Access-ordliste

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Toppen af siden

absolut eller fast placering

Placerer elementet i forhold til elementets overordnede eller, hvis der ikke er et, brødteksten. Værdier for elementets venstre og øverste egenskaber er relative i forhold til øverste venstre hjørne af elementets overordnede element.

Access-arbejdsområde

Et arbejdsområde, der bruger Access-databaseprogrammet til at få adgang til en datakilde. Datakilden kan være en Access-databasefil, en ODBC-database, f. eks en Paradox-eller Microsoft SQL Server-database eller en ISAM-database.

handling

Den grundlæggende byggeklods i en makro en selv indeholdt instruktion, der kan kombineres med andre handlinger for at automatisere opgaver. Dette kaldes nogle gange en kommando i andre makrosprog.

handlingsargument

Yderligere oplysninger, der kræves af nogle makrohandlinger. Det objekt, der påvirkes af handlingen eller de særlige betingelser, under hvilket handlingen udføres.

handlingsliste

Den liste, der vises, når du klikker på pilen i kolonnen handling under fanen makro objekt.

handlingsforespørgsler

En forespørgsel, der kopierer eller ændrer data. Handlingsforespørgsler omfatter tilføjelses-, sletnings-, tabeloprettelses-og opdateringsforespørgsler. De er identificeret ved et udråbstegn (!) ud for deres navne i navigationsruden.

handlingsrække

En række i den øverste del af fanen makro objekt, hvor du angiver makro navne, handlinger, argumenter og kommentarer, der er knyttet til en bestemt makro eller makrogruppe.

ADE-fil

Et Access-projekt (. ADP-fil) med alle moduler kompileret og al redigerbar kildekode fjernet.

vindue til avanceret filtrering/sortering

Et vindue, hvor du kan oprette et filter fra bunden. Du angiver kriterieudtryk i filterdesigngitteret for at begrænse posterne i den åbne formular eller det åbne dataark til et undersæt af poster, der opfylder kriterierne.

samlefunktion

En funktion som Sum, Tæl, Gnsneller varians, som du bruger til at beregne totaler.

anonym replika

I en Access-database (kun filformatet. mdb), en særlig type replika, hvor du ikke kan holde styr på individuelle brugere. Den anonyme replika er særlig nyttig i en Internet situation, hvor du forventer mange brugere at hente replikaer.

ANSI SQL-forespørgselstilstand

En af to typer SQL-syntaks: ANSI-89 SQL (også kaldet Microsoft Jet SQL og ANSI SQL), som er den traditionelle Jet SQL-syntaks. og ANSI-92 SQL, som har nye og forskellige reserverede ord, syntaksregler og jokertegn.

tilføje forespørgsel

En handlingsforespørgsel, der føjer posterne i en forespørgselsresultatsættet til slutningen af en eksisterende tabel.

program baggrund

Baggrundsområdet i et programvindue.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (ASCII) 7-bit tegnsæt, der bruges til at repræsentere bogstaver og symboler, der findes på et almindeligt tastatur i USA.

autofiltrering

Filtrere data i pivottabel-eller pivotdiagramvisning ved at vælge et eller flere elementer i et felt, der tillader filtrering.

automatisk formatering

En samling af formater, der bestemmer udseendet af kontrolelementerne og sektionerne i en formular eller rapport.

automatisk link

Et link fra et OLE-objekt i Access til en OLE-server, der automatisk opdaterer objektet i Access, når oplysningerne i objektfilen ændres.

datatypen Autonummerering

I en Access-database er det en feltdatatype, der automatisk gemmer et entydigt tal for hver post, efterhånden som de føjes til en tabel. Der kan oprettes tre slags tal: sekventiel, tilfældigt og replikerings-ID.

B

Toppen af siden

basistabel

En tabel i en Access-database. Du kan ændre strukturen i en basistabel ved hjælp af DAO Objects eller DDL (datadefinitions) SQL-sætninger, og du kan ændre data i en basistabel ved hjælp af Recordset-objekter eller handlingsforespørgsler.

bigint-datatype

En datatype på 8 byte i et Access-projekt (64-bit), der gemmer hele tal i intervallet fra-2 ^ 63 (-9223372036854775808) til og med 2 ^ 63-1 (9.223.372.036.854.775.807).

binær datatype

I et Access-projekt er der en datatype med fast længde med maksimalt 8.000 byte binære data.

datatypen bit

En datatype i et Access-projekt, der lagrer enten 1-eller 0-værdi. Heltalsværdier, der ikke er 1 eller 0, accepteres, men de fortolkes altid som 1.

bit maske

En værdi, der bruges sammen med bitvise operatorer (and, Eqv, IMP, not, or og xor) til at teste, angive eller nulstille tilstanden for individuelle bit i en bitvis feltværdi.

bitvis sammenligning

En sammenligning bit med bit mellem identiske, placerede bit i to numeriske udtryk.

Bogmærke

En egenskab for et Recordset-objekt eller en formular, der indeholder en binær streng, der identificerer den aktuelle post.

bundet kolonne

Den kolonne på en liste, kombinationsboks eller rulleliste, der er bundet til det felt, der er angivet af kontrolelementets egenskab kontrolelement kilde .

bundne kontrolelementer

Et kontrolelement, der bruges i en formular, rapport eller dataadgangsside til at vise eller ændre data fra en tabel, forespørgsel eller SQL-sætning. Egenskaben Control source for kontrolelementet gemmer det feltnavn, som kontrolelementet er bundet til.

bundet link-kontrolelement

Et kontrolelement, der bruges på en dataadgangsside til at binde et link, en intranetadresse eller en Internet adresse til et underliggende tekstfelt. Du kan klikke på linket for at gå til destinationsplaceringen.

bundet objektramme

Et kontrolelement i en formular eller rapport, der bruges til at vise og redigere OLE-objekter, der er gemt i tabeller.

bundet billede

Et kontrolelement, der bruges i en formular, rapport eller dataadgangsside til at binde et billede til et OLE-objektfelt i en Access-database eller en billedkolonne i et Access-projekt.

bundet rækkeviddekontrolelement

Et kontrolelement, der bruges på en dataadgangsside til at binde HTML-kode til et tekst-eller notatfelt i en Access-database eller til en Text-, ntext-eller varchar-kolonne i et Access-projekt. Du kan ikke redigere indholdet af et bundet rækkeviddekontrolelement.

SB

Et Access-værktøj, der forenkler en opgave. Du kan f. eks. hurtigt oprette et komplekst udtryk ved hjælp af udTryksGenerator.

indbygget værktøjslinje

I Access 2003 og tidligere er det en værktøjslinje, der er en del af Access-brugergrænsefladen, når den er installeret på computeren. Derimod er en brugerdefineret værktøjslinje en brugerdefineret værktøjslinje, som du opretter til dit eget databaseprogram. I aktuelle versioner af Access erstattes værktøjslinjer af båndet, som arrangerer kommandoer i relaterede grupper på faner. Du kan også tilføje kommandoer, du ofte bruger, til VærktøjsLinjen hurtig adgang.

datatypen Byte

En Access-database datatype, der bruges til at indeholde små positive heltal, der spænder fra 0 til 255.

C

Toppen af siden

beregnet kontrolelement

Et kontrolelement, der bruges i en formular, rapport eller dataadgangsside til at vise resultatet af et udtryk. Resultatet genberegnes, hver gang der er en ændring i en af de værdier, som udtrykket er baseret på.

beregnet felt

Et felt, der er defineret i en forespørgsel, der viser resultatet af et udtryk i stedet for at vise gemte data. Værdien genberegnes, hver gang en værdi i udtrykket ændres.

opkalds træet

Alle moduler, der kan kaldes af en hvilken som helst procedure i det modul, hvor kode aktuelt kører.

tekstsektion

Afsnittet på en grupperet dataadgangsside, der viser undertekster til datakolonner. Det vises umiddelbart før gruppehovedet. Du kan ikke føje et bundet kontrolelement til en titeltekstsektion.

Cartesian-produkt

Resultatet af udførelse af en SQL SELECT-sætning, der indeholder to eller flere tabeller i FROM-delsætningen, men ingen WHERe-eller JOIN-delsætning, der angiver, hvordan tabellerne skal joinforbindes.

lapper

Processen for en handling, der udløser en anden handling. Når der er defineret en overlappende opdaterings relation for to eller flere tabeller, udløser en opdatering til den primære nøgle i den primære tabel automatisk ændringer til den eksterne tabel.

kaskadevis sletning

For relationer, der gennemtvinger referentiel integritet mellem tabeller, slettes alle relaterede poster i de relaterede tabeller, når en post i den primære tabel slettes.

overlappende begivenhed

En sekvens af hændelser, der er forårsaget af en hændelsesprocedure direkte eller indirekte opkald. kaldes også en hændelses kaskade eller en rekursion. Vær forsigtig med at bruge overlappende begivenheder, da de ofte resulterer i stakoverløb eller andre kørselsfejl.

overlappende opdatering

For relationer, der gennemtvinger referentiel integritet mellem tabeller, opdateres alle relaterede poster i de relaterede tabeller, når en post i den primære tabel ændres.

kategorifelt

Et felt, der vises i kategoriområdet i pivotdiagramvisningen. Elementer i et kategorifelt vises som etiketter på kategoriaksen.

kanalnummer

Et heltal, der svarer til en åben DDE-kanal (Dynamic Data Exchange). Kanalnumre tildeles af Microsoft Windows 95 eller nyere, der er oprettet ved hjælp af funktionen DDEInitiate og bruges af andre DDE-funktioner og-sætninger.

char-datatype

I et Access-projekt er der en datatype med fast længde med et maksimum på 8.000 ANSI-tegn.

tegnkode

Et tal, der repræsenterer et bestemt tegn i et sæt, f. eks ANSI-tegnsættet.

diagram

En grafisk repræsentation af data i en formular, rapport eller dataadgangsside.

Afkrydsningsfelt

Et kontrolelement, der angiver, om en indstilling er markeret. Der vises en markering i feltet, når indstillingen er valgt.

