Administrer store lister og biblioteker i SharePoint

Administrer store lister og biblioteker i SharePoint

Du kan gemme op til 30.000.000 elementer eller filer på en SharePoint liste eller i et bibliotek. Filtrerede visninger af store lister har samme oplevelse som andre lister. Men når en listevisning viser mere end 5000 elementer, kan du køre en grænseværdi for listevisning. Hvis du vil opdatere listen, når du gør det, skal du udføre en eller alle af følgende tre trin.

Bemærk!: Du kan finde flere oplysninger om yderligere begrænsninger under SharePoint-tjeneste begrænsninger.

Tip!: To learn more, check out these YouTube videos about lists from Microsoft Creators. You might also find these videos about libraries helpful.

Brug moderne

Visninger, der viser mange elementer, fungerer bedst i den moderne oplevelse. Hvis du vil undgå fejl i den klassiske oplevelse, kan du bruge den moderne oplevelse.

Tilføje indeks

Når du filtrerer eller sorterer efter en kolonne, der ikke har et indeks, vises der en fejldialogboks. Hvis du vil rette, skal du se tilføje et indeks manuelt ud fra Listeindstillinger i menuen Indstillinger og derefter Indekserede kolonner.

Indeks oprettes automatisk i følgende to situationer:

 1. Når gemte visninger har kolonner, der bruges til sortering eller filtrering.

 2. Når du sorterer i den moderne oplevelse.

Bemærk!: Automatisk oprettelse af indeks, når der sorteres i den moderne oplevelse, er begrænset til lister og biblioteker med mindre end 20.000 elementer.

Redigere listevisningen

Hvis der opstår en fejl, når du arbejder med en stor liste, skal du redigere listevisningen.

De følgende fire ændringer fjerner grænse fejl for listevisning. Gør alle fire ændringer for at fjerne alle fejlene.

Fjerne sortering af listevisningen

 • fra både første sortering efter kolonnen og derefter Sortér efter kolonnenskaldu vælge ingen.

Bemærk!: Kolonner med kolonnetypersom personer, opslag eller administrerede metadata kan forårsage grænse fejl i listevisning, når der sorteres. Du kan dog bruge tekst, tal, dato og andre kolonnetyper i den første sortering.

Fjerne gruppering i redigeringsvisning

 • Fra både første gruppe af kolonnen og derefter Gruppér efter kolonne,Vælg ingen.

Andre ændringer af listevisningen

 • For alle kolonner i sektionen Totaler skal du vælge ingen.

 • Fra sektionen kolonner skal du fjerne markeringen i alle kolonnerne undtagen én kolonne, der skal vises.

Bemærk!: Visning af 12 eller flere kolonner af følgende typer kan medføre en grænseværdi for listevisning: personer, opslag og administrerede metadata. Der vil ikke blive vist kolonner af andre typer. 

Der er mange måder, hvorpå du kan arbejde med eller lave forespørgsler i en SharePoint-liste eller et bibliotek uden at få en advarsel om grænseværdi for listevisning. Ved hjælp af følgende ideer kan du få de oplysninger, du har brug for, og holde dig inden for 5000-elementliste visnings tærsklen. Du kan finde flere oplysninger om selve liste visnings tærsklen i Oversigt over lister og biblioteker med mange elementer.

Arbejde med Grænseværdi for listevisning

SharePoint har ressourcebegrænsninger og grænser, der styrer mængden af data og den overførselshastighed, der kan håndteres. Grænseværdi for listevisning er som standard cirka 5000-elementer, og den er indstillet til at give brugere tilladelse til at arbejde med store lister, men bevarer god ydeevne. Der findes tre primære måder at arbejde med Grænseværdi for listevisning på:

 • For alle versioner af SharePoint skal du administrere antallet af elementer, der returneres vha. indeksering, filtrering, mapper og offlinedata.

 • For Server-versioner af SharePoint skal du bruge administratorplanlagt Daglig tidsperiode, hvor grænserne er hævet.

 • For Server-versioner af SharePoint kan en netværksadministrator hæve grænsen for Grænseværdi for listevisning.

Denne grænse kan ikke hæves for SharePoint Online, hvilket håndhæves døgnet rundt alle ugens dage for at brugere på delte lejere altid oplever god ydeevne på forespørgsler. Vi har beskrevet nogle handlinger, du kan udføre for at holde dine forespørgsler inden for grænsen, så du slipper for at opleve problemer med denne.

Bemærk!: Du kan sommetider få vist et større antal elementer, der returneres i systemgenererede visninger.

Med SharePoint server servere (SharePoint 2016, 2013 og 2010 5000) er grænseværdien for elementliste visning også standard. Men fordi der er mere kontrol af netværksadministratorer, kan der indstilles en Daglig tidsperiode, hvor grænserne effektivt fjernes, hvilket tillader, at der kan udføres store forespørgsler samt andre dataintensive handlinger. Dette tidsrum er som regel i aftentimerne, hvor de fleste brugere ikke anvender systemet. Administratoren kan også vælge at hæve grænsen, hvis det er relevant.

