Webdelen Billede

Du kan bruge webdelen Billede til at tilføje et billede eller en grafik på en webdelsside. Du kan let koordinere billedet med andre webdele på siden ved at indstille lodret justering, vandret justering og baggrundsfarve for billedet i webdelen Billede ved at redigere de brugerdefinerede egenskaber i en delt visning.

I denne artikel

Måder at bruge webdelen Billede på

Måder at vise et billede på

Forbinde webdelen Billede med en anden webdel

Brugerdefinerede egenskaber for webdelen Billede

Almindelige egenskaber for webdele

Måder at bruge webdelen Billede på

Du kan bruge webdelen Billede til at:

 • Tilføje et firma- eller projektlogo på en side.

 • Vise fotos af medarbejdere eller produkter.

 • Gøre siden mere visuelt interessant.

Toppen af siden

Måder at vise et billede på

Du kan vise et billede på to måder:

 • Angiv en filsti eller et hyperlink til billedfilen i tekstboksen Billedhyperlink. Billedet er i så fald statisk og ændrer sig ikke (medmindre du redigerer egenskaben).

 • Forbind webdelen Billede med en anden webdel, der indeholder filstien eller hyperlinket. Billedet kan i så fald være dynamisk og kan ændre sig som følge af en handling i den anden webdel, som f.eks. hvis en bruger markerer en række i en webdel i listevisning.

  Du kan f.eks. forbinde en webdel med lister over kontaktpersoner med webdelen Billede. Hver gang, du markerer en række i webdelen med lister over kontaktpersoner, som indeholder en kolonne med et hyperlink til en fil, der indeholder et billede af den pågældende kontaktperson, kan du få billedet af kontaktpersonen vist i webdelen Billede.

Toppen af siden

Forbinde en webdelen Billede med en anden webdel

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på webdelsmenuen Webdelsmenu , og peg derefter på Forbindelser.

 3. Peg på Hent billede fra, og klik derefter på navnet på den webdel, du vil sammenkæde til.

Bemærk!: Hvis egenskaben Billedhyperlink allerede har en værdi, når du forbinder webdelen Billede med en anden webdel, ignoreres egenskaben Billedhyperlink. Hvis webdelen Billede allerede er forbundet med en anden webdel, og du vil angive en værdi for egenskaben Billedhyperlink, skal du først fjerne forbindelsen.

Toppen af siden

Brugerdefinere egenskaber for webdelen Billede

De brugerdefinerede egenskaber for webdelen Billede vises nedenfor.

Bemærk!: Du kan ikke få vist eller redigere nogen af disse brugerdefinerede egenskaber i en personlig visning.

Egenskab

Beskrivelse

Billedhyperlink

Angiver en filsti eller et hyperlink til det billede, du vil vise i webdelen Billede.

Afhængigt af, hvilken browser du bruger, omfatter de understøttede grafikfilformater følgende:

Grafisk filformat

Filtype

Windows-bitmap (BMP)

.bmp

Udvidet Windows-metafil (EMF)

.emf

Graphics Interchange Format (GIF)

.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg, .jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

.png

Egenskaben Billedhyperlink er måske ikke tilgængelig, fordi webdelen Billede er forbundet med en anden webdel, der indeholder billedet.

Alternativtekst

Angiver den tekst, der skal vises, når en bruger holder musemarkøren over billedet. Denne tekst vises, når billedet ikke er tilgængeligt.

Lodret justering af billede

Placerer billedet lodret i webdelen Billede. Vælg en af følgende indstillinger: Øverst, Midt eller Nederst. Standardværdien er Midt.

Vandret justering af billede

Placerer billedet vandret i webdelen Billede. Vælg en af følgende indstillinger: Venstre, Centreret eller Højre. Standardværdien er Centreret.

Baggrundsfarve for webdel

Bestemmer farven bag billedet i webdelen Billede. Standardfarven er det aktuelle temas baggrundsfarve.

For at angive en farve skal du klikke på Knapflade til højre for tekstfeltet og derefter gøre et af følgende:

 • Vælg en farve i farveskemaet.

 • Skriv navnet på en HTML-farve.

 • Skriv en RGB-farveværdi.

Hvis baggrundsfarven skal være den samme som i temaet på webstedet, skal du klikke på Gennemsigtig i dialogboksen Baggrundsfarve for webdel.

Toppen af siden

Fælles egenskaber for webdele

Alle webdele deler en fælles gruppe egenskaber, der bestemmer deres udseende, layout og avancerede egenskaber.

Bemærk!: De almindelige egenskaber for webdele, der vises i værktøjsruden, kan være forskellige fra dem, der vises i dette afsnit. Dette kan skyldes forskellige årsager:

 • Du skal have de rette tilladelser for at få vist afsnittet Avanceret i værktøjsruden.

 • For en bestemt webdel kan den person, der har udviklet den, have valgt ikke at vise en eller flere af disse fælles egenskaber, eller vedkommende kan have valgt at oprette og vise yderligere egenskaber, der ikke vises nedenfor i sektionerne Udseende, Layout og Avanceret i værktøjsruden.