Kontrollér begrænsning

Giver mulighed for forretningsregler, der strækker sig over flere tabeller. For eksempel kan ordre tabellen have en kontrolbegrænsning, der kan forhindre, at ordrer for en kunde overskrider en kreditgrænse, der er defineret for kunden i kundetabellen.

klassemodul

Et modul, der kan indeholde definitionen for et nyt objekt. Hver forekomst af en klasse opretter et nyt objekt. De procedurer, der er defineret i modulet, bliver egenskaber og metoder for objektet. Klassemoduler kan være alene eller sammen med formularer og rapporter.

klassenavn

Det navn, der bruges til at referere til et klassemodul. Hvis klassemodulet er et formular-eller rapportmodul, er klassenavnet udfladt med modultypen – f. Form_OrderForm.

klassenavn (OLE)

Et foruddefineret navn, der bruges til at referere til et OLE-objekt i Visual Basic. Den består af navnet på det program, der blev brugt til at oprette OLE-objektet, objekttypen og, det kan også være versionsnummeret for programmet. Eksempel: Excel. ark.

kode stub

Et segment af Visual Basic-kode, der definerer starten og slutningen af en procedure.

sammenfald

En konflikt, der opstår under en batchopdatering. En klient læser data fra serveren og forsøger at ændre disse data i en batchopdatering, men før opdaterings forsøget udføres, ændrer en anden klient de oprindelige Server data.

kolonne

En placering i en databasetabel, der gemmer en bestemt type data. Det er også den visuelle repræsentation af et felt i et dataark og i en Access-database, forespørgselsdesigngitteret eller filterdesigngitteret.

kolonneområde

Den del af en pivottabelvisning, der indeholder kolonnefelter.

kolonnefelt

Et felt i kolonneområdet i pivottabelvisningen. Elementer i kolonnefelter vises øverst på en pivottabelliste. Indre kolonnefelter er tættest på detaljeområdet. der vises ydre kolonnefelter over de indre kolonnefelter.

kolonnevælger

Den vandrette linje øverst i en kolonne. Du kan klikke på en kolonnevælger for at vælge en hel kolonne i forespørgselsdesigngitteret eller filterdesigngitteret.

kombinationsfelt

Et kontrolelement, der bruges i en formular, der indeholder den kombinerede funktionalitet for en liste og et tekstfelt. Du kan skrive en værdi i et kombinationsfelt, eller du kan klikke på kontrolelementet for at få vist en liste og derefter vælge et element på listen.

kommandoknap

Et kontrolelement, der kører en makro, kalder en Visual Basic-funktion eller kører en hændelsesprocedure. En kommandoknap kaldes nogle gange en trykknap i andre programmer.

sammenligningsoperator

En operator, der bruges til at sammenligne to værdier eller udtryk. F. eks. < (mindre end), > (større end) og = (lig med).

sammensat kontrolelement

Et kontrolelement og en vedhæftet etiket, f. eks et tekstfelt med en vedhæftet etiket.

Betinget filtrering

Filtrering af et felt for at vise de øverste eller nederste n elementer baseret på en total. Du kan for eksempel filtrere efter de tre byer, der har skabt de fleste salg eller de fem produkter, der er mindst rentable.

betinget formatering

Formatering af indholdet af et kontrolelement i en formular eller rapport baseret på en eller flere betingelser. En betingelse kan referere til et andet kontrolelement, kontrolelementet med fokus eller en brugerdefineret Visual Basic for Applications-funktion.

med

En betingelse, der opstår, hvis dataene er blevet ændret i den samme post af to replikasætmedlemmer. Når der opstår en konflikt, er en udvindende ændring markeret og anvendt i alle replikaer, og den tabende ændring registreres som en konflikt i alle replikaer.

forbindelsesstreng

Et strengudtryk, der bruges til at åbne en ekstern database.

begrænsning

En begrænsning, der er placeret på den værdi, der kan indtastes i en kolonne eller række. For eksempel kan værdier i kolonnen alder ikke være mindre end 0 eller større end 110.

fortløbende formular

En formular, der viser mere end én post på skærmen i formularvisning.

kontrolelement, der indeholder et link

Et kontrolelement, der gør det muligt for en bruger at hoppe til et dokument, en webside eller et objekt. Et eksempel er et tekstfelt, der er bundet til et felt, der indeholder links.

krydstabuleringsforespørgsel

En forespørgsel, der beregner en sum, et gennemsnit, et antal eller en anden type total på poster, og derefter grupperer resultatet efter to typer af oplysninger: en langs den venstre side af dataarket og det andet i toppen.

datatypen Valuta

En datatype i en Access-database, der er nyttig til beregninger, der omfatter penge eller til beregning af faste punkter, hvor nøjagtighed er meget vigtig.

aktuel post

Den post i et postsæt, hvorfra du kan ændre eller hente data. Der kan kun være én aktuel post i et Recordset på et hvilket som helst tidspunkt, men et postsæt kan ikke have en aktuel post – f. eks. Når en post er blevet slettet fra et Recordset af typen dynamisk udvalg.

datatypen markør

I et Access-projekt kan du kun bruge en datatype til at oprette en markørvariabel. Datatypen kan ikke bruges til kolonner i en tabel. En markør er en mekanisme, der bruges til at arbejde med én række ad gangen i resultatsættet for en SELECT-sætning.

brugerdefineret gruppe

Et element i et brugerdefineret gruppefelt. En brugerdefineret gruppe indeholder to eller flere elementer fra et række-eller kolonnefelt.

brugerdefineret gruppefelt

Et felt i det række-eller kolonneområde, der indeholder brugerdefinerede grupper som dets elementer.

brugerdefineret rækkefølge

Brugerdefineret sorteringsrækkefølge. Du kan for eksempel angive en brugerdefineret sorteringsrækkefølge for at få vist værdier i kolonnen EmployeeTitle på grundlag af titlens anciennitet.

dialogboksen brugerdefinerede egenskaber

Et brugerdefineret egenskabsark, der giver brugere mulighed for at angive egenskaber for et ActiveX-objekt.

brugerdefineret værktøjslinje

I Access 2003 og tidligere versioner er det en værktøjslinje, som du opretter til dit program. En indbygget værktøjslinje er derimod en del af Access, når den er installeret på computeren.

D

Toppen af siden

DAO-objekt

Et objekt, der er defineret af DAO-biblioteket (data Access Objects). Du kan bruge DAO-objekter som database, TableDefog Recordsettil at repræsentere objekter, der bruges til at organisere og manipulere data, f. eks tabeller og forespørgsler, i kode.

data Access-objekter

En programmeringsgrænseflade, som du kan bruge til at få adgang til og manipulere databaseobjekter.

Dataadgangsobjekter (DAO)

side for dataadgang

En webside, der er designet til at få vist og arbejde med data fra internettet eller et intranet. Dataene gemmes typisk i en Access-database.

egenskaber for dataadgangsside

Attributter for en dataadgangsside, der identificerer den database, som siden er forbundet til, og som definerer sidens udseende og funktionsmåde.

dataområde

Den del af en pivottabel-eller pivotdiagramvisning, der indeholder opsummeringsdata. Værdier i dataområdet vises som poster i pivottabelvisning og som datapunkter i pivotdiagramvisning.

dataindsamling

En metode til indsamling af oplysninger fra brugere ved at sende og modtage HTML-formularer eller InfoPath 2007-formularer fra Access 2007. I Access kan du oprette en dataindsamling-anmodning og sende den til brugere i en formular, der er indeholdt i en mail. Brugerne udfylder derefter en formular og vender tilbage til dig.

data definition

Felterne i underliggende tabeller og forespørgsler og de udtryk, der udgør postkilden for en dataadgangsside.

DDL (Data Definition Language)

Det sprog, der bruges til at beskrive attributter for en database, især tabeller, felter, indeks og lager strategi. ANSI definerer dette for at få tokens til at oprette, fjerne og ændre. DDL er et undersæt af SQL (Structured Query Language).

Datadefinitionsforespørgsel

En SQL-specifik forespørgsel, der kan oprette, ændre eller slette en tabel eller oprette eller slette et indeks i en database. ANSI definerer disse som DDL-forespørgsler og bruger tokens Create, DROP og ALTER.

datafelt

Et felt, der indeholder opsummerede data i pivottabel-eller pivotdiagramvisning. Et datafelt indeholder normalt numeriske data.

dataelement

En programspecifik del af data, der kan overføres via en (dynamisk data Exchange) DDE-kanal.

datanavn

En etiket, der indeholder yderligere oplysninger om et datamærke, som repræsenterer et enkelt datapunkt eller en enkelt værdi.

data manipulations sprog (DML)

Det sprog, der bruges til at hente, indsætte, slette og opdatere data i en database. DML er et undersæt af SQL (Structured Query Language).

datamarkør

En søjle, et område, en prik, et udsnit eller et andet symbol i et diagram, der repræsenterer et enkelt datapunkt eller en enkelt værdi. Relaterede datamærker i et diagram udgør en dataserie.

dataserie

Relaterede datapunkter, der er afbildet i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en entydig farve eller mønster. Du kan afbilde en eller flere dataserier i et diagram.

datakildekontrolelement

Programmet bag dataadgangssider og Microsoft Office Web Components, der styrer forbindelsen til den underliggende datakilde. Kontrolelementet til datakilden har ingen visuelle repræsentation.

databaseprogram

Et sæt objekter, der kan indeholde tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, makroer og kodemoduler, der er designet til at fungere sammen for at gøre det nemmere at bruge databasen. Et databaseprogram installeres typisk i en gruppe af brugere.

databasediagram

En grafisk repræsentation af en hvilken som helst del af et databaseskema. Det kan enten være et helt eller delvist billede af strukturen af databasen. Det omfatter tabeller, de kolonner, de indeholder, og relationerne mellem tabellerne.

Database struktur

Et værktøj, der opbygger en rapport, der indeholder detaljerede oplysninger om objekterne i en database.

databaseobjekter

En Access-database indeholder objekter som tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, sider, makroer og moduler. Et Access-projekt indeholder objekter som formularer, rapporter, sider, makroer og moduler.

database replikering

Processen med at oprette to eller flere Special kopier (replikaer) af en Access-database. Replikaer kan synkroniseres, ændringer af data i én replika eller designændringer, der er foretaget i Master design, sendes til andre replikaer.

Database vindue

I Access 2003 og tidligere er det vindue, der vises, når du åbner en Access-database eller et Access-projekt. Det viser genveje til at oprette nye databaseobjekter og åbne eksisterende objekter. I Access 2007 erstattes Database vinduet af navigationsruden.

datadefinitionsforespørgsel

En SQL-specifik forespørgsel, der indeholder DDL-sætninger (Data Definition Language). Disse udsagn gør det muligt at oprette eller ændre objekter i databasen.

dataark

Data fra en tabel, formular, forespørgsel, visning eller gemt procedure, der vises i et række-og kolonneformat.

Dataarkvisning

En visning, der viser data fra en tabel, formular, forespørgsel, visning eller lagret procedure i et række-og kolonneformat. I dataarkvisning kan du redigere felter, tilføje og slette data og søge efter data. I Access 2007 kan du også ændre og føje felter til en tabel i dataarkvisning.

datoudtryk

Ethvert udtryk, der kan fortolkes som en dato, herunder datokonstanter, tal, der ligner datoer, strenge, der ligner datoer, og datoer, der returneres fra funktioner.

datokonstant

En sekvens af tegn med et gyldigt format, der er omgivet af nummertegn (#). Gyldige formater omfatter det datoformat, der er angivet af landestandardindstillingerne for din kode eller det universelle datoformat.

datoseparatorer

Tegn, der bruges til at adskille dag, måned og år, når datoværdier formateres. Tegnene bestemmes af systemindstillingerne eller ved hjælp af funktionen format .

datatypen Dato og klokkeslæt

En Access-databasedata type, der bruges til at gemme oplysninger om dato og klokkeslæt.

datatypen DateTime

I et Access-projekt er det en datatype for dato og klokkeslæt, der går fra januar 1, 1753, til 31. december 9999, til en nøjagtighed på tre hundreder af et sekund eller 3,33 millisekunder.

DBCS

Et tegnsæt, der bruger 1 eller 2 byte til at repræsentere et tegn, hvilket gør det muligt at repræsentere mere end 256 tegn.

Decimal datatype (Access-database)

En nøjagtig numerisk datatype, der indeholder værdier fra-10 ^ 28-1 til og med 10 ^ 28-1. Du kan angive skalaen (det maksimale antal cifre) og præcision (det samlede maksimale antal cifre til højre for decimaltegnet).

