What's new with functions in Excel 2011

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

For at give forbedret funktionsnøjagtighed, ensartet funktionalitet, som opfylder forventninger og funktionsnavne, der mere præcist beskriver deres funktionalitet, flere funktioner er blevet opdateret, omdøbt eller føjet til funktionsbiblioteket i Microsoft Excel til Mac 2011.

Af hensyn til bagudkompatibiliteten forbliver de omdøbte funktioner tilgængelige med deres gamle navn.

Forbedret algoritme og nøjagtighed

I følgende funktioner er der implementeret algoritmeændringer for at forbedre funktionens nøjagtighed og ydeevne. Der er f.eks. implementeret en ny algoritme for funktionen BETAFORDELING for at forbedre funktionens nøjagtighed. I funktionen REST bruges nu nye algoritmer for at opnå både forbedret nøjagtighed og hastighed, og i funktionen SLUMP bruges nu en ny algoritme for tilfældige tal.

Forbedret funktion

Funktionskategori

Formål

Funktionen ARCSINH

Matematiske og trigonometriske funktioner

Returnerer den inverse hyperbolske sinus for tal

Funktionen BETA.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion

Funktionen BETAFORDELING

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion

Funktionen BETA.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling

Funktionen BETAINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling

Funktionen BINOMIAL.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen

Funktionen BINOMIALFORDELING

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen

Funktionen BINOMIAL.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien.

Funktionen CEILING

Matematiske og trigonometriske funktioner

Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen KRITBINOM

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien.

Funktionen CHI2.INV.RT

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling

Funktionen CHIINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling

Funktionen CHI2.TEST

Statistiske funktioner

Foretager en test for uafhængighed

Funktionen CHITEST

Kompatibilitetsfunktioner

Foretager en test for uafhængighed

Funktionen KONVERTER

Tekniske funktioner

Konverterer et tal fra én måleenhed til en anden

Funktionen AKKUM.RENTE

Finansielle funktioner

Returnerer den akkumulerede rente, der betales på et lån mellem to perioder

Funktionen AKKUM.HOVEDSTOL

Finansielle funktioner

Returnerer den akkumulerede nedbringelse af hovedstol mellem to perioder

Funktionen FEJLFUNK

Tekniske funktioner

Returner fejlfunktionen

Funktionen FEJLFUNK.KOMP

Tekniske funktioner

Returnerer den komplementære fejlfunktion

Funktionen F.FORDELING.RT

Statistiske funktioner

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen FFORDELING

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen F.INV.RT

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen FINV

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen DOBBELT.FAKULTET

Matematiske og trigonometriske funktioner

Returnerer et tals dobbelte fakultet

Funktionen FLOOR

Matematiske og trigonometriske funktioner

Runder et tal ned mod nul

Funktionen GAMMA.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen

Funktionen GAMMAFORDELING

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen

Funktionen GAMMA.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen

Funktionen GAMMAINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen

Funktionen GAMMALN

Statistiske funktioner

Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)

Funktionen GEOMIDDELVÆRDI

Statistiske funktioner

Returnerer det geometriske gennemsnit

Funktionen HYPGEO.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling

Funktionen HYPGEOFORDELING

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling

Funktionen IMAGLOG2

Tekniske funktioner

Returnerer et komplekst tals sædvanlige logaritme (totalslogaritme)

Funktionen IMAGPOTENS

Tekniske funktioner

Returnerer et komplekst tal opløftet i en heltalspotens

Funktionen R.YDELSE

Finansielle funktioner

Returnerer renten fra en investering for en given periode

Funktionen IA

Finansielle funktioner

Returnerer den interne rente for en række pengestrømme

Funktionen LINREGR

Statistiske funktioner

Returnerer parameterestimaterne for en lineær tendens

Funktionen LOGNORM.FORDELING

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen

Funktionen LOGNORMFORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen

Funktionen LOGNORM.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion

Funktionen LOGINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion

Funktionen REST

Matematiske og trigonometriske funktioner

Returnerer restværdien fra division

Funktionen NEGBINOM.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer den negative binomialfordeling

