Vise overvågningslograpporter

Du kan bruge de overvågningslograpporter, der er i SharePoint 2010, til at få vist data i overvågningslogfilerne for en gruppe af websteder. Du kan sortere, filtrere og analysere disse data for at finde ud af, hvem der har gjort hvad med websteder, lister, biblioteker, indholdstyper, listeelementer og biblioteksfiler i gruppen af websteder. Du kan f.eks. se, hvem der har slettet hvilket indhold.

Det kan være afgørende at vide, hvem der har gjort hvad med indhold i gruppen af websteder, når organisationen skal kunne opfylde de krav, der stilles til den. Det kan f.eks. være lovmæssig overholdelse og datastyring. Du kan gemme en overvågningslograpport som en Microsoft Excel 2010-projektmappe i et bibliotek i den gruppe af websteder, du angiver.

Bemærk:  Overvågning skal være aktiveret for at bruge overvågningslograpporterne. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer overvågning under Konfigurere overvågningsindstillinger for en gruppe af websteder.

I denne artikel

Hændelser, der er tilgængelige i overvågningslograpporter

Tilgængelige overvågningslograpporter

Vise overvågningslograpporter

Hændelser, der er tilgængelige i overvågningslograpporter

Følgende hændelser er tilgængelige i overvågningslograpporter, så du kan finde ud af, hvem der gør hvad med indholdet på en gruppe af websteder:

 • Åbnede og hentede dokumenter, viste elementer på en liste eller egenskaber for viste elementer (denne hændelse er ikke tilgængelig for SharePoint Online-websteder)

 • Redigerede elementer

 • Elementer, der er tjekket ud eller ind

 • Elementer, der er flyttet og kopieret til et andet sted i gruppen af websteder

 • Slettede og gendannede elementer

 • Ændringer af indholdstyper og kolonner

 • Søgeforespørgsler

 • Ændringer af brugerkonti og tilladelser

 • Ændrede overvågningsindstillinger og slettede overvågningsloghændelser

 • Hændelser i arbejdsprocesser

 • Brugerdefinerede hændelser

Toppen af siden

Tilgængelige overvågningslograpporter

Du kan bruge følgende overvågningslograpporter i SharePoint Server 2010 til at finde ud af, hvem der gør hvad med indholdet i en gruppe af websteder:

 • Indholdsændringer    Rapporterer ændringer til indhold som f.eks. ændring, sletning og ind- og udtjekning af dokumenter.

 • Ændringer af indholdstyper og -lister    Rapporterer tilføjelser, redigering og sletninger af indholdstyper.

 • Indholdsvisning    Rapporterer brugere, som har set indhold på et websted.

 • Sletning    Rapporterer, hvilket indhold der er blevet slettet.

 • Kør en brugerdefineret rapport    Du kan angive filtrene for en brugerdefineret rapport, f.eks. begrænse rapporten til bestemt sæt hændelser, til elementer på en bestemt liste, til et bestemt datointerval eller til hændelser, der udføres af bestemte brugere.

 • Udløb og fordeling    Rapporterer alle hændelser, der drejer sig om, hvordan indhold fjernes, når det udløber.

 • Politikændringer    Rapporterer hændelser, som ændrer politikkerne for administration af oplysninger i gruppen af websteder.

 • Indstillinger for overvågning    Rapporterer ændringer af overvågningsindstillingerne.

 • Sikkerhedsindstillinger    Rapporterer ændringer af sikkerhedsindstillinger, f.eks. bruger-/gruppehændelser og rolle- og rettighedshændelser.

I det følgende er der et eksempel på overvågningslograpport over sletning. Den er repræsentativ for de andre overvågningslograpporter.

 • Der er angivet en oversigt over overvågningsdataene i en pivottabel i regnearket Overvågningsdata - tabel i projektmappen.
  ss_DelAuditRptWkBkPivot

 • Dataene i rapporten er angivet i regnearket Rapportdata 1 i projektmappen.
  Data i rapport for overvågning af sletning

Toppen af siden

Vise overvågningslograpporter

Sådan vises en overvågningslograpport:

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Hvis du ikke er i roden af gruppen af websteder, skal du klikke på Gå til webstedsindstillingerne for øverste niveau under Administration af gruppe af websteder.

  Bemærk:  Sektionen Administration af gruppe af websteder er ikke tilgængelig, hvis du ikke har de nødvendige tilladelser. Du skal f.eks. være medlem af standardgruppen for administratorer af webstedet.

 3. Vælg Overvågningslograpporter i sektionen Administration af overvågningslogfiler.

 4. Vælg den ønskede rapport på siden Vis overvågningsrapporter, f.eks. Sletning.

 5. Skriv eller Gennemse for at gå til det bibliotek, hvor du vil gemme rapporten, og klik på OK.

 6. Klik på Klik her for at se rapporten på siden Handlingen er udført uden fejl.

  Bemærkninger: 

  • Excel 2010 skal være installeret for at kunne få vist overvågningslograpporter ved at klikke på klik her for at få vist denne rapport.

  • Hvis åbning af dokumenter er aktiveret i browseren, kan du også gå til det bibliotek, hvor du gemte overvågningslograpporten, pege på overvågningslograpporten, klikke på pil ned og derefter klikke på Vis i browser.

Du kan nu bruge standard-Excel-funktioner til at indskrænke rapporterne til de oplysninger, du ønsker. Du kan bl.a. benytte følgende fremgangsmåder til at analysere og se logdataene:

 • Filtrere overvågningslograpporten for et bestemt websted.

 • Filtrere overvågningslograpporten for et bestemt datointerval.

 • Sortere overvågningslograpporten.

 • Finde ud af, hvem der har opdateret indholdet.

 • Finde ud af, hvilket indhold det er slettet, men ikke gendannet.

 • Vise ændringerne i tilladelserne for et element.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×