WordArt-værktøjer

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du indsætter eller vælger WordArt, bliver en ny fane WordArt-værktøjer. Denne artikel fortæller dig, hvordan du indsætter og sletter WordArt, og fører dig gennem brugen af funktionen WordArt-værktøjer.

Denne artikel indeholder

WordArt-oversigt

Indsætte og slette WordArt

Fanen WordArt-værktøjer

Gruppen Tekst

Redigere tekst

Afstand

Ens højde

Lodret WordArt-tekst

Justere tekst

Gruppen WordArt-typografier

WordArt-typografier

Fyldfarve til figur

Kontur til figur

Skift figur

Gruppen skyggeeffekter

Gruppen 3D-effekter

3D-effekter

Galleri over 3D-effekter

3D- farve

Dybde

Retning

Lyssætning

Grundflade

3D-vip

Arranger gruppe

Tilpas gruppens størrelse

WordArt-oversigt

WordArt er et galleri over teksttypografi, som du kan føje til dine publikationer for at skabe dekorative effekter, som f.eks. skygge eller spejltekst. Du kan bruge WordArt til at føje specialeffekter til dokumentets tekst. Du kan f.eks. strække en overskrift, forskyde tekst, få teksten til at passe til en foruddefineret figur eller anvende gradueringsfyld. Denne WordArt bliver til et objekt, der kan flyttes eller placeres i dokumentet for at pynte eller fremhæve. Du kan til enhver tid ændre eller føje til teksten i et eksisterende WordArt-objekt.

Indsætte og slette WordArt

Indsætte WordArt:

 1. Vælg fanen Indsæt.

 2. I gruppen Tekst skal du vælge rullemenuen WordArt.

 3. Vælg mellem gallerierneAlmindelige WordArt-typografier eller Transformerende WordArt-typografier.

 4. Skriv teksten i feltet Rediger WordArt-tekst, vælg skrifttypen, skriftstørrelse, anvend fed eller kursiv og klik på OK.

Slet WordArt:

 1. Vælg WordArt-objektet.

 2. Tryk på Delete.

Toppen af siden

Fanen WordArt-værktøjer

Via fanen WordArt-værktøjer kan du formatere WordArt-tekst og -effekter, arrangere WordArt i relation til andre objekter på siden og ændre størrelsen af WordArt-objektet.

Fanen WordArt-værktøjer i Publisher 2010

Gruppen Tekst

Gruppen Tekst giver dig adgang til værktøjer til ændring af tekstindhold, afstand, højde, skift mellem vandret og lodret og tekstjustering inden for WordArt-objektet.

WordArt-tekstgruppe i Publisher 2010

Redigere tekst

Du kan ændre teksten i WordArt-objektet ved at klikke på Rediger og redigere teksten i feltet Rediger WordArt-tekst.

Afstand

Afstand giver dig mulighed for at justere afstanden mellem tegn i WordArt ved at bruge en af fem foruddefinerede formater og via brug eller ikke brug af knibning.

 • Meget tæt: Øger tekstbredden for at eliminere afstanden mellem tegnene i hvert ord.

 • Tæt : Øger tekstbredden for at minimere afstanden mellem tegn i hvert ord.

 • Normal : Dette er standardvalget, som giver normal afstand mellem tegnene i teksten med tekstbredden normal for skrifttypen.

 • Løs : Mindsker tekstbredden for at øge afstanden mellem tegn.

 • Meget løs : Mindsker tekstbredden for at maksimere afstanden mellem tegn.

 • Knibning af tegnpar: Knibning håndterer tegnpar, der, når de er placeret ved siden af hinanden, ser ud til at have større afstand end andre par. Du kan se dette ved at oprette et WordArt-objekt med teksten “WordArt test” og deaktivere knibning for at se forskellen.

Ens højde

Denne markering vil give alle bogstaver samme højde, både store og små bogstaver.

Lodret WordArt-tekst

Dette værktøj skifter mellem lodret og vandret format for WordArt.

Justere tekst

Her kan du ændre justeringen af teksten i WordArt-objektet.

 • Ret ind til venstre: Retter teksten ind til venstre side af WordArt-objektet.

 • Centrer: Centrerer teksten i WordArt-objektet.

 • Ret ind til højre: Retter teksten ind til højre side af WordArt-objektet.

 • Lige margener: Retter teksten ind til både venstre og højre side af WordArt-objekter ved at flytte ordene i teksten.

 • Juster efter bogstav: Retter teksten ind til både venstre og højre side af WordArt-objekter ved at flytte bogstaverne i teksten.

 • Juster efter mellemrum: Retter teksten ind til både venstre og højre side af WordArt-objekter ved at strække bogstaverne.

Gruppen WordArt-typografier

Via gruppen WordArt-typografier kan du ændre typografien af din WordArt, skifte farve på udfyldning og linjer og ændre formen på WordArt-objekter. Du kan forhåndsvise hver af disse effekter ved at føre musen over markeringen, hvorefter Publisher vil forhåndsvise markeringen i din publikation.

WordArt-typografier i Publisher 2010

WordArt-typografier

Vælg den typografi, du vil bruge fra galleriet. Se alle tilgængelige gallerier ved at klikke på knappen Mere. Knappen Mere

Fyldfarve til figur

Du kan ændre den farve, som WordArt-teksten udfyldes med. Du kan også erstatte udfyldningen med et billede og justere graduering, struktur og udfyldningsmønster.

