Administrer store lister og biblioteker i SharePoint

Administrer store lister og biblioteker i SharePoint

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan gemme op til 30.000.000 elementer eller filer i en SharePoint-liste eller et-bibliotek. Filtrerede visninger af store lister har samme oplevelse som andre lister. Men når en listevisning viser mere end 5000 elementer, kan vejledningen nedenfor hjælpe.

Brug moderne

Visninger, der viser mange elementer, fungerer bedst i den moderne oplevelse. Brug den moderne oplevelse til at undgå fejl, du kan se i den klassiske oplevelse.

Tilføje indeks

Når du filtrerer eller sorterer efter en kolonne, der ikke har et indeks, får du muligvis vist en fejlmeddelelse. Tilføje et indeks manuelt fra Listeindstillinger i menuen Indstillinger > Indekserede kolonner.

Indeks oprettes automatisk i følgende to situationer:

 1. Når gemte visninger har kolonner, der bruges til sortering eller filtrering

 2. Når du sorterer i den moderne oplevelse

Bemærk!: Automatisk oprettelse af indeks, når der sorteres i den moderne oplevelse, er begrænset til lister og biblioteker med mindre end 20.000 elementer.

Dobbelt Kontrollér disse indstillinger for listevisning

Nogle indstillinger for listevisning kan forhindre listevisninger med mere end 5000 elementer i at vise.

 • Sorter efter én kolonne ad gangen

 • Sortér ikke efter personer, slå op eller administrerede metadata kolonner

 • Gruppér ikke efter

 • Undlade at tilføje totaler som antal, sum og gennemsnit

 • Vis ikke mere end 12 kolonner af følgende typer: personer, opslag og administrerede metadata 

Hvis der opstår en fejl, når du arbejder med en stor liste, skal du redigere listevisningen for at følge anbefalingerne ovenfor. 

Der er mange måder, hvorpå du kan arbejde med eller lave forespørgsler i en SharePoint-liste eller et bibliotek uden at få en advarsel om grænseværdi for listevisning. Du kan gøre brug af de følgende ideer for at finde de oplysninger, du skal bruge, og samtidig holde dig inden for grænseværdien for listevisning på 5000 elementer. Du kan få flere oplysninger om selve grænseværdien for listevisning under Oversigt over lister og biblioteker med mange elementer.

Arbejde med Grænseværdi for listevisning

SharePoint har ressourcebegrænsninger og grænser, der styrer mængden af data og den overførselshastighed, der kan håndteres. Grænseværdien for listevisning er som standard cirka 5.000 elementer og er indstillet til at tillade brugere at arbejde med store lister, men samtidigt bevare den gode ydeevne. Der findes tre primære måder at arbejde med Grænseværdi for listevisning på:

 • For alle versioner af SharePoint skal du administrere antallet af elementer, der returneres vha. indeksering, filtrering, mapper og offlinedata.

 • For Server-versioner af SharePoint skal du bruge administratorplanlagt Daglig tidsperiode, hvor grænserne er hævet.

 • For Server-versioner af SharePoint kan en netværksadministrator hæve grænsen for Grænseværdi for listevisning.

Denne grænse kan ikke hæves for SharePoint Online, hvilket håndhæves døgnet rundt alle ugens dage for at brugere på delte lejere altid oplever god ydeevne på forespørgsler. Vi har beskrevet nogle handlinger, du kan udføre for at holde dine forespørgsler inden for grænsen, så du slipper for at opleve problemer med denne.

Bemærk!: Du kan sommetider få vist et større antal elementer, der returneres i systemgenererede visninger.

Med SharePoint Server-servere (SharePoint 2016, 2013 og 2010) er grænseværdien for listevisning også som standard 5000 elementer. Men fordi der er mere kontrol af netværksadministratorer, kan der indstilles en Daglig tidsperiode, hvor grænserne effektivt fjernes, hvilket tillader, at der kan udføres store forespørgsler samt andre dataintensive handlinger. Dette tidsrum er som regel i aftentimerne, hvor de fleste brugere ikke anvender systemet. Administratoren kan også vælge at hæve grænsen, hvis det er relevant.

Den sidste mulighed, som også gælder Server-versioner af SharePoint, er at ændre grænsen. Dette er risikabelt, da en højere grænse øger muligheden for at påvirke ydeevnen for nogle eller alle brugere.

Hvis du vil kontrollere din version af SharePoint, skal du se Hvilken version af SharePoint bruger jeg?

Hvis du er blokeret af liste visnings tærsklen, men det samlede antal elementer er mindre end 20.000, kan du føje indeks til kolonner i SharePoint 2019. I alle versioner af SharePoint kan du oprette en filtreret visning med et kolonneindeks for at reducere antallet af resultater, når du arbejder med store lister og biblioteker. Oprettelse af en filtreret visning med en indekseret kolonne er en proces i to trin: Opret et indeks for en kolonne, og opret derefter en visning, der anvender den indekserede kolonne til at filtrere visningen.

