Office
Log på

Administrer overførselsbatches i Office 365

Du kan bruge overførselsdashboardet i Office 365 Exchange Administration (EAC) til at administrere postkasseoverførsel til Office 365 ved hjælp af en komplet eller faseinddelt Exchange-migrering. Du kan også bruge overførselsdashboardet til at overføre indholdet af brugernes postkasser fra en IMAP-server i det lokale miljø til eksisterende Office 365-postkasser. Overførselsdashboardet viser statistiske oplysninger om den overordnede overførsel foruden statistiske oplysninger om en bestemt overførselsbatch. Du kan oprette, starte, stoppe, pause og redigere overførselsbatches.

Indhold   

Overførselsdashboardet

For at få adgang til overførselsdashboardet i Exchange Administration skal du vælge Modtagere > Overførsel. Følgende skærmbillede identificerer de forskellige områder af overførselsdashboardet, som du kan bruge til at få oplysninger om overførsel og administrere overførselsbatches.

Dashboard for overførsel

Samlet overførselsstatistik

Klik på Status for alle batches for at få vist de samlede statistiske oplysninger om alle overførselsbatches, der er blevet oprettet. I de følgende felter vises der kumulative oplysninger om alle overførselsbatches.

Felt

Beskrivelse

Samlet antal postkasser

Det samlede antal af postkasser fra alle aktuelle overførselsbatches.

Synkroniserede postkasser

Antallet af postkasser fra alle overførselsbatches, der er blevet overført.

Færdiggjorte postkasser

Antallet af postkasser fra alle overførselsbatches, der er blevet færdiggjort. Færdiggørelse sker kun, når du bruger fjernflytninger til at overføre postkasser mellem Exchange-organisation i det lokale miljø og Office 365 i en Exchange-hybridinstallation. Postkasser kan færdiggøres, efter den indledende synkronisering er fuldført. Du kan få mere at vide om færdiggørelse i fjernflytninger under Complete-MigrationBatch.

Mislykkede postkasser

Antallet af postkasser fra alle overførselsbatches, hvor overførslen mislykkedes.

Overførselsbatches

Overførselsbatches, der er oprettet, er angivet i overførselskøen. Følgende kolonner viser oplysninger om hvert overførselsbatch.

Kolonne

Beskrivelse

Navn

Navnet på overførselsbatchen, som blev defineret, da den blev oprettet.

Status

Status for overførselsbatchen. Følgende er en liste over de forskellige statustilstande for overførselsbatches, samt hvad du kan gøre med overførselsbatches i hver af disse tilstande:

 • Stoppet:    Overførselsbatchen er blevet oprettet, men den er ikke blevet startet. I denne tilstand kan du starte, redigere eller slette den.

 • Synkroniserer:    Overførselsbatchen er blevet startet, og postkasser i overførselsbatchen er i gang med at blive overført. Når en overførselsbatch er i denne tilstand, kan du stoppe den.

 • Stopper:   Straks efter du har kørt cmdlet'en Stop-MigrationBatch.

 • Stoppet:    Overførselsbatchen er stoppet, og der overføres ingen yderligere postkasser fra batchen. Når en overførselsbatch er i denne tilstand, kan du starte den igen.

 • Starter:   Straks efter du har kørt cmdlet'en Start-MigrationBatch.

 • Fuldfører:   Straks efter du har kørt cmdlet'en Complete-MigrationBatch.

 • Fjerner:   Straks efter du har kørt cmdlet'en Remove-MigrationBatch.

 • Synkroniseret:    Overførselsbatchen er fuldført, og der overføres ingen postkasser aktivt. En overførselsbatch i denne tilstand kan indeholde fejl, hvis postkasserne ikke blev overført. Komplette Exchange-migreringer og IMAP-overførsler med denne status, postkasser i det lokale miljø og de tilsvarende Office 365-postkasser synkroniseres hver 24 timer under trinvis synkronisering.

 • Fuldført:   Overførselsbatchen er fuldført.

