Word-indstillinger (Avancerede)

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Det er nemt at bruge Backstage-visningen i Word 2010 til at ændre Word-indstillinger. Prøv Office 365.

Denne artikel indeholder

Redigeringsindstillinger

Klip, Kopier og Sæt ind

Vis dokumentindhold

Vis

Udskriv

Ved udskrivning af dette dokument

Gem

Bevar pålideligheden, når dette dokument deles

Generelt

Kompatibilitet

Kompatibilitetsindstillinger for

Redigeringsindstillinger

Tekst erstatter markeret tekst     Vælg denne indstilling, hvis den markerede tekst skal slettes, når du begynder at skrive. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, indsættes der ny tekst foran den markerede tekst, uden at den markerede tekst slettes.

Marker automatisk hele ord     Vælg denne indstilling for at markere hele ord, når du markerer en del af et ord og derefter en del af det næste ord. Hvis du slår denne indstilling til, markeres et ord og det efterfølgende mellemrum, når du dobbeltklikker på et ord.

Tillad, at tekst trækkes og slippes     Vælg denne indstilling, hvis du vil kunne flytte eller kopiere markeret tekst ved at trække i den. Hvis du vil flytte tekst: Marker teksten, og træk den derefter til den nye placering. Hvis du vil kopiere tekst: Marker teksten, og hold Ctrl nede, mens du trækker den markerede tekst til den nye placering.

Brug Ctrl + klik til at følge et hyperlink     Vælg denne indstilling, hvis du vil gøre det nemmere at redigere teksten i hyperlinks. Når denne indstilling er slået til, skal du trykke på Ctrl, mens du klikker på hyperlinket for at følge det. Når indstillingen er slået fra, skiftes der til hyperlinkets destination, når du klikker på hyperlinket, hvilket gør det vanskeligere at redigere hyperlinkets tekst.

Opret automatisk lærred ved indsætning af autofigurer     Vælg denne indstilling, hvis der skal indsættes et lærred rundt om tegneobjekter, håndtegning og håndskrift i Word, når denne type objekter indsættes i dokumentet. Lærredet gør det lettere at placere tegneobjekter og billeder og at flytte dem som en samlet enhed.

Brug 'smart' afsnitsmarkering     Vælg denne indstilling, hvis afsnitstegn skal markeres, når du markerer et helt afsnit. Hvis du indsætter afsnitstegn, når du klipper et afsnit ud og sætter det ind igen, efterlader du ikke et tomt afsnit, og formateringen holdes automatisk sammen med afsnittet.

Brug intelligente markører     Vælg denne indstilling, hvis markøren skal flyttes, når du ruller opad eller nedad. Når du trykker på en af tasterne VENSTRE PIL, HØJRE PIL, PIL OP eller PIL NED, når du har rullet, kommer markøren frem på den viste side og ikke på den forrige placering.

Brug INS-tasten til at slå overskrivningstilstand til og fra     Vælg denne indstilling, hvis du vil slå overskrivningstilstand til eller fra, når du trykker på Ins.

 • Brug Overskriv     Vælg denne indstilling, hvis eksisterende tekst skal erstattes, mens du skriver, et tegn ad gangen. Hvis Brug Ins-tasten til at slå overskrivningstilstand til og fra er valgt, kan du slå denne funktion til og fra ved at trykke på Ins.

Tilføj dobbelte anførselstegn for hebraisk nummerering     Vælg denne indstilling for at tilføje dobbelte anførselstegn (") til nummerering.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis hebraisk er aktiveret for tekstredigering.

Spørg, om typografi skal opdateres     Vælg denne indstilling, hvis du ønsker at blive spurgt, når du direkte redigerer tekst, som en typografi er anvendt på, og du derefter genanvender typografien på den redigerede tekst. Når du bliver spurgt, kan du enten opdatere typografien på basis af de seneste ændringer eller genanvende formateringen i typografien.

Brug typografien Normal til punktopstillinger     Vælg denne indstilling, hvis punktopstillinger skal baseres på afsnitstypografien Normal i stedet for opstillingstypografien Afsnit.

Hold styr på formateringen     Vælg denne indstilling, hvis der skal holdes styr på formateringen i Word, mens du skriver. På den måde kan du nemt bruge den samme formatering et andet sted. Denne indstilling skal være slået til, inden du kan bruge kommandoen Marker al tekst med lignende formatering i den genvejsmenu, der vises, hvis du højreklikker på den markerede tekst. Hvis du ønsker at få vist en liste over den anvendte formatering, skal du klikke på kommandoen Indstillinger i ruden Typografi og derefter markere afkrydsningsfelterne Formatering af afsnitsniveauer, Skrifttypeformatering og Formatering af punkttegn og tal.

 • Marker uoverensstemmelser i formatering     Vælg denne indstilling, hvis formatering skal markeres med en blå bølgestreg, når den ligner, men ikke er helt magen til anden formatering i dine dokumenter. Hvis du vil bruge denne mulighed, skal du også markere afkrydsningsfeltet Hold styr på formateringen.

