XML for de uindviede

Af Colin Wilcox

Gælder for

Microsoft Office 2003

Du har måske hørt om XML (Extensible Markup Language), og du har måske også hørt en masse grunde til, at du skal bruge det. Men hvad er XML helt nøjagtigt? I denne artikel beskrives grundtrækkene i XML – hvad det er og hvordan det fungerer. Når du har læst artiklen, har du de nødvendige værktøjer til at tale intelligent med en XML-ekspert, f.eks. en person fra it-afdelingen.

Hvis du vil vide mere om XML, kan du bruge hyperlinkene sidst i artiklen til at få flere oplysninger. Husk dog, at du ikke behøver at være ekspert for at forstå, hvad XML er, hvordan det fungerer, og hvad det kan gøre for dig.

Et kort kig på markeringer og koder

Folk har oprettet dokumenter i århundreder, og lige så længe har de foretaget markeringer i dokumenterne. Skolelærere opretter f.eks. markeringer i elevernes stile. De instruerer elverne i at flytte afsnit, ændre formuleringer, rette stavefejl osv. Ved at oprette markeringer i et dokument styrer og ændrer vi strukturen, betydningen og udseendet af teksten. Hvis du har brugt funktionen Ændringer i Microsoft Office Word, har du anvendt en tilpasset udgave af markeringer.

I computerterminologi er oprettelse af markeringer den proces, hvor koder (der sommetider kaldes for tokener) bruges til at definere strukturen, dvs. udseendet, og – hvis der er tale om XML – betydningen af data.

HTML-koden til denne artikel er et godt eksempel på brug af computerbaseret markering. Hvis du gennemser dokumentet (højreklik på siden i Internet Explorer, og klik på Vis kilde), kan du se en blanding af læsbar tekst og HTML-koder (Hypertext Markup Language), f.eks. <p> og <h2>. Koder i HTML- og XML-dokumenter er nemme at genkende, fordi de er omgivet af vinkelparenteser. I kildekoden til denne artikel udfører HTML-koderne en række forskellige opgaver, f.eks. definition af starten og slutningen af de enkelte afsnit og markering af placeringen af billederne.

XML-dokumenter indeholder også koder, men så ophører ligheden mellem de to sprog også. Husk disse forskelle:

 • HTML definerer kun udseendet af dine data – det er udelukkende et visningssprog.

 • XML beskriver strukturen og betydningen af dine data. Brug af koder, der beskriver strukturen og betydningen af dine data gør det muligt at genbruge disse data på en række forskellige måder. Hvis du f.eks. har en blok med salgsdata, og de enkelte elementer i blokken er klart identificeret, kan du nøjes med at indlæse de elementer, du har brug for, i en salgsrapport, og indlæse andre elementer i en regnskabsdatabase.

 • HTML er begrænset til et foruddefineret sæt koder, som alle brugerne er fælles om.

 • Med XML kan du oprette alle de koder, du har brug for, til at beskrive dine data og deres struktur. Lad os f.eks. antage, at du vil gemme og dele oplysninger om kæledyr. Du kan oprette følgende XML-kode:

  <?xml version="1.0"?>
  <KAT>
  <NAVN>Misser</NAVN>
  <RACE>Siameser</RACE>
  <ALDER>6</ALDER>
  <BEHANDLET>ja</BEHANDLET>
  <KLIPPET>nej</KLIPPET>
  <LICENS>Izz138bod</LICENS>
  <EJER>Colin Wilcox</EJER>
  </KAT>

Du kan se, at XML-koder gør det muligt at vide, nøjagtigt hvilken type data du kigger på. Du ved f.eks., at disse data handler om en kat, og du kan nemt finde kattens navn, alder osv. Muligheden for at oprette koder, der definerer praktisk talt enhver datastruktur, er det, der gør, at XML kan udvides ("extensible").