Decimal datatype (Access-projekt)

En nøjagtig numerisk datatype, der indeholder værdier fra-10 ^ 38-1 til og med 10 ^ 38-1. Du kan angive skalaen (det samlede maksimale antal cifre) og præcision (det maksimale antal cifre til højre for decimaltegnet).

erklæring

Ikke-eksekverbar kode, der navngiver en konstant, en variabel eller en procedure og angiver dens egenskaber, f. eks datatype. For DLL-procedurer angiver erklæringer navne, biblioteker og argumenter.

Afsnittet erklæringer

Den sektion i et modul, der indeholder erklæringer, der gælder for hver procedure i modulet. Den kan indeholde erklæringer til variabler, konstanter, brugerdefinerede datatyper og eksterne procedurer i et bibliotek med et dynamisk link.

standardtypografi for kontrolelement

Standardindstillingen for egenskaber for en kontrolelementtype. Du kan tilpasse en objekttype, før du opretter to eller flere lignende kontrolelementer for at undgå at tilpasse hvert enkelt kontrolelement individuelt.

standardegenskab

En egenskab, du kan angive for et kontrolelement, så egenskaben har samme værdi, hver gang der oprettes et nyt kontrolelement af den pågældende type.

standardværdi

En værdi, der automatisk indtastes i et felt eller kontrolelement, når du tilføjer en ny post. Du kan enten acceptere standardværdien eller tilsidesætte den ved at indtaste en værdi.

slet søgning

En forespørgsel (SQL-sætning), der fjerner rækker, der opfylder de kriterier, du angiver fra en eller flere tabeller.

designgitter

Det gitter, du bruger til at designe en forespørgsel eller et filter i forespørgselsDesign eller i vinduet Avanceret filter/sortering. For forespørgsler blev dette gitter tidligere kendt som QBE-gitteret.

Master design

Det eneste medlem af replikasættet, hvor du kan ændre databasestrukturen, der kan overføres til andre replikaer.

Designvisning

En visning, der viser designet af disse databaseobjekter: tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter og makroer. I design visning kan du oprette nye databaseobjekter og ændre designet af eksisterende objekter.

detaljeområde

Den del af pivottabelvisningen, der indeholder detalje-og totalfelter.

detaljefelt

Et felt, der viser alle rækker eller poster fra den underliggende postkilde.

detaljesektion

Bruges til at indeholde hoveddelen af en formular eller rapport. Dette afsnit indeholder normalt kontrolelementer, der er bundet til felterne i postkilden, men kan også indeholde ubundne kontrolelementer, f. eks etiketter, der identificerer et felts indhold.

direkte synkronisering

En metode, der bruges til at synkronisere data mellem replikaer, der er forbundet direkte til lokalnetværket og er tilgængelige via delte netværksmapper.

deaktiveret kontrolelement

Et kontrolelement, der vises nedtonet i en formular. Et deaktiveret kontrolelement kan ikke få fokus og reagerer ikke på klik med musen.

dokumentegenskaber

Egenskaber som titel, emne og forfatter, der er gemt sammen med hver dataadgangsside.

domæne

Et sæt poster, der er defineret af en tabel, en forespørgsel eller et SQL-udtryk. Domæneaggregatfunktioner returnerer statistiske oplysninger om et bestemt domæne eller en gruppe af poster.

domæneaggregatfunktion

En funktion, f. eks. DAvg eller DMax, der bruges til at beregne statistik over et sæt poster (et domæne).

dobbelt præcision

Egenskaber for et tal, der er gemt i to dobbelte tal (to ord; typisk 8 byte) af computerens hukommelse, der er nødvendig for at gemme et mindre præcist (enkelt-eller enkelt-præcision)-nummer. Håndteres normalt af en computer i flydende tal-form.

placeringsområde

Et område i pivottabelvisning eller pivotdiagramvisning, hvor du kan slippe felter fra feltlisten for at få vist dataene i feltet. Navnene på hvert placeringsområde angiver de typer felter, du kan oprette i visningen.

rullelistefelt

Et kontrolelement på en dataadgangsside, der viser en liste, hvor du kan vælge en værdi, når der klikkes på det. Du kan ikke skrive en værdi på en rulleliste.

dll-bibliotek

Et sæt rutiner, der kan kaldes fra Visual Basic-procedurer og indlæses og sammenkædes med dit program på kørselstidspunktet.

E

Toppen af siden

ekko

Processen med at opdatere eller gentegne skærmen, mens en makro kører.

Rediger kontrolelement

Et redigeringselement, der også kaldes et tekstfelt, er et rektangulært område, hvor en bruger kan skrive og redigere tekst.

integrer

Sådan indsætter du en kopi af et OLE-objekt fra et andet program. Kilden til objektet, der kaldes OLE-serveren, kan være et hvilket som helst program, der understøtter objektsammenkædning og-integrering. Ændringer i et integreret objekt afspejles ikke i det oprindelige objekt.

aktiveret database

En tidligere version af en database, der er åbnet i Access 2000 eller nyere uden at konvertere dens format. Hvis du vil ændre designet af databasen, skal du åbne den i den version af Access, hvor den blev oprettet.

fejlnummer

Et helt tal i området 0-65.535, der svarer til indstillingen for egenskaben Number for objektet ERR . Når der kombineres med indstillingen af egenskaben Description for objektet ERR , repræsenterer dette tal en bestemt fejlmeddelelse.

eksklusiv

En tilstand med adgang til data i en database, der deles via et netværk. Når du åbner en database med udelt adgang, forhindrer du andre i at åbne databasen.

udvide kontrolelement

Et kontrolelement på en dataadgangsside, der, når der klikkes på, udvider eller skjuler en grupperet post for at vise eller skjule dens detaljeposter.

udvidelsessymbolet

En knap, der bruges til at udvide eller skjule grupper af poster. Det viser plustegnet (+) eller minustegnet (-).

eksport

Hvis du vil kopiere data og databaseobjekter til en anden database, et regneark eller et filformat, så en anden database eller et andet program kan bruge dataene eller databaseobjekterne. Du kan eksportere data til en række understøttede databaser, programmer og filformater.

Udtryksgenerator

Et Access-værktøj, som du kan bruge til at oprette et udtryk. Det indeholder en liste over almindelige udtryk, du kan vælge.

ekstern database

Kilden til den tabel, der skal sammenkædes med eller importeres til den aktuelle database, eller destinationen for en tabel, der skal eksporteres.

ekstern tabel

En tabel uden for den Access-database eller det Access-projekt, der aktuelt er åben.

F

Toppen af siden

feltdatatyper

En egenskab for et felt, der bestemmer, hvilken type data det kan indeholde. Et felt, hvis datatype er tekst, kan indeholde data, der består af enten tekst eller numeriske tegn, men et talfelt kan kun gemme numeriske data.

Ruden Feltliste

En rude, der viser alle felterne i den underliggende postkilde eller det underliggende databaseobjekt.

Feltvælger

En lille boks eller bjælke, du klikker på for at markere en hel kolonne i et dataark.

filnummer

Et nummer, der bruges i sætningen Open til at åbne en fil. Brug af filer i området 1-255, inklusive, for filer, der ikke er tilgængelige for andre programmer. Brug fil numre i området 256-511 til filer, der er tilgængelige fra andre programmer.

Fyld

En rapport forstørrelse, der udfylder vinduet for rapportens snapshot ved at tilpasse enten bredden eller højden på en side, afhængigt af om rapporten er i stående eller liggende retning.

filter

Et sæt kriterier, der anvendes på data for at få vist et undersæt af dataene eller sortere dataene. I Access kan du bruge filter teknikker som Filtrer efter MarkeRing og Filtrer efter formular for at filtrere data.

Filterområde

Den del af en pivottabelvisning eller pivotdiagramvisning, der indeholder filterfelter.

Filtrer efter formular

En teknik til filtrering af data, der bruger en version af den aktuelle formular eller det aktuelle dataark med tomme felter, hvor du kan skrive de værdier, som de filtrerede poster skal indeholde.

Filtrer efter MarkeRing

En teknik til filtrering af poster i en formular eller et dataark, hvor du kun henter poster, der indeholder den valgte værdi.

Filter uden MarkeRing

En teknik, hvor du filtrerer poster i en formular eller et dataark for kun at hente de poster, der ikke indeholder den valgte værdi.

filterfelt

Et felt i filterområdet, som du kan bruge til at filtrere data, der vises i pivottabelvisning eller pivotdiagramvisning. Filtreringsfelter udfører de samme funktioner som sidefelter i pivottabelrapporter i Microsoft Excel.

Filtrer efter input

En teknik til filtrering af poster, der anvender en værdi eller et udtryk, som du angiver for kun at finde poster, der indeholder værdien eller opfylder udtrykket.

tekstfil med fast bredde

En fil, der indeholder data, hvor hvert felt har en fast bredde.

float-datatype

I et Access-projekt er det en omtrentlig numerisk datatype med 15-cifret præcision. Datatypen flydende kan indeholde positive værdier fra cirka 23E E-308 til og med 79e E + 308, negative værdier fra ca-23E E-308 til-79e E + 308 eller nul.

over

Kunne flyttes frit som sit eget vindue. Et flydende vindue er altid øverst. UdTryksGeneratoren, database strukturerne, værktøjskassen og paletterne kan flyde.

fremmed nøgle

Et eller flere tabelfelter (kolonner), der refererer til det primære nøglefelt eller felter i en anden tabel. En fremmed nøgle angiver, hvordan tabellerne er relateret.

fremmed tabel

En tabel (f. eks. kundeordrer), der indeholder et fremmed nøgle-felt (f. eks. CustomerID), som er det primære nøglefelt i en anden tabel (f. eks. kunder) i databasen, og som normalt findes på "mange"-siden af en en-til-mange-relation

formular

Et Access-databaseobjekt, hvor du kan placere kontrolelementer til at udføre handlinger eller til at indtaste, vise og redigere data i felter.

formular sidefod

Bruges til at vise instruktioner til brug af en formular, kommandoknapper eller ubundne kontrolelementer til at acceptere input. Vises nederst i formularen i formularvisning og i slutningen af en udskrift.

formularhoved

Bruges til at vise en titel for en formular, instruktioner til brug af formular eller kommandoknapper, der åbner relaterede formularer eller udfører andre opgaver. Formular overskriften vises øverst i formularen i formularvisning og i begyndelsen af en udskrift.

formularmodul

Et modul, der indeholder VBA-kode (Visual Basic for Applications) til alle hændelsesprocedurer, der udløses af hændelser, der forekommer i en bestemt formular eller dens kontrolelementer.

Fanen formularobjekt

En objekt fane, hvor du kan arbejde med formularer i design visning, Formularvisning, dataarkvisning eller Vis udskrift.

formularegenskaber

Attributter for en formular, der påvirker dens udseende eller funktionsmåde. For eksempel er egenskaben DefaultView en formular egenskab, der bestemmer, om en formular åbnes automatisk i formularvisning eller dataarkvisning.

formular vælger

Det felt, hvor linealerne mødes, i øverste venstre hjørne af en formular i design visning. Brug feltet til at udføre handlinger på formularniveau, f. eks ved at markere formularen.

