Webkompatibilitetskontrol: makrofejl

Inden du udgiver Microsoft Access 2010 som et webprogram, skal du køre Kompatibilitetskontrol for at sikre, at databasen er kompatibel som en webdatabase. Hvis der bliver fundet kompatibilitetsproblemer med makroerne i databasen i Kompatibilitetskontrol, vises der en makrofejl, som du bør rette, inden du publicerer databasen på internettet.

I denne artikel beskrives fem mulige makrobetingelser, der eventuelt findes i dit Access 2010-program, og som kan give makrofejlmeddelelser. Artiklen indeholder oplysninger, der kan hjælpe dig med at løse fejlen.

Hvis du vil have generelle oplysninger om fejl i Kompatibilitetskontrol, skal du se artiklen Webkompatibilitetskontrol: generelle fejl.

Finde og løse en ACCWeb104000-makrofejl

Makroen er ikke kompatibel med world wide web

Makroargumentet er ikke kompatibelt med world wide web

Værdien af makroargumentet er ikke kompatibel med world wide web

Makroen '|0' er ikke kompatibel med world wide web

Makroen er ikke kompatibel med world wide web

Hvis du får vist fejlmeddelelserne ACCWeb104000 med fejlteksten Makroen er ikke kompatibel med world wide web, skal du kontrollere, om Access-programmet indeholder nogle af følgende makroer, og derefter fjerne dem:

 • TilføjMenu

 • AnvendFilter

 • AnvendSorteringEfter

 • Bip

 • KopiérDatabase

 • KopiérObjekt

 • SletObjekt

 • VisTimeglasMarkør

 • Ekko

 • EMailDatabaseObjekt

 • FindNæstePost

 • FindPost

 • GåTilSide

 • ImportérEksportérData

 • LåsNavigationsrude

 • MaksimerVindue

 • MinimerVindue

 • FlytOgTilpasVindue

 • NavigerTil

 • ÅbnDataadgangsside

 • ÅbnDiagram

 • ÅbnFunktion

 • ÅbnModul

 • ÅbnForespørgsel

 • ÅbnLagretProcedure

 • ÅbnTabel

 • ÅbnVisning

 • SkrivTil

 • Udskriv

 • AfslutAccess

 • Omdøb

 • GentegnObjekt

 • Gendan

 • KørProgram

 • KørKommando (alle indstillinger undtagen FortrydPost, GemPost og SletPost)

 • AfspilKode

 • KørGemteImporterEksporter

 • KørSQL

 • SøgEfterPost

 • AktivérObjekt

 • SendTaster

 • AngivVisteKategorier

 • AngivMenupunkt

 • AngivVærdi

 • AngivAdvarsler

 • VisVærktøjslinje

 • AfspilMakroTrinvist

 • OverførSharePointListe

 • OverførRegneark

 • OverførSQLDatabase

 • OverførTekst

Brug af en gyldig makrohandling

Når du har fjernet den ugyldige makrohandling, kan du bruge en relevant makrohandling fra følgende liste:

 • IndstilSortérEfter

 • NavigerTil

 • RydMakrofejl

 • LukVindue

 • SletPost-KørKommando

 • GåTilKontrolelement

 • GåTilPost

 • Meddelelsesfelt

 • VedFejl

 • ÅbnFormular

 • ÅbnRapport

 • OpdaterPost

 • SletAlleMidlertidigeVariabler

 • SletMidlertidigVariabel

 • Genforespørg

 • KørKommando (kun FortrydPost, GemPost og SletPost)

 • AfspilDatamakro

 • AfspilMakro

 • GemPost-KørKommando

 • IndstilFilter

 • AngivLokalVar

 • IndstilSortérEfter

 • AngivEgenskab

 • IndstilMidlertidigVariabel

 • StopAlleMakroer

 • StopMakro

 • FortrydPost-KørKommando

Toppen af siden

Makroargumentet er ikke kompatibelt med world wide web

Hvis du får vist fejlmeddelelsen ACCWeb104000 med fejlteksten Makroargumentet er ikke kompatibelt med world wide web, skal du kontrollere, om Access-programmet indeholder nogle af følgende makroargumenter, og fjerne dem:

 • LukVindue – Objektnavn

 • LukVindue – Objekttype

 • LukVindue – Gem

 • GåTilPost – Objekttype

 • GåTilPost – Objektnavn

 • GåTilPost – Forskydning

 • Meddelelsesfelt – Bip

 • Meddelelse

 • Meddelelsesfelt – Type

 • Meddelelsesfelt – Titel

 • ÅbnFormular – Filter

 • ÅbnFormular – Visningsnavn

 • ÅbnRapport – Filternavn

 • ÅbnRapport – Visning

 • AfspilMakro – Gentag udtryk

 • AfspilMakro – Antal gentagelser

 • IndstilFilter – Filternavn

Toppen af siden

Værdien af makroargumentet er ikke kompatibel med world wide web

Hvis du får vist en ACCWeb104000-fejlmeddelelse med fejlteksten Værdien af makroargumentet er ikke kompatibel med world wide web, skal du kontrollere, om det objekt eller det udtryk, der refereres til, er kompatibelt med internettet, og fjerne alle dem, der ikke er kompatible. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter et gyldigt udtryk, under Oprette et udtryk.

Toppen af siden

Makroen '|0' er ikke kompatibel med world wide web

Du kan få vist en ACCWeb104000-fejlmeddelelse med fejlteksten Makroen '|0' er ikke kompatibel med world wide web. Du skal fjerne den makrohandling, det argument eller den argumentværdi, der ikke er kompatibel, fra Access-programmet.

Du skal også fjerne makroerne AutoKeys og AutoExec fra programmet og derefter anvende en gyldig makro fra listen Brug af en gyldig makrohandling.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×