Funktionen NEGBINOMFORDELING

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer den negative binomialfordeling

Funktionen NORMAL.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen

Funktionen NORMFORDELING

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen

Funktionen NORM.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen

Funktionen NORMINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen

Funktionen STANDARD.NORM.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen

Funktionen STANDARDNORMFORDELING

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen

Funktionen STANDARD.NORM.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen

Funktionen STANDARDNORMINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen

Funktionen YDELSE

Finansielle funktioner

Returnerer renten fra en investering for en given periode

Funktionen H.YDELSE

Finansielle funktioner

Returnerer ydelsen på hovedstolen for en investering i en given periode

Funktionen POISSON.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling

Funktionen POISSON

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling

Funktionen RAND

Matematiske og trigonometriske funktioner

Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1

Funktionen STDEV.S

Statistiske funktioner

Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve

Funktionen DSTDAFV

Kompatibilitetsfunktioner

Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve

Funktionen T.FORDELING.RT

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling

Funktionen OVERSIGT

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling

Funktionen T.FORDELING.2T

Statistiske funktioner

Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

Funktionen T.INV.2T

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Student's t-fordeling

Funktionen TINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Student's t-fordeling

Funktionen VAR.S

Statistiske funktioner

Beregner variansen på basis af en prøve

Funktionen VARIANS

Kompatibilitetsfunktioner

Beregner variansen på basis af en prøve

Funktionen INTERN.RENTE

Finansielle funktioner

Returnerer den interne rente for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske

Nøjagtige og konsistente funktionsnavne

Følgende funktioner har fået nye navne, som er mere konsistente med funktionsdefinitionerne inden for videnskabens verden og med andre funktionsnavne i Excel. Beskrivelsen af de nye funktionsnavne afspejler også mere nøjagtigt deres funktionalitet. Funktionen KRITBINOM returnerer f.eks. den inverse binomiale fordeling, og derfor er BINOMIAL.INV et mere relevant navn på denne funktion.

Nogle omdøbte funktioner som f.eks. BETA.FORDELING har en ekstra parameter, så du kan angive fordelingstypen (venstresidet kumulativ eller punktsandsynlighed).

Til bagudkompatibilitet med tidligere versioner af Excel er funktionerne stadig tilgængelige med deres gamle navn i kategorien kompatibilitet funktioner. Men hvis bagudkompatibilitet ikke er påkrævet, du skal begynde at bruge de omdøbte funktioner i stedet.

Omdøbt funktion

Funktionskategori

Formål

Funktionen BETA.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion

Funktionen BETA.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling

Funktionen BINOMIAL.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen

Funktionen BINOMIAL.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien.

Funktionen LOFT.PRECISE

Matematiske og trigonometriske funktioner

Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen CHI2.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen CHI2.FORD.RT

Statistiske funktioner

Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling

Funktionen CHI2.INV

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen CHI2.INV.RT

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling

Funktionen CHI2.TEST

Statistiske funktioner

Foretager en test for uafhængighed

Funktionen KONFIDENS.NORM

Statistiske funktioner

Returnerer et konfidensinterval for en population

Funktionen KONFIDENST

Statistiske funktioner

Returnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population ved hjælp af en Students t-fordeling

Funktionen KOVARIANS.P

Statistiske funktioner

Beregner kovariansen mellem to stokastiske variabler

Funktionen KOVARIANS.S

Statistiske funktioner

Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar i to datasæt

Funktionen ERF.PRECISE

Tekniske funktioner

Returner fejlfunktionen

Funktionen ERFC.PRECISE

Tekniske funktioner

Returnerer den komplementære fejlfunktion integreret mellem x og uendeligt

Funktionen EKSP.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer eksponentialfordelingen

Funktionen F.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen F.FORDELING.RT

Statistiske funktioner

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen F.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen F.INV.RT

