Webkompatibilitetskontrol: Generelle fejl

Når du kører kompatibiltetskontrol, gemmes fejlene i tabellen Problemer med webkompatibilitet. I dette emne beskrives det generelt, hvordan du håndterer de fejl, der er angivet i tabellen Problemer med webkompatibilitet, og du får også specifik hjælp til generelle fejl, som du får vist.

Bemærk: Mange fejl ved kompatibiltetskontrol skyldes tilstedeværelsen af objekter, der kun gælder for computere (eller "klient"), eller indstillinger i en database, du vil udgive på internettet.

Oversigt

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

Oversigt

Når du kører Kompatibilitetskontrol, oprettes der en liste over eventuelle fejl, der bliver fundet. Her er f.eks. en tabel åben, der viser en fejl:

Tabellen Problemer med webkompatibilitet

Den viste fejl angiver, at en kolonne i Tabel1 har en datatype, der ikke er kompatibel med internettet.

Sådan fungerer denne artikel

I dette og andre emner om fejl ved webkompatibilitetskontrol er hver enkelt fejl angivet i følgende format:

Fejltekst    Værdien af feltet Beskrivelse for rækken i tabellen Problemer med webkompatibilitet.

Hvad betyder det?    Flere oplysninger, der hjælper dig med at forstå problemet.

Hvad kan du gøre?    Den anbefalede løsning på fejlen.

Toppen af siden

ACCWeb102000

Fejltekst    objektnavn afhænger af objektnavn på klientobjektet.

Hvad betyder det?    Det angivne webobjekt er afhængigt af et andet objekt, der ikke er et webobjekt. Her er vist nogle eksempler:

  • En webformular, der viser oplysningerne fra en klientforespørgsel

  • En webformular, der har en knap, der starter en klientrapport, når der klikkes på den

Webobjektet fungerer ikke korrekt på internettet, medmindre du fjerner afhængigheden af klientobjektet.

Hvad kan du gøre?    Fjern referencen til klientobjektet. Du kan også genskabe klientobjektet som et webobjekt og erstatte referencen til klientobjektet med en reference til det nye webobjekt.

Toppen af siden

ACCWeb102001

Fejltekst    Egenskabsværdi indeholder et eller flere tegn, der ikke er kompatible med internettet.

Hvad betyder det?    Objektnavnet eller navnet på kontrolelementet er ugyldig til brug på internettet.

Hvad kan du gøre?    Kontrollér, at objektnavnet ikke overtræder en af følgende regler:

  • Navnet må ikke indeholde et punktum (.), udråbstegn (!), firkantede parenteser ([]), foranstillede mellemrum eller ikke-udskriveligt tegn, som f.eks. et linjeskift

  • Navnet må ikke indeholde et af følgende tegn: / \ : * ? "" < > | # <TAB> { } % ~ &

  • Navnet må ikke starte med et lighedstegn (=)

  • Navnet skal være mellem 1 og 64 tegn langt

Toppen af siden

ACCWeb102002

Fejltekst    objektnavn afhænger af objektnavn, der ikke findes.

Hvad betyder det?    Det angivne webobjekt er afhængigt af et andet objekt, der ikke er et webobjekt. Her er vist nogle eksempler:

  • En webformular, der viser oplysningerne fra en klientforespørgsel

  • En webformular, der har en knap, der starter en klientrapport, når der klikkes på den

Webobjektet fungerer ikke korrekt på internettet, medmindre du fjerner afhængigheden af klientobjektet.

Hvad kan du gøre?    Fjern referencen til klientobjektet. Du kan også genskabe klientobjektet som et webobjekt og erstatte referencen til klientobjektet med en reference til det nye webobjekt.

Toppen af siden

ACCWeb102004

Fejltekst    Egenskabsværdien skal være standardværdien for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Det er kun standardværdien for den angivne egenskab, der understøttes i webdatabaser.

Hvad kan du gøre?    Erstat værdien af den angivne egenskab til standardværdien for den pågældende egenskab.

Toppen af siden

ACCWeb102008

Fejltekst    objektnavn afhænger af objektnavn, der ikke er kompatibelt med internettet.

Hvad betyder det?    Det første objekt refererer til det andet objekt, men det andet objekt er ikke tilgængeligt på internettet.

Hvad kan du gøre?    Fjern referencen til det andet objekt, eller erstat reference til et andet objekt, der er kompatibelt med internettet.

Toppen af siden

ACCWeb102011

Fejltekst    Egenskabsværdien skal være en værdi for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Den angivne egenskab skal have den angivne værdi i en webdatabase.

Hvad kan du gøre?    Angiv egenskabsværdien til den angivne værdi.

Toppen af siden

ACCWeb102013

Fejltekst    Egenskabsværdi må ikke være tom, hvis den skal være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Den angivne egenskab skal have en værdi for at kunne fungerer i en webdatabase.

Hvad kan du gøre?    Tildel egenskaben en værdi.

Toppen af siden

ACCWeb102014

Fejltekst    Databaser med styring af kildekode er ikke kompatible med internettet.

Hvad betyder det?    Den database, du forsøger at udgive, er styret af kildekode, hvilket ikke er understøttet i en webdatabase.

Hvad kan du gøre?    Komprimer og reparer databasen for at fjerne den fra styring af kildekode. Du kan få flere oplysninger i Forhindre og rette problemer med databasefiler ved hjælp af Komprimer og reparer database.

Toppen af siden

ACCWeb102015

Fejltekst    Strenglængden på egenskabsværdi kan ikke være længere end heltal.

Hvad betyder det?    Den angivne egenskab har en strengværdi, der er for lang. Dette sker som regel med kontrolelementnavne (maksimumlængde 255), etiketter eller knapoverskrifter (maks. 2048), koder (2048), beskrivelser (2048), tekst til værktøjstip (255), objektnavne (255) og billednavne (255).

Hvad kan du gøre?    Forkort strengværdien. Disse egenskaber er typiske i egenskabsarket for en formular eller en rapport.

Toppen af siden

ACCWeb102016

Fejltekst    Egenskabsværdien skal være en webkompatibel formular eller rapport for at være webkompatibel.

Hvad betyder det?    Den angivne underformular eller underrapport er ikke webkompatibel.

Hvad kan du gøre?    Fjern underformularen eller underrapporten, eller erstat den med en version, som er webkompatibel.

Toppen af siden

ACCWeb102017

Fejltekst    Webkompatibilitetskontrol er annulleret.

Hvad betyder det?    Hvis du ikke annullerede kompatibilitetskontrollen, kan det skyldes en af følgende årsager:

  • Databasen er skrivebeskyttet.

  • Ikke alle objekter er lukket.

Hvad kan du gøre?    Luk eventuelle åbne databaseobjeker, og kør Kompatibilitetskontrol igen. Hvis der ikke er åbne objekter, eller fejlen sker igen, skal du kontrollere, om databasefilen er skrivebeskyttet.

Toppen af siden

ACCWeb106004

Fejltekst    objekt er ikke webkompatibel.

Hvad betyder det?    Det angivne objekt er en dataadgangsside og kan ikke udgives.

Hvad kan du gøre?    Fjern alle dataadgangssider fra den database, du vil udgive på internettet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×