Webdel i listevisning

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Der er ikke en del kaldet listevisning i klassisk SharePoint. Hvis du vil have webdelen i listevisning til siderne i den seneste version af SharePoint Online, kan du se Brug af webdelen Listevisning.

I klassisk SharePoint, når du opretter et nyt websted fra en webstedsskabelon, føjes webdele automatisk til webstedets startside. For eksempel indeholder et websted for team meddelelser, kalender og Links webdele. Disse webdele er forekomster af webdelen Listevisning, der bruger en forudkonfigureret skabelon til visning af listedata.

Når du opretter en liste eller et bibliotek på dit websted, oprettes der således automatisk en webdel i listevisning med samme navn som listen eller biblioteket. Hvis du f.eks. opretter en liste med navnet Kontrakter, vil en webdel i listevisning med navnet Kontrakter være tilgængelig i Galleriet Navn på websted. Webdelen viser automatisk dataene fra den liste eller det bibliotek, du har oprettet.

Denne artikel indeholder

Måder at bruge webdelen Listevisning på

Tilpasse visningen af en liste eller et bibliotek i en webdel

Forbinde en webdel af typen Listevisning med en anden webdel

Understøttede listetyper, der kan forbindes

Understøttede listekolonnetyper, der kan forbindes

Brugerdefinerede egenskaber for webdel i listevisning

Fælles egenskaber for webdele

Måder at bruge webdelen Listevisning på

Du kan bruge webdelen Listevisning til at vise og redigere liste- eller biblioteksdata på dit websted og til at forbinde dem med andre webdele, herunder andre webdele af typen Listevisning. Lister er oplysninger, du deler med gruppens medlemmer, og de vises ofte i tabelformat. Listevisninger viser disse oplysninger på forskellige måder og til forskellige formål, f.eks. filtrering, sortering eller markering af bestemte kolonner.

Du kan få vist de fleste lister og webdele med listevisning i en af to tabelvisninger: standardvisning, som er tilgængelig for alle brugere, og dataarkvisning. Dataarkvisning kræver et program eller et kontrolelement, der er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, f.eks. understøttelse af Microsoft Office Access 2007 og ActiveX-objekt.

Du kan bruge webdelen Listevisning til følgende:

 • Vise listedata på en webdelsside i et tabelformat for at gøre det nemt at sortere, filtrere, udskille og opdatere data.

 • Vise de dokumenter, der er klar til teamgennemgang, eller de dokumenter, som gruppen ofte bruger, i en webdel i listevisning.

 • Spore projektdata i en webdel i listevisning og filtrere eller sortere dataene i en kolonne, der indeholder en persons navn eller jobtildeling, fra en tilsvarende kolonne i en forbundet webdel med lister over kontaktpersoner.

 • Slå detaljerede medarbejderoplysninger op fra en webdel med listevisning af medarbejderes stamdata, der indeholder medarbejdernavn og id-nummer. De detaljerede oplysninger kan f.eks. være bonusordninger og civilstand i en forbundet webdel med en listevisning af detaljerede medarbejderoplysninger.

 • Undersøge en komplet kundeordre i to forbundne webdele i listevisning: en webdel med listevisning af ordrer, som indeholder ordreoplysningerne, og en webdel med listevisning af ordreoplysninger, som indeholder alle den pågældende ordres linjeelementer.

 • Visuelt udvide grundlæggende oplysninger om en person i en webdel med lister over kontaktpersoner ved at vise et billede af personen i en forbundet Billede-webdel eller et kort over personens virksomhedsadresse i en forbundet, brugerdefineret kortwebdel.

Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om tilpasning af forskellige webdelstyper i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Tilpasse visningen af en liste eller et bibliotek i en webdel

Når du har føjet en webdel af typen Listevisning til en webdelsside, kan du tilpasse visningen, så du kun får vist de oplysninger, du vil have vist på siden. Du redigerer den aktuelle visning fra webdelssiden.

