Visningen Generelt til markedsføringskampagner i Business Contact Manager

Du udfylder lettest Marketingskampagneformular ved at besvare følgende spørgsmål:

 1. Hvad skal denne markedsføringskampagne bruges til?

  Titel (obligatorisk)     Skriv en titel til din markedsføringskampagne. Medmindre du ændrer den, bliver denne titel emnet i alle e-mails, du opretter til denne markedsføringskampagne.

  Bemærk: Hvis du opretter en ny markedsføringskampagne ved hjælp af en forvalgt liste (f.eks. en rapport), vises der en standardtitel i dette felt. Du kan erstatte denne standardtitel med en anden titel.

  Kampagnekode (obligatorisk)     Skriv en kort kampagnekode til din markedsføringskampagne, som du let kan spore i din filliste.

  Bemærk: Hvis du opretter en ny markedsføringskampagne ved hjælp af en forvalgt liste (f.eks. en rapport), vises der en standardkode i dette felt. Du kan erstatte denne standardkampagnekode med en anden kode.

  Kampagnetype     Vælg den type markedsføringskampagne, du vil lancere, på listen. Den valgte kampagnetype bestemmer, hvem der kan se markedsføringskampagnen, og hvordan de modtager den.

  • Direct Mail-udskrivning     Vælg denne kampagnetype for at udskrive og sende reklamer direkte til modtagerlisten.

  • E-mail     Vælg denne kampagnetype for at sende en e-mail med en markedsføringsmeddelelse til modtagerlisten.

  • Telemarketing     Vælg denne kampagnetype, hvis du vil arrangere en telemarketingkampagne (som normalt håndteres af et eksternt bureau). Læg mærke til, at hvis du vælger denne kampagnetype, indstilles Hvem skal se kampagnen? som standard til Andet.

  • Trykt løbeseddel     Vælg denne kampagnetype, hvis du vil distribuere en trykt løbeseddel til en almen målgruppe, f.eks. som indstik eller til uddeling. Læg mærke til, at hvis du vælger denne kampagnetype, indstilles Hvem skal se kampagnen? som standard til Andet.

  • Seminar/konference     Vælg denne type, hvis du vil afholde et seminar, en konference eller et andet møde. Læg mærke til, at hvis du vælger denne kampagnetype, indstilles Hvem skal se kampagnen? som standard til Andet.

  • Masseannoncering      Vælg denne type, hvis du vil køre markedsføringskampagnen via reklamer i et massemedie, f.eks. en avis, et magasin, radio eller fjernsyn, men vil bruge markedsføringskampagnen til at holde styr på svarene. Læg mærke til, at hvis du vælger denne kampagnetype, indstilles Hvem skal se kampagnen? som standard til Andet.

  • Andet     Vælg denne type, hvis ingen af de andre typer kan bruges til din markedsføringskampagne. Læg mærke til, at hvis du vælger denne kampagnetype, får indstillingen Hvem skal se kampagnen? som standard værdien Andet.

  Startdato og slutdato     Angiv datoerne for begyndelsen og slutningen på markedsføringskampagnen.

  Budgetteret kostbeløb     Skriv det beløb, du forventer at bruge på denne markedsføringskampagne.

  Kommentarer     Brug denne boks til at skrive kommentarer om markedsføringskampagnen.

 2. Hvem skal se kampagnen?

  Opret en liste     De tilgængelige listetyper afhænger af, hvilken kampagnetype du valgte tidligere, eller om du er kommet til denne markedsføringskampagneformular fra en rapport eller efter at have valgt Konto eller forretningskontakt.

  Bemærk: Hvis du har valgt en kampagnetype, der bruger e-mail, vil kun firmaer eller forretningskontaktpersoner med en gyldig e-mail-adresse blive vist. Hvis du f.eks. har valgt fem forretningskontaktpersoner, og kun tre af e-mail-adresserne er gyldige , vises tre forretningskontaktpersoner på listen i stedet for de oprindelige fem, du valgte.