Den sidste mulighed, som også gælder Server-versioner af SharePoint, er at ændre grænsen. Dette er risikabelt, fordi en større grænse øger risikoen for at påvirke ydeevnen for nogle eller alle brugere.

Hvis du vil kontrollere din version af SharePoint, skal du se Hvilken version af SharePoint bruger jeg?

Hvis du er blokeret af liste visnings tærsklen, men det samlede antal elementer er mindre end 20.000, kan du føje indeks til kolonner i SharePoint 2019. I alle versioner af SharePoint kan du oprette en filtreret visning med et kolonneindeks for at reducere antallet af resultater, når du arbejder med store lister og biblioteker. Oprettelse af en filtreret visning med en indekseret kolonne er en proces i to trin: Opret et indeks for en kolonne, og opret derefter en visning, der bruger den indekserede kolonne til at filtrere visningen.

Hvis du vil have mere at vide om indeksering af kolonner, skal du se Føj et indeks til en SharePoint-kolonne.

Du kan finde flere oplysninger om filtrering af kolonner under brug af filtrering til at redigere en SharePoint-visning.

Selvom mapper ikke er påkrævede for at bruge store lister og biblioteker, kan du stadig bruge dem til at organisere dine data og forbedre effektiviteten af adgangen til dine data. Oprettelse af mapper er aktiveret som standard for dokumentbiblioteker, men ikke for lister. Hvis du vil have mere at vide, skal du læse Opret en mappe i en liste eller Opret en mappe i et dokumentbibliotek.

Bemærk!: Hvis du bruger SharePoint Online, og du bruger kommandoen Flyt til eller træk og slip, flyttes eksisterende metadata også.

Når du opretter en mappe, skal du oprette et internt indeks bag kulisserne. Dette interne indeks oprettes også for rodmappen eller det øverste niveau af en liste eller et bibliotek. Når du tilgår elementer i en mappe, bruger du faktisk dette interne indeks til at få adgang til dataene. Husk på, at hvis en mappe indeholder undermapper, tælles hver undermappe som et element (men ikke elementer i den pågældende undermappe).

Selvom det samlede antal elementer på en liste eller i et bibliotek er meget højt, er en visning af en enkelt mappe mindst lige så hurtig som en visning, der filtrerer det samlede antal elementer ved hjælp af en indekseret kolonne. I visse scenarier kan det være muligt at distribuere alle elementerne på en liste eller i et bibliotek til flere mapper, så ingen mapper indeholder mere end 5.000 elementer.

Hvis du bruger mapper til at organisere en stor liste eller et stort bibliotek, er det vigtigt at overveje følgende:

 • En mappe kan indeholde mere end de 5.000 elementer, der er angivet i Grænseværdi for listevisning, men hvis du vil undgå at blive blokeret, kan det være nødvendigt at benytte en filtreret visning baseret på kolonneindeks.

 • Hvis du vælger indstillingen Vis alle elementer uden mapper i sektionen Mapper, når du opretter eller ændrer en visning på listen eller i biblioteket, skal du bruge et filter, der er baseret på et enkelt indeks, for at sikre, at du ikke når Grænseværdi for listevisning.

 • Det er ofte praktisk at få standardvisningen til at vise alle de tilgængelige mapper uden filtrering, så brugerne kan vælge den relevante mappe, når de indsætter nye elementer. Visning af alle mapper mindsker også risikoen for, at elementer tilføjes forkert uden for mapperne på listen eller i biblioteket. I modsætning til biblioteker er der ingen automatisk måde at flytte elementer mellem mapper på en liste på.

Bemærk!: Hvis du flytter elementer til SharePointPapirkurv, tælles disse elementer alligevel, når du afgør, om filterudtrykket overstiger grænsen for listevisning. Hvis du tømmer papirkurven, tælles de ikke længere med. Se Tøm papirkurven eller gendan dine filer for at få mere at vide.

Hvis du vil flytte filer mellem mapper i et bibliotek, skal du læse Flyt eller kopier en mappe, en fil eller et link i et dokumentbibliotek.

Sletning af store lister kræver databaseressourcer, der kan blokeres af Grænseværdi for listevisning. Prøv at slette store lister på tidspunktet for Daglig tidsperiode for at undgå blokering. Husk, at hvis sletningsprocessen tager længere tid end den tildelte tidsperiode, fortsætter den, indtil den er fuldført, uanset andre brugere. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med tid.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sletter en liste, under slette en liste i SharePoint.

Offlinesynkronisering, eksterne data og dataadministration i Access

Det er ofte mere praktisk og effektivt at føre data offline, når du synkroniserer med din computer. Du kan bruge Excel, Access eller Outlook afhængigt af de listedata, du arbejder med. Du kan også bruge ekstern dataadministration uden begrænsninger med ERP-systemer (Enterprise Resource Planning), OData og webtjenester afhængigt af din SharePoint-tjeneste.