Du kan også oprette brugerdefinerede visninger af en liste eller et bibliotek, som du kan bruge til at vise forskellige sæt af oplysninger i forskellige forekomster af webdelen for listen eller biblioteket. Du opretter brugerdefinerede visninger af en liste eller et bibliotek ved hjælp af menuen Vis Menuen Vis for den liste eller det bibliotek, du vil tilpasse. Du kan finde links til flere oplysninger om at oprette brugerdefinerede visninger af en liste eller et bibliotek i afsnittet Se også.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på webdelsmenuen Webdelsmenu for den webdel, du vil tilpasse, og klik derefter på Rediger delt webdel.

 3. Klik på Rediger den aktuelle visning i værktøjsruden.

 4. Du kan vise eller skjule kolonner ved at markere de ønskede afkrydsningsfelter i sektionen Kolonner. Angiv nummeret for kolonnens rækkefølge i visningen ud for kolonnenavnet.

 5. Vælg i sektionen Sortér, om og hvordan oplysningerne skal sorteres. Du kan bruge to kolonner til sorteringen, f.eks. først efter forfatter og dernæst efter filnavn for hver forfatter.

 6. Vælg i sektionen Filtrer, om og hvordan oplysningerne skal filtreres. Med en filtreret visning får du et mindre udvalg, f.eks. elementer oprettet af en bestemt afdeling eller med en godkendt status.

 7. I sektionen Gruppér efter kan du gruppere elementer med samme værdi i deres egen sektion, f.eks. en udvidelig sektion til dokumenter af en bestemt forfatter.

 8. I sektionen Totaler kan du tælle antallet af elementer i en kolonne, f.eks. det samlede antal problemer. I nogle tilfælde kan du opsummere eller uddrage yderligere oplysninger, f.eks. gennemsnit.

 9. I sektionen Typografi skal du vælge den typografi, du ønsker til visningen. Det kan f.eks. være en nedtonet liste, hvor hver anden række er nedtonet.

 10. Hvis listen eller biblioteket indeholder mapper, kan du oprette en visning, der ikke omfatter mapperne. Dette kaldes sommetider for en flad visning. Hvis du vil have vist alle listeelementerne på samme niveau, skal du klikke på Vis alle elementer uden mapper.

 11. Hvis listen eller biblioteket er stort, kan du begrænse antallet af filer, der kan vises på listen, i biblioteket eller på samme side. Vælg de ønskede indstillinger i afsnittet Elementbegrænsning.

 12. Hvis du planlægger at få vist listen eller biblioteket på en mobil enhed, skal du vælge de ønskede indstillinger i afsnittet Mobil.

 13. Klik på OK.

Toppen af siden

Forbinde en webdel af typen Listevisning med en anden webdel

Du kan få vist de fleste lister og webdele med listevisning i en af to tabelvisninger: standardvisning, som er tilgængelig for alle brugere, og dataarkvisning. Dataarkvisning kræver et program eller et kontrolelement, der er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, f.eks. understøttelse af Office Access 2007 og ActiveX-kontrolelementer.

Hvis du bruger enten standardvisning eller dataarkvisning, kan du forbinde en webdel af typen Listevisning med en anden webdel, levere data til den og ændre den måde, dataene vises på i den anden webdel, herunder en anden webdel i listevisning.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på webdelsmenuen Webdelsmenu , og peg derefter på Forbindelser.

 3. Peg på Lever række til eller Hent sortering/filter fra, og klik derefter på navnet på den webdel, du vil sammenkæde med.

Nøgle til kommandoerne i undermenuen Forbindelser

Kommando i undermenuen

Beskrivelse

Lever række til

Du kan forbinde webdelen Listevisning med en anden webdel ved at sende en udvalgt række med data til den anden webdel. Afhængigt af hvordan den anden webdel er oprettet og henter dataene, kan rækken med data blive vist, eller den kan blive brugt som et filter eller en parameterværdi.

Kolonnen Vælg element med alternativknapper tilføjes automatisk i standardvisningen, når du forbinder webdelen Listevisning, og det gør det muligt for dig at angive, hvilken række der skal overføres til den anden webdel. Du kan kun vælge én række ad gangen i standardvisningen. Nogle kolonner, f.eks. kolonnen Rediger, er ikke tilgængelige til brug i en webdelsforbindelse.

Du kan markere flere rækker i dataarkvisningen, men kun én række overføres til den anden webdel. Hvis du markerer flere rækker, overføres rækken med den aktive celle til den anden webdel, og alle andre rækker ignoreres. Du kan ikke overføre data fra Rækken Total eller Ny række til den anden webdel.