Du kan få mere at vide om indeksering af kolonner under Føj et indeks til en SharePoint-kolonne.

Du kan få mere at vide om filtrering af kolonner under Brug filtrering til at redigere en SharePoint-visning.

Selvom mapper ikke er påkrævede for at bruge store lister og biblioteker, kan du stadig bruge dem til at organisere dine data og forbedre effektiviteten af adgangen til dine data. Oprettelse af mapper er aktiveret som standard for dokumentbiblioteker, men ikke for lister. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Opret en mappe på en liste eller Opret en mappe i et dokumentbibliotek.

Bemærk!: Med SharePoint online – hvis du bruger kommandoen Flyt eller træk og slip, så flyttes eksisterende metadata også.

Når du opretter en mappe, opretter du et internt indeks i baggrunden. Dette interne indeks oprettes også for rodmappen eller det øverste niveau af en liste eller et bibliotek. Når du tilgår elementer i en mappe, bruger du faktisk dette interne indeks til at få adgang til dataene. Husk på, at hvis en mappe indeholder undermapper, tælles hver undermappe som et element (men ikke elementer i den pågældende undermappe).

Selvom det samlede antal elementer på en liste eller i et bibliotek er meget højt, er en visning af en enkelt mappe mindst lige så hurtig som en visning, der filtrerer det samlede antal elementer ved hjælp af en indekseret kolonne. I visse scenarier kan det være muligt at distribuere alle elementerne på en liste eller i et bibliotek i flere mapper, således at ingen mappe indeholder mere end 5.000 elementer.

Hvis du bruger mapper til at organisere en stor liste eller et stort bibliotek, er det vigtigt at overveje følgende:

 • En mappe kan indeholde mere end de 5.000 elementer, der er angivet i Grænseværdi for listevisning, men hvis du vil undgå at blive blokeret, kan det være nødvendigt at benytte en filtreret visning baseret på kolonneindeks.

 • Hvis du vælger indstillingen Vis alle elementer uden mapper i sektionen Mapper, når du opretter eller ændrer en visning på listen eller i biblioteket, skal du bruge et filter, der er baseret på et enkelt indeks, for at sikre, at du ikke når Grænseværdi for listevisning.

 • Det er ofte praktisk at få standardvisningen til at vise alle de tilgængelige mapper uden filtrering, så brugerne kan vælge den relevante mappe, når de indsætter nye elementer. Visning af alle mapper mindsker også risikoen for, at elementer tilføjes forkert uden for mapperne på listen eller i biblioteket. Bemærk, at der i modsætning til biblioteker ikke er nogen automatisk metode til flytning af elementer mellem mapper på en liste.

Bemærk!: Hvis du flytter elementer til Papirkurv i SharePoint, tælles disse elementer stadig med, når det afgøres, om filterudtrykket overskrider Grænseværdi for listevisning. Hvis du tømmer papirkurven, tælles de ikke længere med. Se Tøm papirkurven eller gendan dine filer for at få mere at vide.

Hvis du vil flytte filer mellem mapper i et bibliotek, skal du læse Flyt eller kopier en mappe, en fil eller et link i et dokumentbibliotek.

Sletning af store lister kræver databaseressourcer, der kan blokeres af Grænseværdi for listevisning. Prøv at slette store lister på tidspunktet for Daglig tidsperiode for at undgå blokering. Husk, at hvis sletningsprocessen tager længere tid end den tildelte tidsperiode, fortsætter den, indtil den er fuldført, uanset andre brugere. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med tid.

Du kan få mere at vide om, hvordan du sletter en liste, under Slet en liste i SharePoint.

Offlinesynkronisering, eksterne data og dataadministration i Access

Det er ofte mere praktisk og effektivt at føre data offline, når du synkroniserer med din computer. Du kan bruge Excel, Access eller Outlook afhængigt af de listedata, du arbejder med. Du kan også bruge ekstern dataadministration uden begrænsninger med ERP-systemer (Enterprise Resource Planning), OData og webtjenester afhængigt af din SharePoint-tjeneste.

Du kan foretage ændringer på din stationære eller bærbare computer og derefter synkronisere ændringer og løse konflikter på nem og effektiv vis, når du gør dataene online igen. Når du arbejder med store lister, hjælper det at bruge offline synkronisering for at "rense", analysere eller rapportere data, da det mindsker presset på databaseaktiviteten og minimerer brugen af SharePoint-ressourcer.

Du kan føre listedata offline og synkronisere ændringer, når du igen er online, ved hjælp af flere Microsoft Office-produkter. Hvis du vil eksportere disse, skal du have de rette programmer installeret, enten Office 365 eller lokale Office-programmer på computeren.

Microsoft Access       Access kan håndtere flere rækker med data end SharePoint, og du har adgang til mange effektive værktøjer til manipulation af dataene. Du har mulighed for at arbejde med større datasæt ved at arbejde med data i Access og synkronisere med SharePoint.