Du kan foretage ændringer på din stationære eller bærbare computer og derefter synkronisere ændringer og løse konflikter på nem og effektiv vis, når du gør dataene online igen. Arbejde med store lister ved hjælp af offlinesynkronisering til at rulle, analysere eller rapportere data, hjælpe med at hente databaseaktivitet og minimere brugen af SharePoint ressourcer.

Du kan føre listedata offline og synkronisere ændringer, når du igen er online, ved hjælp af flere Microsoft Office-produkter. Hvis du vil eksportere til disse apps, skal du enten have installeret eller Microsoft 365 eller Office-skrivebord.

Microsoft Access       Access kan håndtere flere rækker med data end SharePoint, og du har adgang til mange effektive værktøjer til manipulation af dataene. Du har mulighed for at arbejde med større datasæt ved at arbejde med data i Access og synkronisere med SharePoint.

Du kan læse og skrive de fleste oprindelige lister fra Access ved at oprette en kæde til dem, og Access fungerer godt sammen med næsten alle SharePoint datatyper. Sammenkædning gør det muligt at oprette forbindelse til data i en SharePoint -liste, så du opretter en tovejsforbindelse for at få vist og redigere de seneste data både på SharePoint listen og din Adgang -database. Adgang opretter en kopi af (eller replikerer) SharePoint -listen i en Adgang tabel. Når tabellen Adgang er blevet oprettet, kan du arbejde med listedata i Adgang op til Adgang grænsen på to gigabyte (undtagen eventuelle vedhæftede filer, der ikke er gemt lokalt). Desuden vil Access cachelagre listedataene på klienten, der anvender en effektiv cache i hukommelsen, skrive-og overføres ændrede listeelementer. Alt det, der gør forespørgsler og opdateringer mere meget hurtigere. En dialogboks til konfliktløsning hjælper også med en problemfri administration af uoverensstemmende opdateringer.

Hvis Access-tjenester-funktionen er aktiveret, kan du arbejde med langt flere data end de 50.000 elementer, der som standard er grænseværdien for listevisning. Access behandler automatisk liste-eller Biblioteks data i små batches og samler derefter dataene, en teknik, der gør det muligt at arbejde med betydeligt mere data end liste visnings tærsklen, og uden at påvirke andre brugere på SharePoint webstedet. Du kan finde flere oplysninger i brug af Access Services.

Microsoft Excel        Du kan eksportere SharePoint lister til en Exceltabel, som opretter en envejs dataforbindelse mellem Excel tabellen og SharePoint listen.

Knappen Eksportér til Excel på båndet i SharePoint fremhævet

Med Excel kan du også arbejde med store lister uden at blokere. Du kan desuden synkronisere Excel med både SharePoint og Access for at drage fordel af hver platform.

Når du opdaterer dataene fra SharePoint-listen, og opdaterer Excel-tabellen, Microsoft Excel erstatter den Excel data med seneste SharePoint-listedata og overskriver de ændringer, du har foretaget i den Excel-tabel.

SharePoint Online-liste med Eksportér til Excel fremhævet

Når dataene er i tabellen Excel , kan du drage fordel af de mange funktioner til dataanalyse i Microsoft Excel, f. eks effektive og fleksible regneark, pivottabeller, diagrammer til professionelt udseende og spark-linjer, betinget formatering med ikoner, datalinjer og farveskalaer og avancerede what if-analyse handlinger.

Hvis Access-tjenester-funktionen er aktiveret, kan du arbejde med langt flere data end de 50.000 elementer, der som standard er grænseværdien for listevisning. Du kan finde flere oplysninger i brug af Access Services.

Microsoft Outlook        Fra Microsoft Outlookkan du læse og skrive kontakt-, opgave-, kalender-og diskussionslister samt synkronisere dokumentbiblioteker. Du kan for eksempel arbejde med både standard opgavelister og projektopgave lister ved at tage opgavelister offline, se, opdatere og tildele nye opgaver, sætte dem online igen og synkronisere dem uden at forlade Outlook; Du kan også gemme, dele og administrere SharePoint -kontakter mere effektivt i Outlook.

Toppen af siden

I Adgang opretter du en webdatabase, der er baseret på Access-tjenester, ved at opbygge tabeller baseret på sammenkædede lister sammen med forespørgsler, formularer, rapporter og makroer, som du har publiceret på et SharePoint-websted. Disse webdatabaser er opgraderede, du kan stadig bruge og ændre dem, og du kan oprette nye ud fra en skabelon, men ikke fra Access 2013.

Du kan oprette en Access-app i SharePoint uden brug af kode. Generelt er en SharePoint-app en fokuseret, punktløsning, der er nem at distribuere og gøre tilgængelig på en markedsplads. Tænk på en app som en nem og alternativ måde at pakke, distribuere, køre, overvåge og tilbagetrække en løsning på. Du kan få mere at vide under Oprette en Access-app.