Men lad være med at forveksle koderne i eksemplet med koder i en HTML-fil. Hvis du f.eks. indsætter denne XML-struktur i en HTML-fil og ser på filen i browseren, vil resultatet se nogenlunde sådan ud:

Misser Siameser 6 ja nej Izz138bod Colin Wilcox

Browseren ignorerer XML-koderne og viser kun dataene.

Kort om korrekt udformede data

Du har muligvis hørt nogen i it-afdelingen tale om "korrekt udformet" XML. En korrekt udformet XML-fil overholder et sæt meget strenge regler, der gælder for XML. Hvis en fil ikke overholder disse regler, ophører XML med at fungere. I kodeeksemplet har alle startkoder også en slutkode, så eksemplet overholder en af reglerne for korrekt udformning. Hvis du fjerner en kode og prøver at åbne filen i et af Office-programmerne, vises en fejlmeddelelse, og programmet vil forhindre dig i at bruge filen.

Du behøver ikke nødvendigvis kende reglerne for oprettelse af korrekt udformet XML (selvom de er nemme at forstå), men du skal huske, at du kun kan dele XML-data mellem programmer og systemer, hvis dataene er korrekt udformet. Hvis du ikke kan åbne en XML-fil, skyldes det sandsynligvis, at den ikke er korrekt udformet.

XML er også platformuafhængig, hvilket betyder, at alle programmer, der er bygget til at bruge XML, kan læse og behandle dine XML-data, uanset hardware eller operativsystem. Med de rigtige XML-koder kan du f.eks. bruge et computerprogram til at åbne og arbejde med data fra en mainframe-computer. Og uanset hvem der opretter en blok XML-data, kan du arbejde med de samme data i flere af Microsoft Office 2003-programmerne, herunder Access, Word, InfoPath™ og Excel. Da XML er så nemt at flytte, er det blevet en af de mest populære teknologier til udveksling af data mellem databaser og brugernes skriveborde.

XML i brug af andre programmer

Ud over kodede, korrekt udformede data bruger XML-systemer typisk yderligere to komponenter: skemaer og transformeringer. I de næste afsnit beskrives, hvordan disse yderligere komponenter fungerer.

Et hurtigt kig på skemaer

Bliv ikke forskrækket over udtrykket. Et skema er blot en XML-fil, der indeholder reglerne for, hvad der kan og ikke kan befinde sig i en XML-datafil. Skemafiler bruger typisk filtypenavnet .xsd, mens XML-datafiler bruger filtypenavnet .xml.

Skemaer giver programmer mulighed for at validere data. De indeholder rammerne til strukturering af data og sikring af, at de er forståelige for den person, der opretter filen, og for andre brugere. Hvis en bruger f.eks. indtaster ugyldige data, f.eks. tekst i et datofelt, kan programmet bede brugeren om at indtaste de korrekte data. Så længe dataene i en XML-fil overholder reglerne i et bestemt skema, kan ethvert program, der understøtter XML, bruge dette skema til at læse, fortolke og behandle dataene. Som vist på følgende illustration kan f.eks. både Office Excel 2003 og Office Word 2003 validere <KAT>-dataene i forhold til KAT-skemaet.

Ved hjælp af skemaer kan programmer dele XML-data.

Skemaer kan blive komplekse, og det falder uden for denne artikels emneområde at fortælle, hvordan du opretter et skema. Desuden har du sikkert en it-afdeling, som ved hvordan. Det kan dog være en hjælp at vide, hvordan skemaer ser ud. Følgende skema definerer reglerne for kodesættet <KAT> ... </KAT>.

<xsd:element name="KAT"> 
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NAVN" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="RACE" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ALDER" type="xsd:positiveInteger"/>
<xsd:element name="BEHANDLET" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="KLIPPET" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="LICENS" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="EJER" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

Du behøver ikke at forstå alt i eksemplet. Husk blot følgende:

 • Elementerne i linjerne i skemaet kaldes for erklæringer. Hvis du har brug for flere oplysninger om et dyr, f.eks. dets farver eller aftegninger, vil it-afdelingen sandsynligvis føje en erklæring til skemaet. Du kan ændre XML-systemet, efterhånden som forretningsbehovene ændres.

