Webkompatibilitetskontrol: skemafejl

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Denne artikel viser skemafejl, som kan opstå, når du kører Kompatibilitetskontrol. Du får vist oplysninger om, hvordan du kan rette disse fejl.

Du kan finde generelle oplysninger om kompatibilitetskontrol fejl, i artiklen webkompatibilitet kontrollere generelle fejl.

Brug guiden Opslag til at oprette eller ændre et opslagsfelt

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Bruge guiden opslag til at oprette eller tilpasse et opslagsfelt

Mange Skemafejl skyldes problemer med opslagsfelter. Disse procedurer beskriver, hvordan du kan starte guiden Opslag i dataarkvisning for at løse disse problemer ved at oprette eller ændre et opslagsfelt.

Oprette et opslagsfelt i dataarkvisning

 1. Åbn den tabel, du gerne vil føje et opslagsfelt til, og vælg den sidste kolonne, der har etiketten Klik for at tilføje.

 2. Klik på pilen ved siden af Klik for at tilføje, og klik derefter på Opslag og relation.

 3. Følg trinnene i guiden Opslag for at oprette det opslagfelt, du skal bruge.

Tilpasse et opslagsfelt i dataarkvisning

 1. Åbn tabellen, og vælg det opslagsfelt, du vil tilpasse.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tilpas opslag i gruppen Egenskaber under fanen Filer.

  • Højreklik på opslagsfeltet, og klik derefter på Tilpas opslag.

 3. Følg trinnene i guiden Opslag for at rette dit specifikke problem.

ACCWeb105003

Fejltekst    Kolonnedatatype for værdilisteopslag skal være "Tekst" for at være webkompatibel.

Betydning    Det angivne opslag bruger en liste, der ikke er understøttet i en webdatabase. Værdilisten skal være bundet til en tekstkolonne på serveren.

Handling    Åbn tabellen i designvisning, og tilpas datatypen for opslagsfeltet til Tekst. Hvis designvisning ikke er tilgængelig, skal du slette opslagsfeltet og derefter bruge guiden Opslag til at genskabe det.

Toppen af siden

ACCWeb105012

Fejltekst    Opslagsrækkekilder med delsætningen delsætninger er inkompatible med internettet.

Betydning    Det angivne opslagsfelt anvender en forespørgsel, der indeholder en WHERE-delsætning, der ikke understøttes på internettet.

Handling    Åbn tabellen i designvisning, og fjern WHERE-delsætningen fra rækkekildeegenskaben for det relevante opslagsfelt. Hvis designvisning ikke er tilgængelig, skal du slette opslagsfeltet og derefter bruge guiden Opslag til at genskabe det.

Toppen af siden

ACCWeb105018

Fejltekst    En primærnøgle, der er et opslag, er ikke webkompatibel.

Betydning    Den angivne tabel har en primærnøgle, der refererer til en anden tabel, som ikke understøttes på internettet.

Handling    Åbn tabellen i designvisning, og tilpas egenskaben Kontroltype for opslagsfeltet til Tekstboks (under fanen Opslag). Åbn derefter vinduet Relationer, og slet de relationer, hvor opslaget er på mange-siden af relationen (pilen peger væk fra opslagsfeltet).

Hvis designvisning og vinduet Relationer ikke er tilgængelige, skal du gøre følgende:

 1. Opret en ny, tom database (ikke en webdatabase).

 2. Importér de tabeller, du skal bruge, fra den oprindelige database til den nye database.

 3. Foretag de nødvendige ændringer i den nye database.

 4. Slet tabellerne i den oprindelige database, og importér dem fra den nye database.

Toppen af siden

ACCWeb107000

Fejltekst    Feltdatatypen er ikke webkompatibel.

Betydning    Det angivne felt har en datatype, der ikke understøttes af internettet, f.eks. et OLE-objekt.