 • Nogle indstillinger for tilladelser og egenskaber kan deaktivere eller skjule egenskaber for webdele.

Udseende

Egenskab

Beskrivelse

Navn

Angiver navnet på webdelen, som vises i webdelens titellinje.

Højde

Angiver webdelens højde.

Bredde

Angiver webdelens bredde.

Chrome-tilstand

Angiver, om hele webdelen skal vises på siden, når en bruger åbner webdelssiden. Som standard er Chrome-tilstand indstillet til Normal, og hele webdelen vises. Det er kun titellinjen, der vises, når tilstanden er indstillet til Minimeret.

Chrome-type

Angiver, om titellinjen og rammen for webdelen vises.

Layout

Egenskab

Beskrivelse

Skjult

Angiver, om webdelen skal være synlig, når en bruger åbner webdelssiden. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er webdelen kun synlig, når du udformer siden, og den har teksten (Skjult) føjet til navnet.

Du kan skjule en webdel, hvis du ønsker at bruge den til at levere data til en anden webdel via en webdelsforbindelse men ikke ønsker at få vist webdelen.

Retning

Angiver tekstens retning i webdelens indhold. Arabisk er f.eks. højre mod venstre-sprog, og dansk og de fleste andre europæiske sprog er venstre mod højre-sprog. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for alle webdelstyper.

Zone

Angiver den zone på webdelssiden, hvor webdelen er placeret.

Bemærk!: Zoner på webdelssiden vises ikke på listen, hvis du ikke har tilladelse til at ændre zonen.

Zoneindeks

Angiver webdelens position i en zone, når zonen indeholder flere webdele.

Hvis du vil angive en rækkefølge, skal du angive et heltal i tekstfeltet.

Hvis webdelene i zonen er sorteret oppefra og ned, betyder en værdi på 1, at webdelen vises øverst i zonen. Hvis webdelene i zonen er sorteret fra venstre til højre, betyder en værdi på 1, at webdelen vises til venstre i zonen.

Hvis du f.eks. føjer en webdel til en tom zone, der er sorteret fra top til bund, er zoneindekset 0. Når du føjer en anden webdel til bunden af zonen, er dens zoneindeks 1. Hvis du vil flytte den anden webdel til toppen af zonen, skal du skrive 0 og derefter skrive 1 for den første webdel.

Bemærk!: Hver webdel i zonen skal have en entydig zoneindeksværdi. Derfor kan en ændring af denne værdi for den aktuelle webdel også ændre zoneindeksværdien for andre webdele i zonen.

Avanceret

Egenskab

Beskrivelse

Tillad minimering

Angiver, om webdelen kan minimeres.

Tillad lukning

Angiver om, websiden kan fjernes fra webdelssiden.

Tillad Skjul

Angiver, om webdelen kan skjules.

Tillad zoneændring

Angiver, om webdelen må flyttes til en anden zone.

Tillad forbindelser

Angiver, om webdelen kan deltage i forbindelser sammen med andre webdele.

Tillad redigering i personlig visning

Angiver, om webdelens egenskaber må redigeres i en personlig visning.

Eksporttilstand

Angiver det niveau af data, det er tilladt at eksportere for denne webdel. Afhængigt af din konfiguration er denne indstilling muligvis ikke tilgængelig.

URL-adresse til titel

Angiver URL-adressen på en fil med flere oplysninger om webdelen. Denne fil vises i et separat browservindue, når du klikker på webdelens titel.

Beskrivelse

Angiver det skærmtip, der vises, når musemarkøren placeres på webdelens navn eller webdelsikon. Værdien af denne egenskab bruges også, når du søger efter webdele med kommandoen Søg i menuen Find webdele i værktøjsruden i følgende webdelegallerier: Websted, Virtuel server og Webdelsside.

URL-adresse til Hjælp

Angiver placeringen af en fil med Hjælp-oplysninger om webdelen. Hjælp-oplysningerne vises i et separat browservindue, når du klikker på kommandoen Hjælp i menuen Webdel.

Hjælp-tilstand

Angiver, hvordan en browser skal vise Hjælp-indholdet til en webdel.

Marker en af følgende indstillinger:

 • Modal Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren skal lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden.

 • Tilstandsløs Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren behøver ikke lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden. Dette er standardværdien.

 • Naviger Åbner websiden i det aktuelle browservindue.

Bemærk!: Selvom brugerdefinerede ASP.NET-webdele understøtter denne egenskab, åbnes standardemner i Windows SharePoint Services 3.0 Hjælp kun i et separat browservindue.

URL-adresse på katalogikonbillede

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges som webdelsikon på webdelslisten. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

URL-adresse på titelikonbillede

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges i webdelens titellinje. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

Importer fejlmeddelelse

Angiver en meddelelse, der vises, hvis der er problemer med at importere webdelen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×