I modsætning til et Access-webdatabaseprogram, som lagrer data i SharePoint-lister, anvender en Access-app en SQL Server-database, der er adskilt fra SharePoint-produkter, til at gemme dataene, og den er derfor ikke omfattet af Grænseværdi for listevisning i SharePoint. Dette forbedrer skalerbarheden af Access-løsninger betydeligt og gør det effektivt at håndtere potentielt millioner af poster. For brugere af SharePoint Server kan SQL Server-databasen konfigureres til at ligge bag din organisations firewall. For onlinebrugere er databasen en SQL Server Azure-database, der er aktiveret med en gratis konto og gratis lagerplads. Du kan finde flere oplysninger om Azure på startsiden for Microsoft Azure.

Endelig kan du stadig synkronisere data mellem en SharePoint liste og en Access-tabel og holde begge datasæt opdaterede. Denne synkronisering er tovejs eller tovejs. Ændringer, der foretages i Adgang på listen over data, uploades til SharePoint-listen, og de ændringer, der foretages på SharePoint-listen downloades til Access på computeren. Du kan finde flere oplysninger i importere fra eller sammenkæde data med en SharePoint-liste.

SharePoint-søgefeltet og Dokumentcenter-løsninger

En anden måde at finde dokumenter eller elementer i et stort bibliotek eller en stor liste på er at bruge søge feltet for listen eller biblioteket til at angive et søgeord eller en sætning. SharePoint Søgning har sine egne indekserings mekanismer, og det er ikke underlagt tærsklen for listevisning eller andre relaterede grænser.

En anden løsning til at administrere store biblioteker er at oprette og bruge et websted til dokumentcenter, det er udviklet til dokumentstyring og tilbyder funktioner som f.eks. at tjekke filer ind og ud, arbejdsprocesser, filtre og visninger.

Der er som regel to søgefelter på en SharePoint-side – webstedssøgningen øverst på siden og det specifikke søgefelt for listen eller biblioteket. Når du bruger listens eller bibliotekets Søg-felt, kan du løbende udvide omfanget af søgehandlingen:

 • Søgeområdet er som standard først baseret på alle elementerne i den aktuelle visning og eventuelle undermapper. Du får vist resultaterne i kolonner, du kan filtrere og sortere i. Hvis grænseværdi for listevisning er overskredet, er det ikke alle resultater, der vises.

 • Hvis du ikke finder det, du søger efter, kan du udvide søgningens omfang til at omfatte hele listen, herunder alle undermapper, uden hensyn til den aktuelle visning eller Grænseværdi for listevisning.

 • Endelig kan du udvide omfanget for at søge på hele webstedet. I dette tilfælde kan du se alle resultaterne på siden standard søgewebsted. Du kan yderligere indsnævre resultaterne ved at bruge forbedrings panelet til at filtrere, for eksempel fra en forfatter af et dokument eller oprettelsesdatoen for et listeelement. Du kan endda bruge booleske syntaks og logiske operatorer til at formulere mere komplekse forespørgsler.

Bemærkninger!: 

 • Søge feltet er kun tilgængeligt for lister og biblioteker, der vises som gengivne klientside-visninger. Selvom det er standard, at feltet Søg er vist, kan feltet Søg være skjult af webdelsegenskaben for listevisning, Søgefelt i sektionen Diverse i værktøjsruden. Du kan finde flere oplysninger om egenskaber for webdele under brug af listen og andre webdele.

 • Listeegenskaben "Vis søgefelt" under Diverse

Du kan bruge et dokument Center websted, når du vil oprette, administrere og gemme et stort antal dokumenter. Et dokument Center er baseret på en webstedsskabelon og er designet til at fungere som et centralt lager til administration af mange dokumenter. Funktioner som metadata og trævisning, indholdstyper og webdele til at hjælpe dig med at organisere og hente dokumenter på en effektiv og relevant måde for dine brugere. Du kan finde flere oplysninger om brug af webstedsskabeloner i oprette og bruge webstedsskabeloner.

Indholdsforvaltere kan hurtigt konfigurere metadata-dreven navigation, så det fungerer godt i de fleste biblioteker uden eksplicit at oprette indekser, men også til at yde assistance ved oprettelse af yderligere indekser til forbedring af ydeevnen over et bredere udvalg af filtre og visninger. Du kan få mere at vide under Brug af et websted dokumentcenter.

Du kan bruge et websted til dokumentcenter som et oprettelsesmiljø eller et indholdsarkiv:

 • I et oprettelsesmiljø kan brugere aktivt tjekke filer ind og ud og oprette mappestrukturer for de pågældende filer. Versionering er aktiveret, og der er plads til mere end ti tidligere versioner af hvert dokument. Brugere kan tjekke filer ind og ud hyppigt, og arbejdsprocesser kan hjælpe med at automatisere handlinger i forbindelse med dokumenterne.