Indstillinger for WordArt-figurfyld i Publisher 2010

Klik på Fyldfarve til figur i gruppen Figurtypografier, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil bruge en farve, du har brugt for nyligt, skal du klikke på en af de viste farver.

 • Hvis du vil have vist flere farver, skal du klikke på Flere fyldfarver og derefter vælge den ønskede farve.

 • Hvis du vil bruge en farve fra et andet sted i arbejdsområdet, skal du klikke på Eksempel på udfyldningsfarve og derefter klikke pipetten på den farve, du vil bruge.

 • Hvis du vil bruge et Billede, en Graduering, en Struktur eller et Mønster, skal du vælge den relevante kommando i menuen.

Kontur til figur

Du kan ændre farven for WordArt-tekstens kontur. Du kan også ændre tykkelsen af konturen, gøre konturen punkteret eller bruge et mønster.

Formateringsindstillinger for WordArt-figurkontur i Publisher 2010

I gruppen Figurtypografier skal du klikke på Kontur til figur og gøre et af følgende:

 • Hvis du vil bruge en farve, du har brugt for nyligt, skal du klikke på en af de viste farver.

 • Du kan se flere farvevalg ved at klikke på Flere konturfarver og derefter vælge den farve, du vil bruge.

 • Du kan justere konturens Vægt. Streger eller Mønster ved at vælge det tilhørende menupunkt.

Skifte figur

Din WordArt-tekst følger en defineret form.

Indstillinger til ændring af WordArt-figurer i Publisher 2010

Du kan f.eks. ændre den lige standardform til en opadgående kurve ved at vælge den første valgmulighed Forvræng i galleriet.

WordArt formateret normalt i Publisher 2010

WordArt, der viser vridningseffekten i Publisher 2010

Bemærk:  Nogle af figurerne har gule rombeformede håndtag, som du kan trække i for at ændre udseende på den figur, du vælger.

Gruppen skyggeeffekter

Med gruppen Skyggeeffekter kan du formatere en skygge for din WordArt.

Gruppen Skyggeeffekter under fanen Billedværktøjer i Publisher 2010

 1. Klik på Skyggeeffekter, og markér en effekt i galleriet over typografier med skyggeeffekt.

 2. Du kan ændre skyggens farve ved at markere Skyggefarve og markere de relevante farveindstillinger.

 3. Du kan skubbe afstanden til skyggen ved at klikke på de tilhørende retningsknapper.
  Fremhævningsværktøjet Skyggeeffekter under fanen Billedværktøjer i Publisher 2010

 4. Du kan slå skyggeeffekten til og fra ved at klikke på midterknappen.

Gruppen 3D-effekter

Gruppen 3D-effekter giver dig mulighed for at få din WordArt til at fremstå som 3-dimensionel.

Gruppen 3D-effekter i WordArt i Publisher 2010

3D-effekter

Du kan anvende 3D-effekter fra et galleri af effekter. Du kan også justere effektens farve, dybde, retning, belysning og overflade. Hvis du fører musen over 3D-effektudvalget, forhåndsviser WordArt effekterne.

3D-effekter i WordArt i Publisher 2010

Galleri over 3D-effekter

Før musen over galleriudvalget for at få forhåndsvist effekterne på WordArt. Klik for at vælge effekten. Du kan fjerne alle 3D-fekter ved at klikke på Ingen 3D-effekt.

3D- farve
 • Hvis du vil bruge en farve, du har brugt for nyligt, skal du klikke på en af de viste farver.

 • Du kan se flere farvemuligheder ved at klikke på Flere 3D-farver og derefter vælge den farve, du vil bruge.

 • Du kan vælge en farve fra publikationen, f.eks. fra et billede på siden, ved at vælge Eksempel på 3D-farve flytte eksempelmarkøren Knapflade til den farve, du vil kopiere og klikke.

Dybde

Vælg dybden af 3D-effekter fra Uendelig til 0 pt.

Retning

Hver effekt i galleriet har et standardretning, men du kan vælge at bruge dette værktøj til at konfigurere retningen, som effekten bruger til at simulere tre dimensioner.

Lyssætning

Ligesom med Retning kan du bruge værktøjet Lyssætning til at ændre retningen af den fiktive lyskilde på din 3D WordArt.

Grundflade

Du kan ændre grundfladen for din WordArt fra Mat til Plast, Metal eller Trådramme.

3D-vip

3D-vippeværktøjet gør det muligt at udøve finkontrol over retningen af 3D-effekten ved at rotere WordArt til venstre, til højre, op eller ned. Den midterste knap slår 3D-effekter til eller fra.

3D-hældningseffekter i WordArt i Publisher 2010

Toppen af siden

Arranger gruppe

Arranger gruppe gør det muligt at indstille, hvor tekstombrydningen sker omkring WordArt. Du kan placere WordArt bagest eller forrest i forhold til andre objekter på siden, du kan justere WordArt på siden, gruppere WordArt med andre objekter eller opdele objektgrupper, og du kan rotere WordArt. Du kan finde flere oplysninger om arrangering af objekter i:

Gruppen Arranger under fanen Billedværktøjer i Publisher 2010

Tilpas gruppestørrelse

Med Tilpas gruppestørrelse får du kontrol over figurens højde og figurens bredde for din WordArt. Du kan også manuelt trække i håndtagene på WordArt-objektet for at ændre dets størrelse.

Gruppen Størrelse under fanen Billedværktøjer i Publisher 2010 .

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×