 • Synkroniseret med fejl:    Overførselsbatchen er fuldført, men overførslen af nogle postkasser mislykkedes. Postkasser, der er blevet overført i overførselsbatches med fejl, synkroniseres stadig hver 24 timer under trinvis synkronisering.

I alt

Angiver antallet af postkasser i overførselsbatchen.

Synkroniseret

Angiver antallet af postkasser, der blev overført.

Færdiggjort

Antallet af postkasser i overførselsbatchen, der er blevet færdiggjort. Færdiggørelse udføres kun for overførselsbatches til fjernflytning i en Exchange-hybridinstallation. Du kan få mere at vide om færdiggørelsesprocessen under Complete-MigrationBatch.

Mislykket

Antallet af postkasser i overførselsbatchen, hvor overførslen mislykkedes. Du kan få vist oplysninger om specifikke postkasser, der har overførselsfejl. Få mere at vide under Statusrapport for overførselsbrugere.

Vigtigt!: Overførselsbatches med statussen Synkroniseret   , som ikke har nogen administrator-startet aktivitet (f.eks. hvis ingen administrator har stoppet og genstartet en overførselsbatch eller redigeret en overførselsbatch) i løbet af de seneste 90 dage, stoppes og slettes derefter 30 dage senere, hvis administratoren ikke foretager sig yderligere.

Overførselsdashboardet indeholder en række kommandoer, som du kan bruge til at administrere overførselsbatches. Når du har oprettet en overførselsbatch, kan du markere den og derefter klikke på en af følgende kommandoer. Hvis en overførselsbatch er i en statustilstand, der ikke understøttes af en kommando, er kommandoen enten nedtonet, eller den vises ikke, fordi den ikke er tilgængelig.

Kommando

Beskrivelse

Ny Ikonet Tilføj

Opret en ny overførselsbatch. Brug denne kommando til at overføre postkasser i det lokale miljø til Office 365 (også kaldet onboarding) eller til at overføre Office 365-postkasser tilbage til din lokale Exchange-organisation i en hybridinstallation.

Rediger  Ikonet Rediger

Rediger en eksisterende overførselsbatch. I forbindelse med faseinddelte Exchange-migreringer og IMAP-overførsler kan du sende en anden CSV-fil. Du kan også ændre overførselsslutpunktet, der benyttes til overførselsbatchen. Du kan kun redigere en overførselsbatch med statussen Oprettet   .

Start Ikonet Start

Start en overførselsbatch, der er blevet oprettet. Når batchen er startet, ændres status til Synkroniserer   .

Genoptag  Ikonet Start

Genoptag kørslen af overførselsbatch, der blev sat på pause, og som har statussen for Stoppet   . Hvis der er fejl i en overførselsbatch, kan du genstarte den med denne kommando, og så vil Office 365 forsøge at overføre de postkasser, der mislykkedes.

Pause Stopikon

Stop en overførselsbatch, der i øjeblikket kører, eller, som er blevet startet, men har statussen I kø   . Du kan også stoppe en komplet Exchange-migrationsbatch eller en IMAP-overførselsbatch, der har afsluttet den indledende synkroniseringsfase og har statussen Synkroniseret. Dette stopper trinvise synkroniseringer. Du kan genoptage trinvise synkroniseringer ved at markere overførselsbatchen og klikke på Genoptag.

Slet  Ikonet Slet

Slet en overførselsbatch, når du har bekræftet, at alle postkasser i overførselsbatchen er blevet overført. Kontrollér også, at mails dirigeres direkte til skybaserede postkasser, når du har konfigureret din MX-post til at pege på Office 365. Når du sletter en overførselsbatch, rydder Office 365 op i poster med relation til overførselsbatchen og sletter dem fra listen.

Mere Ikonet Flere indstillinger

Klik på denne kommando, og klik derefter på Slutpunkter for overførsel for at oprette nye slutpunkter for overførsels eller få vist og redigere eksisterende slutpunkter for overførsel.

