper i stedet for at være nødt til at ændre de tildelte brugere hver gang. I andre situationer, kan det derimod være praktisk at begrænse adgangen til ganske få brugere og derfor tildele adgang til bestemte brugere. Du er derfor nødt til at administrere de tildelte brugere manuelt.

I følgende tabel beskrives de tilstande, der gælder for et tilføjelsesprogram.

Tilstand

Sådan opstår tilstanden

Effekt

Aktiv

Administratoren har uploadet tilføjelsesprogrammet og tildelt det til brugere eller grupper.

Brugere og grupper, der er tildelt til tilføjelsesprogrammet, kan se det i de relevante klienter.

Slået fra

Administrator har deaktiveret tilføjelsesprogrammet.

Brugere og grupper, der er tildelt til tilføjelsesprogrammet, har ikke længere adgang til det.

Hvis tilføjelsesprogrammets tilstand ændres til Aktiv, får brugere og grupper adgang til det igen.

Slettet

Administratoren har slettet tilføjelsesprogrammet.

Brugere og grupper, der er tildelt tilføjelsesprogrammet, har ikke længere adgang til det.

Overvej at slette et tilføjelsesprogram, hvis ingen bruger det mere. Det kan være praktisk at deaktivere et tilføjelsesprogram, hvis det kun bruges på bestemte tidspunkter af året.

Office-tilføjelsesprogrammer kombinerer en XML-manifestfil, der indeholder nogle metadata om tilføjelsesprogrammet, men først og fremmest henviser det til et webprogram, som indeholder alle koder og logik. Tilføjelsesprogrammer kan have varierende funktioner. Tilføjelsesprogrammer kan f.eks.:

 • Vise data.

 • Læse en brugers dokument for at tilbyde kontekstafhængige tjenester.

 • Læse og skrive data til og fra en brugers dokument for at skabe værdi for den pågældende bruger.

Du kan finde flere oplysninger om typer af Office-tilføjelsesprogrammer og deres funktioner i Oversigt over Office-tilføjelsesprogrammer, især afsnittet "Office-tilføjelsesprogrammets anatomi."

Hvis du vil interagere med brugerens dokument, skal tilføjelsesprogrammet angive hvilke tilladelser, det skal bruges i manifestet. En JavaScript API-adgangstilladelsesmodel i fem niveauer danner basis for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed for brugere af tilføjelsesprogrammer til opgaveruder. Størstedelen af tilføjelsesprogrammerne i Office Store har niveau LæsSkrivDokument, hvor næsten alle tilføjelsesprogrammer som minimum understøtter LæsDokument-niveauet. Du kan finde flere oplysninger om tilladelsesniveauer i Anmod om tilladelser for brug af API i tilføjelsesprogrammer til indhold og opgaveruder.

Når du opdaterer et manifest, vil de typiske ændringer være et tilføjelsesprograms ikon og tekst. Nogle gange ændrer tilføjelsesprogramkommandoer sig. Tilladelserne for tilføjelsesprogrammet ændrer sig dog ikke. Det webprogram, hvori alle koder og logik til tilføjelsesprogrammet kører, er underlagt ændringer til enhver tid, hvilket er en typisk egenskab for webprogrammer.

Opdateringer af tilføjelsesprogrammer sker på følgende måde:

 • Line of business-tilføjelsesprogram: I dette tilfælde, hvor en administrator eksplicit overførte et manifest, kræver tilføjelsesprogrammet, at administratoren overfører et nyt manifest for at understøtte ændringer af metadata. Næste gang de relevante Office-programmer starter, opdateres tilføjelsesprogrammet. Webprogrammet er underlagt ændringer til enhver tid.

 • Office Store-tilføjelsesprogram: Når en administrator har valgt et tilføjelsesprogram fra Office Store, opdateres tilføjelsesprogrammet senere i Centraliseret udrulning, hvis et tilføjelsesprogram opdateres i Office Store. Næste gang de relevante Office-programmer starter, opdateres tilføjelsesprogrammet. Webprogrammet er underlagt ændringer til enhver tid.

Som organisation kan det være en fordel at forhindre download af nye Office tilføjelsesprogrammer fra Office Store. Dette kan bruges sammen med Centraliseret udrulning for at sikre, at kun organisationsgodkendte tilføjelsesprogrammer udrulles til brugere i organisationen.

Sådan slår du anskaffelse af tilføjelsesprogrammer fra:

 1. Gå til Office 365 Administration.

 2. Gå til Indstillinger > Tjenester og tilføjelsesprogrammer.

 3. Klik på Office Store

 4. Klik på til/fra-knappen ud for indstillingen Lad personer i organisationen gå til Office Store, så den er slået Fra.

Dette forhindrer alle brugere i at anskaffe følgende tilføjelsesprogrammer fra store.

 • Tilføjelsesprogrammer til Word, Excel og PowerPoint 2016 fra:

  • Windows

  • Mac

  • Office Online

  • iOS

 • Anskaffelser, der starter i AppSource

 • Tilføjelsesprogrammer i Office 365

En bruger, der forsøger at åbne store, får vist følgende meddelelse: Office 365 er konfigureret til at forhindre individuel anskaffelse af tilføjelsesprogrammer fra Office Store.

Understøttelse af deaktivering af Office Store er tilgængeligt i følgende versioner:

 • Windows: 16.0.9001 – tilgængelig i øjeblikket i den månedlige kanal. Tilgængelig i den halvårlige udgivelse i juli 2018.