 • I et indholds-eller Knowledge Base-arkiv skal du i modsætning til meget lille redigering forekomme. Brugerne kan kun få vist eller uploade dokumenter. Indholds arkiver indeholder typisk enkelte versioner af dokumenter, og et websted kan skaleres til millioner af filer. I et typisk scenarie som teknisk support for en større organisation kan 10.000-brugere få adgang til indholdet, primært for at læse det. Et undersæt af 3.000 til 4.000 brugere kan overføre nyt indhold til webstedet.

Brug af personlige visninger, relationslister og RSS-feeds

For yderligere at hjælpe systemets overordnede ydeevne på vej og undgå at nå en ressourcegrænseværdi eller grænse, kan du overveje, om du vil bruge personlige visninger, relationelle lister eller RSS-feeds.

Personlige visninger    Da det er mere kompliceret at oprette visninger, der bruger et kolonneindeks korrekt, end det er tilfældet for store lister og biblioteker, kan det være en ide at fjerne tilladelsen Administrer personlige visninger fra bidragydere til store lister og biblioteker. Ved at fjerne denne tilladelse kan du forhindre brugere i at oprette en visning, der omfatter alle elementerne, og som kan påvirke ydeevnen for resten af webstedet. Du kan finde flere oplysninger om tilladelser under Rediger tilladelser for en liste eller et bibliotek.

Relationslister     Når du opretter listerelationer ved hjælp af opslagskolonner, entydige kolonner og gennemtvungen relationsfunktionsmåde, også kaldet referentiel integritet, kan du nå Grænseværdi for listevisning, og der blokeres muligvis for dig i følgende tilfælde:

 • Hvis du gør en kolonne entydig på en eksisterende liste med flere elementer end Grænseværdi for listevisning. Bemærk, at tilføjelse af et element på en liste, der betyder, at listen indeholder flere elementer end angivet i Grænseværdi for listevisning, er en handling, der ikke er blokeret.

 • Hvis en liste har flere elementer end angivet i Grænseværdi for listevisning, og du derefter aktiverer Kaskadevis sletning eller Begrænset sletning for et opslagsfelt på den pågældende liste.

RSS-feeds     Når RSS-understøttelse er aktiveret i Central administration og på niveauet for gruppen af websteder, kan du aktivere og konfigurere RSS-understøttelse for de mange typer lister og biblioteker. Når brugerne får adgang til RSS-feed for en liste eller et bibliotek, hentes data fra listen. Standard-RSS-visningen begrænser det antal elementer, der returneres, baseret på den dato, hvor elementet sidst blev ændret, ved hjælp af et filter i kolonnen Ændret. Hvis listen eller biblioteket har mange elementer, og brugerne får adgang til det pågældende RSS-feed, er det en god ide at indeksere kolonnen Ændret. Du kan også reducere det antal elementer, der hentes, ved at ændre det antal elementer og det antal dage, for hvilke ændringer medtages i et RSS-feed.

Du kan finde flere oplysninger om administration af RSS-feeds i administrere RSS-feeds for et websted eller en gruppe af websteder. Du kan få mere at vide om, hvordan du tilføjer en RSS-feed, under oprette en besked eller abonnere på et RSS-feed.

SharePoint Kun server administratorer

Disse handlinger kan kun udføres af SharePoint eller netværksadministratorer og farmadministratorer på SharePoint Server-versioner.

Daglig tidsperiode er et værktøj, som giver administratorer mulighed for at angive en dedikeret tidsperiode, hvor alle brugere kan udføre ubegrænsede handlinger uden grænseværdier. Den er normalt planlagt på tidspunkter uden spidsbelastning.

Selvom visninger er den primære metode til at hente elementer fra en liste eller et bibliotek, er der også andre SharePoint-kommandoer og -handlinger, der foretages bedre inden for den daglige tidsperiode.

Tilføjelse og sletning af et indeks

Tilføjelse og tilpasning af en listekolonne

Sletning og kopiering af mapper

Ændring af sikkerhedsindstillinger for en liste eller et bibliotek

Sådan gemmer du en liste med dens indhold som en skabelon

Sletning af et websted

Gendannelse eller sletning af elementer fra Papirkurv

Disse kommandoer og handlinger kan mislykkes, hvis de overskrider webstedets grænseværdier og grænser, når du henter listedata under den normale arbejdstid. Hvis du kører dem uden begrænsninger i løbet af den daglige tidsperiode, kan du undgå fejl og at påvirke andre brugere.

Konfigurationen af Daglig tidsperiode kræver, at du angiver et starttidspunkt og en varighed. Når du indstiller tid og varighed, kan du se, at hvis nogen starter en lang kørende forespørgsel eller handling i vinduet, fortsætter den, indtil den er fuldført, uanset om det er i vinduet.

 1. Som administrator skal du logge på central administrator.

 2. Gå til Programadministration > Administrer webprogrammer.

  Central administration med Administrer web apps markeret
 3. Vælg programmet for at angive eller ændre indstillingen for Daglig tidsperiode.

 4. På båndet på fanen generelle indstillinger for at få adgang til menuen skal du vælge pil ned og derefter vælge ressourcebegrænsning.

