Vise tal som procentdele

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel beskrives det, hvordan du kan få vist tal som procent i Excel, og der vises nogle grundlæggende teknikker til beregning af procent i dit regneark.

I denne artikel

Sådan håndteres procent i Excel

Vise tal som procentdele

Tip til visning af procent

Eksempler på beregning af procenter

Sådan håndteres procent i Excel

Selvom det er nemt at formatere tal som procent, kan de resultater, du får vist efter at have anvendt et nyt format, variere, afhængigt af om tallene allerede findes i projektmappen.

 • Formatere celler, der allerede indeholder tal    Hvis du anvender formatet Procent på eksisterende tal i en projektmappe, vil tallene blive multipliceret med 100 for at konvertere dem til procent. Hvis en celle f.eks. indeholder tallet 10, multipliceres tallet med 100, hvilket betyder, at der vises 1000,00 %, efter du har anvendt formatet Procent. Dette er muligvis ikke det, du forventede. Inden du formaterer tallene som procent, skal du sikre dig, at de beregnes som procent, og at de vises i decimalformat. Procent beregnes ved hjælp af ligningen beløb/total = procent. Hvis en celle f.eks. indeholder formlen =10/100, er resultatet af beregningen 0,1. Hvis du derefter formaterer 0,1 som procent, vil tallet korrekt blive vist som 10 %. Du kan få mere at vide om at beregne procent under Eksempler på beregning af procent.

 • Formatere tomme celler    Hvis du anvender formatet Procent på celler, og du derefter skriver tal i cellerne, vil funktionaliteten være anderledes. Tal, der er større end eller lig med 1, konverteres som standard til procent. Tal, der er mindre end 1, multipliceres med 100 for at konvertere dem til procent. Hvis du f.eks. skriver 10 eller 0,1, vil begge dele vise 10,00 %. Hvis du ikke vil have vist de to nuller efter decimaltegnet, kan du nemt ændre det (dette beskrives i den følgende procedure).

Toppen af siden

Vise tal som procentdele

Du kan nemt anvende procentformatering på de markerede celler ved at klikke på Procenttypografi Knapflade i gruppen Tal under fanen Startside eller ved at trykke på Ctrl+Skift+%. Hvis du ønsker mere kontrol over formatet, eller du vil ændre andre dele af formateringen for det markerede, skal du følge disse trin.

 1. Markér de celler, du vil formatere.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Marker alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Bemærk: Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Bemærk: Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Tip: Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 2. Klik på dialogboksstarteren ud for Tal under fanen Startside.

  Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

 3. Klik på Procent på listen Kategori i dialogboksen Formatér celler.

  Kategorien Procent i dialogboksen Formatér celler

 4. Angiv det antal decimaler, der skal vises, i feltet Antal decimaler. Hvis der f.eks. skal vises 10% i stedet for 10,00%, skal du skrive 0 i feltet Antal decimaler.

Toppen af siden

Tip til visning af procent

 • Du kan nulstille talformatet for de markerede celler ved at klikke på Generelt på listen Kategori. De celler, der er formateret med formatet Generelt, har ikke noget bestemt talformat.

 • Hvis negative procent skal fremhæves, f.eks. ved at vise dem med rød skrift, kan du oprette et brugerdefineret talformat (dialogboksen Formatér celler, fanen Tal, kategorien Brugerdefineret). Formatet skal se ud som følgende: 0,00%;[Rød]-0,00%. Når formatet anvendes på celler, vises positive procent i standardtekstfarven, mens negative procent vises med rød tekstfarve. Den del, der er placeret efter semikolonnet, repræsenterer det format, der anvendes på en negativ værdi.

  Brugerdefineret talformat

  Du kan på samme måde vise negative procent i parenteser ved at oprette et brugerdefineret format, der ligner dette: 0,00%_);(0,00%). Du kan finde flere oplysninger om at oprette brugerdefinerede formater under Oprette eller slette et brugerdefineret talformat.