Handling    Opret feltet en gang til som en af de understøttede datatyper:

 • Tekst

 • Tal

 • Valuta

 • Ja/Nej

 • Dato/klokkeslæt

 • Beregnet felt

 • Vedhæftet fil

 • Hyperlink

 • Notat

 • Opslag

Toppen af siden

ACCWeb107001

Fejltekst    Sammensatte indekser er ikke webkompatible.

Betydning    Den angivne tabel har en sammensat primær nøgle (en nøgle,der består af mere end ét felt). Du kan kun bruge et autonummereringsfelt som primær nøgle for en webtabel. Du kan ikke bruge sammensatte indekser på internettet.

Handling    Hvis det sammensatte indeks var for en primær nøgle, skal du oprette en primær nøgle af typen Autonummerering for den angivne tabel. Derefter skal du oprette en postvalideringsregel for at sikre, at dataene i de oprindelige felter er entydige.

Toppen af siden

ACCWeb107002

Fejltekst    Tabel med mere end ét felt af typen Vedhæftet fil er ikke webkompatibel.

Betydning    Den angivne tabel indeholder mere end ét felt til vedhæftede filer, hvilket har forårsaget en fejl under en udgivelse, og den er derfor ikke webkompatibel.

Handling    Overvej at gemme alle vedhæftede filer for hver enkelt post i ét enkelt felt til vedhæftede filer. Hvis du har brug for mere end ét felt til vedhæftede filer pr. post, kan du for hvert af de ekstra felter til vedhæftede filer oprette en ny tabel, der kun indeholder feltet til vedhæftede filer og et id-felt. Kæd derefter den nye tabel og den oprindelige tabel sammen ved hjælp af guiden Opslag.

Toppen af siden

ACCWeb107003

Fejltekst    Udtrykket for det beregnede felt har et inputfelt af en type, der ikke er webkompatibel, f.eks. Autonummerering, Notat eller Binær.

Betydning    Det angivne beregnede felt anvender en beregning, der omfatter et felt, som ikke understøttes af internettet.

Handling    Rediger beregningen, så alle inputfelter har en af følgende understøttede datatyper:

 • Tekst

 • Tal

 • Valuta

 • Ja/Nej

 • Dato/klokkeslæt

 • Beregnet felt

Toppen af siden

ACCWeb107004

Fejltekst    Datatypen for det beregnede kolonneresultat er ikke webkompatibel.

Hvad betyder det?    Resultatet af beregningen for det angivne felt er en datatype, der ikke understøttes af internettet.

Hvad kan du gøre?    Gendan det beregnede felt, så den resulterende datatype er en af følgende understøttede datatyper:

 • Tekst

 • Tal

 • Valuta

 • Ja/Nej

 • Dato/klokkeslæt

Toppen af siden

ACCWeb107005

Fejltekst    Tabel med mere end 220 felter er ikke webkompatibel.

Hvad betyder det?    Den angivne tabel indeholder mere end 220 felter. Du kan ikke udgive en tabel, som har flere end 220 felter, på internettet.

Hvad kan du gøre?    Opret en ny tabel, som indeholder de ekstra felter. Brug derefter guiden Opslag til at oprette et nyt felt, der kæder den nye tabel sammen med den eksisterende.

Toppen af siden

ACCWeb107006

Fejltekst    Tabelnavnet er et reserveret navn og ikke webkompatibelt.

Hvad betyder det?    Det angivne tabelnavn er reserveret til brug med SharePoint og understøttes ikke af internettet.

Hvad kan du gøre?    Undgå at bruge nogen af følgende reserverede tabelnavne:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Toppen af siden

ACCWeb107007

Fejltekst    Ikke-udgivne tabeller med opslag til udgivne tabeller er ikke webkompatible.

Hvad betyder det?    Den angivne tabel er endnu ikke udgivet og indeholder et opslagsfelt, der peger på en udgivet tabel, hvilket vil forhindre udgivelse.

Hvad kan du gøre?    Udgiv den ikke-udgivne tabel uden at tilføje et opslag. Du kan synkronisere webdatabase for at gøre dette. Når den nye tabel er udgivet, kan du oprette det ønskede opslag til den anden udgivne tabel.