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen F.TEST

Statistiske funktioner

Returnerer resultatet af en F-test til sammenligning af varians

Funktionen AFRUND.GULV.PRECISE

Matematiske og trigonometriske funktioner

Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Uanset tallets fortegn rundes tallet op

Funktionen GAMMA.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen

Funktionen GAMMA.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen

Funktionen GAMMALN.PRECISE

Statistiske funktioner

Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)

Funktionen HYPGEO.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling

Funktionen ISO.CEILING

Matematiske og trigonometriske funktioner

Returnerer et tal, der afrundes til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen LOGNORM.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen

Funktionen LOGNORM.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion

Funktionen HYPPIGST.FLERE

Statistiske funktioner

Returnerer en lodret matrix af de hyppigst forekommende, eller gentagne, værdier i en matrix eller et dataområde

Funktionen HYPPIGST.ENKELT

Statistiske funktioner

Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt

Funktionen NEGBINOM.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer den negative binomialfordeling

Funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL

Dato- og klokkeslætsfunktioner

Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage

Funktionen NORMAL.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen

Funktionen NORM.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen

Funktionen STANDARD.NORM.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen

Funktionen STANDARD.NORM.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen

Funktionen FRAKTIL.UDELAD

Statistiske funktioner

Returnerer den k'te fraktil for værdier i et interval, hvor k ligger i intervallet 0 til 1, begge eksklusive

Funktionen FRAKTIL.MEDTAG

Statistiske funktioner

Returnerer den k'te fraktil for datasættet

Funktionen PROCENTPLADS.UDELAD

Statistiske funktioner

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0 til 1, begge eksklusive) af datasættet

Funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG

Statistiske funktioner

Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt

Funktionen POISSON

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling

Funktionen KVARTIL.UDELAD

Statistiske funktioner

Returnerer kvartilen for datasættet baseret på fraktilværdier fra 0 til 1, begge eksklusive

Funktionen KVARTIL.MEDTAG

Statistiske funktioner

Returnerer kvartilen i et givet datasæt

Funktionen PLADS.GNSN

Statistiske funktioner

Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen RANK.EQ

Statistiske funktioner

Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen STDEV.P

Statistiske funktioner

Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population

Funktionen STDEV.S

Statistiske funktioner

Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve

Funktionen T.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

Funktionen T.FORDELING.2T

Statistiske funktioner

Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

Funktionen T.FORDELING.RT

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling

Funktionen T.INV

Statistiske funktioner

Returnerer værdien for fordelingsfunktion for Students t-fordeling som en funktion af sandsynligheden og frihedsgraderne

Funktionen T.INV.2T

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling

Funktionen T.TEST

Statistiske funktioner

Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Student's t-test

Funktionen VAR.P

Statistiske funktioner

Beregner variansen på basis af hele populationen

Funktionen VAR.S

Statistiske funktioner

Beregner variansen på basis af en prøve

Funktionen WEIBULL

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for Weibull-fordelingen

Funktionen ARBEJDSDAG.INTL

Dato- og klokkeslætsfunktioner

Returnerer serienummeret for datoen før eller efter et angivet antal arbejdsdage ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage

Funktionen Z.TEST

Statistiske funktioner

Returnerer sandsynlighedsværdien ved en en-sidet z-test

Konsistens med bedste praksis

Følgende funktioner er tilføjet, fordi de er mere konsistente med bedste praksis end de eksisterende funktioner. Funktionen PLADS.GNSN er f.eks. mere i overensstemmelse med, hvordan statistikere forventer, at funktionen fungerer, end den eksisterende funktion PLADS.