Du kan læse og skrive de fleste oprindelige lister fra Access ved at oprette en kæde til dem, og Access fungerer godt sammen med næsten alle SharePoint datatyper. Sammenkædning gør det muligt at oprette forbindelse til data i en SharePoint -liste, så du opretter en tovejsforbindelse for at få vist og redigere de seneste data både på SharePoint -listen og din Access -database. Access opretter en kopi af (eller replikerer) SharePoint -listen i en Access -tabel. Når tabellen Access er blevet oprettet, kan du arbejde med listedata i Access op til Access -grænsen på to gigabyte (undtagen eventuelle vedhæftede filer, der ikke er gemt lokalt). Access cachelagrer desuden listedataene på klienten, bruger en effektiv, skrive-og cache-cache og overfører kun ændrede listeelementer. Alt det, der gør forespørgsler og opdateringer mere meget hurtigere. En dialogboks til konfliktløsning hjælper også med en problemfri administration af uoverensstemmende opdateringer.

Hvis Access-tjenester-funktionen er aktiveret, kan du arbejde med langt flere data end de 50.000 elementer, der som standard er grænseværdien for listevisning. Access behandler automatisk liste-eller Biblioteks data i små batches og samler derefter dataene, en teknik, der gør det muligt at arbejde med betydeligt mere data end liste visnings tærsklen, og uden at påvirke andre brugere på SharePoint websted. Få mere at vide i sektionen Brug af Access Services nedenfor.

Microsoft Excel        Du kan eksportere SharePoint-lister til en Excel-tabel, hvilket opretter en envejs dataforbindelse mellem Excel-tabellen og SharePoint-listen.

Knappen Eksportér til Excel på båndet i SharePoint fremhævet

Excel giver dig også mulighed for at arbejde med større lister uden begrænsning. Du kan desuden synkronisere Excel med både SharePoint og Access for at drage fordel af hver platform.

Når du opdaterer dataene fra SharePoint-listen, og opdaterer Excel-tabellen, Microsoft Excel erstatter den Excel data med seneste SharePoint-listedata og overskriver de ændringer, du har foretaget i den Excel-tabel.

SharePoint Online-liste med Eksportér til Excel fremhævet

Når dataene er i Excel-tabellen, kan du drage fordel af de mange dataanalysefunktioner i Microsoft Excel, f.eks. effektive og fleksible regneark, pivottabeller, professionelt udseende diagrammer og minidiagrammer, betinget formatering med ikoner, datalinjer, farveskalaer, og avancerede what if-analysefunktioner.

Hvis Access-tjenester-funktionen er aktiveret, kan du arbejde med langt flere data end de 50.000 elementer, der som standard er grænseværdien for listevisning. Få mere at vide i sektionen Brug af Access Services nedenfor.

Microsoft Outlook        Fra Microsoft Outlookkan du læse og skrive kontakt-, opgave-, kalender-og diskussionslister samt synkronisere dokumentbiblioteker. Du kan for eksempel arbejde med både standard opgavelister og projektopgave lister ved at tage opgavelister offline, se, opdatere og tildele nye opgaver, sætte dem online igen og synkronisere dem uden at forlade Outlook; Du kan også gemme, dele og administrere SharePoint -kontakter mere effektivt i Outlook.

Toppen af siden

I Access opretter du en webdatabase, der er baseret på Access-tjenester, ved at opbygge tabeller baseret på sammenkædede lister sammen med forespørgsler, formularer, rapporter og makroer, som du har publiceret på et SharePoint-websted. Disse webdatabaser er opgraderede, du kan stadig bruge og ændre dem, og du kan oprette nye ud fra en skabelon, men ikke fra Access 2013.

Du kan oprette en Access-app i SharePoint uden brug af kode. Generelt er en SharePoint-app en fokuseret, punktløsning, der er nem at distribuere og gøre tilgængelig på en markedsplads. Tænk på en app som en nem og alternativ måde at pakke, distribuere, køre, overvåge og tilbagetrække en løsning på. Du kan få mere at vide under Opret en Access-app

I modsætning til et Access-webdatabaseprogram, som lagrer data i SharePoint-lister, anvender en Access-app en SQL Server-database, der er adskilt fra SharePoint-produkter, til at gemme dataene, og den er derfor ikke omfattet af Grænseværdi for listevisning i SharePoint. Dette forbedrer skalerbarheden af Access-løsninger betydeligt og giver mulighed for effektiv håndtering af potentielt millioner af poster. For brugere af SharePoint Server kan SQL Server-databasen konfigureres til at ligge bag din organisations firewall. For onlinebrugere er databasen en SQL Server Azure-database, der er aktiveret med en gratis konto og gratis lagerplads. Du kan få mere at vide om Azure på startsiden for Microsoft Azure.