  Ressourcebegrænsning for central administration markeret.
 5. Ret tids rummet for daglig tid, og angiv derefter det klokkeslæt og den varighed, du vil bruge.

  Siden med indstillinger for programmet til central administration med Daglig tidsperiode fremhævet
 6. Når du er færdig, skal du vælge OK.

Hvis du ikke er udvikler eller ikke har nem adgang til udviklerressourcer, der kan udføre disse handlinger for dig, kan du udsætte disse typer handlinger til den daglige tidsperiode. Hvis du vil se, hvornår det daglige tidsinterval er planlagt, skal du kontakte din administrator.

Bemærk!: SharePoint Online understøtter ikke ændring af Grænseværdi for listevisning.

Grænseværdi for listevisning (LVT) er på nuværende tidspunkt at yde ydeevne på tværs af brugere og beskytte serveren mod utilsigtet overbelastning underforespørgsler. LVT kan kun ændres i server versioner af SharePoint af en administrator i appen central administration. Vi anbefaler ikke at ændre den for at undgå forringelse af ydeevnen. SharePoint Online tillader ikke, at administratorer ændrer LVT for at beskytte brugere på andre lejere fra problemer med ydeevnen, når store datamængder hentes. Brug i stedet indekser, filtre og mapper til at administrere forespørgsler.

Hvis du kun har et par forespørgsler, der kræver at hæve LVT, bør du overveje at bruge den daglige tidsperiode i stedet for timer.

Advarsel!: Vi anbefaler ikke, at du ændrer LVT, hvis du har andre brugere, da større værdier vil forringe ydeevnen. Hvis du opretter for stor en værdi, kan det forårsage høj latenstid eller fejl for brugere, eller det kan potentielt få en server til at gå ned.

Bemærk!: Central administration er kun tilgængelig med installationer af SharePoint Server.

Hvis du er sikker på, at du vil ændre LVT, skal du følge disse trin. De er standard fra SharePoint 2010 til SharePoint 2016, men brugergrænsefladen kan variere en smule. Appen Central administration er separat fra dit SharePoint-websted og adgang kræver farmadministratorrettigheder. Du kan kun ændre LvT i server versioner af SharePoint.

 1. Som administrator skal du logge på central administrator.

 2. Gå til Programadministration > Administrer webprogrammer.

  Central administration med Administrer web apps markeret
 3. Vælg programmet for at ændre Grænseværdi for listevisning.

 4. på båndet på fanen generelle indstillinger for at få adgang til menuen skal du vælge pil ned og derefter vælge ressourcebegrænsning.

  Ressourcebegrænsning for central administration markeret.
 5. Rediger Grænseværdi for listevisning (først på listen) til en passende værdi.

 6. Vælg OK.

Der findes flere indstillinger på siden med ressourcebegrænsning, som du bør kende som administrator.

 • Grænseværdi for listevisning for revisorer og administratorer:    Dette er som standard en "højere grænse." Forespørgsler, der køres af en revisor eller administrator, der specifikt (programmæssigt) anmoder om at tilsidesætte Grænseværdi for listevisning, vil i stedet være underlagt denne grænse. Som standard er 20.000 i stedet for 5.000 for LVT. Hvis du hæver denne grænse, er det samme ramifications som at hæve LVT. Når du ændrer denne værdi, skal der muligvis foretages visse tilknyttede ændringer.

 • Tilsidesættelse af objekt model:   Hvis du ofte bruger brugerdefineret kode på din installation og har brug for at tilsidesætte LVT til en højere grænse, kan det være en god ide at overskrive objektmodellen og give revisorer eller administratortilladelser til det program, der skal udføre forespørgslerne. Denne indstilling er som standard slået til, men du kan deaktivere den, hvis du ikke har brug for den. Det er et godt eksempel på, hvornår du kan bruge det, hvis du har implementeret en kode, der skal udføre caching af et større sæt resultater, der ofte åbnes til, f. eks. Hvis du ikke har planer om at cachelagre indholdet, og der er planer om at køre disse forespørgsler ofte, anbefaler vi ikke, at du bruger denne metode til at finde rundt i LVT, da det vil påvirke serverens ydeevne negativt. Kort sagt: "slid lyset."

 • Grænseværdi for opslag i listevisning:   Denne funktion begrænser antallet af joinforbindelser, der kan udføres af en forespørgsel. Dette svarer til antallet af felter af typen Opslag, Person/Gruppe eller Status for arbejdsproces, der medtages i forespørgslen. Eksempelvis anvender en visning, der viser 6 opslagskolonner og filtreres på 3 andre særskilte opslagskolonner, 9 opslag. Hvis Grænseværdi for opslag i listevisning er indstillet til 8, kan det medføre en fejl. Det anbefales ikke at øge antallet til mere end 8.