Formularvisninger

En visning, der viser en formular, som du kan bruge til at vise eller acceptere data. Formularvisning er den primære metode til at tilføje og redigere data i tabeller. Du kan også ændre designet af en formular i denne visning.

format

Angiver, hvordan data vises og udskrives. En Access-database indeholder standardformater for bestemte datatyper som et Access-projekt til de tilsvarende SQL-datatyper. Du kan også oprette brugerdefinerede formater.

front end-/back end-program

Et databaseprogram, der består af en "back-end" databasefil, der indeholder tabeller, og kopier af en "front-end"-databasefil, der indeholder alle andre databaseobjekter med links til "back-end"-tabellerne.

funktionen

En forespørgsel, der tager inputparametre og returnerer et resultat som en gemt procedure. Typer: skalar (flere sætninger; returnerer én værdi), indbygget (én sætning; en tabelværdi, der kan opdateres), og tabel (flere sætninger; tabelværdi).

Function-procedure

I Visual Basic for Applications (VBA) er det en procedure, der returnerer en værdi, og som kan bruges i et udtryk. Du erklærer en funktion ved hjælp af Function-sætningen og afslutter den ved hjælp af sætningen end function.

G

Toppen af siden

Generel sorteringsrækkefølge

Standardsorteringsrækkefølgen bestemmer, hvordan tegn sorteres i hele databasen, f. eks i tabeller, forespørgsler og rapporter. Du skal angive den generelle sorteringsrækkefølge, hvis du planlægger at bruge en database med flere sprogversioner af Access.

global menulinje

I Access 2003 og tidligere er en speciel brugerdefineret menulinje, der erstatter den indbyggede menulinje i alle vinduer i dit databaseprogram, undtagen hvor du har angivet en brugerdefineret menulinje til en formular eller rapport.

global replika

En replika, hvor ændringer registreres fuldt ud og kan udveksles med en hvilken som helst global replika i sættet. En global replika kan også udveksle ændringer med alle lokale eller anonyme replikaer, som den bliver hub for.

global genvejsmenu

En brugerdefineret genvejsmenu, der erstatter den indbyggede genvejsmenu for følgende objekter: felter i tabel-og forespørgselsdataark. formular-og formularkontrolelementer i formularvisning, Dataarkvisning og Vis udskrift. og rapporter i Vis udskrift.

globalt entydigt id (GUID)

Et 16-byte felt, der bruges i en Access-database til at oprette et entydigt id til replikering. GUID'ER bruges til at identificere replikaer, replikasæt, tabeller, poster og andre objekter. I en Access-database kaldes GUID'ERne for replikerings-id'er.

gitter (dataarkvisning)

Lodrette og vandrette linjer, der visuelt deler rækker og kolonner med data i celler i en tabel, forespørgsel, formular, visning eller lagret procedure. Du kan vise og skjule disse gitterlinjer.

gitter (design visning)

Et arrangement af lodrette og vandrette, stiplede og ubrudte linjer, der hjælper dig med at placere kontrolelementer nøjagtigt, når du designer en formular eller rapport.

gruppekonto

En samling af brugerkonti i en arbejdsgruppe, der er identificeret af gruppenavn og personligt ID (PID). Tilladelser, der er tildelt en gruppe, gælder for alle brugere i gruppen.

kontrolelementet gruppefilter

Et rulleliste element på en dataadgangsside, der henter poster fra et underliggende postsæt baseret på den værdi, du vælger på listen. På en grupperet side henter kontrolelementet en bestemt gruppe af poster.

gruppefod

Bruges til at anføre oplysninger, såsom gruppenavn eller gruppetotaler, i slutningen af en gruppe af poster.

gruppehoved

Bruges til at anføre oplysninger som gruppenavn eller gruppetotaler i begyndelsen af en gruppe af poster.

gruppeniveau

Dybden for en gruppe i en rapport eller dataadgangsside er indlejret i andre grupper. Grupper er indlejret, når et sæt poster er grupperet efter mere end ét felt, et udtryk eller en gruppepostkilde.

grupperede kontrolelementer

To eller flere kontrolelementer, der kan behandles som én enhed under udformning af en formular eller rapport. Du kan vælge gruppen i stedet for at markere hvert enkelt kontrolelement, når du arrangerer kontrolelementer eller indstiller egenskaber.

grupperet dataadgangsside

En dataadgangsside med to eller flere gruppeniveauer.

Datatypen GUID

En entydig identifikationsstreng, der bruges med fjernprocedureopkald. Alle grænseflader og objektklasser bruger en GUID (Globally Unique Identifier) til identifikation. En GUID er en 128-bit værdi. 

H

Toppen af siden

værtsprogram

Alle programmer, der understøtter brugen af Visual Basic for Applications.

rodhubben

En global replika, hvor alle replikaer i replikasættet synkroniserer deres ændringer. Hubben fungerer som den overordnede replika.

hyperlinkadresse

Stien til en destination, f. eks et objekt, et dokument eller en webside. En hyperlinkadresse kan være en URL-adresse (adresse på et Internet-eller intranetwebsted) eller en UNC-netværkssti (adresse til en fil på et lokalnetværk).

datatypen Hyperlink

En datatype for et felt i en Access-database, der gemmer link adresser. En adresse kan have op til fire dele og skrives ved hjælp af følgende format: skærmtekst # adresse # Underadresse #.

linkfelt

Et felt, der gemmer link adresser. I en Access-database er det et felt med datatypen hyperlink. I et Access-projekt er det et felt, hvor egenskaben IsHyperlink er angivet til sand.

kontrolelementet link billede

Et kontrolelement, der bruges på en dataadgangsside til at vise et ubundet billede, der repræsenterer et link til en fil eller en webside. I tilstanden gennemse kan du klikke på billedet for at gå til destinationsplaceringen.

I

Toppen af siden

IDC/HTX-filer

Microsoft Internet Information Server bruger en IDC-fil og en HTX-fil til at hente data fra en ODBC-datakilde og formatere den som et HTML-dokument.

identifikator (udtryk)

Et element i et udtryk, der refererer til værdien af et felt, et kontrolelement eller en egenskab. F. eks. forms! [Ordrer]! [Ordrenr] er et id, der refererer til værdien i kontrolelementet ordre- id i formularen Ordrer.

identifikator (Visual Basic)

Et datamedlem i et Visual Basic-kodemodul. Et id kan være en sub-, Function-eller Property-procedure, en variabel, en konstant, en DEKLARERE-sætning eller en brugerdefineret datatype.

billedkontrol

Et kontrolelement, der bruges til at vise et billede i en formular eller rapport.

billeddata type

I et Access-projekt er det en datatype med variabel længde, der kan indeholde op til 2 ^ 31-1 (2.147.483.647) byte binære data. Den bruges til at gemme binære store objekter (BLOB), såsom billeder, dokumenter, lyde og kompileret kode.

import

Hvis du vil kopiere data fra en tekstfil, et regneark eller en databasetabel til en Access-tabel. Du kan bruge de importerede data til at oprette en ny tabel, eller du kan tilføje (føje) den til en eksisterende tabel, der har en tilsvarende datastruktur.

importere/eksportere specifikation

En specifikation, der gemmer de oplysninger, som Access har brug for til at køre en import-eller eksporthandling på en fast bredde-eller afgrænset tekstfil.

indeks

En funktion, der gør det hurtigere at søge og sortere i en tabel, der er baseret på nøgleværdier og kan gennemtvinge entydighed for rækkerne i en tabel. Den primære nøgle i en tabel indekseres automatisk. Nogle felter kan ikke indekseres på grund af deres datatype, f. eks OLE Object eller attachment.

Indeksvindue

Et vindue i en Access-database, hvor du kan få vist eller redigere en tabels indeks eller oprette indeks over flere felter.

indirekte synkronisering

En synkroniseringsmetode, der bruges i et afbrudt miljø, f. eks når du rejser med en bærbar computer. Du skal bruge Replikastyring til at konfigurere indirekte synkronisering.

direkte aktivering

Aktivering af et OLE-objekts OLE-server i et felt eller kontrolelement. Du kan for eksempel afspille en Waveform-lydfil (. wav), som er indeholdt i et kontrolelement, ved at dobbeltklikke på kontrolelementet.

inputmaske

Et format, der består af konstante visnings tegn (f. eks. parenteser, punktummer og bindestreger) og masketegn, der angiver, hvor der skal angives data, samt hvilken slags data, og hvor mange tegn der er tilladt.

Installerbar ISAM

En driver, du kan angive, og som giver adgang til eksterne databaseformater som dBASE, Excel og Paradox. Microsoft Access-databaseprogrammet installerer (indlæser) disse ISAM-drivere, når de refererer fra dit program.

forekomst

Et objekt, der er oprettet ud fra den klasse, der indeholder definitionen. F. eks. deler flere forekomster af en formularklasse den samme kode og indlæses med de samme kontrolelementer, der blev brugt til at designe formular klassen.

int-datatype

I et Access-projekt er det en datatype på 4 byte (32-bit), der gemmer hele tal i intervallet fra-2 ^ 31 (-2.147.483.648) til og med 2 ^ 31-1 (2.147.483.647).

datatypen Heltal

En grundlæggende datatype, der indeholder heltal. En heltalsvariabel gemmes som et 16-bit (2-byte) tal, der spænder i værdi fra-32.768 til 32.767.

Internet synkronisering

Bruges til at synkronisere replikaer i et afbrudt miljø, hvor der er konfigureret en Internet Server. Du skal bruge Replikastyring til at konfigurere Internet synkronisering.

indbygget konstant

En konstant, der leveres af Access, VBA, ADO eller DAO. Disse konstanter er tilgængelige i objektoversigten ved at klikke på globale i hvert af disse biblioteker.

element

Et entydigt dataelement i et felt. Når et lavere niveau af elementer kan vises på en pivottabelliste eller feltlisten, vises der et udvidelsessymbol (+) ud for elementet.

J

Toppen af siden

Objekter i jet and Replication

Et sæt automatiseringsgrænseflader, som du kan bruge til at udføre specifikke handlinger for Microsoft Jet-databaser. Ved hjælp af JRO kan du komprimere databaser, opdatere data fra cachen og oprette og vedligeholde replikerede databaser.

K

Toppen af siden

tastatur handler

Kode, der bestemmer og reagerer på de taster eller tastekombinationer, brugeren har trykket på.

L

Toppen af siden

navn

Et kontrolelement, der viser beskrivende tekst, f. eks en titel, en titel eller en vejledning, i en formular eller rapport. Etiketter kan muligvis være vedhæftet et andet kontrolelement.