Endelig kan du synkronisere data mellem en SharePoint-liste og en Access-tabel og holde begge datasæt opdateret. Denne synkronisering er tovejs eller gensidig. Ændringer, der foretages i Access på listen over data, uploades til SharePoint-listen, og de ændringer, der foretages på SharePoint-listen downloades til Access på computeren. Se Importér fra eller tilknyt data til en SharePoint-liste.

SharePoint-søgefeltet og Dokumentcenter-løsninger

En anden måde at finde dokumenter eller elementer i et stort bibliotek eller en stor liste på er at bruge søge feltet for listen eller biblioteket til at angive et søgeord eller en sætning. SharePoint Søgning har sine egne indekserings mekanismer, og det er ikke underlagt tærsklen for listevisning eller andre relaterede grænser.

En anden løsning til at administrere store biblioteker er at oprette og bruge et websted til dokumentcenter, det er udviklet til dokumentstyring og tilbyder funktioner som f.eks. at tjekke filer ind og ud, arbejdsprocesser, filtre og visninger.

Der er som regel to søgefelter på en SharePoint-side – webstedssøgningen øverst på siden og det specifikke søgefelt for listen eller biblioteket. Når du bruger listens eller bibliotekets Søg-felt, kan du løbende udvide omfanget af søgehandlingen:

 • Søgeområdet er som standard først baseret på alle elementerne i den aktuelle visning og eventuelle undermapper. Du får vist resultaterne i kolonner, du kan filtrere og sortere i. Hvis grænseværdi for listevisning er overskredet, vises ikke alle resultaterne.

 • Hvis du ikke finder det, du søger efter, kan du udvide søgningens omfang til at omfatte hele listen, herunder alle undermapper, uden hensyn til den aktuelle visning eller Grænseværdi for listevisning.

 • Til sidst kan du udvide omfanget til at søge på hele webstedet. I dette tilfælde kan du se alle resultaterne på siden standard søgewebsted. Du kan yderligere indsnævre resultaterne ved at bruge forbedrings panelet til at filtrere, for eksempel fra en forfatter af et dokument eller oprettelsesdatoen for et listeelement. Du kan endda bruge booleske syntaks og logiske operatorer til at formulere mere komplekse forespørgsler.

Bemærkninger!: 

 • Feltet Søg er kun tilgængeligt for lister og biblioteker, der er vist som visninger fra klientsiden. Selvom det er standard, at feltet Søg er vist, kan feltet Søg være skjult af webdelsegenskaben for listevisning, Søgefelt i sektionen Diverse i værktøjsruden. Hvis du vil have mere at vide om webdelsegenskaber, skal du se Brug af Liste og andre webdele.

 • Listeegenskaben "Vis søgefelt" under Diverse

Du kan bruge et dokument Center websted, når du vil oprette, administrere og gemme et stort antal dokumenter. Et dokument Center er baseret på en webstedsskabelon og er designet til at fungere som et centralt lager til administration af mange dokumenter. Funktioner som metadata og trævisning, indholdstyper og webdele til at hjælpe dig med at organisere og hente dokumenter på en effektiv og relevant måde for dine brugere. Du kan finde flere oplysninger om brug af webstedsskabeloner i oprette og bruge webstedsskabeloner.

Indholdsforvaltere kan hurtigt konfigurere metadata-dreven navigation, så det fungerer godt i de fleste biblioteker uden eksplicit at oprette indekser, men også til at yde assistance ved oprettelse af yderligere indekser til forbedring af ydeevnen over et bredere udvalg af filtre og visninger. Se Brug et Dokumentcenter-websted, hvis du vil have mere at vide

Du kan bruge et websted til dokumentcenter som et oprettelsesmiljø eller et indholdsarkiv:

 • I et oprettelsesmiljø kan brugere aktivt tjekke filer ind og ud og oprette mappestrukturer for de pågældende filer. Versionering er aktiveret, og der er plads til mere end ti tidligere versioner af hvert dokument. Brugere kan tjekke filer ind og ud hyppigt, og arbejdsprocesser kan hjælpe med at automatisere handlinger i forbindelse med dokumenterne.

 • I et indholds-eller Knowledge Base-arkiv skal du i modsætning til meget lille redigering forekomme. Brugerne kan kun få vist eller uploade dokumenter. Indholds arkiver indeholder typisk enkelte versioner af dokumenter, og et websted kan skaleres til millioner af filer. I et typisk scenarie som teknisk support for en større organisation kan 10.000-brugere få adgang til indholdet, primært for at læse det. Et undersæt af 3.000 til 4.000 brugere kan overføre nyt indhold til webstedet.

Brug af personlige visninger, relationslister og RSS-feeds

For yderligere at hjælpe systemets overordnede ydeevne på vej og undgå at nå en ressourcegrænseværdi eller grænse, kan du overveje, om du vil bruge personlige visninger, relationelle lister eller RSS-feeds.

