Adder eller subtraher datoer

Antag, at du blot vil justere en planlagt dato for et projekt ved at lægge to uger til for at se, hvad der bliver den nye slutdato, eller du vil fastlægge, hvor lang tid det vil tage at afslutte en enkelt aktivitet på en liste over projektopgaver. Du kan lægge et antal dage til, eller du kan trække dem fra en dato ved hjælp af en simpel formel, eller du kan bruge regnearksfunktioner, der er udviklet til at fungere specifikt med datoer i Excel.

Denne artikel indeholder

Læg dage til eller træk dage fra en dato

Lægge måneder til og trække måneder fra en dato

Lægge år til eller trække år fra en dato

Læg en kombination af dage, måneder og år til en dato

Lægge dage til eller trække dage fra en dato

Antag, at en kontosaldo forfalder den 8. februar 2010. Du vil overføre penge til checkkontoen, så de ankommer 15 kalenderdage før denne dato. Derudover ved du, at din konto har en betalingscyklus på 30 dage, og du vil finde ud af, hvornår du skal overføre penge for regningen for marts 2010, så pengene er til rådighed 15 dage før denne dato.

 1. Skriv 08-02-10 i celle A1.

 2. Skriv =A1-15 i celle B1.

 3. Skriv =A1+30 i celle C1.

 4. Skriv =C1-15 i celle D1.

I celle A1 og C1 vises forfaldsdatoerne (08-02-10 og 10-03-10) for kontosaldiene for februar og marts, og i celle B1 og D1 vises de datoer (24-01-10 og 23-02-10), hvor du skal overføre penge for at overholde forfaldsdatoerne.

Lægge måneder til og trække måneder fra en dato

Du kan bruge funktionen EDATO til hurtigt at lægge et bestemt antal hele måneder til eller trække dem fra en dato.

Der skal angives to værdier (også kaldet argumenter) for funktionen EDATO: startdatoen og det antal måneder, du vil lægge til eller trække fra. Hvis du vil trække måneder fra, skal du angive et negativt tal som det andet argument (f.eks. =EDATO("15-02-10",-5). Denne formel giver datoen 15-09-09.

Du kan angive værdien for startdatoen enten ved at henvise til en celle med datoværdien eller ved at angive en dato i anførselstegn, f.eks. "15-02-10".

Antag, at du f.eks. vil lægge 16 måneder til den 16. oktober 2009.

 1. Skriv 16-10-09 i celle A5.

 2. Skriv =EDATO(A5;16) i celle B5.

  Funktionen bruger værdien i celle A5 som datoen.

 3. Skriv =EDATO("16-10-09";16) i celle C5.

  I dette tilfælde bruger funktionen en datoværdi, du angiver direkte, "16-10-09".

  Cellerne B5 og C5 bør begge vise datoen 16-02-11.

  Bemærk!: Afhængigt af formatet i de celler, der indeholder den formel, du har angivet, vises resultaterne i Excel muligvis som serienumre– i dette tilfælde vises 16-02-11 muligvis som 40590.

  I Excel gemmes datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard er den 1. januar 1900 serienummer 1 og den 1. januar 2010 serienummer 40179, fordi den ligger 40.178 dage efter den 1. januar 1900. I Microsoft Excel til Macintosh anvendes som standard et andet datosystem.

 4. Hvis resultatet vises som serienumre, skal du markere cellerne B5 og C5 og fortsætte med følgende trin.

 5. Klik på Format i gruppen Celler under fanen Hjem, og klik derefter på Formatér celler.

 6. Klik på fanen Tal i dialogboksen Formatér celler.

 7. Klik på Dato under Kategori, og klik derefter på OK. Værdien i de enkelte celler skal vises som en dato i stedet for et serienummer.

Lægge år til eller trække år fra en dato

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Hvordan kan jeg kopiere et eksempel?

 • Markér eksemplet i denne artikel. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte én celle ad gangen.Vigtigt Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  vælg et eksempel fra Hjælp i Excel 2013 til Windows

  Markere et eksempel i Hjælp

 • Tryk på Ctrl+C.

 • Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 • Markér celle A1 i regnearket, og tryk på CTRL+V. Hvis du arbejder i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte hver enkelt celle i eksemplet.