Layoutvisning

En visning, hvor du kan lave mange typer designændringer i formularer og rapporter, mens du får vist dynamiske data.

venstre ydre joinforbindelse

En ydre joinforbindelse, hvor alle poster fra venstre side af LEFT JOIN-handlingen i forespørgslens SQL-sætning føjes til forespørgselsresultaterne, også selvom der ikke er nogen tilsvarende værdier i det joinforbundne felt i tabellen til højre.

signaturforklaring

En boks, der identificerer de mønstre eller farver, der er tildelt til dataserier eller-kategorier i et diagram.

biblioteksdatabase

En samling af procedurer og databaseobjekter, som du kan ringe til fra alle programmer. Hvis du vil bruge elementerne i biblioteket, skal du først oprette en reference fra den aktuelle database til biblioteksdatabasen.

link (tabeller)

En handling, der opretter en forbindelse til data fra et andet program, så du kan få vist og redigere dataene både i det oprindelige program og i Access.

sammenkædet tabel

En tabel, der er gemt i en fil uden for den åbne database, hvorfra Access kan få adgang til poster. Du kan tilføje, slette og redigere poster i en sammenkædet tabel, men du kan ikke ændre strukturen.

listeindeks

Rækkefølgen af tal for elementerne på en liste, der starter med 0 for det første element, 1 for det andet element osv.

lokalt objekt

En tabel, forespørgsel, formular, rapport, makro eller et modul, der forbliver i den replika eller det Master design, hvor den blev oprettet. Hverken objektet eller ændringer til objektet kopieres til andre medlemmer i replikasættet.

lokal replika

En replika, der udveksler data med sin hub eller en global replika, men ikke med andre replikaer i replikasættet.

lokal

Det sæt oplysninger, der svarer til et bestemt sprog og land.

låst

Betingelsen for en post, et postsæt eller en database, der gør den skrivebeskyttet for alle brugere, undtagen brugeren aktuelt ændrer den.

Opslagsfelt

Et felt, der bruges i en formular eller rapport i en Access-database, der enten viser en liste over de værdier, der er hentet fra en tabel eller forespørgsel, eller gemmer et statisk sæt af værdier.

M

Toppen af siden

ACCDE-fil

En Access 2007-databasefil (. accdb) med alle moduler kompileret og al redigerbar kildekode fjernet.

Access-databaseprogrammet

Den del af Access-databasesystemet, der henter og gemmer data i bruger-og systemdatabaser. Programmet kan opfattes som en data Manager, som databasesystemer, f. eks Access, er bygget på.

makro

En handling eller en række handlinger, som du kan bruge til at automatisere opgaver.

Makrogenerator

Fanen objekt, hvor du opretter og redigerer makroer. Du kan starte Makrogenerator fra en række forskellige steder, f. eks en formular eller rapport eller direkte fra fanen Opret på båndet.

makrogruppe

En samling af relaterede makroer, der er gemt sammen under et enkelt makronavn. Samlingen kaldes ofte blot en makro.

hovedformular

En formular, der indeholder en eller flere underformularer.

opret-tabel-forespørgsel

En forespørgsel (SQL-sætning), der opretter en ny tabel og opretter derefter poster (rækker) i tabellen ved at kopiere poster fra en eksisterende tabel eller forespørgselsresultater.

manuelt link

Et link, der kræver, at du har brug for at opdatere dine data, når dataene i kildedokumentet ændres.

mange-til-mange-relationer

En tilknytning mellem to tabeller, hvor én post i en af tabellerne kan relatere til mange poster i den anden tabel. Hvis du vil oprette en mange-til-mange-relation, skal du oprette en tredje tabel og tilføje de primære nøglefelter fra de andre to tabeller til denne tabel.

lysavis

Flytte tekst, der bruges på en dataadgangsside til at tegne brugerens opmærksomhed på et bestemt sideelement, f. eks en overskrift eller en vigtig meddelelse. Hvis du vil indsætte en lysavis på en side, skal du oprette et kontrolelement med rullende tekst.

maksimale postgrænse

Hvis du vil forbedre ydeevnen, kan du angive det maksimale antal poster, der skal hentes fra en Microsoft SQL Server-database for en formular eller et dataark i et Access-projekt.

MDE-fil

En Access 2003-fil eller en tidligere databasefil (. mdb) med alle moduler kompileret og al redigerbar kildekode fjernet.

datatypen Notat

I en Access-database er dette en feltdatatype. Memo-felter kan indeholde op til 65.535 tegn.

Microsoft Access-datafil

En Access-database eller Access-projektfil. En Access 2007-database gemmer databaseobjekter og data i en. accdb-fil, og tidligere versioner af Access bruger. mdb-formatet. En Project-fil indeholder ikke data og bruges til at oprette forbindelse til en Microsoft SQL Server-database.

Microsoft Access-database

En samling af data og objekter (f. eks tabeller, forespørgsler eller formularer), der er relateret til et bestemt emne eller formål.

Microsoft Access-objekt

Et objekt, der er defineret af Access, der er relateret til Access, dets grænseflade eller et programs formularer og rapporter. Du kan også bruge et Microsoft Access-objekt til at programmere de elementer i grænsefladen, der bruges til at indtaste og vise data.

Microsoft Access-projekt

En Access-fil, der opretter forbindelse til en Microsoft SQL Server-database og bruges til at oprette klient/server-programmer. En projektfil indeholder ikke data eller datadefinitionsbaserede objekter, f. eks tabeller og visninger.

Microsoft Data Engine

Et klient/server-data program, der giver mulighed for lokal datalagring på et mindre computersystem, f. eks en enkelt bruger eller en mindre arbejdsgruppeserver, og som er kompatibel med Microsoft SQL Server 6,5, SQL Server 7,0 og SQL Server 2000.

Microsoft SQL Server-database

En database i Microsoft SQL Server, den består af tabeller, visninger, indekser, lagrede procedurer, funktioner og udløsere. Du kan forbinde en Access-database med SQL Server-data ved hjælp af ODBC eller ved at oprette en Access-projektfil (*. adp).

modulniveau

Beskriver en hvilken som helst variabel eller konstant, der er erklæret i afsnittet erklæringer i et VBA-modul (Visual Basic for Applications) eller uden for en procedure. Variabler eller konstanter, der er erklæret på modul niveauet, er tilgængelige for alle procedurer i et modul.

variablen Module level

En variabel, der er erklæret i afsnittet erklæringer i et VBA-modul (Visual Basic for Applications) ved hjælp af det private nøgleord. Disse variabler er tilgængelige for alle procedurer i modulet.

datatypen Money

I et Access-projekt er det en datatype, der gemmer pengeværdier i intervallet-922.337.203.685.477,5707 til 922.337.203.685.477,5807 med en nøjagtighed på ti thousandth af en valutaenhed.

flyttehåndtag

Den store firkant, der vises i øverste venstre hjørne af det valgte kontrolelement eller kontrolelement layout i design visning eller layoutvisning. Du kan trække i håndtaget for at flytte kontrolelement-eller kontrol layoutet til en anden placering.

flyttetilstand

Den tilstand, hvor du kan flytte en kolonne i dataarkvisning ved hjælp af venstre og højre piletast.

felt med flere værdier

Et opslagsfelt, der kan gemme mere end én værdi.

flerbruger (fælles) database

En database, der gør det muligt for mere end én bruger at få adgang til og ændre det samme sæt data på samme tid.

N

Toppen af siden

Autokorrektur af navn

En funktion, der automatisk retter almindelige bivirkninger, der opstår, når du omdøber formularer, rapporter, tabeller, forespørgsler, felter eller kontrolelementer i formularer og rapporter. Autokorrektur af navn kan dog ikke reparere alle referencer til omdøbte objekter.

Navigationsknapper

De knapper, du bruger til at flytte gennem poster. Disse knapper findes i nederste venstre hjørne af dataarkvisningen og formularvisningen. Knapperne er også tilgængelige i Vis udskrift, så du kan bevæge dig gennem siderne i dokumentet.

Navigationsrude

Den rude, der vises, når du åbner en Access-database eller et Access-projekt. Navigationsruden viser objekterne i databasen og kan tilpasses til at sortere og gruppere objekter på forskellige måder.

datatypen nchar

I et Access-projekt er der en datatype med fast længde med maksimalt 4.000 Unicode-tegn. Unicode-tegn bruger 2 byte pr. tegn og understøtter alle internationale tegn.

normalisere

For at minimere dublerede oplysninger i en relationel database via effektivt tabeldesign. Du kan bruge guiden Tabelanalyse til at normalisere din database.

datatypen ntext

I et Access-projekt er det en datatype med variabel længde, der kan indeholde op til 2 ^ 30-1 (1.073.741.823) tegn. Kolonner med datatypen ntext gemmer en 16-byte markør i datarækken, og dataene gemmes separat.

Null

En værdi, du kan angive i et felt eller bruge i udtryk eller forespørgsler for at angive manglende eller ukendte data. I Visual Basic angiver Null -nøgleordet en null-værdi. Nogle felter, f. eks. primære nøglefelter, må ikke indeholde en null-værdi.

null-felt

Et felt, der indeholder en null-værdi. Et null-felt er ikke det samme som et felt, der indeholder en streng af længden nul ("") eller et felt med værdien 0.

datatypen Tal

I en Access-database er det en feltdatatype, der er designet til numeriske data, der skal bruges i matematiske beregninger. Du kan dog bruge datatypen valuta til at få vist eller beregne valutaværdier.

numerisk datatype

En nøjagtig numerisk datatype i et Access-projekt, der indeholder værdier fra-10 ^ 38-1 til og med 10 ^ 38-1. Du kan angive skalaen (det samlede maksimale antal cifre) og præcision (det maksimale antal cifre til højre for decimaltegnet).

datatypen nvarchar (n)

I et Access-projekt er det en datatype med variabel længde, der maksimalt er 4.000 Unicode-tegn. Unicode-tegn bruger 2 byte pr. tegn og understøtter alle internationale tegn.

O

Toppen af siden

Objektdata type

En grundlæggende datatype, der repræsenterer et objekt, der kan genkendes af Visual Basic. Selvom du kan erklære en objektvariabel som type objekt, er det bedst at angive objektvariabler ud fra deres specifikke typer.

Ruden Objektafhængigheder

Viser objekter, der har en afhængighed af det markerede objekt og også objekter, hvor det markerede objekt har afhængigheder.

objektbibliotek

En fil, der indeholder definitioner af objekter og deres metoder og egenskaber. Den fil, der indeholder et objektbibliotek, har normalt filtypenavnet. OLB.

objekttype

En type objekt, der vises af et program via automatisering. eksempel, program, fil, område og ark. Brug objektoversigten i Visual Basic Editor, eller se dokumentationen til programmet for at få en komplet liste over tilgængelige objekter.

objektvariabel

En variabel, der indeholder en reference til et objekt.

Opretter ODBC-forbindelsesstreng

Et Access-værktøj, som du kan bruge til at oprette forbindelse til en SQL-database, når du opretter en pass-through-forespørgsel. Hvis du gemmer forespørgslen, gemmes forbindelsesstrengen sammen med forespørgslen.

ODBC-datakilde

Data og de oplysninger, der skal bruges til at få adgang til disse data fra programmer og databaser, der understøtter protokollen Open Database Connectivity (ODBC).

ODBC-database

En database, som en ODBC-driver (Open Database Connectivity) – en driver, som du kan bruge til at importere, oprette en kæde til eller eksportere data – leveres.

ODBCDirect

En teknologi, der giver dig mulighed for at få adgang til ODBC-datakilder direkte ved hjælp af DAO-funktioner, der springer Microsoft Jet-databaseprogrammet over.

OLE-beholder

Et program, der indeholder et sammenkædet eller integreret OLE-objekt fra et andet program. Hvis et OLE-objekt i en Access-database indeholder et Excel-regneark, er OLE-beholderen for eksempel.

OLE DB

En komponent databasearkitektur, der giver effektiv netværks-og Internet adgang til mange typer datakilder, herunder relationsdata, mail filer, flade filer og regneark.