 • Erklæringer giver mulighed for meget stor kontrol med datastrukturen. Erklæringen <xsd:sequence> betyder f.eks., at koder som <NAVN> og <RACE> skal optræde i den rækkefølge, de har ovenfor. Erklæringer styrer også de typer data, brugerne kan indtaste. Skemaet ovenfor kræver f.eks. et positivt tal for kattens alder og booleske værdier (TRUE eller FALSE) for koderne BEHANDLET og KLIPPET.

 • Når dataene i en XML-fil overholder reglerne i et skema, siges de at være gyldige. Den proces, hvor en XML-datafil kontrolleres op imod et skema, kaldes logisk nok for validering. Den store fordel ved at bruge skemaer er, at de hjælper med at forhindre beskadigede data. De gør det også nemt at finde beskadigede data, fordi XML ganske enkelt stopper, når der opstår et problem.

Et hurtigt kig på transformeringer

Som tidligere nævnt indeholder XML også stærke metoder til at bruge eller genbruge data. Funktionen til genbrug af data kaldes XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation), eller blot en transformering. Transformeringer er det, der kan gøre XML virkelig interessant. Efter du har valideret en datafil op imod et skema, kan du f.eks. anvende én transformering, der får dataene til at fungere som en marketingbrochure i Word 2003, og en anden transformering for at oprette en salgsrapport i Excel 2003.

Du (eller måske snarere it-afdelingen) kan også bruge transformeringer til at udveksle data mellem back-end-systemer, f.eks. databaser. Antag f.eks. at Database A lagrer salgsdataene i en tabelstruktur, der fungerer fint for salgsafdelingen. Database B lagrer driftsdataene i en tabelstruktur, der er skræddersyet til regnskabsafdelingen. Database B kan bruge en transformering til at acceptere data fra A og skrive disse data til de korrekte tabeller.

Kombinationen af datafil, skema og transformering udgør et grundlæggende XML-system. Følgende illustration viser, hvordan sådanne systemer typisk fungerer. Datafilen valideres op imod skemaet og gengives derefter på et hvilket som helst antal måder ved hjælp af en transformering. I dette tilfælde anvender transformeringen dataene i en tabel på en webside.

Grundlæggende XML-filstruktur med et skema og en transformering

Følgende kodeeksempel viser én måde at skrive en transformering på. I eksemplet indlæses dataene <KAT> i en tabel på en webside. Igen er det ikke hensigten med eksemplet at vise dig, hvordan du skriver en transformering, men at vise én form, som en transformering kan antage.

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0">
<TABLE>
<TR>
<TH>Navn</TH>
<TH>Race</TH>
<TH>Alder</TH>
<TH>Behandlet</TH>
<TH>Klippet</TH>
<TH>Licens</TH>
<TH>Ejer</TH>
</TR>
<xsl:for-each select="KAT">
<TR ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP">
<TD>
<xsl:value-of select="NAVN"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="RACE"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="ALDER"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="BEHANDLET"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="KLIPPET"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="LICENS"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="EJER"/>
</TD>
</TR>
</xsl:for-each>
</TABLE>

I dette eksempel vises, hvordan én type transformering kan se ud, når den kodes, men husk, at du blot kan beskrive, hvad du vil bruge dataene til, på almindeligt dansk. Du kan f.eks. gå til it-afdelingen og sige, at du har brug for at udskrive salgsdataene for bestemte regioner i de to sidste år, "og jeg det skal se sådan ud". It-afdelingen kan så skrive (eller ændre) en transformering for at udføre jobbet.

Hvad der gør alt dette endnu mere bekvemt, er, at Microsoft og et voksende antal andre leverandører opretter transformeringer for alle typer job. I fremtiden vil du sandsynligvis kunne hente en transformering, der enten opfylder dine behov eller nemt kan tilpasses til dit formål. Det betyder, at XML vil være billigere at bruge over tid.