  Grundige test udført af Microsoft har vist, at der opstår en alvorlig, ikke-gradvis forringelse af ydevnen ved flere end 8 joinforbindelser. Det er ikke alene, at server overførslen går betydeligt på det tidspunkt, men forespørgslen afsluttes ved hjælp af et uforholdsmæssigt stort antal SQL Server-ressourcer, hvilket har negativ indvirkning på alle andre ved hjælp af den samme database. Hvis du vil have mere at vide, skal du se afsnittet opslagskolonner og listevisninger over resultater og anbefalinger for ydelse og kapacitets test.

 • Daglig tidsperiode for store forespørgelser:    Denne funktion giver dig mulighed for at angive et tidsrum hver dag, hvor brugerne kan anvende større forespørgsler uden at ramme nogle grænser. Der er et par ting, du nøje bør overveje, før du beslutter dig for tidspunktet, der skal allokeres til dette formål:

  • Hvis du vil påvirke så få brugere som muligt, skal det angives til et tidspunkt uden spidsbelastning eller det tidspunkt, hvor du forventer den mindste belastning. Hvis du vælger et tidspunkt midt i arbejdsdagens fleste af dine brugere, kan det være, at de personer, der ikke bruger den store liste, bliver påvirket negativt.

  • Prøv at holde det inden for et rimeligt tidsrum, så folk kan bruge det til at ordne deres lister i stedet for at skulle kontakte administratoren.

  • Handlinger, der påbegyndes i løbet af denne tidsperiode, afbrydes ikke, når tidsperioden slutter. Overvej den tid, der er nødvendig i tilfælde af, at en bruger forsøger at slette en stor liste lige før skæringstidspunktet.

  • Overvej forskellige tidszoner. Dette er især vigtigt, hvis din organisation eller kunder bredt distribueres grafisk og deler en centralt hostet SharePoint server. Hvis du indstiller det til 6:00 PM, fungerer det måske for din egen placering, men det er ikke en fordel, i sig Sydney, Australien.

 • Grænseværdi for entydige tilladelser på liste:    Dette er antallet af entydige tilladelser, der er tilladt pr. liste. Hvis du har en mappe, som du bryder nedarvningen af tilladelser for, og du angiver nogle tilladelser for den (og alle elementerne på den), så tæller den som 1 på din Grænseværdi for entydige tilladelser på liste. I modsætning til LVT og andre indstillinger udløses denne grænse ikke ved at få vist indholdet eller udføre en anden handling på den, men det er eksplicit ved ændring af tilladelser.

  Hvis du har mulighed for det, anbefales det at reducere dette antal. Standardværdien er 50.000, hvilket er rigtigt mange separate tilladelser. Der er stor sandsynlighed for, at din liste støder på problemer med tilladelser, før den når dette antal, så det kan være en god ide at tilpasse den proaktivt til det, der vil fungere i dit miljø.

Oversigt over lister og biblioteker med mange elementer

LVT er på nuværende Vis for at hjælpe med at opnå en ensartet ydeevne på tværs af alle brugere med forespørgsler til back end-databasen. Her er nogle oplysninger om begrænsningerne, hvordan det hele fungerer, og hvordan du ændrer LVT-værdien.

Vigtigt!: LVT kan ikke ændres i SharePoint Online. Der er heller ingen mulighed for at oprette en daglig tidsperiode på SharePoint Online. Disse funktioner er kun tilgængelige på SharePoint 2016, SharePoint 2013 og SharePoint 2010.

Hvis du vil minimere database indholds SQL Server, bruger back end-databasen til SharePointofte række låsning som en strategi for at sikre præcise opdateringer uden at påvirke andre brugere, der har adgang til andre rækker. Men hvis en læse-eller skrive databasehandling, f. eks en forespørgsel, medfører, at mere end 5.000 rækker låses én gang, så er det mere effektivt for SQL Server at låse hele tabellen midlertidigt, indtil Databasehandlingen er fuldført.

Bemærk!: Det faktiske antal er ikke altid 5.000, og det kan variere afhængigt af dit websted, mængden af aktivitet i databasen og webstedets konfiguration.

Når hele tabellen er låst, forhindres andre brugere i at få adgang til tabellen. Hvis det sker for ofte, vil brugerne opleve en forringelse af systemets ydeevne. Derfor er grænseværdier og begrænsninger afgørende for at minimere effekten af ressourcekrævende databasefunktioner og balancere alle brugeres behov.

I det følgende diagram vises hovedpunkterne for, hvad der sker i baggrunden, når du forsøger at få adgang til for mange elementer på en liste eller i et bibliotek.

Store lister og biblioteker

 1. Liste- eller biblioteksdata i en gruppe af websteder gemmes i en SQL Server-databasetabel, som anvender forespørgsler, indekser og låse til at opretholde den overordnede ydeevne, deling og nøjagtighed.

 2. Filtrerede visninger med kolonneindekser (og andre handlinger) opretter databaseforespørgsler, der identificerer et undersæt af kolonner og rækker og returnerer dette undersæt til din computer.

 3. Grænseværdier og begrænsninger hjælper med at begrænse handlinger og balancere ressourcer for mange samtidige brugere.