OLE DB-Provider

Et program i OLE DB-arkitekturen, der giver indbygget adgang til data i stedet for at få adgang til data ved hjælp af ODBC-eller IISAM-drivere, som er eksterne måder at få adgang til dataene på.

OLE-objekt

Et objekt, der understøtter OLE-protokollen til sammenkædning og integrering af objekter. Et OLE-objekt fra en OLE-server (f. eks. et Windows Paint-billede eller et Excel-regneark) kan sammenkædes eller integreres i et felt, en formular eller en rapport.

OLE Object-datatype

En feltdatatype, som du bruger til objekter, der er oprettet i andre programmer, der kan sammenkædes eller integreres (indsættes) i en Access-database.

OLE-server

Et program eller en DLL, der leverer et sammenkædet eller integreret OLE-objekt til et andet program. Hvis et OLE-objekt i en Access-database indeholder et Excel-regneark, er Excel OLE-serveren.

OLE/DDE-link

En forbindelse mellem et OLE-objekt og dens OLE-server eller mellem et DDE-kildedokument (Dynamic Data Exchange) og et destinationsdokument.

en-til-mange-relation

En tilknytning mellem to tabeller, hvor den primære nøgleværdi for hver post i den primære tabel svarer til værdien i det tilsvarende felt eller felter for mange poster i den relaterede tabel.

en-til-en-relation

En tilknytning mellem to tabeller, hvor den primære nøgleværdi for hver post i den primære tabel svarer til værdien i det tilsvarende felt eller de tilsvarende felter for én og kun én post i den relaterede tabel.

alternativknap

Et kontrolelement, der også kaldes en alternativknap, der typisk bruges som en del af en gruppeboks for at præsentere alternativer i en formular eller rapport. En bruger kan ikke vælge mere end én valgmulighed.

Indstilling for gruppe

En ramme, der kan indeholde afkrydsningsfelter, til/fra-knapper og alternativknapper i en formular eller rapport. Du kan bruge en gruppeboks til at præsentere alternativer, hvorfra brugeren kan vælge en enkelt indstilling.

ydre joinforbindelse

En joinforbindelse, hvor alle matchende poster fra to tabeller kombineres til én post i forespørgselsresultaterne, og mindst én tabel bidrager til alle dens poster, også selvom værdierne i det joinforbundne felt ikke stemmer overens med dem i den anden tabel.

stand

Når der bruges sikkerhed, er den brugerkonto, der har kontrol over en database eller et databaseobjekt. Den brugerkonto, der har oprettet en database eller et databaseobjekt, er som standard ejeren.

P

Toppen af siden

side (datalager)

En del af databasefilen, hvor postdata er gemt. Afhængigt af størrelsen på posterne kan en side (4 KB i størrelse) indeholde mere end én post.

sidefod

Bruges til at vise side oversigter, datoer eller sidenumre nederst på hver side i en formular eller rapport. I en formular vises sidefoden kun, når du udskriver formularen.

sidehoved

Bruges til at vise en titel, kolonneoverskrifter, datoer eller sidenumre øverst på hver side i en formular eller rapport. I en formular vises sidehovedet kun, når du udskriver formularen.

parameterforespørgsel

En forespørgsel, hvor en bruger angiver en eller flere kriterieværdier interaktivt. En parameterforespørgsel er ikke en separat type forespørgsel. i stedet udvider den fleksibiliteten for en forespørgsel.

delvis replika

En database, der kun indeholder et undersæt af posterne i en fuld replika. Med en delvis replika kan du angive filtre og identificere relationer, der definerer, hvilken delmængde af posterne i den fulde replika der skal være til stede i databasen.

pass-through-forespørgsel

En SQL-specifik forespørgsel, du kan bruge til at sende kommandoer direkte til en ODBC-database server. Ved hjælp af pass-through-forespørgsler kan du arbejde direkte med tabellerne på serveren i stedet for de data, der behandles af Access-databaseprogrammet.

tilladelser

Et sæt attributter, der angiver, hvilken type adgang en bruger har til data eller objekter i en database.

fast objekt

Et objekt, der er gemt i databasen. for eksempel en databasetabel eller et QueryDef -objekt. Recordset-objekter af typen dynamisk udvalg eller snapshot anses ikke for at være vedvarende objekter, da de er oprettet i hukommelsen efter behov.

Personligt ID

En streng med forskel på store og små bogstaver, der er 4 til 20 tegn lange, og som Access bruger sammen med kontonavnet til at identificere en bruger eller gruppe i en Access-arbejdsgruppe.

pessimistisk

En type låsning, hvor den side, der indeholder en eller flere poster, herunder den post, der redigeres, ikke er tilgængelig for andre brugere, når du bruger Edit -metoden, og forbliver tilgængelige, indtil du bruger Update -metoden.

pi

En matematisk konstant lig med cirka 3.1415926535897932.

Pivotdiagramvisning

En visning, der viser en grafisk analyse af data i et dataark eller en formular. Du kan se forskellige detaljeniveauer eller angive layoutet ved at trække felter og elementer eller ved at vise og skjule elementer på rullelisterne for felterne.

Pivottabelformular

En interaktiv tabel, der opsummerer store mængder data ved hjælp af format-og beregningsmetoder, du vælger. Du kan rotere dens række-og kolonneoverskrifter for at få vist dataene på forskellige måder, svarende til en Excel-pivottabelrapport.

Pivottabelliste

En Microsoft Office Web Component, der bruges til at analysere data interaktivt på en webside. Data, der vises i et række-og kolonneformat, kan flyttes, filtreres, sorteres og beregnes på måder, der er relevante for din målgruppe.

Visningen Pivottabel

En visning, der opsummerer og analyserer data i et dataark eller en formular. Du kan bruge forskellige detaljeniveauer eller organisere data ved at trække felterne og elementerne eller ved at vise og skjule elementer på rullelisterne for felterne.

plusmarkør

Den markør, der vises, når du flytter markøren til den venstre kant af et felt i et dataark. Når plus-markøren vises, kan du klikke for at markere hele feltet.

pop op-formular

En formular, der altid vises øverst i andre vinduer. En pop op-formular kan være modal eller modal.

primær nøgle

Et eller flere felter (kolonner), hvis værdier entydigt identificerer hver post i en tabel. En primær nøgle kan ikke tillade null-værdier og skal altid have et entydigt indeks. En primær nøgle bruges til at knytte en tabel til fremmede nøgler i andre tabeller.

primær tabel

"En"-siden af to relaterede tabeller i en en-til-mange-relation. En primær tabel skal have en primær nøgle, og hver post skal være entydig.

privat procedure

En sub-eller Function-procedure erklæres som privat ved hjælp af det private nøgleord i en erklærings sætning. Private procedurer kan kun bruges af andre procedurer i det samme modul.

procedure

En sekvens af erklæringer og sætninger i et modul, der eksekveres som en enhed. Procedurer i et VBA-modul (Visual Basic for Applications) omfatter både sub-og Function-procedurer.

procedure niveau

Beskriver eventuelle variabler eller konstanter, der er erklæret inden for en procedure. Variabler og konstanter, der er erklæret i en procedure, er kun tilgængelige for den pågældende procedure.

procedure niveau-variabel

En variabel, der er erklæret inden for en procedure. Procedure niveau-variabler er altid private for den procedure, de er erklæret i.

projekt

Sættet af alle kodemoduler i en database, herunder almindelige moduler og klassemoduler. Projektet har som standard det samme navn som databasen.

egenskabsark

En rude, der bruges til at få vist eller redigere egenskaberne for forskellige objekter som tabeller, forespørgsler, felter, formularer, rapporter, dataadgangssider og kontrolelementer.

pseudoindeks

En dynamisk krydsreference til et eller flere tabeldatafelter (kolonner), der tillader en ODBC-tabel (servertabel) uden et entydigt indeks at redigere.

offentlig variabel

En variabel, du erklærer med det offentlige nøgleord i afsnittet erklæringer i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). En offentlig variabel kan deles af alle procedurerne i alle moduler i en database.

publikation

I et Access-projekt kan en publikation indeholde en eller flere publicerede tabeller eller lagrede procedureartikler fra én brugerdatabase. Hver brugerdatabase kan have en eller flere publikationer. En artikel er en gruppering af data, der er replikeret som en enhed.

Udgiv

Sådan gemmer du en database på en dokumenthåndteringsserver, f. eks en server, der kører Windows SharePoint Services.

Q

Toppen af siden

forespørgsel

Et spørgsmål om de data, der er gemt i dine tabeller, eller en anmodning om at udføre en handling på dataene. En forespørgsel kan samle data fra flere tabeller for at fungere som datakilde til en formular eller rapport.

Forespørgselsvindue

Et vindue, hvor du kan arbejde med forespørgsler i design visning, dataarkvisning, SQL-visning eller Vis udskrift.

QueryDef

en gemt definition af en forespørgsel i en Access-database eller en midlertidig definition af en forespørgsel i et ODBCDirect-arbejdsområde.

R

Toppen af siden

reel datatype

En omtrentlig numerisk datatype med en nøjagtighed på syv cifre i et Access-projekt. Det kan indeholde positive værdier fra ca. 1.18 E-38 til 3.40 E + 38, negative værdier fra ca-1.18 E-38 til-3.40 E + 38 eller nul.

kontrolelement til postnavigation

Et kontrolelement, der bruges på en dataadgangsside til at vise en værktøjslinje til postnavigation. På en grupperet side kan du tilføje en navigationsværktøjslinje til hvert gruppeniveau. Du kan tilpasse kontrolelementet til postnavigation ved at ændre dets egenskaber.

postnummerboks

En lille boks, der viser det aktuelle postnummer i nederste venstre hjørne i dataarkvisning og formularvisning. Hvis du vil flytte til en bestemt post, kan du skrive postens nummer i feltet og trykke på ENTER.

postvælger

En lille boks eller søjle til venstre for en post, som du kan klikke på for at markere hele posten i dataarkvisning og formularvisning.

postkilde

Den underliggende datakilde til en formular, rapport eller dataadgangsside. I en Access-database kan det være en tabel, forespørgsel eller SQL-sætning. I et Access-projekt kan det være en tabel, en visning, en SQL-sætning eller en lagret procedure.

postsæt

Det kollektive navn, der er angivet til Recordset-objekter af typen tabel-, dynamisk udvalg og snapshot, som er sæt af poster, der fungerer som objekter.

refererede database

Den Access-database, som brugeren har oprettet en reference fra den aktuelle database til. Brugeren kan oprette en reference til en database og derefter kalde procedurer i standardmoduler i den pågældende database.

refererer til database

Den aktuelle Access-database, hvorfra brugeren har oprettet en reference til en anden Access-database. Brugeren kan oprette en reference til en database og derefter kalde procedurer i standardmoduler i den pågældende database.

referentiel integritet

Regler, du følger, for at bevare de definerede relationer mellem tabeller, når du tilføjer, opdaterer eller sletter poster.

opdater

I en Access-database for at få vist posterne i en formular eller et dataark for at afspejle ændringer, som andre brugere har foretaget. I et Access-projekt skal du køre en forespørgsel, der er underliggende den aktive formular eller det aktive dataark, for at afspejle ændringer i poster.

relation

En tilknytning, der er oprettet mellem almindelige felter (kolonner) i to tabeller. En relation kan være en-til-en, en-til-mange eller mange-til-mange.