Et kig på XML i Office 2003

Den professionelle udgave af Microsoft Office 2003 indeholder omfattende understøttelse af XML. Når det er sagt, er der et par ting, du skal huske på:

 • Alle Office 2003-programmer indeholder forskellige sæt værktøjer. Brugergrænsefladen og de processer, du følger i Word, adskiller sig fra brugergrænsefladen og de processer, du bruger i Excel. Hvorfor? Fordi det, der fungerer for Word, ikke nødvendigvis fungerer for Excel osv.

 • Office 2003-programmerne kan arbejde med skemaer, transformeringer og data fra andre leverandører, når blot XML'en er korrekt udformet.

 • Nogle af Office 2003-programmerne bruger XML i baggrunden, og nogle, f.eks. OneNote™, understøtter det slet ikke. Den bedste metode til at finde ud af, hvordan et Office-program understøtter XML, er at starte Hjælp til det pågældende program og søge efter XML.

Hvis du vil arbejde med et XML-skema og data fra en anden kilde, "vedhæfter" du typisk dette skema til en fil. I Word vedhæfter du f.eks. skemaer ved hjælp af dialogboksen Skabeloner og tilføjelsesprogrammer (menuen Funktioner, kommandoen Skabeloner og tilføjelsesprogrammer). I Excel bruger du opgaveruden XML-kilde (menuen Data menu, undermenuen XML, kommandoen XML-kilde). Excel tager desuden det ekstra skridt og "tilknytter", hvilket betyder at sammenkæde celler i et regneark med elementer i et skema. Dette skridt resulterer i en fil, du kan opdatere ved at importere nye data efter behov.

Så langt så godt. Men hvad nu hvis du har XML-data uden noget skema? De Office 2003-programmer, der understøtter XML, har deres egne metoder til at hjælpe dig med at arbejde med dataene. Hvis du f.eks. åbner en XML-fil i Word uden et tilknyttet skema, viser Word koderne og dataene og giver dig mulighed for at anvende en transformering, hvis f.eks. den person, der har oprettet filen, eller it-afdelingen har oprettet én. I det mindste kan du læse koderne og dataene i filen.

I modsætning hertil udleder Excel et skema, hvis du åbner en XML-fil, der ikke har et skema i forvejen. Excel giver dig derefter mulighed for at indlæse disse data i en skrivebeskyttet fil eller for at tilknytte dataene til en type Excel-liste, der kaldes en XML-liste. Du kan bruge XML-listen til at sortere, filtrere eller føje beregninger til dataene.

Yderligere oplysninger

Hyperlinkene i følgende afsnit fører dig til oplysninger om brug af XML i forskellige Office 2003-programmer og om udarbejdelse af XML-kode.

Bruge XML i Office 2003

Bemærk: Nogle af hyperlinkene i dette afsnit fører til webstedet Microsoft Office Online, og nogle fører til MSDN (Microsoft Developer Network).

Onlinekurser

Generelt

Access

Excel

FrontPage®

InfoPath

Visio®

Word

Skrive XML-kode

Bøger om XML

Til begyndere

 • Faster Smarter HTML & XML

 • HTML & XML for Beginners

Til udviklere og it-specialister

 • XML Step by Step, Second Edition

 • Microsoft® .NET Web Services Step by Step

 • XML Pocket Consultant

Tak til ...    

Nogle af ideerne til denne artikel kommer fra XML i Office 2003 af Bill Coan fra Wordsite Office Automation. Bill er Word-specialist og Microsoft MVP, og han mener, at XML-skemaer og transformeringer vil revolutionere den måde, vi viser, redigerer og deler data på ved hjælp af Microsoft Office 2003. Du kan besøge Bill på www.wordsite.com eller skrive til ham på billcoan@wordsite.com.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×