Toppen af siden

ACCWeb107008

Fejltekst    Brugerdefinerede formater er ikke webkompatible

Hvad betyder det?    Det angivne felt har et brugerdefineret valutaformat, som ikke understøttes på internettet.

Hvad kan du gøre?    Brug et standardvalutaformat til feltet. Indstil feltformatet til Valuta eller Euro ved hjælp af formateringsrullelisten.

Toppen af siden

ACCWeb107009

Fejltekst    Kun en af egenskaberne TilladNullængde og Obligatorisk skal indstilles til "sand" for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Det angivne felt har både egenskaben TilladNulLængde og Obligatorisk indstillet til Sand.

Hvad kan du gøre?    Sørg for, at mindst én af de angivne egenskaber er indstillet til Sand. Du kan bruge designvisning til at ændre disse egenskaber.

Toppen af siden

ACCWeb107010

Fejltekst    Egenskabsværdien skal være indstillet til "nej" for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Egenskaben Vedhæft kun for det angivne hyperlinkfelt er angivet til Ja, hvilket ikke understøttes på internettet.

Hvad kan du gøre?    Angiv egenskaben Vedhæft kun til Nej.

Toppen af siden

ACCWeb107011

Fejltekst    Standardværdien skal være tom for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Det angivne opslagsfelt har en standardværdi i en opslagsforespørgsel eller på en liste, der tillader flere værdier, hvilket ikke understøttes på internettet.

Hvad kan du gøre?    Sørg for, at der:

 • ikke er angivet en standardværdi for opslagsforspørgslen, eller at der

 • ikke er angivet en standardværdi for opslagsværdilisten, som tillader flere værdier.

Toppen af siden

ACCWeb107012

Fejltekst    Standardværdien skal være tom for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Det angivne hyperlinkfelt har en standardværdi, som ikke understøttes på internettet.

Hvad kan du gøre?    Fjern standardværdien for hyperlinkfeltet.

Toppen af siden

ACCWeb107013

Fejltekst    Egenskabsværdien er ikke webkompatibel.

Hvad betyder det?    Formategenskaben for det angivne talfelt er angivet til noget andet end Tal, Procent eller Standard. Kun disse formater understøttes på internettet.

Hvad kan du gøre?    Angiv feltets format til Tal, Procent eller Standard.

Toppen af siden

ACCWeb107014

Fejltekst    En tabel skal have en primær nøgle, og det skal være et talfelt med feltstørrelsen "lang" for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Den angivne tabel har et af følgende problemer:

 • Tabellen har ikke en primær nøgle.

 • Datatypen for den primære nøgle er ikke Tal.

 • Feltstørrelsen for det primære felt er ikke Lang.

Hvad kan du gøre?    Tilpas den eksisterende primære nøgle i designvisning, så den har den rigtige datatype og feltstørrelse. Du kan også vælge at oprette en ny primær nøgle for tabellen ved hjælp af datatypen Autonummerering. Hvis designvisning ikke er tilgængelig, kan du oprette en ny tabel og føje kolonner fra den oprindelige tabel til den. Slet derefter den oprindelige tabel.

Toppen af siden

ACCWeb107015

Fejltekst    Egenskabsværdien skal være angivet til "falsk" for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Egenskaben for Entydig for det angivne Notat-felt er angivet til Sand, hvilket ikke understøttes på internettet.

Hvad kan du gøre?    Angiv værdien Entydig til Falsk.

Toppen af siden

ACCWeb107016

Fejltekst    Egenskabsværdien skal være angivet til "falsk" for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Egenskaben Entydig for det angivne Ja/Nej-felt er angivet til Sand.

Hvad kan du gøre?    Angiv værdien Entydig til Falsk.

Toppen af siden

ACCWeb107017

Fejltekst    Egenskabsværdien skal være angivet til "falsk" for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Egenskaben Entydig for det angivne hyperlinkfelt er angivet til Sand, hvilket ikke understøttes på internettet.