Objektfanen relationer

En objekt fane, hvor du kan få vist, oprette og ændre relationer mellem tabeller og forespørgsler.

relativ eller indbygget placering

Placerer elementet i dokumentets naturlige HTML-hastighed, men forskyder placeringen af elementet ud fra det foregående indhold.

gentegne

For at tegne skærmbilledet igen. Metoden gentegner afventende skærmopdateringer for en angivet formular.

replikering

En kopi af en database, der er medlem af et replikasæt, og som kan synkroniseres med andre replikaer i sættet. Ændringer af data i en replikeret tabel i én replika sendes og anvendes på de andre replikaer.

replikasæt

Master design og alle replikaer, der deler det samme database design og det entydige replikasæt-id.

topologi for replikasæt

Den rækkefølge, hvori ændringer overføres fra replika til replika. Topologi bestemmer, hvor hurtigt ændringer i en anden replika vises i din replika.

vende

Processen med at kopiere en database, så to eller flere kopier kan udveksle opdateringer af data eller replikerede objekter. Denne udveksling kaldes synkronisering.

Rapport

Et Access-databaseobjekt, som du kan udskrive med oplysninger, der er formateret og organiseret i henhold til dine specifikationer. Eksempler på rapporter er salgsoversigter, telefonlister og adresseetiketter.

rapportfod

En rapportsektion, der bruges til at placere oplysninger, der normalt vises nederst på siden, f. eks sidenumre, datoer og summer.

rapporthoved

En rapportsektion, der bruges til at placere oplysninger (f. eks en titel, dato eller rapport introduktion) i begyndelsen af en rapport.

rapportmodul

Et modul, der indeholder VBA-kode (Visual Basic for Applications) til alle hændelsesprocedurer, der udløses af hændelser, der forekommer i en bestemt rapport eller dens kontrolelementer.

Fanen rapportobjekt

En objekt fane, hvor du kan arbejde med rapporter i design visning, layout visning eller Vis udskrift.

rapportvælger

Det felt, hvor linealerne mødes i øverste venstre hjørne af en rapport i design visning. Brug feltet til at udføre handlinger på rapporteringsniveau, f. eks at vælge rapporten.

snapshot af rapport

En fil (. snp-filtypenavn), der indeholder en high fidelity-kopi af hver side i en Access-rapport. Den bevarer det todimensionale layout, grafik og andre integrerede objekter i rapporten.

genforespørgsel

Hvis du vil køre en forespørgsel, der er underliggende den aktive formular eller det aktive dataark, for at afspejle ændringer i posterne, skal du vise nyligt tilføjede poster og fjerne slettede poster.

reserveret ord

Et ord, der er en del af et sprog, f. eks Visual Basic. ReServerede ord omfatter navnene på sætninger, foruddefinerede funktioner og datatyper, metoder, operatorer og objekter.

højre ydre joinforbindelse

En ydre joinforbindelse, hvor alle poster fra højre side af RIGHT JOIN-handlingen i forespørgslens SQL-sætning føjes til forespørgselsresultaterne, også selvom der ikke er nogen tilsvarende værdier i det joinforbundne felt i tabellen til venstre.

tilbagefør

Processen for afslutning eller annullering af en ventende transaktion uden at gemme ændringerne.

rækkeområde

Den del af en pivottabelvisning, der indeholder rækkefelter.

rækkefelt

Et felt i rækkeområdet i pivottabelvisningen. Elementer i rækkefelter vises i venstre side af visningen. Indre rækkefelter er tættest på detaljeområdet. ydre rækkefelter er til venstre for de indre rækkefelter.

rækkevælger

En lille boks eller bjælke, der, når du klikker på, markerer en hel række i tabel-eller makroens design visning, eller når du sorterer og grupperer poster i rapportens Designvisning.

S

Toppen af siden

sektion

En del af en formular eller rapport, f. eks et sidehoved, en sidefod eller en detaljesektion.

sektionsoverskrift

Den vandrette linje over en formular eller rapportsektion i design visning. Sektionslinjen viser typen og navnet på sektionen. Brug det til at få adgang til sektionens egenskabsark.

sektions vælger

Feltet i venstre side af sektionslinjen, når et objekt er åbent i design visning. Brug feltet til at udføre handlinger på sektions niveau, f. eks ved at markere sektionen.

sikker arbejdsgruppe

En Access-arbejdsgruppe, hvor brugerne logger på med et Brugernavn og en adgangskode, og hvor adgang til databaseobjekter er begrænset ifølge tilladelser, der er tildelt bestemte brugerkonti og grupper.

basistal

En startværdi, der bruges til at generere pseudorandom-numre. For eksempel opretter tilfældigheds sætningen et Seed-tal, der bruges af funktionen Rnd til at oprette entydige pseudorandom-nummer sekvenser.

vælg forespørgsel

En forespørgsel, der stiller spørgsmål om de data, der er gemt i dine tabeller, og returnerer et resultatsæt i form af et dataark uden at ændre dataene.

markeringsrektangel

Det rektangel, der dannes af de aktuelt markerede rækker (poster) og kolonner (felter) i dataarkvisning.

selv-join

En joinforbindelse, hvor en tabel er knyttet til sig selv. Poster fra tabellen kombineres med andre poster fra den samme tabel, når der er matchende værdier i de joinforbundne felter.

separator

Et tegn, der adskiller tekstenheder eller tal.

seriefelt

Et felt, der vises i området serie i et diagram, og som indeholder serieelementer. En serie er en gruppe af Relaterede datapunkter.

serie punkt

En individuel dataværdi, der er afbildet i et diagram, og som er repræsenteret ved et søjle-, søjle-, kurve-, cirkel-eller kranse udsnit eller en anden type datamærke.

Serverfilter efter formular

En teknik, der bruger en version af den aktuelle formular eller det aktuelle dataark med tomme felter, hvor du kan skrive værdier, som de filtrerede poster skal indeholde. Dataene filtreres af serveren, før de hentes fra databasen.

servergenereret HTML

En ASP-fil (Active Server Pages) eller IDC/HTX, der er baseret på en tabel, forespørgsel eller formular, der er forbundet til en ODBC-datakilde og som er behandlet af Internet Information Server for at oprette skrivebeskyttede HTML-filer dynamisk.

servergenereret HTML: en aktiv serverside

øvelse

En sekvens af handlinger, der udføres af Access-databaseprogrammet, der starter, når en bruger logger på og slutter, når brugeren logger af. Alle handlinger under en session danner et transaktionsområde og er underlagt brugerens logonrettigheder.

datatypen smalldatetime

I et Access-projekt er det en datatype for dato og klokkeslæt, der er mindre præcis end datatypen DateTime. Data værdier går fra januar 1, 1900, til og med juni 6, 2079, til en nøjagtighed på ét minut.

datatypen lille heltal

I et Access-projekt er det en datatype på 2 byte (16 bit), der gemmer hele tal i intervallet fra-2 ^ 15 (-32.768) til og med 2 ^ 15-1 (32.767).

datatypen smallmoney

En datatype i et Access-projekt, der gemmer pengeværdier fra-214.748,3648 til 214.748,3647 med en nøjagtighed på 10 thousandth af en valutaenhed. Når smallmoney-værdier vises, rundes de op til to decimalpladser.

øjebliksbilledsæt

Et statisk billede af et sæt data, f. eks de poster, der vises som resultatet af en forespørgsel. Recordset-objekter af typen snapshot kan oprettes fra en basistabel, en forespørgsel eller et andet Recordset.

Snapshot Viewer

Et program, som du kan bruge til at få vist, udskrive eller sende et snapshot, f. eks et snapshot af en rapport. Snapshot Viewer består af et enkeltstående eksekverbart program, et Snapshot Viewer-objekt (Snapview. ocx) og andre relaterede filer.

Snapshot Viewer-kontrolelement

Et ActiveX-objekt (Snapview. ocx), som du bruger til at få vist en snapshot rapport fra Microsoft Internet Explorer 3,0 eller nyere eller fra et hvilket som helst program, der understøtter ActiveX-objekter, f. eks Access eller Microsoft Visual Basic.

SQL-database

En database, der er baseret på SQL (Structured Query Language).

SQL-streng/erklæring

Et udtryk, der definerer en SQL-kommando som f. eks. MARKÉR, Opdater eller slet, og som indeholder udtryk, som f. eks og rækkefølge efter. SQL-strenge/-sætninger bruges typisk i forespørgsler og aggregeringsfunktioner.

datatypen SQL-variant

En datatype i et Access-projekt, der gemmer værdier for flere datatyper undtagen datatyperne tekst, ntext, image, Timestamp og sql_variant. Datatypen SQL-variant bruges i en kolonne, parameter, variabel eller returværdi for en brugerdefineret funktion.

SQL-visning

En objekt fane, der viser SQL-sætningen for den aktuelle forespørgsel eller bruges til at oprette en SQL-specifik forespørgsel (forening, pass-through eller data definition). Når du opretter en forespørgsel i design visning, opretter Access den tilsvarende SQL-visning i SQL-visning.

SQL-forespørgsel

En forespørgsel, der består af en SQL-sætning. Underforespørgsler og videregivelses-, forenings-og datadefinitionsforespørgsler er SQL-specifikke forespørgsler.

standardafvigelse

En parameter, der angiver, hvordan en sandsynlighedsfunktion centreres omkring dens middelværdi, og som er lig med kvadratroden af det tidspunkt, hvor afvigelsen fra middelværdien er kvadreret.

standard modul

Et VBA-modul (Visual Basic for Applications), hvor du kan indsætte sub-og Function-procedurer, som du vil være tilgængelige for andre procedurer i hele databasen.

lagrede procedurer

En forudkompileret samling af SQL-sætninger og valgfri control-of-flow-sætninger, der er gemt under et navn og behandles som en enhed. Samlingen er gemt i en SQL-database og kan køres med et opkald fra et program.

streng afgrænser

Teksttegn, der har en streng, der er indlejret i en streng. Enkelte anførselstegn (') og dobbelte anførselstegn (") er streng afgrænsere.

Underordnet procedure

En VBA-procedure (Visual Basic for Applications), der udfører en handling. I modsætning til en Function-procedure returnerer en Sub-procedure ikke en værdi. Du starter en Sub-procedure med en sub -sætning og slutter den med en end sub -sætning.

underdataark

Et dataark, der er indlejret i et andet dataark, og som indeholder data, der er relateret eller knyttet til det første dataark.

underordnet formular

En formular, der er indeholdt i en anden formular eller rapport.

underformular/underrapportkontrolelement

Et kontrolelement, der viser en underformular i en formular eller en underformular eller en underrapport i en rapport.

underordnet forespørgsel

En SQL SELECT-sætning, der er placeret i en anden udvælgelses-eller handlingsforespørgsel.

underordnet rapport

En rapport, der er indeholdt i en anden rapport.

helst

Acceptere at modtage en publikation i en Access-database eller et Access-projekt. En abonnent database abonnerer på replikerede data fra en udgiverdatabase.

abonnement

Den database, der modtager tabeller og data, der er replikeret fra en Publisher-database i et Access-projekt.

synkronisering

Processen med at opdatere to medlemmer af et replikasæt ved at udveksle alle opdaterede poster og objekter i hvert medlem. To replikasætmedlemmer synkroniseres, når ændringerne i hver af dem er blevet anvendt på den anden.

datatypen sysname

En speciel brugerdefineret datatype i et Access-projekt, der bruges til tabelkolonner, variabler og Gemte procedureparametre, der gemmer objektnavne.

systemobjekt

Database objekter, der er defineret af systemet, såsom tabellen MSysIndexes, eller af brugeren. Du kan oprette et systemobjekt ved at navngive objektet med USys som de første fire tegn i objektnavnet.