  • Vælg mellem disse indstillinger     Hvis du ikke allerede har oprettet en liste, kan du vælge mellem følgende indstillinger:

   • Alle forretningskontaktpersoner og kundeemner     Der sendes markedsføringskampagnematerialer til alle kontaktpersoner (herunder dem, du har markeret som kundeemner) i din Business Contact Manager-database.

   • Alle forretningskontaktpersoner     Der sendes kun markedsføringskampagnematerialer til de forretningskontaktpersoner, du ikke har markeret som kundeemner.

   • Alle kundeemner     Der sendes kun markedsføringskampagnematerialer til de forretningskontaktpersoner, som du har markeret som kundeemner.

   • Eksisterende kampagne     Denne indstilling er tilgængelig, hvis du vælger enten Direct Mail-udskrivning eller E-mail. Vælg en tidligere defineret liste eller forespørgsel fra en eksisterende markedsføringskampagne.

   • Ny liste     Opret en filtreret liste fra dine eksisterende firmaer eller forretningskontaktpersoner, og gem den, så du kan bruge den igen senere.

  • Allerede oprettet     Denne indstilling vælges automatisk, hvis du tidligere har valgt bestemte post fra dine firmaer, forretningskontaktpersoner eller kundeemner. Når du vil oprette en liste, skal du først vælge de personer, som skal modtage markedsføringskampagnen, blandt dine poster i Business Contact Manager til Outlook. Yderligere oplysninger finder du under Oprette en markedsføringskampagne til valgte firmaer eller forretningskontaktpersoner i Business Contact Manager eller Oprette en markedsføringskampagne fra en rapport i Business Contact Manager.

  • Andet     Denne indstilling vælges automatisk, når du vælger en af disse markedsføringskampagnetyper. Typerne kræver yderligere handlinger fra din side ud over markedsføringskampagneformularen: Telemarketing, Trykt løbeseddel, Seminar/konference eller Masseannoncering.

  I alt på liste     Denne indstilling viser det samlede antal personer på din valgte liste.

  Gennemgå og filtrer     Klik på denne knap for at ændre listen ved hjælp af filtrene i Business Contact Manager til Outlook.

 3. Hvordan får de kampagnen?

  Leveringsmetode     Vælg en leveringsmetode. Hvilke metoder, der er tilgængelige, afhænger af, hvilken type markedsføringskampagne du valgte i trin 1.

  • Outlook     (kun tilgængelig ved e-mail-markedsføringskampagner) Vælg denne indstilling for at oprette en e-mail i Microsoft Office Outlook til din markedsføringskampagne.

  • Brevfletning i Word     Vælg denne indstilling for at oprette et Word-brevfletningsdokument til din markedsføringskampagne.

  • Brevfletning i Publisher     Vælg denne indstilling for at oprette en Publisher-brevfletningspublikation til din markedsføringskampagne.

  • E-mail-fletning i Publisher     (kun tilgængelig ved e-mail-markedsføringskampagner) Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge Publisher til at oprette en e-mail-fletningspublikation til din markedsføringskampagne.

  • Andet     Dette er den eneste indstilling for følgende kampagnetyper: Telemarketing, Trykt løbeseddel, Seminar/konference eller Masseannoncering.

 4. Hvad får de?

  Vælg en fil, hvis indhold skal danne grundlag for din markedsføringskampagne.

  Brug eksisterende fil     Skriv navnet på den indholdsfil, du oprettede til din markedsføringskampagne, eller klik på Gennemse for at finde filen. Denne fil bruges i brevfletningsprocessen, hvis du har valgt denne leveringsmetode. Du kan udføre ændringer ved at klikke på Rediger. Læg mærke til, at hvis du startede din markedsføringskampagne fra en fil i Publisher eller Word, så vises denne fil i dette felt.

 5. Er du klar til at starte markedsføringskampagnen?

  Når du har angivet alle oplysninger, skal du klikke på knappen Start.

Bemærk: Dette er et led i processen med at oprette og spore en markedsføringskampagne i Business Contact Manager til Outlook. Hvis du vil oprette en markedsføringskampagne, skal du klikke på Ny i menuen Menuen Filer og derefter klikke på Markedsføringskampagne.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×