Opdater Ikonet Opdater

Opdater overførselsdashboardet for at opdatere de viste oplysninger om den overordnede overførselsstatistik, listen over overførselsbatches og statistikken for den valgte overførselsbatch.

Statistik for overførselsbatches

Detaljeruden i overførselsdashboardet viser følgende oplysninger om den valgte overførselsbatch.

Felt

Beskrivelse

Type

Angiver typen overførselsstypen for den valgte overførselsbatch. Værdien af dette felt angiver også typen af overførselsslutpunkt, der er knyttet til overførselsbatchen.

 • Exchange Outlook Anywhere:    Overførselsbatchen er enten en komplet Exchange-migrering eller en faseinddelt Exchange-migrering.

 • IMAP:    Overførselsbatchen er en IMAP-overførsel.

 • Fjernflytning:    Overførselsbatchen er enten en onboarding- eller offboarding-fjernflytning i en Exchange-hybridinstallation.

Retning

Angiver, om postkasserne overføres til Office 365 eller til din lokale Exchange-organisation.

 • Onboarding    Indikerer, at postkasserne overføres til Office 365. Onboarding-overførselstyper er faseinddelte migreringer, komplette migreringer, IMAP-overførsler og onboarding-fjernflytninger.

 • Offboarding    Angiver, at Office 365-postkasser overføres til eller til din lokale Exchange-organisation. Offboarding-fjernflytninger er den eneste type offboarding-overførsel.

Status

Den aktuelle status for den valgte overførselsbatch.

 • Stoppet

 • Synkroniserer

 • Stoppet

 • Synkroniseret

 • Synkroniseret med fejl

Se den tidligere beskrivelse af hver af disse tilstande.

Anmodet

Angiver antallet af postkasser i overførselsbatchen, der skal overføres. Dette tal svarer til antallet af rækker i CSV-overførselsfilen for IMAP-overførsler, faseinddelte migreringer eller fjernflytninger eller antallet af postkasser i det lokale miljø i en komplet Exchange-migrering.

Synkroniserede postkasser

Antallet af postkasser ud af det samlede antal i overførselsbatchen, der har fuldført den indledende synkronisering. Dette felt opdateres under overførslen.

Færdiggjort

Antallet af postkasser ud af det samlede antal i overførselsbatchen, der er blevet færdiggjort. Færdiggørelse forekommer kun i onboarding- og offboarding-fjernflytninger.

Mislykkede postkasser

Antallet af postkasser, hvor den indledende synkronisering mislykkedes.

Vis detaljer

Klik på Vis detaljer for at få vist oplysninger om hver postkasse i overførselsbatchen. Få mere at vide under Statusrapport for overførselsbrugere.

Oprettet af

Mailadressen på den Office 365-administrator, der har oprettet overførselsbatchen.

Tidspunkt for oprettelse

Dato og klokkeslæt for hvornår overførselsbatchen blev oprettet.

Starttidspunkt

Dato og klokkeslæt for hvornår overførselsbatchen blev startet.

Tidspunkt for indledende synkronisering

Dato og klokkeslæt for hvornår overførselsbatchen fuldførte den indledende synkronisering.

Varighed af indledende synkronisering

Den tid, det tog at fuldføre den indledende synkronisering for alle postkasser i overførselsbatchen.

Tidspunkt for seneste synkronisering

Sidste gang overførselsbatchen blev genstartet, eller sidste gang der blev udført trinvis synkronisering på batchen. Som det er blevet nævnt tidligere, forekommer trinvis synkronisering hver 24 timer for IMAP-overførsler og komplette Exchange-migreringer.

Tilknyttet slutpunkt

Navnet på det slutpunkt for overførsel, der bruges af overførselsbatchen. Du kan klikke på Vis detaljer for at få vist indstillingerne for overførselsslutpunktet. Du kan også redigere indstillingerne, hvis ingen af de overførselsbatches, der benytter slutpunktet, aktuelt kører.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×