 • Du kan også bruge betinget formatering (fanen Startside, gruppen Typografier, Betinget formatering) til at tilpasse den måde, som negative procent vises på i projektmappen. Den regel for betinget formatering, du opretter, skal ligne den, der vises i det følgende eksempel. Denne regel får Excel til at anvende et format (rød tekst) i en celle, hvis værdien i cellen er mindre end nul. Du kan finde flere oplysninger om betinget formatering under Tilføje, redigere, finde eller rydde betingede formater.

  Regel for betinget formatering, der viser tal under nul med rød tekst

Toppen af siden

Eksempler på beregning af procent

I dette afsnit vises forskelle enkle teknikker til beregning af procent.

Eksempel 1: Øge eller mindske et tal med en procent

Scenario    Hvis du bruger gennemsnitligt kr. 1.500 på mad hver uge, og du vil gerne skære ned på madudgifterne med 25 % hver uge, hvor meget kan du så bruge? Eller hvis du vil øge det ugentlige madbudget med 25 %, hvor meget må du da bruge?

Hvis B2 er det beløb, du bruger på mad, og C2 er den procent, du vil øge beløbet med, kan du skrive =B2*(1-C2) i D2 for at få vist resultatet:

Eksempel på formel til beregning af procent

I denne formel repræsenterer 1 de 100 %. Hvis du vil øge beløbet med en bestemt procent, skal du i stedet skrive =B2*(1+C2) i D2:

Eksempel på formel til beregning af procent

Eksempel 2: Beregne et beløb baseret på en procent

Scenario    Hvis du køber en computer for kr. 5.000 uden moms, og der er 25 % moms på, hvor meget skal du så betale i moms? I dette eksempel skal du finde 25 % af 5000.

Hvis B2 er prisen uden moms, og C2 er momsprocenten, skal du skrive formlen =B2*C2 i D2 som vist her:

Eksempel på formel til beregning af procent

Denne formel multiplicerer 5.000 med 0,25 (den underliggende procent i decimalt format) for at finde den moms, der skal betales:

Eksempel 3: Beregn procenten baseret på to beløb

Scenario    Hvis en elev f.eks. har fået 42 rigtige ud af 50 i en test, hvor stor en procentdel af svarene er da korrekte?

Hvis B2 er antal point for svarene, og C2 er antal mulige point, kan du skrive formlen =B2/C2 i D2 for at finde procenten.

eksempel på formel til beregning af procent

Denne formel dividerer 42 med 50 for at finde procentdelen af rigtige svar. I det viste eksempel formateres karakteren som en procentdel uden decimaler.

Eksempel 4: Beregn et beløb baseret på et andet beløb og en procentsats

Scenario    Hvis f.eks. salgsprisen for en skjorte er kr. 150, hvilket er 25 % rabat i forhold til den oprindelige pris, hvad er så den oprindelige pris? I dette eksempel skal du finde det tal, hvor 75 % af tallet er lig med 150.

Hvis B2 er salgsprisen, og C2 er 0,75, som er 100 % minus de 25 % rabat (i decimalt format), kan du skrive formlen =B2/C2 i D2 for at finde den oprindelige pris:

Eksempel på formel til beregning af procent

Denne formel dividerer salgsprisen med den betalte procentdel for at finde den oprindelige pris.

Eksempel 5: Beregn forskellen mellem to tal, og vis den i procent

Scenario    Afdelingens indtægt er f.eks. kr. 23.420 i november og kr. 25.000 i december. Hvad er den procentvise ændring i indtægten mellem disse to måneder? Det kan du finde ud af ved at bruge subtraktions- (-) og divisionsoperatorer (/) i en enkelt formel.

Hvis B2 repræsenterer indtægten i november, og C2 repræsenterer indtægten i december, kan du bruge formlen =(C2-B2)/ B2) i D2 for at finde differencen:

Eksempel på formel til beregning af procent

Denne formel dividerer differencen mellem det andet og det første tal med værdien af det første tal, hvilket giver den procentvise ændring. I dette eksempel er differencen formateret som procent med to decimaler.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×