Personlige visninger    Da det er mere kompliceret at oprette visninger, der bruger et kolonneindeks korrekt, end det er tilfældet for store lister og biblioteker, kan det være en ide at fjerne tilladelsen Administrer personlige visninger fra bidragydere til store lister og biblioteker. Ved at fjerne denne tilladelse kan du forhindre brugere i at oprette en visning, der omfatter alle elementerne, og som kan påvirke ydeevnen for resten af webstedet. Få mere at vide om tilladelser under Rediger tilladelser for en liste eller et bibliotek.

Relationslister     Når du opretter listerelationer ved hjælp af opslagskolonner, entydige kolonner og gennemtvungen relationsfunktionsmåde, også kaldet referentiel integritet, kan du nå Grænseværdi for listevisning, og der blokeres muligvis for dig i følgende tilfælde:

 • Hvis du gør en kolonne entydig på en eksisterende liste med flere elementer end Grænseværdi for listevisning. Bemærk, at tilføjelse af et element på en liste, der betyder, at listen indeholder flere elementer end angivet i Grænseværdi for listevisning, er en handling, der ikke er blokeret.

 • Hvis en liste har flere elementer end angivet i Grænseværdi for listevisning, og du derefter aktiverer Kaskadevis sletning eller Begrænset sletning for et opslagsfelt på den pågældende liste.

RSS-feeds     Når RSS-understøttelse er aktiveret i Central administration og på niveauet for gruppen af websteder, kan du aktivere og konfigurere RSS-understøttelse for de mange typer lister og biblioteker. Når brugerne får adgang til RSS-feed for en liste eller et bibliotek, hentes data fra listen. Standard-RSS-visningen begrænser det antal elementer, der returneres, baseret på den dato, hvor elementet sidst blev ændret, ved hjælp af et filter i kolonnen Ændret. Hvis listen eller biblioteket har mange elementer, og brugerne får adgang til det pågældende RSS-feed, er det en god ide at indeksere kolonnen Ændret. Du kan også reducere det antal elementer, der hentes, ved at ændre det antal elementer og det antal dage, for hvilke ændringer medtages i et RSS-feed.

Få mere at vide om administration af RSS-feeds under Administrer RSS-feeds for et websted eller en gruppe af websteder. Hvis du vil lære, hvordan du tilføjer et RSS-feed, skal du se Opret en påmindelse, eller abonner på et RSS-feed

SharePoint Kun server administratorer

Disse handlinger kan kun udføres af SharePoint eller netværksadministratorer og farmadministratorer på SharePoint Server-versioner.

Daglig tidsperiode er et værktøj, som giver administratorer mulighed for at angive en dedikeret tidsperiode, hvor alle brugere kan udføre ubegrænsede handlinger uden grænseværdier. Den er normalt planlagt på tidspunkter uden spidsbelastning.

Selvom visninger er den primære metode til at hente elementer fra en liste eller et bibliotek, er der også andre SharePoint-kommandoer og -handlinger, der foretages bedre inden for den daglige tidsperiode.

Tilføjelse og sletning af et indeks

Tilføjelse og tilpasning af en listekolonne

Sletning og kopiering af mapper

Ændring af sikkerhedsindstillinger for en liste eller et bibliotek

Sådan gemmer du en liste med dens indhold som en skabelon

Sletning af et websted

Gendannelse eller sletning af elementer fra Papirkurv

Disse kommandoer og handlinger kan mislykkes, hvis de overskrider webstedets grænseværdier og grænser, når du henter listedata under den normale arbejdstid. Hvis du kører dem uden begrænsninger i løbet af den daglige tidsperiode, kan du undgå fejl og at påvirke andre brugere.

Konfigurationen af Daglig tidsperiode kræver, at du angiver et starttidspunkt og en varighed. Når du indstiller tid og varighed, skal du vide, at hvis nogen påbegynder en længerevarende forespørgsel eller handling inden for tidsperioden, fortsætter denne med at køre, indtil den er fuldført, uanset om det er inden for tidsperioden eller ej.

 1. Som administrator skal du logge på Central administration.

 2. Gå til Programadministration > Administrer webprogrammer.

  Central administration med Administrer web apps markeret
 3. Vælg programmet for at angive eller ændre indstillingen for Daglig tidsperiode.

 4. På båndet skal du klikke på pil ned på Generelle indstillinger for at få adgang til menuen, og derefter skal du klikke på Ressourcebegrænsning.

  Ressourcebegrænsning for central administration markeret.
 5. Rediger Daglig tidsperiode, og angiv derefter klokkeslættet og varigheden, du vil bruge.

  Siden med indstillinger for programmet til central administration med Daglig tidsperiode fremhævet
 6. Kik på OK, når du er færdig.

Hvis du ikke er udvikler eller ikke har nem adgang til udviklerressourcer, der kan udføre disse handlinger for dig, kan du udsætte disse typer handlinger til den daglige tidsperiode. Kontakt administratoren for at finde ud af, hvornår den daglige tidsperiode til dette er planlagt.