Aktiver klik og skriv     Vælg denne indstilling, hvis du vil kunne indsætte tekst, grafik, tabeller eller andre elementer i et tomt område i et dokument ved at dobbeltklikke på det tomme område. Funktionen Klik og skriv indsætter automatisk afsnit og anvender den justering, der er nødvendig for at placere elementet på det sted, hvor du dobbeltklikkede. Denne funktion kan kun vælges i udskriftslayout og weblayout.

 • Standardtypografi i afsnit Vælg den typografi, der skal anvendes på tekst, når du bruger klik og skriv.

Markørbevægelse     Denne indstilling angiver den retning, markøren bevæger sig i, når du trykker på piltasterne på tastaturet.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et højre mod venstre-sprog.

 • Logisk Vælg denne indstilling for at flytte markøren ifølge den relevante tekstregning. Hvis du f.eks. bruger piletasterne til at flytte gennem arabisk og derefter engelsk tekst i den samme sætning, flyttes markøren fra højre mod venstre gennem den arabiske tekst, og derefter flyttes markøren til tegnet længst til venstre i det engelske ord og fortsætter fra venstre mod højre.

 • Visuel Vælg denne indstilling for at flytte markøren til det næste visuelle tegn. Hvis du f.eks. bruger piletasterne til at flytte fra højre mod venstre gennem arabisk og derefter engelsk tekst i den samme sætning, flyttes piletasten fra højre mod venstre uanset tekstretningen.

Visuel markering med markør     Denne indstilling angiver, hvordan tekst markeres, når du udvider markeringen.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et højre mod venstre-sprog.

 • Blok Vælg denne indstilling for at ombryde tekst fra linje til linje, efterhånden som du markerer nedad, så alle de markerede linjer har den samme bredde.

 • Fortløbende Vælg denne indstilling for at ombryde tekst fra linje til linje, efterhånden som du markerer nedad, og variere bredden på den sidste linje i blokken.

Brug sekvenskontrol     Vælg denne indstilling for at validere, om et nyligt skrevet tegn optræder i den korrekte rækkefølge, så det kan bruges som diakritisk tegn eller en vokal, der skal placeres over, under, foran eller bag ved den tilhørende konsonant.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et komplekst sprog.

 • Skriv og erstat Vælg denne indstilling for at erstatte det forrige skrevne tegn med det nyligt skrevne tegn, hvis de to tegn ikke kan forekomme i den samme tekstgruppe.

Asiatiske skrifttyper anvendes også til latinsk tekst     Vælg denne indstilling for at ændre de latinske tegn til den valgte asiatiske skrifttype, når du anvender den asiatiske skrifttype på den markerede tekst. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis de latinske tegn skal forblive i den latinske skrifttype, men du anvender den asiatiske skrifttype på resten af dokumentet.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog.

Skift automatisk tastatur for at passe til den omgivende teksts sprog     Vælg denne indstilling for at ændre tastatursproget og skrifttypen baseret på sproget i den tekst, hvor markøren er placeret. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, er det kun skrifttypen, der ændres.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog, og der er installeret en IME (Input Method Editor) til skrivning af østasiatiske tegn.

Brug gammel IME-tilstand til at aktivere overskrivningstilstand     Vælg denne indstilling for at tillade, at tegn, du indtaster, erstatter eksisterende tegn (overskrivning), samtidig med at du bruger en IME (Input Method Editor) på en computer, der kører Microsoft Windows XP-operativsystemet. Hvis Word er installeret på en computer, der kører Windows Vista, vises denne indstilling ikke, fordi overskrivningstilstand understøttes automatisk.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog, og der er installeret en IME (Input Method Editor) til skrivning af østasiatiske tegn.

Aktiver IME-styring     Vælg denne indstilling for at starte en IME (Input Method Editor). Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at standse en IME.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog, og der er installeret en IME (Input Method Editor) til skrivning af østasiatiske tegn.

IME TrueInline     Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge en naturlig sproggrænseflade på IME-aktiverede computere.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog, og der er installeret en IME (Input Method Editor) til skrivning af østasiatiske tegn.

IME-indstillinger     Klik for at åbne dialogboksen Egenskaber for navn på IME. Brug denne dialogboks til at angive eller ændre indstillinger for tekst, tastatur, tegnkonvertering og andre indstillinger for den aktive IME.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog, og der er installeret en IME (Input Method Editor) til skrivning af østasiatiske tegn.

Toppen af siden

Klip, kopier og sæt ind

Indsætte inden for samme dokument     Denne indstilling viser standardfunktionen, når du indsætter indhold i det samme dokument, som du har kopieret indholdet i. Vælg en af følgende indstillinger på rullelisten:

 • Bevar kildeformatering (standard)      Denne indstilling bevarer tegntypografier og direkte formatering, der er anvendt på den kopierede tekst. Direkte formatering omfatter egenskaber som f.eks. skriftstørrelse, kursiv eller anden formatering, der ikke er medtaget i afsnitstypografien.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der var anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer fremhævende formatering som f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor teksten indsættes. Teksten får også direkte formatering og tegntypografiegenskaber for den tekst, der er placeret umiddelbart før markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle elementer, der ikke er tekst, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor den indsættes, og får de direkte formaterings- eller tegntypografiegenskaber, der anvendes i teksten umiddelbart før markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer slettes, og tabeller konverteres til en serie af afsnit.