 4. Udviklere med særlige rettigheder kan bruge tilsidesættelse af objektmodeller for midlertidigt at øge grænseværdier og begrænsninger for brugerdefinerede programmer med SharePoint Server-versioner.

 5. Administratorer kan angive særlige tidsperioder, hvor alle brugere kan udføre et ubegrænset antal handlinger uden for spidsbelastningsperioder med SharePoint Server-versioner.

 6. Informationsmedarbejdere kan bruge relevante visninger, typografier og sidebegrænsninger til hurtigere at få vist data på siden.

Lister og biblioteker har specifikke maksimumgrænser, som er vist i denne tabel.

Funktion

Højeste antal

Antal elementer på en liste eller i et bibliotek

30 millioner

Størrelse på et enkelt filelement eller vedhæftede filer til et element

10 gigabyte

Følgende tabel opsummerer oplysninger om ressourcebegrænsninger og grænser, du skal være opmærksom på. Disse begrænsninger og grænser angives på siden Ressourcebegrænsning i Central administration med SharePoint Server-versioner. Hvis du vil have specifikke begrænsninger og anmodninger til dit websted, skal du kontakte din administrator.

Bemærk!: For at hjælpe med administrationen er administratoren ikke underlagt følgende ressourcebegrænsninger og grænser.

Bemærk!: Ikke alle af disse indstillinger er tilgængelige via brugergrænsefladen og kun med SharePointServer-versioner.

Tærskel
eller grænse

Standard
værdi

Beskrivelse

Grænseværdi for listevisning

5.000

Angiver det maksimale antal liste-eller bibliotekselementer, som en databasehandling, f. eks en forespørgsel, kan behandle på én gang. Handlinger, der overskrider denne grænse, blokeres.

For at give dig tid til at lave alternative planer kan du blive advaret på siden Listeindstillinger, når listen har overskredet 3.000 elementer. Advarslen indeholder et hjælpelink til dette emne.

Grænse for separate tilladelser

50.000

Angiver det maksimale antal separate tilladelser, der kræves for en liste eller et bibliotek.

Hver gang du deaktiverer nedarvningen af tilladelser for et element eller en mappe, tælles det med som én separat tilladelse mod denne grænse. Hvis du forsøger at tilføje et element, der medfører, at denne grænse overskrides, bliver du forhindret i at gøre dette.

Grænse for rækkestørrelse

6

Angiver det maksimale antal tabelrækker internt i databasen, der bruges til et liste- eller bibliotekselement. Hvert element ombrydes over adskillige interne tabelrækker, op til seks rækker og op til i alt 8.000 byte, for at kunne indeholde brede lister med mange kolonner (uden vedhæftede filer).

Hvis du f.eks. har en liste med mange smalle kolonner, én der indeholder hundredvis af Ja/Nej-kolonner, kan du overskride denne grænse. Hvis du gør, kan du ikke føje flere Ja/Nej-kolonner til listen, men du kan stadig tilføje kolonner af en anden type.

Administratorer kan kun angive denne grænse ved at bruge objektmodellen, ikke via brugergrænsefladen.

Grænseværdi for opslag i listevisning

12

Angiver det maksimale antal joinhandlinger, f.eks. de handlinger, der er baseret på opslags, Person/Gruppe eller arbejdsprocesstatuskolonner.

Hvis forespørgslen benytter mere end otte kolonner, blokeres handlingen. Det er dog muligt programmeringsmæssigt at vælge, hvilke kolonner der skal benyttes ved at bruge maksimal visning, som kan angives via objektmodellen.

Størrelse på grænseværdi for listevisning for revisorer og administratorer

20.000

Angiver det maksimale antal liste-eller bibliotekselementer, som en databasehandling, f. eks en forespørgsel, kan behandle på én gang, når en revisor eller en administrator med de rette tilladelser er udført af en revisor eller administrator. Denne indstilling fungerer sammen med Tillad objekt model tilsidesættelse.

Tillad tilsidesættelse af objektmodel

Y

Angiver, om udviklere kan udføre databasehandlinger som forespørgsler, der anmoder om en tilsidesættelse af liste visnings tærsklen til den højere grænse, der er angivet af grænseværdi for listevisning for revisorer og administratorer. En administrator skal aktivere en objektmodel tilsidesættelse, og derefter kan udviklere med den relevante tilladelse derefter programmeringsmæssigt bede om, at deres forespørgsel bruger tærsklen for højere listevisning til at drage fordel af den.

Daglig tidsperiode

Ingen

Angiver en tidsperiode, hvor ressource tærskler og begrænsninger ignoreres. En administrator kan konfigurere et tidsvindue under "off-top"-timer i trin på 15 minutter og op til 24 timer, såsom 6:00 PM til 10:00 PM eller 1:30 AM til 5:15.

En databasehandling eller forespørgsel, der startes inden for den daglige tidsramme, fortsætter, indtil den er fuldført (eller afsluttes med fejl), også selvom den ikke fuldføres inden for den angivne tidsramme.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×