Med denne forbindelsestype kan flere webdele være forbundet med webdelen Listevisning.

Levér data til

Du kan forbinde webdelen Listevisning med en anden webdel, som fungerer med listedata. I det tilfælde er webdelen Listevisning datakilden for den anden webdel.

I standard- og dataarkvisning er det kun dataene i visningen, der overføres til den anden webdel.

Med denne forbindelsestype kan flere webdele være forbundet med webdelen Listevisning.

Hent sortering/filter fra

I standard- og dataarkvisning kan du forbinde webdelen Listevisning med en anden webdel, der kan overføre følgende oplysninger til den:

 • Et eller flere kolonnenavne og værdipar med data, som filtrerer data i webdelen Listevisning.

 • En kolonne med data til at sortere data efter i enten stigende eller faldende rækkefølge i webdelen Listevisning.

Med denne forbindelsestype kan kun én anden webdel forbindes med webdelen Listevisning.

Alle webdelene i listevisning på dit websted er som regel tilgængelige i Galleriet Navn på websted. Første gang, du føjer en webdel i listevisning fra et galleri med webdele til webdelssiden, viser webdelssiden standardlistevisningen i webdelen. Hvis du vil vise data i webdelen i listevisning og den anden forbundne webdel, skal du eventuelt redigere visningen af listen. Du kan f.eks. filtrere, sortere eller gruppere data på en ny måde eller vise andre kolonner.

Du kan ændre listevisningen i den brugerdefinerede egenskabssektion Listevisninger i værktøjsruden på en af to måder:

 • Vælge en anden visning i egenskaben Valgt visning.

 • Klikke på Rediger den aktuelle visning, hvis du vil redigere den aktuelle visning.

Hver gang, du vælger eller redigerer en listevisning, oprettes der en kopi af listedesignet ud fra det oprindelige listedesign for webstedet, og kopien gemmes sammen med webdelen i listevisning. Listedataene forbliver dog de samme.

Vær forsigtig, når du skifter til en anden visning for den aktuelle visning. Du kan slette de ændringer, du har foretaget i den aktuelle visning, og du kan risikere at deaktivere de webdelsforbindelser, der afhænger af kolonnerne i den aktuelle visning. Du bliver bedt om at bekræfte, hvis du skifter visning.

Toppen af siden

Understøttede listetyper, der kan forbindes

Selvom du kan vise alle listetyper i en webdel i listevisning, er det kun bestemte listetyper, der understøttes, når du laver en webdelsforbindelse. Generelt understøttes listetyper, der viser data i tabelformat, som f.eks. kontaktpersoner. Lister, der viser data i andet end tabelformat, som f.eks. mappevisning, understøttes ikke. De understøttede og ikke-understøttede listetyper vises nedenfor.

Understøttede listetyper

Ikke-understøttede listetyper

 • Meddelelser

 • Kontakter

 • Begivenheder

 • Problemer

 • Links

 • Opgaver

 • Brugerdefinerede lister

 • Lister med data, der er importeret fra regneark

 • Dokumentbiblioteker

 • Formularbiblioteker

 • Kalendervisning af en begivenhedsliste

 • Diskussionsforummer

 • Undersøgelser

 • Billedbiblioteker

 • Websteds- og listeskabelonkataloger

 • Gallerier med webdele

 • Datakilder

Toppen af siden

Understøttede listekolonnetyper, der kan forbindes

Selvom du kan vise alle listekolonnetyper i en webdel i listevisning, er det kun bestemte listekolonnetyper, der understøttes, når du laver en webdelsforbindelse. De understøttede og ikke-understøttede listekolonnetyper vises nedenfor.

Understøttede listekolonnetyper

Ikke-understøttede listekolonnetyper

 • Enkelt tekstlinje

 • Valg

 • Tal

 • Valuta

 • Dato og klokkeslæt

 • Hyperlink eller billede (for tilsvarende kolonner)

 • Opslag

 • Ja/Nej

 • Beregnet

 • Hyperlink eller billede (for filtrering)

 • Flere tekstlinjer

 • Rediger

Toppen af siden

Brugerdefinerede egenskaber for webdel i listevisning

De brugerdefinerede egenskaber for webdel i listevisning vises nedenfor.