Indsætte mellem dokumenter     Denne indstilling viser den standardfunktion, der aktiveres, når du indsætter indhold, der er kopieret fra et andet dokument i Word. Vælg en af følgende indstillinger på rullelisten:

 • Bevar kildeformatering (standard)     Denne indstilling bevarer formatering, der er anvendt på den kopierede tekst. Alle typografidefinitioner, der er knyttet til den kopierede tekst, kopieres til destinationsdokumentet.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af formateringen, der var anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer fremhævende formatering som f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor teksten indsættes. Teksten får også direkte formatering og tegntypografiegenskaber for den tekst, der er placeret umiddelbart før markøren, når teksten indsættes..

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle elementer, der ikke er tekst, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor den indsættes, og får de direkte formaterings- eller tegntypografiegenskaber, der anvendes i teksten umiddelbart før markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer slettes, og tabeller konverteres til en serie af afsnit.

Indsætte mellem dokumenter, når der er konflikt mellem typografidefinitioner     Denne indstilling viser den standardfunktion, der aktiveres, når du indsætter indhold, der er kopieret fra et andet dokument i Word, og den typografi, der er knyttet til den kopierede tekst, er defineret på en anden måde i det dokument, hvor teksten indsættes. Vælg en af følgende indstillinger på rullelisten:

 • Bevar kildeformatering     Denne indstilling bevarer udseendet af den kopierede tekst ved at tildele typografien Normal til den indsatte tekst og anvende direkte formatering. Direkte formatering omfatter egenskaber som f.eks. skriftstørrelse, kursiv eller anden formatering, der ikke er medtaget i afsnitstypografien.

 • Brug destinationstypografier (standard)     Denne indstilling bevarer det typografinavn, der er tilknyttet den kopierede tekst, men den bruger typografidefinitionen i det dokument, hvor teksten indsættes. Antag f.eks., at du kopierer Overskrift 1-tekst fra ét dokument til et andet. I det ene dokument er Overskrift 1 defineret som Arial, fed, 14 punkt, og i det dokument, hvor du indsætter teksten, er Overskrift 1 defineret som Cambria, fed, 16 punkt. Når du bruger indstillingen Brug destinationstypografier, bruger den indsatte tekst Overskrift 1-typografien Cambria, fed, 16 punkt.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter typografidefinitionen og det meste af den formatering, der var anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer fremhævende formatering som f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får typografidefinitionen i det dokument, hvor teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle elementer, der ikke er tekst, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor den indsættes, og får de direkte formaterings- eller tegntypografiegenskaber, der anvendes i teksten umiddelbart før markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer slettes, og tabeller konverteres til en serie af afsnit.

Indsætte fra andre programmer     Denne indstilling viser den standardfunktion, der aktiveres, når du indsætter indhold, der er kopieret fra et andet program. Vælg en af følgende indstillinger på rullelisten:

 • Bevar kildeformatering (standard)      Denne indstilling bevarer formateringen i den kopierede tekst.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af formateringen, der var anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer fremhævende formatering som f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor teksten indsættes. Teksten får også direkte formatering fra den tekst, der er placeret umiddelbart før markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle elementer, der ikke er tekst, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor den indsættes, og får de direkte formaterings- eller tegntypografiegenskaber, der anvendes i teksten umiddelbart før markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer slettes, og tabeller konverteres til en serie af afsnit.

Indsæt billeder som     Denne indstilling viser, hvordan der indsættes billeder i Word i forhold til teksten i dokumentet. Du kan indsætte billeder i teksten, vælge, at billederne flytter sig sammen med teksten, eller ombryde tekst rundt om, foran eller bag ved et billede. Vælg en af følgende indstillinger på rullelisten:

 • På linje med tekst     Denne indstilling indsætter grafikbilledet i et afsnit, som om det var tekst. Indstillingen anvendes som standard. Grafikbilledet flytter, når du tilføjer eller sletter tekst. Du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering på samme måde, som du trækker tekst.

 • Firkantet     Denne indstilling ombryder teksten omkring alle sider af en firkant omkring grafikbilledet. Grafikbilledet flyttes ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering.

 • Tæt     Denne indstilling ombryder teksten omkring grafikbilledet i en ujævn form omkring det faktiske billede. Grafikbilledet flyttes ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering.

 • Bag tekst     Denne indstilling indsætter grafikbilledet, så det flyder på et separat lag bag teksten. Der er ingen ramme omkring grafikbilledet. Grafikbilledet flyttes ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering.