T

Toppen af siden

fanekontrolelement

Et kontrolelement, som du kan bruge til at oprette en enkelt formular eller en enkelt dialogboks, der indeholder flere sider, hver med en fane, og hver der indeholder lignende kontrolelementer som tekstfelter eller alternativknapper. Når en bruger klikker på en fane, bliver den side aktiv.

tabel

Et databaseobjekt, der gemmer data i poster (rækker) og felter (kolonner). Dataene er normalt om en bestemt kategori af ting, f. eks medarbejdere eller ordrer.

tabeldata type

En speciel datatype i et Access-projekt, der bruges til at gemme et resultatsæt i en lokal variabel eller returværdi for en brugerdefineret funktion til senere behandling. Den kan bruges i en midlertidig tabel, der er gemt i tempdb-databasen.

Fanen tabelobjekt

En objekt fane i en Access-database, hvor du kan arbejde med tabeller i design visning eller dataarkvisning.

egenskaber for tabel

I en Access-database er det attributter for en tabel, der påvirker tabellens udseende eller funktionsmåde som helhed. Egenskaber for tabel er angivet i tabel design visning, som er feltegenskaber.

tekstfelt

Et kontrolelement, der også kaldes et redigeringsfelt, der bruges i en formular eller rapport til at vise tekst eller acceptere dataindtastning. Der kan være knyttet en etiket til et tekstfelt.

datatypen tekst

I et Access-projekt er det en datatype med variabel længde, der kan indeholde op til 2 ^ 31-1 (2.147.483.647) tegn. standardlængde er 16.

datatypen Tekst

I en Access-database er dette en feltdatatype. Tekstfelter kan indeholde op til 255 tegn eller det antal tegn, der er angivet i egenskaben Feltstørrelse , alt efter hvad der er mindre.

datatypen tidsstempel

En datatype, der opdateres automatisk i et Access-projekt, hver gang en række indsættes eller opdateres. Værdier i Timestamp-kolonner er ikke DateTime-data, men binære (8) eller varbinary (8), der angiver rækkefølgen af dataændringer.

datatypen tinyint

En datatype på 1 byte (8 bit) i et Access-projekt, der gemmer hele tal i intervallet fra 0 til og med 255.

til/fra-knap

Et kontrolelement, der bruges til at angive indstillinger for til/fra i en formular eller rapport. Den kan vise enten tekst eller et billede og kan være enkeltstående eller en del af en gruppeboks.

egenskaber

Et sæt værktøjer, der er tilgængelige i design visning til at føje kontrolelementer til en formular eller rapport.

Værktøjstip

Korte beskrivelser af navnene på kommandoerne og knapperne på båndet. Et værktøjstip vises, når musemarkøren hviler på disse kommandoer og knapper.

servere

Den rækkefølge, hvori ændringer overføres fra replika til replika. Topologien er vigtig, fordi den bestemmer, hvor hurtigt ændringer i en anden replika vises i din replika.

totalfelt

Et felt, der opsummerer data fra den underliggende postkilde. Et totalfelt kan bruge en sumfunktion som Sum eller Tæleller bruge et udtryk til at beregne opsummeringsværdier.

Rækken Total

En række i et dataark, der viser dit valg af oversigtsoplysninger for hvert feltbaseret på datatypen i feltet.

totalforespørgsel

En forespørgsel, der viser en opsummerings beregning, f. eks et middel eller en sum, for værdier i forskellige felter fra en tabel eller tabeller. En totalforespørgsel er ikke en separat type forespørgsel; i stedet udvider den fleksibiliteten ved udvælgelsesforespørgsler.

transaktion

En række ændringer, der er foretaget i en databases data eller skema. Hvis der opstår fejl i alle elementer i transaktionen, mislykkes hele transaktionen, og dataene bliver tilbage rullet.

udløser

En særlig form for en gemt procedure, der udføres automatisk, når data i en bestemt tabel ændres. UdLøsere oprettes ofte for at gennemtvinge referentiel integritet eller konsistens mellem logisk relaterede data i forskellige tabeller.

U

Toppen af siden

ubundet kontrolelement

Et kontrolelement, der ikke er knyttet til et felt i en underliggende tabel, forespørgsel eller SQL-sætning. Et ubundet kontrolelement bruges ofte til at vise informativ tekst eller dekorative billeder.

ubundet formular eller rapport

En formular eller rapport, der ikke er knyttet til en postkilde, f. eks en tabel, forespørgsel eller SQL-sætning. (Formularens eller rapportens postkilde -egenskab er tom).

ubundet objektramme

Et kontrolelement, du placerer i en formular eller rapport, der indeholder et ubundet objekt. Et ubundet objekt er et objekt, f. eks et billede, hvis værdi ikke er afledt af data, der er gemt i en tabel.

foreningsforespørgsel

En forespørgsel, der bruger operatoren UNION til at kombinere resultaterne af to eller flere udvælgelsesforespørgsler.

unikt indeks

Et indeks, der er defineret ved at angive egenskaben Indekseret for et felt til Ja-ingen dubletter. Et entydigt indeks tillader ikke dublerede elementer i det indekserede felt. Hvis du angiver et felt som den primære nøgle, defineres feltet automatisk som entydigt.

datatypen entydigt

I et Access-projekt er et 16-byte globalt entydigt id (GUID).

opdatering

Acceptere ændringer af data i en post. Ændringerne gemmes i databasen, når du flytter til en anden post i en formular eller et dataark, eller når du eksplicit gemmer posten.

opdater forespørgsel

En handlingsforespørgsel (SQL-sætning), der ændrer et sæt poster efter kriterier (søgebetingelser), som du angiver.

opdaterings øjebliksbillede

En type postsæt, der fungerer effektivt i et klient/server-miljø ved at cachelagre data på klienten og minimere rundture til serveren for at få adgang til og opdatere data.

brugerkonto

En konto, der er identificeret af et Brugernavn og et personligt ID (PID), som er oprettet for at administrere brugerens tilladelser til at få adgang til databaseobjekter i en Access-arbejdsgruppe.

brugerdefineret datatype

I en Microsoft SQL Server-database er det en definition af den type data, en kolonne kan indeholde. Det defineres af brugeren og er baseret på eksisterende SQL Server-datatyper. Regler og standarder kan kun bindes til brugerdefinerede datatyper.

brugerdefineret type

I Visual Basic for Applications (VBA) er alle datatyper, der er defineret ved hjælp af type sætningen. Brugerdefinerede datatyper kan indeholde et eller flere elementer af en hvilken som helst datatype. Der oprettes matrixer for brugerdefinerede og andre datatyper ved hjælp af Dim -sætningen.

brugerdefineret samling

En samling, du opretter, ved at føje objekter til et samlingsobjekt. Elementer i en samling, der er defineret af objektet Collection , bliver indekseret, begyndende med 1.

brugerdefineret funktion

En forespørgsel, der tager inputparametre og returnerer et resultat, der ligner en gemt procedure. Typer: skalar (flere sætninger; returnerer én værdi), indbygget (én sætning; en tabelværdi, der kan opdateres), og tabel (flere sætninger; tabelværdi).

brugerdefineret objekt

Et brugerdefineret objekt, der er defineret i et formular-eller rapport klassemodul. I et klassemodul kan du oprette egenskaber og metoder for et nyt objekt, oprette en ny forekomst af objektet og manipulere objektet ved hjælp af disse egenskaber og metoder.

sikkerhed på brugerniveau

Når du brugersikkerhed på brugerniveau i en Access-database, kan en databaseadministrator eller et objekts ejer give individuelle brugere eller grupper af brugere specifikke tilladelser til tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter og makroer.

Gruppen brugere

Gruppekontoen, der indeholder alle brugerkonti. Access tilføjer automatisk brugerkonti til gruppen brugere, når du opretter dem.

V

Toppen af siden

validering

Processen med at kontrollere, om indtastede data opfylder bestemte betingelser eller begrænsninger.

valideringsregel

En egenskab, der definerer gyldige inputværdier for et felt eller en post i en tabel eller for et kontrolelement i en formular. Access viser den meddelelse, der er angivet i egenskaben ValidationText , når reglen overtrædes.

datatypen varbinary

I et Access-projekt er det en datatype med variabel længde, der maksimalt er 8.000 byte binære data.

varchar

I et Access-projekt er det en datatype med variabel længde, der maksimalt er 8.000 ANSI-tegn.

varians

Kvadratet af standardafvigelsen. Det er et mål for det beløb, hvormed alle værdier i en gruppe varierer fra den gennemsnitlige værdi af gruppen.

variantudtryk

Ethvert udtryk, der kan evalueres til numeriske værdier, streng-eller datodata, ud over de specielle værdier Empty og null.

visning

En forespørgselstype i et Access-projekt, der er en virtuel tabel baseret på en SQL SELECT-sætning. For eksempel kan en visning kun indeholde 3 ud af 10 tilgængelige kolonner i en joinforbindelse af to tabeller for at begrænse adgangen til visse data.

synlighed

En egenskab for en replika, der angiver, hvilke medlemmer af replikasættet den kan synkronisere med, og hvilke regler for løsning af konflikter der gælder. Replikaer falder ind under tre synligheds typer: global, lokal og anonym.

W

Toppen af siden

WHERE-delsætning

Den del af en SQL-sætning, der angiver, hvilke poster der skal hentes.

jokertegn

Tegn, der bruges i forespørgsler og udtryk til at medtage alle poster, filnavne eller andre elementer, der starter med bestemte tegn, eller som svarer til et bestemt mønster.

X

Toppen af siden

XML-attribut

Oplysninger, der føjes til et mærke for at angive flere oplysninger om mærket, såsom <ingredient-antal = "2" enheder = "polstrede" >flour</ingredient>. I dette eksempel er antal og enheder attributter.

XML-element

Oplysninger, der er afgrænset af en start-og slutkode i et XML-dokument (Extended Markup Language). Et eksempel på et XML-element er <LastName>Davolio</LastName>.

XML-enheder

Kombinationer af tegn og symboler, der erstatter andre tegn, når et XML-dokument fortolkes, normalt dem, der har andre betydninger i XML. F. eks. &lt; repræsenterer det <-symbol, der også er den kantede venstreparentes for et mærke.

Y

Toppen af siden

Ja/Nej-datatype

En feltdatatype, du bruger til felter, der kun indeholder én af to værdier, f. eks ja eller nej og sand eller falsk. Null-værdier er ikke tilladt.

Z

Toppen af siden

streng af længden nul

En streng, der ikke indeholder tegn. Du kan bruge en streng med en længde på nul til at angive, at du ved, at der ikke findes nogen værdi for et felt. Du angiver en streng af længden nul ved at skrive to dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("").

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×