Bemærk!: Du kan ikke få vist eller redigere nogen af disse brugerdefinerede egenskaber i en personlig visning.

Egenskab

Beskrivelse

Valgt visning

Vær forsigtig, når du skifter til en anden visning for den aktuelle visning. Du kan slette de ændringer, du har foretaget i den aktuelle visning, og du kan risikere at deaktivere de webdelsforbindelser, der afhænger af kolonnerne i den aktuelle visning. Du bliver bedt om at bekræfte, hvis du skifter visning.

Angiver en listevisning for webdelen. Du kan vælge en af følgende:

 • Hele Listenavn eller Alle dokumenter     Denne egenskab viser alle kolonner på listen eller i biblioteket, afhængigt af listetypen.

  Bemærk!: Før du klikker på OK eller Anvend, skal du vælge <Aktuel visning> for at gå tilbage til den sidste visning, der blev brugt, og for at ignorere ikke-gemte ændringer, som du har foretaget af kopien af listevisningens designoplysninger. Når du har klikket på OK eller Anvend, anvendes de ændringer, du har foretaget, på den nye, aktuelle visning og gemmes med webdelen i listevisning.

 • Stifindervisning     Denne egenskab viser kun indholdet af et dokumentbibliotek ved hjælp af ikoner på samme måde som Windows Stifinder. Denne visning er kun tilgængelig for dokumentbiblioteker.

 • <Oversigtsvisning>     Denne egenskab viser listens oversigtsvisning. Denne visning varierer fra listetype til listetype.

 • Yderligere listevisninger    Denne egenskab viser brugerdefinerede visninger eller andre standardvisninger, afhængigt af listetypen.

Rediger den aktuelle visning

Vælg Rediger den aktuelle visning for at redigere den aktuelle visning i webdelen, herunder de viste kolonner, sorteringsrækkefølgen, filtrering, om totaler skal vises samt elementbegrænsningen.

Hver gang du vælger eller redigerer en listevisning, oprettes der en kopi af listedesignoplysningerne ud fra det oprindelige listedesign for webstedet, og kopien gemmes sammen med webdelen i listevisning. Listedataene forbliver dog de samme.

Værktøjslinjetype

Angiver måden, listeværktøjslinjen vises på, eller om den overhovedet skal vises. Du kan vælge mellem tre indstillinger:

Værktøjslinjen Oversigt     Denne indstilling viser værktøjslinjen Oversigt for den aktuelt valgte listevisning. Det er standardindstillingen for de fleste listetyper, bortset fra brugerdefinerede lister.

Hele værktøjslinjen     Denne indstilling viser hele værktøjslinjen for den aktuelt valgte listevisning. Det er standardindstillingen for brugerdefinerede lister.

Ingen værktøjslinje     Der vises ingen værktøjslinje.

Toppen af siden

Fælles egenskaber for webdele

Alle webdele deler en fælles gruppe egenskaber, der bestemmer deres udseende, layout og avancerede egenskaber.

Bemærk!: De almindelige egenskaber for webdele, der vises i værktøjsruden, kan være forskellige fra dem, der vises i dette afsnit. Dette kan skyldes forskellige årsager:

 • Du skal have de rette tilladelser for at få vist sektionen Avanceret i værktøjsruden.

 • For en bestemt webdel kan den person, der har udviklet den, have valgt ikke vise en eller flere af disse fælles egenskaber, eller vedkommende kan have valgt at oprette og vise yderligere egenskaber, der ikke vises nedenfor i afsnittene Udseende, Layout og Avanceret i værktøjsruden.

 • Nogle indstillinger for tilladelse og egenskaber kan deaktivere eller skjule egenskaber for webdelen.

Udseende

Egenskab

Beskrivelse

Titel

Angiver navnet på webdelen, som vises i webdelens titellinje.

Højde

Angiver webdelens højde.

Bredde

Angiver webdelens bredde.

Chrome-tilstand

Angiver, om hele webdelen skal vises på siden, når en bruger åbner webdelssiden. Som standard er Chrome-tilstand indstillet til Normal, og hele webdelen vises. Det er kun titellinjen, der vises, når tilstanden er indstillet til Minimeret.