 • Foran tekst     Denne indstilling indsætter grafikbilledet, så det flyder på et separat lag foran teksten. Der er ingen ramme omkring grafikbilledet. Grafikbilledet flyttes ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering.

 • Gennem     Denne indstilling ombryder teksten omkring grafikbilledet og udfylder det etablerede område af en konkav form, f.eks. en halvmåne. Grafikbilledet flyttes ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering.

 • Øverst til nederst     Denne indstilling forhindrer, at tekst ombrydes på siderne af grafikbilledet. Grafikbilledet flyttes ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering.

Bevar punktopstillinger og tal, når der indsættes tekst med indstillingen Bevar kun tekst     Vælg denne indstilling, hvis du vil konvertere punktopstillinger og tal til tekstsymboler.

Sæt ind med INS-tasten     Vælg denne indstilling, hvis indholdet fra Udklipsholder i Office skal indsættes i dokumentet, når du trykker på INS-tasten.

Vis knapper til indstillinger for Sæt ind     Vælg denne indstilling, hvis du ønsker at få vist knappen Indstillinger for Sæt ind, når du indsætter indhold. Du kan bruge knappen Indstillinger for Sæt ind til at tilsidesætte eller tilpasse de indstillinger, du har foretaget i dette afsnit af dialogboksen Word-indstillinger.

Brug 'smart' klip og sæt ind-redigering     Vælg denne indstilling, hvis formateringen automatisk skal tilpasses, når der indsættes tekst. Når du har markeret dette afkrydsningsfelt, kan du klikke på Indstillinger for at angive yderligere indstillinger for sæt ind.

 • Indstillinger     I dialogboksen Indstillinger kan du angive, hvad der som standard skal ske, når du fletter, klipper og indsætter tekst. Du kan tilsidesætte standardindstillingen ved at klikke på knappen Indstillinger for Sæt ind, der vises, når du indsætter indhold fra Udklipsholder i dokumentet. Denne knap er kun tilgængelig, når indstillingen Brug 'smart' klip og sæt ind-redigering er aktiveret.

  • Brug standardindstillinger for     Klik på et element på listen for at konfigurere en række indstillinger på forhånd i dialogboksen. Hvis du vil vælge din egen indstillingskonfiguration, skal du klikke på Brugerdefineret på denne liste.

  • Tilpas afstand mellem sætninger og ord automatisk     Vælg denne indstilling for at fjerne ekstra mellemrum, når du sletter tekst, eller for at tilføje ekstra mellemrum efter behov, når du indsætter tekst fra Udklipsholder.

  • Juster afstanden mellem afsnit ved indsætning     Vælg denne indstilling for at forhindre, at der oprettes tomme afsnit, og for at forhindre inkonsekvent afsnitsafstand.

  • Tilpas tabelformatering og -justering ved indsætning     Marker denne indstilling til at styre formateringen og justeringen af tabeller. Når denne indstilling er aktiveret, indsættes enkelte celler som tekst, dele indsættes som rækker i en eksisterende tabel (i stedet for som en indlejret tabel), og når du føjer en tabel til en eksisterende tabel, justeres den indsatte tabel, så den passer til den eksisterende tabel.

  • Smart typografitilpasning     Det har ingen virkning at vælge denne indstilling. Hvis du vil finjustere funktionsmåden for typografier ved indsætning af indhold, skal du bruge Indsætte-indstillingerne i sektionen Klip, kopier og sæt ind i Avanceret-indstillingerne.

  • Flet formatering ved indsætning fra Microsoft Office PowerPoint     Vælg denne indstilling, hvis du vil styre resultaterne, når du indsætter indhold fra en PowerPoint-præsentation. Når denne indstilling er aktiveret, anvendes formateringen af den omgivende tekst eller tabel på den indsætte tekst. Den senest brugte punkttegns-, nummererings- eller listetypografi anvendes på den indsatte tekst, og udseendet af elementer som tabeller, hyperlinks, billeder, OLE-objekter og figurer bevares fra kilden i PowerPoint.

  • Tilpas formatering ved indsætning fra Microsoft Office Excel     Vælg denne indstilling for at styre resultatet ved indsætning af data fra Excel. Når denne indstilling er aktiveret, placeres indsatte data i en tabel, og diagrammer indsættes som billeder i stedet for som OLE-objekter.

  • Flet indsatte lister med omgivende lister     Vælg denne indstilling for at formatere listeelementer, så de svarer til den omgivende liste, når du indsætter elementerne i en liste.

Toppen af siden

Vis dokumentindhold

Vis baggrundsfarver og billeder i udskriftslayout     Vælg denne indstilling for at få vist baggrundsfarver og billeder.

Vis tekst ombrudt inden for dokumentvinduet     Vælg denne indstilling for at ombryde teksten inden for dokumentvinduet, så det er nemmere at læse på skærmen.

Vis pladsholdere til billeder     Vælg denne indstilling for at få vist en tom boks i stedet for hvert billede i dokumenterne. Denne indstilling bevirker, at du hurtigere kan rulle igennem et dokument, der indeholder store mængder grafik.