 • Vigtigt! Hvis eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 • Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

 • Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dine behov.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Dato

År, der skal lægges til (eller trækkes fra)

09-06-2009

3

02-09-2009

-5

10-12-2010

25

Formel

Beskrivelse (resultat)

=DATO(ÅR(A2)+B2;MÅNED(A2);DAG(A2))

Lægger 3 år til 09-06-09 (09-06-12)

=DATO(ÅR(A3)+B3;MÅNED(A3);DAG(A3))

Trækker 5 år fra 02-09-2009 (02-09-2004)

=DATO(ÅR(A4)+B4;MÅNED(A4);DAG(A4))

Lægger 25 år til 10-12-10 (10-12-35)

Sådan virker formlen

I hver af de tre formler lægges der et bestemt antal år fra kolonne B til den årsværdi, der hentes fra datoen i kolonne A.

I celle A6 anvendes f.eks. funktionen ÅR på dataene i celle A2 (09-06-2009), og 2009 returneres som året. Formlen lægger derefter 3 (værdien i celle B2) til årsværdien, hvilket resulterer i 2012. I den samme formel returnerer formlen MÅNED værdien 6, og funktionen DAG returnerer værdien 9. Funktionen DATO kombinerer derefter de tre værdier til en dato, der ligger tre år ud i fremtiden – 09-06-2012.

Du kan bruge en lignende formel til at lægge måneder til en dato. Hvis du f.eks. bruger dataene fra det foregående eksempel, kan du lægge 9 måneder til datoen 09-06-2009 ved hjælp af følgende formel: =DATO(ÅR(A2);MÅNED(A2)+9;DAG(A2)). Formlen returnerer datoen 09-03-2010.

Lægge en kombination af dage, måneder og år til en dato

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Hvordan kan jeg kopiere et eksempel?

 • Markér eksemplet i denne artikel. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte én celle ad gangen.Vigtigt Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  vælg et eksempel fra Hjælp i Excel 2013 til Windows

  Markere et eksempel i Hjælp

 • Tryk på Ctrl+C.

 • Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 • Markér celle A1 i regnearket, og tryk på CTRL+V. Hvis du arbejder i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte hver enkelt celle i eksemplet.

 • Vigtigt! Hvis eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 • Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

 • Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dine behov.

1

2

3


4


5

A

B

Dato

09-06-2009

Formel

Beskrivelse (resultat)

=DATO(ÅR(A2)+1;MÅNED(A2)+7;DAG(A2)+5)

Lægger 3 år, 1 måned og 5 dage til 09-06-2009 (14-07-2012)

=DATO(ÅR(A2)+1;MÅNED(A2)+7;DAG(A2)+5)

Lægger 1 år, 7 måneder og 5 dage til 09-06-2009 (14-01-2011)

Formlerne i eksemplet har følgende argumenter (et argument er en værdi, der angives for en funktion).

Formel, der bruges til at lægge en dato til en anden dato

Formel, der bruges til at lægge en dato til en anden dato

Knapflade start_dato: En dato eller henvisning til en celle, der indeholder en dato.

Billedtekst 2 læg_år_til: Det antal år, der skal lægges til.

Knapflade læg_måned_til: Det antal måneder, der skal lægges til.

Boble 4 læg_dag_til: Det antal dage, der skal lægges til.

Sådan virker formlen

I hver af formlerne lægges der et angivet antal år, måneder og dage til datoen i celle A2.

I celle A5 (den anden formel) anvendes f.eks. funktionen ÅR på datoen i celle A2 (09-06-2009), og 2009 returneres som året. Formlen lægger derefter 1 til årsværdien, hvilket resulterer i 2010. Funktionen MÅNED returnerer værdien 6, og der lægges 7 måneder til værdien. Da 6 måneder plus 7 måneder er 13 måneder, lægger funktionen DATO 1 år til årsværdien, hvilket resulterer i 2011. Funktionen DATO trækker derefter 12 fra månedsværdien, hvilket resulterer i en værdi på 1 for måneden. Funktionen DAG returnerer værdien 9, og 5 dage lægges til, hvilket resulterer i 14. Endelig kombinerer funktionen DATO de tre værdier (2011, 1 og 14) til en dato, der ligger et år, syv måneder og 5 dage ud i fremtiden – 14-01-2011.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×