Access SQL: SELECT-parameter

Dette er én artikel i en række om Access SQL. Denne artikel beskriver, hvordan du kan skrive en SELECT-delsætning og bruger eksempler til at illustrere forskellige teknikker, du kan bruge, når du skriver dem.

Du kan få et overblik over Access SQL i artiklen Access SQL: grundlæggende begreber, ordliste og syntaks.

Denne artikel indeholder

Vælg felter: SELECT-delsætningen

Vælg alle felter

Vælg entydige værdier

Brug alternative navne til felter eller udtryk: AS-nøgleordet

Vælg ved hjælp af et udtryk

Vælg felter: SELECT-delsætningen

En SELECT-sætning starter som regel med en SELECT-delsætning. Du kan bruge en SELECT-delsætning til at angive navnene på de felter, som indeholder data, og som du vil bruge i en forespørgsel. Du kan også bruge udtryk i stedet for eller i tillæg til felter. Du kan endda bruge en anden SELECT-sætning som et felt – dette kaldes en underforespørgsel.

Lad os antage, at du gerne vil kende dine kunders telefonnumre. Hvis feltet, hvor kundernes telefonnumre er gemt, kaldes txtCustPhone, vises SELECT-delsætningen som følger:

SELECT [txtCustomerPhone]

Du kan bruge kantede parenteser til at omslutte navnet. Hvis navnet ikke indeholder mellemrum eller specialtegn (som f.eks. tegnsætningstegn), er de kantede parenteser er valgfrie. Hvis navnet indeholder mellemrum eller specialtegn, skal du bruge de kantede parenteser.

Tip!: Et navn, der indeholder mellemrum, er nemmere at læse og kan spare dig tid, når du udformer formularer og rapporter, men måske ender du med at taste mere, når du skriver SQL-sætninger. Det bør du overveje, når du navngiver objekter i din Access-database.

Hvis din SQL-sætning har to eller flere felter, der har samme navn, skal du føje navnet på hvert felts datakilde til feltnavnet i SELECT-delsætningen. Du skal bruge det samme navn til datakilde, som du bruger i FROM-delsætningen.

Vælg alle felter

Når du vil medtage alle felter fra en datakilde, du kan enten angive alle felterne enkeltvis i SELECT-delsætningen, eller du kan bruge stjernejokertegnet (*). Når du bruger en stjerne, fastlægger Access, når forespørgslen køres, hvilke felter datakilden indeholder, og inkluderer alle disse felter i forespørgslen. Dette er med til at sikre, at forespørgslen altid er opdateret, hvis der føjes nye felter til datakilden.

Du kan bruge stjernen til én eller flere datakilder i en SQL-sætning. Hvis du bruger en stjerne, og der er flere datakilder, skal du inkludere datakildenavnet sammen med stjernen, så Access kan fastlægge, hvilke datakilder der skal medtages felter fra.

Lad os f.eks. antage, at du vil vælge alle felter fra tabellen Ordrer, men kun mailadresserne fra tabellen Kontaktpersoner. Din SELECT-delsætning kan se omtrent således ud:

SELECT Orders.*, Contacts.[E-mail Address]

Bemærk!: Hold styr på, hvornår du bruger stjernen. Hvis der senere føjes nye felter til datakilden, og du ikke har lagt planer for dem, bliver dine forespørgselsresultater muligvis ikke, som du ønsker.

Vælg entydige værdier

Hvis du ved, at din sætning vil vælge overflødige data, og du hellere kun vil have vist entydige værdier, kan du bruge nøgleordet DISTINCT i din SELECT-delsætning. Lad os f.eks. antage, at dine kunder repræsenterer flere forskellige interesser, hvoraf nogle bruger det samme telefonnummer. Hvis du vil sikre, at du kun ser hvert telefonnummer én gang, vises din SELECT-delsætning som følger:

SELECT DISTINCT [txtCustomerPhone]

Brug alternative navne til felter eller udtryk: AS-nøgleordet

Du kan ændre navnet, der vises for ethvert felt i dataarkvisning, ved at bruge nøgleordet AS og et feltalias i din SELECT-delsætning. Et feltalias er et navn, som du tildeler et felt i en forespørgsel for at gøre det lettere at læse resultaterne. Hvis du f.eks. vil vælge data fra et felt med navnet txtCustPhone, og feltet indeholder kundetelefonnumre, kan du forbedre dine resultaters læsbarhed ved hjælp af et feltalias i SELECT-sætningen som vist her:

SELECT [txtCustPhone] AS [Customer Phone]

Bemærk!: Når du bruger et udtryk i en SELECT-delsætning, skal du bruge et feltalias.

Vælg ved hjælp af et udtryk

Nogle gange vil du se på beregninger ud fra dine data eller kun modtage en del af et felts data. Lad os f.eks. antage, at du vil returnere det år, kunderne er født, ud fra data i feltet BirthDate i din database. Din SELECT-delsætning kan se omtrent således ud:

SELECT DatePart("yyyy",[BirthDate]) AS [Birth Year]

Dette udtryk består af funktionen DatePart og to argumenter – "yyyy" (en konstant), og [BirthDate] (en identifikator).

Du kan bruge et hvilket som helst udtryk som et felt, hvis udtrykket afføder en enkelt værdi, når der angives en enkelt inputværdi.

Tilbage til toppen

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×