Vis tegninger og tekstbokse på skærmen     Vælg denne indstilling for at få vist objekter, der er oprettet med Word-tegneværktøjerne i udskriftslayout eller weblayout. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du vil skjule tegninger og eventuelt også gøre det hurtigere at få vist dokumenter, der indeholder mange tegninger. Tegningerne udskrives, selvom du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet.

Vis animeret tekst     Vælg denne indstilling for at få vist tekstanimationer på skærmen. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du vil se, hvordan teksten ser ud, når den udskrives.

Brug denne indstilling, når du viser animeret tekst i dokumenter, der er oprettet i en tidligere version af Word end Word 2007. Den nuværende version af Word giver ikke mulighed for at oprette animeret tekst.

Vis kontroltegn     Vælg denne indstilling for at få vist kontroltegn højre mod venstre.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et højre mod venstre-sprog.

Vis bogmærker     Vælg denne indstilling for at få vist bogmærker på skærmen. Hvis du tildeler et element et bogmærke, vises det i kantede parenteser ([…]). Hvis du indsætter et bogmærke et bestemt sted, vises bogmærket som en tekstmarkør, formet som et "I". De kantede parenteser og tekstmarkøren vises ikke i de udskrevne dokumenter.

Vis i-mærker     Vælg denne indstilling for at få vist en mørklilla prikket linje under tekst, der genkendes som et i-mærke.

Vis tekstgrænser     Vælg denne indstilling for at få vist punkterede linjer rundt om tekstmargener, spalter og afsnit. Grænserne bruges kun til layoutformål og vises ikke i udskrevne dokumenter.

Vis skæremærker     Vælg denne indstilling for at få vist margenernes hjørner.

Vis feltkoder i stedet for deres værdier     Vælg denne indstilling for at få vist feltkoder i stedet for feltresultater i et dokument. Der står f.eks. { TIME @\"d. MMMM ÅÅÅÅ" } i stedet for 4. februar 2008. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du vil se feltresultater i stedet.

Uanset denne indstilling kan du altid skifte mellem visning af feltkoder og feltresultater ved at trykke på Alt+F9.

Feltskygge     Denne indstilling angiver, om der skal være skygge ved felter og i så fald hvornår. Vælg Altid eller Ved markering, hvis der skal anvendes skygge til felterne. Det gør det nemt at genkende felterne. Skyggen kan ses på skærmen, men ikke i det udskrevne dokument.

Numerisk     Denne indstilling bestemmer, hvordan tal vises i dokumentet. Vælg et element på listen.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et arabisk sprog.

 • Arabisk Vælg denne indstilling for at få vist tal i et format, der genkendes af dansktalende brugere og de brugere, der taler andre europæiske sprog.

 • Hindi Vælg denne indstilling for at få vist tal i et format, der genkedes af de brugere, der taler arabisk og hindi.

 • Kontekst Vælg denne indstilling for at få vist tal ifølge sproget på den omgivende tekst.

 • System Vælg denne indstilling for at få vist tal ifølge de internationale indstillinger i Kontrolpanel.

Månedsnavne     Denne indstilling bestemmer, hvordan vestlige (gregorianske) månedsnavne vises i arabisk tekst. Vælg et element på listen.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et arabisk sprog.

 • Arabisk Vælg denne indstilling for at bruge arabiske månedsnavne.

 • Omskrevet til engelsk Vælg denne indstilling for at skrive vestlige (gregorianske) månedsnavne helt ud ifølge engelsk udtale ved hjælp af arabisk tekst.

 • Omskrevet til fransk Vælg denne indstilling for at skrive vestlige (gregorianske) månedsnavne helt ud ifølge fransk udtale ved hjælp af arabisk tekst.

Diakritiske tegn     Denne indstilling viser diakritiske tegn i dokumentet.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et sprog, der bruger diakritiske tegn.

 • Brug denne farve til diakritiske tegn Vælg denne indstilling for at angive en farve til visning af alle diakritiske tegn, uanset farven på de diakritiske tegn i det originale dokument. Vælg en farve på listen.

Brug kladdeskrifttype     På computere med meget begrænsede ressourcer kan du vælge denne indstilling for at gøre det hurtigere at få vist dokumenter på skærmen.

 • Navn     Vælg den skrifttype, der skal bruges til dokumentkladder. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Brug kladdeskrifttype.

 • Størrelse     Vælg punktstørrelsen til kladdeskrifttypen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Brug kladdeskrifttype.

Dokumentvisning     Denne indstilling angiver tekstretningen for nye dokumenter.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et højre mod venstre-sprog.

 • Højre mod venstre Vælg denne indstilling for at arrangere dokumenter fra højre mod venstre. Afsnit starter f.eks. i højre side af et dokument med tekstretning mod venstre.

 • Venstre mod højre Vælg denne indstilling for at arrangere dokumenter fra venstre mod højre. Afsnit starter f.eks. i venstre side af et dokument med tekstretning mod højre.