Bemærk!: SharePoint Online understøtter ikke ændring af Grænseværdi for listevisning.

Grænseværdi for listevisning er beregnet til at sikre ydeevnen for alle brugere og beskytte serveren mod utilsigtet overbelastning under forespørgsler. Grænseværdi for listevisning kan kun ændres i Server-versioner af SharePoint af en administrator i appen Central administration, og for at undgå forringelse af ydeevnen anbefaler vi, at du ikke ændrer den. SharePoint Online tillader ikke, at administratorer ændrer Grænseværdi for listevisning for at beskytte brugere på andre lejere mod problemer med ydeevnen, når der hentes store datasæt. Brug i stedet indekser, filtre og mapper til at administrere forespørgsler.

Hvis du kun har nogle få forespørgsler, der kræver, at du hæver grænseværdien for listevisning, skal du overveje at bruge Daglig tidsperiode i mindre belastede perioder i stedet.

Advarsel!: Det anbefales ikke at ændre Grænseværdi for listevisning, hvis du har andre brugere, da større værdier forringer ydeevnen. Hvis du opretter for stor en værdi, kan det forårsage høj latenstid eller fejl for brugere, eller det kan potentielt få en server til at gå ned.

Bemærk!: Central administration er kun tilgængelig med installationer af SharePoint Server.

Hvis du er sikker på, at du vil ændre Grænseværdi for listevisning, skal du følge disse trin. De er standard fra SharePoint 2010 til SharePoint 2016, men brugergrænsefladen kan variere en smule. Appen Central administration er separat fra dit SharePoint-websted og adgang kræver farmadministratorrettigheder. Du kan kun ændre Grænseværdi for listevisning i Serverversioner af SharePoint.

 1. Som administrator skal du logge på Central administration.

 2. Gå til Programadministration > Administrer webprogrammer.

  Central administration med Administrer web apps markeret
 3. Vælg programmet for at ændre Grænseværdi for listevisning.

 4. På båndet skal du klikke på pil ned på Generelle indstillinger for at få adgang til menuen, og derefter skal du klikke på Ressourcebegrænsning.

  Ressourcebegrænsning for central administration markeret.
 5. Rediger Grænseværdi for listevisning (først på listen) til en passende værdi.

 6. Klik på OK.

Der findes flere indstillinger på siden med ressourcebegrænsning, som du bør kende som administrator.

 • Grænseværdi for listevisning for revisorer og administratorer:    Dette er som standard en "højere grænse". Forespørgsler, der køres af en revisor eller administrator, der specifikt (programmæssigt) anmoder om at tilsidesætte Grænseværdi for listevisning, vil i stedet være underlagt denne grænse. Som standard er den 20.000 i stedet for grænseværdien for listevisning på 5.000. At hæve denne grænse har samme konsekvenser som at hæve Grænseværdi for listevisning. Når du ændrer denne værdi, skal der muligvis foretages visse tilknyttede ændringer.

 • Tilsidesættelse af objekt model:   Hvis du ofte bruger brugerdefineret kode på din installation og har behov for at tilsidesætte liste visnings tærsklen til en højere grænse, kan det være en god ide at gøre det muligt at tilsidesætte objektmodellen og give revisorer eller administratortilladelser til det program, der skal udføre forespørgslerne. Denne indstilling er som standard slået til, men du kan deaktivere den, hvis du ikke har brug for den. Det er et godt eksempel på, hvornår du kan bruge det, hvis du har implementeret en kode, der skal udføre caching af et større sæt resultater, der ofte åbnes til, f. eks. Hvis du ikke har planer om at cachelagre indholdet, og du planlægger at køre disse forespørgsler ofte, anbefaler jeg, at du ikke bruger denne metode til at komme omkring liste visnings tærsklen, da det vil påvirke serverens ydeevne negativt. Kort sagt: "slid lyset.

 • Grænseværdi for opslag i listevisning:    Denne funktion begrænser antallet af joinforbindelser, der kan udføres af en forespørgsel. Dette svarer til antallet af felter af typen Opslag, Person/Gruppe eller Status for arbejdsproces, der medtages i forespørgslen. Eksempelvis anvender en visning, der viser 6 opslagskolonner og filtreres på 3 andre særskilte opslagskolonner, 9 opslag. Hvis Grænseværdi for opslag i listevisning er indstillet til 8, kan det medføre en fejl. Det anbefales ikke at øge antallet til mere end 8.