Chrome-type

Angiver, om titellinjen og rammen for webdelen vises.

Layout

Egenskab

Beskrivelse

Skjult

Angiver, om webdelen skal være synlig, når en bruger åbner webdelssiden. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er webdelen kun synlig, når du udformer siden, og den har teksten (Skjult) føjet til navnet.

Du kan skjule en webdel, hvis du vil bruge den til at overføre data til en anden webdel via en webdelsforbindelse, men ikke vil vise webdelen.

Retning

Angiver tekstens retning i webdelens indhold. Arabisk er f.eks. højre mod venstre-sprog, og dansk og de fleste andre europæiske sprog er venstre mod højre-sprog. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for alle webdelstyper.

Zone

Angiver den zone på webdelssiden, hvor webdelen er placeret.

Bemærk!: Zoner på webdelssiden vises ikke på listen, hvis du ikke har tilladelse til at ændre zonen.

Zoneindeks

Angiver webdelens placering i en zone, når zonen indeholder mere end én webdel.

Indtast et positivt heltal i tekstfeltet for at angive rækkefølgen.

Hvis webdelene i zonen er sorteret oppefra og ned, betyder en værdi på 1, at webdelen vises øverst i zonen. Hvis webdelene i zonen er sorteret fra venstre til højre, betyder en værdi på 1, at webdelen vises til venstre i zonen.

Hvis du f.eks. føjer en webdel til en tom zone, der er sorteret fra top til bund, er zoneindekset 0. Når du føjer en anden webdel til bunden af zonen, er dens zoneindeks 1. Hvis du vil flytte den anden webdel til toppen af zonen, skal du skrive 0 og derefter skrive 1 for den første webdel.

Bemærk!: Hver webdel i zonen skal have en entydig zoneindeksværdi. Derfor kan en ændring af denne værdi for den aktuelle webdel også ændre zoneindeksværdien for andre webdele i zonen.

Avanceret

Egenskab

Beskrivelse

Tillad minimering

Angiver, om webdelen kan minimeres.

Tillad lukning

Angiver om, websiden kan fjernes fra webdelssiden.

Tillad skjulning

Angiver, om webdelen kan skjules.

Tillad zoneændring

Angiver, om webdelen må flyttes til en anden zone.

Tillad forbindelser

Angiver, om webdelen kan deltage i forbindelser sammen med andre webdele.

Tillad redigering i personlig visning

Angiver, om webdelens egenskaber må redigeres i personlig visning.

Eksporttilstand

Angiver det dataniveau, det er tilladt at eksportere for denne webdel. Det afhænger af konfigurationen, om denne indstilling er tilgængelig.

URL-adresse til titel

Angiver URL-adressen på en fil med flere oplysninger om webdelen. Denne fil vises i et separat browservindue, når du klikker på webdelens titel.

Beskrivelse

Angiver det skærmtip, der vises, når musemarkøren placeres på webdelens navn eller webdelsikon. Værdien af denne egenskab bruges også, når du søger efter webdele med kommandoen Søg i menuen Find webdele i værktøjsruden i følgende webdelegallerier: Websted, Virtuel server og Webdelsside.

URL-adresse til Hjælp

Angiver placeringen af en fil med Hjælp-oplysninger om webdelen. Hjælp-oplysningerne vises i et separat browservindue, når du klikker på kommandoen Hjælp i menuen Webdel.

Hjælp-tilstand

Angiver, hvordan en browser skal vise Hjælp-indholdet til en webdel.

Markér en af følgende indstillinger:

 • Modal Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren skal lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden.

 • Tilstandsløs Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren behøver ikke lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden. Dette er standardværdien.

 • Naviger Åbner websiden i det aktuelle browservindue.

Bemærk!: Selvom brugerdefinerede ASP.NET-webdele understøtter denne egenskab, åbnes standardemner i Windows SharePoint Services 3.0 Hjælp kun i et separat browservindue.

URL-adresse til katalogikonbilledet

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges som webdelsikon på webdelslisten. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

URL-adresse til titelikonbilledet

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges i webdelens titellinje. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

Fejlmeddelelse for import

Angiver en meddelelse, der vises, hvis der er problemer med at importere webdelen.

Toppen af siden

Sidste opdaterede 2014-6-16

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×