Skrifttypeerstatning     Klik for at åbne dialogboksen Skrifttypeerstatning. Brug denne indstilling til at afgøre, om der bruges skrifttyper, som ikke findes på computeren, i det aktive dokument. Hvis der bruges skrifttyper i dokumentet, som ikke findes på computeren, kan du bruge denne dialogboks til at angive en skrifttypeerstatning.

Toppen af siden

Vis

Vis dette antal seneste dokumenter     Angiv det antal elementer mellem 1 og 50, der skal vises på listen Seneste dokumenter.

Kun de første ni filer på listen tildeles en genvejstast. Du kan åbne disse dokumenter ved at trykke på 1 til 9, efter du har trykket på Alt+F.

Vis mål i enheder af     Vælg den måleenhed, du vil bruge til den vandrette lineal og til mål, du angiver i dialogbokse.

Typografiskakt i kladde- og dispositionsvisning     Skriv en positiv decimal, f.eks. 0,5, i boksen for at åbne typografiskakten, som viser navnene på de typografier, der er anvendt i teksten. Angiv 0, hvis du vil lukke typografiskakten.

Vis mål i tegnbredde     Vælg denne indstilling for at bruge tegnbredde som basis for justering af tekst, f.eks. den vandrette og lodrette lineal.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog.

Brug pixel til HTML-funktioner     Vælg denne indstilling for at bruge pixel som standardmåleenhed i dialogbokse, der vedrører HTML-funktioner.

Vis alle vinduer på proceslinjen     Vælg denne indstilling for at få vist et ikon på proceslinjen i Microsoft Windows for hvert åbent vindue i et Microsoft Office-program. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, vises der i stedet et enkelt ikon på proceslinjen for hvert åbent program.

Skærmtip med genvejstaster     Vælg denne indstilling for at få vist genvejstaster i skærmtip.

Vis vandret rullepanel     Vælg denne indstilling for at få vist det vandrette rullepanel nederst i dokumentvinduet.

Vis lodret rullepanel     Vælg denne indstilling for at få vist det lodrette rullepanel i siden af dokumentvinduet.

 • Rullepanel til venstre Vælg denne indstilling for at placere det lodrette rullepanel i venstre side af dokumentvinduet. Brug indstillingen, når du arbejder med de dokumenter, der overvejende bruger højre til venstre-tekst.

  Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et højre mod venstre-sprog.

Vis lodret lineal i Udskriftslayout     Vælg denne indstilling for at få vist den lodrette lineal i siden af dokumentvinduet. Du skal også markere afkrydsningsfeltet Lineal i gruppen Vis/skjul under fanen Vis på båndet, en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

 • Vis højre lineal i udskriftslayout Vælg denne indstilling for at få vist den lodrette lineal i højre side af dokumentvinduet.

  Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et højre mod venstre-sprog.

Optimer tegnplacering for layout i højere grad end læsbarhed      Vælg denne indstilling for at få vist tegnplacering præcist, som den vil blive vist i det udskrevne dokument med hensyn til blokke af tekst. Afstanden mellem tegn kan blive forskubbet, når denne indstilling er slået til. Hvis du ønsker den bedste læsbarhed på skærmen, skal du slå indstillingen fra.

Toppen af siden

Udskriv

Brug kladdekvalitet     Vælg denne indstilling for at udskrive dokumentet med minimal formatering, så det muligvis bliver hurtigere at udskrive dokumentet. Mange printere understøtter ikke denne funktion.

Udskriv i baggrunden     Vælg denne indstilling for at udskrive dokumenter i baggrunden, så du kan arbejde videre under udskrivningen. Denne indstilling kræver mere tilgængelig hukommelse, for at du kan arbejde og udskrive samtidig. Hvis det bliver uacceptabelt langsomt at arbejde i dokumentet under udskrivning, skal du slå denne indstilling fra.

Udskriv sider i omvendt rækkefølge     Vælg denne indstilling for at udskrive sider i omvendt rækkefølge startende fra den sidste side i dokumentet. Du må ikke vælge denne indstilling til udskrivning af konvolutter.

Udskriv XML-kode     Vælg denne indstilling for at udskrive XML-koder for de XML-elementer, der anvendes i et XML-dokument. Dokumentet skal have et vedhæftet skema, og du skal anvende elementer fra det vedhæftede skema. Koderne kan ses i det udskrevne dokument.

Udskriv feltkoder i stedet for deres værdier     Vælg denne indstilling for at udskrive feltkoder i stedet for deres værdier, f.eks. { TIME @\"MMMM, d, ÅÅÅÅ" } i stedet for 4. februar 2008.

Udskriv på arkets forside ved udskrivning på begge sider af papiret     Vælg denne indstilling for at udskrive på forsiden af hvert ark, når der udskrives på en printer, der ikke understøtter udskrivning på begge sider. Sider udskrives i omvendt rækkefølge, så siderne udskrives i den rigtige rækkefølge, når du vender stakken for at udskrive på den anden side.