 • Mac: 16.10.18011401 – tilgængelig i øjeblikket.

 • iOS: 2.9.18010804 – tilgængelig i øjeblikket.

 • Office Online – tilgængelig i øjeblikket.

Dette forhindrer ikke, at en administrator kan bruge Centraliseret udrulning til at tildele et tilføjelsesprogram fra Office Store.

Hvis du vil forhindre en bruger i at logge på med en Microsoft-konto, kan du begrænse login til kun at bruge organisationskontoen. Få flere oplysninger ved at se her.

Bemærk!: Installation af Outlook tilføjelsesprogrammet administreres af en anden proces.

Mindreårige og hentning af tilføjelsesprogrammer fra Store

Den generelle forordning omdatabeskyttelse (GDPR – General Data Protection Regulation) er en EU-forordning, der træder i kraft den 25. maj 2018. Den giver brugerne beskyttelse af deres data og rettigheder til dem. Et af aspekterne i GDPR er, at mindreåriges private oplysninger ikke må sendes til parter, som deres forældre eller værger ikke har godkendt. Aldersgrænsen for, hvornår en person er mindreårig, afhænger af det område, hvor personen befinder sig.

Områder, der har lovmæssige reguleringer om forældresamtykke omfatter USA, Sydkorea, Storbritannien og EU. For disse områder vil en mindreårig blive blokeret via Azure Active Directory fra at kunne hente nye Office-tilføjelsesprogrammer fra Store og køre de tilføjelsesprogrammer, der tidligere er blevet købt. For de lande, der ikke har lovmæssige reguleringer, vil der ikke være nogen begrænsninger for hentning.

En bruger vurderes som mindreårig på baggrund af de data, der er angivet i Azure Active Directory. Lejeradministratoren har ansvaret for at angive, om en bruger er mindreårig eller ej, og om forældrene har givet deres samtykke for den pågældende bruger.

Hvis en forælder/værge giver tilladelse til, at en mindreårig kan bruge et bestemt tilføjelsesprogram, kan lejeradministratoren bruge centraliseret udrulning til at installere tilføjelsesprogrammet for alle de mindreårige, der har tilladelse.

For at overholde GDPR i forhold til mindreårige skal du sørge for, at et af følgende builds af Office er installeret på din skole eller i din virksomhed.

For Word, Excel, PowerPoint og Project:

Platform

Buildnummer

Office 2016 ProPlus Monthly til Windows

9001.2138 

Office 2016 ProPlus Semi-Annual

8431.2159

Office 2016 til Windows

16.0.4672.1000

Office 2013 til Windows

15.0.5023.1000

Office 2016 til Mac

16.11.18020200

Office 2016 til iOS

2.12.18032600

Office Online

I/T

For Outlook:

Platform

Buildnummer

Outlook 2016 til Windows (MSI)

Buildnummer er ikke angivet

Outlook 2016 til Windows (C2R)

16.0.9323.1000

Office 2016 til Mac

16.0.9318.1000

Outlook Mobile til iOS

2.75.0

Outlook Mobile til Android

2.2.145

Outlook Online

I/T

Krav til Office 2013

Word, Excel og PowerPoint 2013 til Windows understøtter de samme mindre kontroller, hvis ADAL (Active Directory Authentication Library) er aktiveret. Der er to muligheder for overholdelse som beskrevet nedenfor.

Slutbrugeroplevelse med tilføjelsesprogrammer

Nu hvor du har installeret tilføjelsesprogrammet, kan dine slutbrugere begynde at bruge det i deres Office-programmer (se Begynd at bruge dit Office-tilføjelsesprogram). Tilføjelsesprogrammet vises på alle platforme, der understøtter tilføjelsesprogrammet.

Hvis tilføjelsesprogrammet understøtter tilføjelsesprogramkommandoer, vises kommandoerne på Office-båndet. I følgende eksempel vises kommandoen Søg citat for tilføjelsesprogrammet Citater.

Skærmbillede viser en sektion af båndet Office med kommandoen Søg citater fremhævet i tilføjelsesprogrammet Citater.

Hvis det installerede tilføjelsesprogram ikke understøtter tilføjelsesprogramkommandoer, eller hvis du vil have vist alle de installerede tilføjelsesprogrammer, kan du få dem vist via Mine tilføjelsesprogrammer.

I Word 2016, Excel 2016 eller PowerPoint 2016

 1. Klik på Indsæt > Mine tilføjelsesprogrammer.

 2. Vælg fanen Administreret af administratorer i vinduet tilføjelsesprogrammer til Office.

 3. Dobbeltklik på tilføjelsesprogrammet, du tidligere har installeret (i dette eksempel Citater).

  Skærmbillede viser fanen Administreret af administratorer på siden Office-tilføjelsesprogrammer i et Office-program. Tilføjelsesprogrammet Citater vises på fanen.

I Outlook:

 1. På båndet Home skal du vælge Store.

  Knappen Store i Outlook
 2. Vælg Mine tilføjelsesprogrammer i venstre nav.

 3. Søg efter et tilføjelsesprogram, der er angivet til status Installeret af administratoren.

  En administrator har installeret tilføjelsesprogrammet i Outlook Store.

Få mere at vide

Få mere at vide om, hvordan du opretter og opbygger Office-tilføjelsesprogrammer.

Brug den Centraliserede udrulning af PowerShell-cmdletter til at administrere tilføjelsesprogrammer.

Se også

Fejlfinding: Bruger, der ikke kan se tilføjelsesprogrammer

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×