  Grundige test udført af Microsoft har vist, at der opstår en alvorlig, ikke-gradvis forringelse af ydevnen ved flere end 8 joinforbindelser. Ikke nok med at serverens overførselshastighed falder betydeligt på dette punkt, men forespørgslen ender også med at anvende en uforholdsmæssigt stor mængde SQL Server-ressourcer, som påvirker alle, der bruger den samme database, negativt. Hvis du vil have mere at vide, skal du læse sektionen Opslagskolonner og listevisninger under Ydeevne og kapacitetsmæssige testresultater og anbefalinger

 • Daglig tidsperiode for store forespørgelser:    Denne funktion giver dig mulighed for at angive et tidsrum hver dag, hvor brugerne kan anvende større forespørgsler uden at ramme nogle grænser. Der er et par ting, du nøje bør overveje, før du beslutter dig for tidspunktet, der skal allokeres til dette formål:

  • Hvis du vil påvirke så få brugere som muligt, skal det angives til et tidspunkt uden spidsbelastning eller det tidspunkt, hvor du forventer den mindste belastning. Hvis du vælger et tidspunkt midt på arbejdsdagen for de fleste af dine brugere, kan selv de brugere, der ikke bruger store lister, blive påvirket negativt.

  • Prøv at holde det inden for et rimeligt tidsrum, så folk kan bruge det til at ordne deres lister i stedet for at skulle kontakte administratoren.

  • Handlinger, der påbegyndes i løbet af denne tidsperiode, afbrydes ikke, når tidsperioden slutter. Overvej den tid, der er nødvendig i tilfælde af, at en bruger forsøger at slette en stor liste lige før skæringstidspunktet.

  • Overvej forskellige tidszoner. Dette er især vigtigt, hvis din organisation eller kunder bredt distribueres grafisk og deler en centralt hostet SharePoint -server. Hvis du indstiller det til 6pm, fungerer det måske for din egen placering, men det er ikke godt i sig selv, Sydney, Australien.

 • Grænseværdi for entydige tilladelser på liste:    Dette er antallet af entydige tilladelser, der er tilladt pr. liste. Hvis du har en mappe, som du bryder nedarvningen af tilladelser for, og du angiver nogle tilladelser for den (og alle elementerne på den), så tæller den som 1 på din Grænseværdi for entydige tilladelser på liste. I modsætning til Grænseværdi for listevisning og andre indstillinger udløses denne grænseværdi ikke ved at få vist indholdet eller udføre andre handlinger på det, men kun når du ændrer tilladelser.

  Hvis du har mulighed for det, anbefales det at reducere dette antal. Standardværdien er 50.000, hvilket er rigtigt mange separate tilladelser. Der er stor sandsynlighed for, at din liste støder på problemer med tilladelser, før den når dette antal, så det kan være en god ide at tilpasse den proaktivt til det, der vil fungere i dit miljø.

Oversigt over lister og biblioteker med mange elementer

Grænseværdi for listevisning har til formål at opnå en ensartet ydeevne på tværs af alle brugere med forespørgsler til databasens back-end. Her er nogle oplysninger om grænserne, hvordan det hele fungerer, og hvordan du kan ændre Grænseværdien for listevisning.

Vigtigt!: Grænseværdien for listevisning kan ikke ændres i SharePoint Online. Der er heller ingen mulighed for at oprette en daglig tidsperiode på SharePoint Online. Disse funktioner er kun tilgængelige på SharePoint 2016, SharePoint 2013 og SharePoint 2010.

Hvis du vil minimere database indholds SQL Server, bruger back end-databasen til SharePointofte række låsning som en strategi til at sikre præcise opdateringer uden at påvirke andre brugere, der har adgang til andre rækker. Men hvis en læse-eller skrive databasehandling, f. eks en forespørgsel, medfører, at mere end 5.000 rækker låses én gang, så er det mere effektivt for SQL Server at låse hele tabellen midlertidigt, indtil Databasehandlingen er fuldført.

Bemærk!: Det faktiske antal er ikke altid 5.000, og det kan variere afhængigt af dit websted, mængden af aktivitet i databasen og webstedets konfiguration.

Når hele tabellen er låst, forhindres andre brugere i at få adgang til tabellen. Hvis dette sker for ofte, vil brugerne opleve en forringelse af systemets ydeevne. Derfor er grænseværdier og begrænsninger afgørende for at minimere effekten af ressourcekrævende databasefunktioner og balancere alle brugeres behov.

I det følgende diagram vises hovedpunkterne for, hvad der sker i baggrunden, når du forsøger at få adgang til for mange elementer på en liste eller i et bibliotek.

Store lister og biblioteker

 1. Liste- eller biblioteksdata i en gruppe af websteder gemmes i en SQL Server-databasetabel, som anvender forespørgsler, indekser og låse til at opretholde den overordnede ydeevne, deling og nøjagtighed.

 2. Filtrerede visninger med kolonneindekser (og andre handlinger) opretter databaseforespørgsler, der identificerer et undersæt af kolonner og rækker og returnerer dette undersæt til din computer.

 3. Grænseværdier og begrænsninger hjælper med at begrænse handlinger og balancere ressourcer for mange samtidige brugere.