Hvad kan du gøre?    Angiv værdien Entydig til Falsk.

Toppen af siden

ACCWeb107018

Fejltekst    Den bundne kolonne skal indstilles til tabellens primære nøgle og skal være den første kolonne for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Det angivne opslagsfelt har et af følgende problemer:

 • Den bundne kolonne er indstillet til et andet felt end kildetabellens primære nøgle.

 • Den bundne kolonne er ikke den første kolonne i opslaget.

Hvad kan du gøre?    Brug guiden Opslag til at tilpasse opslagsfeltet.

Toppen af siden

ACCWeb107019

Fejltekst    Egenskabsværdien skal være angivet til "ja" for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Egenskaben BegrænsTilListe for det angivne opslagsfelt er angivet til Nej, men opslagsfeltet er ikke en værdiliste med enkeltværdier, og egenskabsindstillingerne er derfor ikke webkompatible.

Hvad kan du gøre?    Brug guiden Opslag til at tilpasse opslagsfeltet. Sørg for at markere afkrydsningsfeltet BegrænsTilListe, når guiden viser det.

Toppen af siden

ACCWeb107020

Fejltekst    Egenskabsværdien skal være tom for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Egenskaben UnderordnedeFelter for det angivne felt er ikke tom og derfor ikke webkompatibel.

Hvad kan du gøre?    Åbn tabellen i designvisning, og ryd egenskaben UnderordnedeFelter. Angiv derefter egenskaben UnderdataarkNavn til [Automatisk] eller [Ingen]. Hvis designvisning ikke er tilgængelig, skal du i dataarkvisning klikke på Mere i gruppen Poster under fanen Hjem og pege på Underdataark og derefter på Fjern.

Toppen af siden

ACCWeb107021

Fejltekst    Egenskabsværdien skal være tom for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Egenskaben Overordnede felter for det angivne felt er ikke tom og derfor ikke webkompatibel.

Hvad kan du gøre?    Åbn tabellen i designvisning, og ryd egenskaben OverordnedeFelter. Angiv derefter UnderdataarkNavn til [Automatisk] eller [Ingen]. Hvis designvisning ikke er tilgængelig, skal du i dataarkvisning klikke på Mere i gruppen Poster under fanen Hjem og pege på Underdataark og derefter klikke på Fjern.

Toppen af siden

ACCWeb107022

Fejltekst    Egenskaben skal være tom eller angivet til "automatisk" for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Egenskaben UnderdataarkNavn er ikke angivet til [Automatisk] eller [Ingen] og er derfor ikke webkompatibel.

Hvad kan du gøre?    Åbn tabellen i designvisning, og angiv egenskaben UnderdataarkNavn til [Automatisk] eller [Ingen]. Hvis designvisning ikke er tilgængelig, kan du i dataarkvisning klikke på Mere i gruppen Poster under fanen Hjem og pege på Underdataark og derefter klikke på Fjern.

Toppen af siden

ACCWeb107023

Fejltekst    Egenskabsværdien skal være angivet for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Egenskaben Kolonnebredde for det angivne opslagsfelt er tom og er derfor ikke webkompatibel.

Hvad kan du gøre?    Åbn tabellen i designvisning, og angiv en værdi for Kolonnebredde (på egenskabsfanen for Opslag). Du kan også vælge kolonnen i dataarkvisning og klikke på Tilpas opslag i gruppen Egenskaber under fanenFelter. Følg trinnene i guiden Opslag.

Toppen af siden

ACCWeb107024

Fejltekst    Autonummerering understøttes ikke for andre felter end feltet med den primære nøgle.

Hvad betyder det?    Det angivne felt bruger datatypen Autonummerering, men er ikke tabellens primære nøgle og derfor ikke webkompatibel.

Hvad kan du gøre?    Angiv feltets datatype til Tal. Alternativt kan du bruge datamakroer til at opnå en lignende funktionalitet. Tilpas feltet med denne egenskab til den primære nøgle i Designvisning, eller tilpas datatypen til Tal.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×