Omdøbt funktion

Funktionskategori

Formål

Funktionen CHI2.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen CHI2.INV

Statistiske funktioner

Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen KONFIDENST

Statistiske funktioner

Returnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population ved hjælp af en Students t-fordeling

Funktionen KOVARIANS.S

Statistiske funktioner

Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar i to datasæt

Funktionen EKSP.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer eksponentialfordelingen

Funktionen F.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen F.INV

Statistiske funktioner

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen HYPPIGST.FLERE

Statistiske funktioner

Returnerer en lodret matrix af de hyppigst forekommende, eller gentagne, værdier i en matrix eller et dataområde

Funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL

Dato- og klokkeslætsfunktioner

Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage

Funktionen FRAKTIL.UDELAD

Statistiske funktioner

Returnerer den k'te fraktil for værdier i et interval, hvor k ligger i intervallet 0 til 1, begge eksklusive

Funktionen PROCENTPLADS.UDELAD

Statistiske funktioner

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0 til 1, begge eksklusive) af datasættet

Funktionen KVARTIL.UDELAD

Statistiske funktioner

Returnerer kvartilen for datasættet baseret på fraktilværdier fra 0 til 1, begge eksklusive

Funktionen PLADS.GNSN

Statistiske funktioner

Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen T.FORDELING

Statistiske funktioner

Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

Funktionen T.INV

Statistiske funktioner

Returnerer værdien for fordelingsfunktion for Students t-fordeling som en funktion af sandsynligheden og frihedsgraderne

Funktionen ARBEJDSDAG.INTL

Dato- og klokkeslætsfunktioner

Returnerer serienummeret for datoen før eller efter et angivet antal arbejdsdage ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage

Nye funktioner

Følgende funktion er blevet føjet til funktionsbiblioteket Excel. Denne funktion kan bruges i den aktuelle version af Excel, men som ikke er kompatibel med Excel 2008 og Excel 97-2004. Hvis bagudkompatibilitet er påkrævet, kan du køre kompatibilitetskontrol, så du kan foretage de nødvendige ændringer i dit ark for at undgå fejl.

Ny funktion

Funktionskategori

Formål

Funktionen SAMLING

Matematiske og trigonometriske funktioner

Returnerer en samling på en liste eller i en database

Bagudkompatibilitet

For at dele dit ark med andre personer, der ikke har Excel 2011 installeret, kan du bruge funktionerne kompatibilitet i stedet for de omdøbte funktioner. Tidligere versioner af Excel genkender gamle navnene og giver de forventede resultater.

Hvis du vælger den rigtige funktion i arket

Når du begynder at indtaste en funktion i regnearket, autofuldførelse af formel lister begge omdøbt og kompatibilitetsfunktioner. Funktionerne, der er arrangeret efter kategori at gøre det nemmere for dig at klikke på den, du vil bruge. Eksempelvis hvis du skriver i = beta, autofuldførelse af formel viser de mulige valgmuligheder under kategorierne, Funktioner og Kompatibilitetsfunktioner og viser også en hvilken som helst senest anvendte funktioner, der svarer til hvad du skriver.

Autofuldførelse af formel

Autofuldførelse af formel

Kontrol af kompatibilitetsproblemer

Nye funktioner (såsom AGGREGAT) eller funktioner med algoritme og nøjagtigheden forbedringer (såsom BETA. Fordeling) er ikke kompatibel med tidligere versioner af Excel. Tidligere versioner af Excel ikke kan genkende de nye funktioner og #NAME? fejl vises i stedet for de forventede resultater. Før du gemmer din projektmappe, kan du køre Kompatibilitetsrapporten til at afgøre, om nye funktioner blev brugt. Foretag de nødvendige ændringer for at undgå fejl, når projektmappen åbnes i en tidligere version af Excel (Excel 97-2004 eller Excel 2008).

Hvis du vil køre Kompatibilitetsrapporten, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Kompatibilitetsrapport under Værktøjskasse i menuen Vis.

  2. Klik på versionen af Excel, som du vil kontrollere for problemer med kompatibilitet med pop op-menuen.

    Vinduet resultater vises en meddelelse, der forklarer, om din projektmappe indeholder funktioner, der ikke er tilgængelige i versionen af Excel, du har valgt.

    Kompatibilitetsrapport

    Kompatibilitetsrapport

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×