Udskriv på arkets bagside ved udskrivning på begge sider af papiret     Vælg denne indstilling for at udskrive på bagsiden af hvert ark, når der udskrives på en printer, der ikke understøtter udskrivning på begge sider. Siderne udskrives i stigende rækkefølge, så de svarer til en stak sider, der blev udskrevet på forsiden i omvendt rækkefølge.

Skaler indholdet til papirstørrelser i A4 eller 8,5 x 11"     Vælg denne indstilling for automatisk at skalere dokumenter, der er designet til papirstørrelsen 8,5 x 11", til A4-papir og for at skalere dokumenter, der er designet til A4-papir, til papirstørrelsen 8,5 x 11". Denne indstilling gælder kun, hvis papirstørrelsen A4 eller 8,5 x 11" i printeren ikke svarer til den papirstørrelse, der er angivet under fanen Sidelayout i Word. Denne indstilling påvirker kun udskriften og ikke formateringen.

Standardbakke     Denne indstilling viser den printerbakke, der bruges som standard. Vælg Brug printerindstillinger for at følge printerens indstillinger. Hvis du vil vælge en bestemt bakke, skal du vælge den på listen. Valgmulighederne på listen afhænger af printerkonfigurationen.

Toppen af siden

Ved udskrivning af dette dokument

Ved udskrivning af dette dokument     Vælg det dokument, som disse udskriftsindstillinger skal gælde for. Vælg navnet på et dokument, som allerede er åbent, på listen, eller vælg Alle nye dokumenter, hvis indstillingen skal gælde for alle nye dokumenter, du opretter.

Udskriv PostScript over tekst     Vælg denne indstilling for at udskrive PostScript-kode, når et dokument indeholder PRINT-felter.

Udskriv kun dataene fra en formular     Vælg denne indstilling for at udskrive data, der er indsat i en onlineformular uden at udskrive formularen.

Toppen af siden

Gem

Spørg, før skabelonen Normal gemmes     Vælg denne indstilling for at få vist en meddelelse, når du lukker Word, hvor du bliver spurgt, om du vil gemme eventuelle ændringer i standardskabelonen. Fordi ændringer i standardskabelonen vil påvirke alle nye dokumenter, som du opretter, kan du vælge at få vist en besked, når skabelonen er blevet ændret. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, gemmes ændringerne automatisk, uden at du bliver spurgt..

Opret altid sikkerhedskopi     Vælg denne indstilling, hvis der skal oprettes en sikkerhedskopi af et dokument, hver gang du gemmer det. Hver gang der oprettes en sikkerhedskopi, erstatter den automatisk den forrige. Word føjer "Sikkerhedskopi af" til filnavnet og anvender filtypenavnet .wbk på alle sikkerhedskopier. Sikkerhedskopierne gemmes i samme mappe som det oprindelige dokument.

Kopier filer, der er gemt på eksterne drev, til computeren, og opdater den eksterne fil, når der gemmes     Vælg denne indstilling for midlertidigt at lagre en lokal kopi af en fil, du gemmer på et netværksdrev eller et ikke-permanent drev. Når du gemmer den lokale kopi, bliver dine ændringer automatisk gemt i den originale kopi. Hvis den originale fil ikke er til rådighed, bliver du spurgt, om du vil gemme filen et andet sted for at undgå datatab.

Tillad lagring i baggrunden     Vælg denne indstilling for at gemme dokumentet, mens du arbejder. Der vises en statusindikator på statuslinjen, når dokumenter gemmes i baggrunden.

Toppen af siden

Bevar pålideligheden, når dette dokument deles

Bevar pålideligheden, når dette dokument deles     Vælg det dokument, som disse indstillinger skal gælde for. Vælg navnet på et dokument, som allerede er åbent, på listen, eller vælg Alle nye dokumenter, hvis indstillingen skal gælde for alle nye dokumenter, du opretter.

Gem i-mærker som XML-egenskaber på websider     Vælg denne indstilling for at gemme alle i-mærker i et dokument som XML i en HTML-fil.

Gem formulardata som en afgrænset tekstfil     Vælg denne indstilling for at gemme data, der er indsat i en onlineformular, som en enkel, tabulatorsepareret tekstfil i almindeligt tekstformat. Du kan derefter importere indholdet af filen i en database.

Integrer lingvistiske data     Vælg denne indstilling for at gemme lingvistiske data som tale og håndskrift.

Integrer i-mærker     Vælg denne indstilling for at gemme i-mærker som en del af dokumentet.

Toppen af siden

Generelt

Tilbagemelding med lyd     Vælg denne indstilling for at føje lyd til visse handlinger eller hændelser i Word og andre programmer i 2007 Microsoft Office-system. Der kan f.eks. afspilles en lyd, når en proces er fuldført i Word. Du kan ændre den lyd, der bruges til en hændelse, ved at åbne mappen til lyde og lydenheder i Kontrolpanel. De fleste lyde kræver dog, at der er installeret et lydkort i computeren.