 4. Udviklere med særlige rettigheder kan bruge tilsidesættelse af objektmodeller for midlertidigt at øge grænseværdier og begrænsninger for brugerdefinerede programmer med SharePoint Server-versioner.

 5. Administratorer kan angive særlige tidsperioder, hvor alle brugere kan udføre et ubegrænset antal handlinger uden for spidsbelastningsperioder med SharePoint Server-versioner.

 6. Informationsmedarbejdere kan bruge relevante visninger, typografier og sidebegrænsninger til hurtigere at få vist data på siden.

Lister og biblioteker har specifikke maksimumgrænser, som er vist i denne tabel.

Funktion

Højeste antal

Antal elementer på en liste eller i et bibliotek

30 millioner

Størrelse på et enkelt filelement eller vedhæftede filer til et element

10 gigabyte

Følgende tabel opsummerer oplysninger om ressourcebegrænsninger og grænser, du skal være opmærksom på. Disse begrænsninger og grænser angives på siden Ressourcebegrænsning i Central administration med SharePoint Server-versioner. Kontakt administratoren for at få oplysninger om specifikke begrænsninger og anmodninger for dit websted.

Bemærk!: For at hjælpe med administrationen er administratoren ikke underlagt følgende ressourcebegrænsninger og grænser.

Bemærk!: Ikke alle af disse indstillinger er tilgængelige via brugergrænsefladen og kun med SharePointServer-versioner.

Tærskel
eller grænse

Standard
værdi

Beskrivelse

Grænseværdi for listevisning

5.000

Angiver det maksimale antal liste-eller bibliotekselementer, som en databasehandling, f. eks en forespørgsel, kan behandle på én gang. Handlinger, der overskrider denne grænse, blokeres.

For at give dig tid til at lave alternative planer kan du blive advaret på siden Listeindstillinger, når listen har overskredet 3.000 elementer. Advarslen indeholder et hjælpelink til dette emne.

Grænse for separate tilladelser

50.000

Angiver det maksimale antal separate tilladelser, der kræves for en liste eller et bibliotek.

Hver gang du deaktiverer nedarvningen af tilladelser for et element eller en mappe, tælles det med som én separat tilladelse mod denne grænse. Hvis du forsøger at tilføje et element, der medfører, at denne grænse overskrides, bliver du forhindret i at gøre dette.

Grænse for rækkestørrelse

6

Angiver det maksimale antal tabelrækker internt i databasen, der bruges til et liste- eller bibliotekselement. Hvert element ombrydes over adskillige interne tabelrækker, op til seks rækker og op til i alt 8.000 byte, for at kunne indeholde brede lister med mange kolonner (uden vedhæftede filer).

Hvis du f.eks. har en liste med mange smalle kolonner, én der indeholder hundredvis af Ja/Nej-kolonner, kan du overskride denne grænse. Hvis du gør, kan du ikke føje flere Ja/Nej-kolonner til listen, men du kan stadig tilføje kolonner af en anden type.

Administratorer kan kun angive denne grænse ved at bruge objektmodellen, ikke via brugergrænsefladen.

Grænseværdi for opslag i listevisning

12

Angiver det maksimale antal joinhandlinger, f.eks. de handlinger, der er baseret på opslags, Person/Gruppe eller arbejdsprocesstatuskolonner.

Hvis forespørgslen benytter mere end otte kolonner, blokeres handlingen. Det er dog muligt programmeringsmæssigt at vælge, hvilke kolonner der skal benyttes ved at bruge maksimal visning, som kan angives via objektmodellen.

Størrelse på grænseværdi for listevisning for revisorer og administratorer

20.000

Angiver det maksimale antal liste-eller bibliotekselementer, som en databasehandling, f. eks en forespørgsel, kan behandle på én gang, når en revisor eller en administrator med de rette tilladelser er udført af en revisor eller administrator. Denne indstilling fungerer sammen med Tillad objekt model tilsidesættelse.

Tillad tilsidesættelse af objektmodel

Y

Angiver, om udviklere kan udføre databasehandlinger som forespørgsler, der anmoder om en tilsidesættelse af liste visnings tærsklen til den højere grænse, der er angivet af grænseværdi for listevisning for revisorer og administratorer. En administrator skal aktivere en objektmodel tilsidesættelse, og derefter kan udviklere med den relevante tilladelse derefter programmeringsmæssigt bede om, at deres forespørgsel bruger tærsklen for højere listevisning til at drage fordel af den.

Daglig tidsperiode

Ingen

Angiver en tidsperiode, hvor ressource tærskler og begrænsninger ignoreres. En administrator kan konfigurere et tidsvindue under "off-top"-timer i trin på 15 minutter og op til 24 timer, såsom 6:00 PM til 10:00 PM eller 1:30 AM til 5:15.

En databasehandling eller forespørgsel, der startes inden for den daglige tidsramme, fortsætter, indtil den er fuldført (eller afsluttes med fejl), også selvom den ikke fuldføres inden for den angivne tidsramme.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×