Tilbagemelding med animation     Vælg denne indstilling for at animere markørens bevægelse i Word og andre Office-programmer. Denne indstilling giver også animerede markører ved handlinger som udskrivning, lagring, automatisk formatering samt søg og erstat.

Bekræft konvertering af filformat ved åbning     Vælg denne indstilling for at vælge det filkonverteringsprogram, som Word skal bruge til at åbne filer, der er oprettet i et andet program. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis konverteringsprogrammet skal vælges automatisk i Word.

Opdater kæder ved åbning     Vælg denne indstilling for automatisk at opdatere alt indhold, der er kædet sammen med andre filer, hver gang du åbner et dokument.

Tillad åbning af et dokument i kladdevisning     Vælg denne indstilling, hvis du ønsker at kunne åbne et dokument i kladdevisning.

Hvis et dokument som standard skal åbnes i kladdevisning, skal du slå denne funktion til og derefter klikke på Kladde i gruppen Dokumentvisninger under fanen Vis. Foretag en ændring i dokumentet, og gem derefter dokumentet.

Tillad åbning af websider i baggrunden     Vælg denne indstilling, hvis du vil åbne websider i baggrunden, mens du arbejder. Der vises en statusindikator på statuslinjen, når dokumenter gemmes i baggrunden.

Aktiver sideinddeling i baggrunden     Vælg denne indstilling, hvis dokumenter automatisk skal sideinddeles i baggrunden, mens du arbejder. Denne indstilling er kun tilgængelig i kladde- og dispositionsvisning. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, opdateres sidetallene ikke (når de vises på statuslinjen), medmindre du skifter til udskriftsvisning.

Vis fejl i grænseflade i tilføjelsesprogrammer     Vælg denne indstilling for at få vist fejlmeddelelser fra programmer, der tilpasser brugergrænsefladen. Denne indstilling er især nyttig for forfattere af softwareløsninger, fordi den indeholder oplysninger til fejlfinding af tilpasninger til brugergrænsefladen.

Postadresse     Skriv den adresse, som skal bruges som standardafsenderadresse i Word til konvolutter og breve.

Filplaceringer     Klik her for at få vist, hvor dokumenter, skabeloner og andre elementer, du opretter og bruger i Word, bliver gemt som standard. Klik på det element, du vil ændre, i dialogboksen Filplaceringer, og klik derefter på Rediger, hvis du vil angive en anden placering.

Som standard er skabeloner og mappen Start placeret et sted, der behandles som sikkert. Hvis du ændrer placeringen, skal du derfor sørge for, at den nye mappe også er placeret et sikkert sted.

Webindstillinger     Klik her for at åbne dialogboksen Webindstillinger. I denne dialogboks kan du angive, hvordan Word kan bruges, når du opretter websider.

Tjenesteindstillinger     Klik her for at åbne dialogboksen Tjenesteindstillinger. I denne dialogboks kan du angive indstillinger for delte arbejdsområder.

Toppen af siden

Kompatibilitet

Engelske Word 6.0/95-dokumenter     Denne indstilling angiver dine præferencer med hensyn til konvertering af tekst. Ældre versioner af Word blev nogle gange brugt sammen med tredjepartsprogrammer, der var udviklet til at understøtte kinesisk eller koreansk på engelske versioner af Microsoft Windows. Hvis brugen af disse tilføjelsesprogrammer resulterer i en forkert visning af tekst i et dokument, du forsøger at åbne, kan du bruge disse indstillinger til at konvertere dokumentet, så teksten vises korrekt. Når du har åbnet filen, skal du sørge for at angive indstillingen til Åbn normalt igen. Ellers kan det medføre, at korrekt gemte filer ikke kan åbnes korrekt.

Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog.

 • Indeholder asiatisk tekst Vælg denne indstilling, hvis du ved, at dokumentet indeholder østasiatisk tekst, så teksten vises korrekt.

 • Åbn normalt Vælg denne indstilling, efter at filen er blevet åbnet, for at få vist teksten korrekt.

 • Identificer asiatisk tekst automatisk Vælg denne indstilling, hvis du ikke er sikker på, om dokumentet indeholder østasiatisk tekst. Word forsøger at identificere østasiatisk tekst og vise det korrekt.

Toppen af siden

Kompatibilitetsindstillinger for

Kompatibilitetsindstillinger for     Vælg det dokument, som disse indstillinger skal gælde for. Vælg navnet på et dokument, som allerede er åbent, på listen, eller vælg Alle nye dokumenter, hvis indstillingen kun skal gælde for alle nye dokumenter, du opretter.

Brug layout i dokumentet, som om det var oprettet i     Vælg det tekstbehandlingsprogram, der sandsynligvis skal bruges til at åbne dokumentet. Indstillingerne på listen Layoutindstillinger ændres, afhængigt at det valgte tekstbehandlingsprogram. Hvis du vil angive din egen konfiguration af indstillinger, skal du vælge Brugerdefineret.

Layoutindstillinger     Viser indstillingerne for layout i dokumentet. Marker afkrydsningsfelterne for de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×