Vise oplysninger om projektets opgaveplanlægning

planlægge ændres gennem hele projekts løbetid, i takt med at Opgave planlægges og gennemføres. Du kan bruge Microsoft Office Project 2007 til lettere at forstå, hvordan ændringer af én opgave kan påvirke resten af projektet og til at holde styr på ændringer i tidsplanen.

Vise faktorer, der påvirker projektets tidsplan

Marker en opgave, og klik på Opgavens drivkraft på værktøjslinjen. Ruden Opgavens drivkraft indeholder oplysninger om de faktorer, der påvirker startdato for en valgt opgave.

Tip!: Du kan klikke på forskellige opgaver uden at lukke ruden Opgavens drivkraft. Ruden Opgavens drivkraft viser altid planlægningsdrivkraften for en hvilken som helst opgave, der er markeret.

Udover opgavenavnet og startdatoen vises følgende oplysninger i ruden Opgavens drivkraft, hvis de er tilgængelige.

Overskrift

Beskrivelse

Eksempel

Faktisk startdato og Tildelinger

Hvis der blev angivet faktiske data for opgaven, vises den faktiske startdato, sammen med de data, der startede opgaven.

Du planlægger, at en opgave skal starte den 1. marts, og du tildeler opgaven Jim. Jim starter arbejdet og rapporterer 40 timers faktisk arbejde for 1. marts til og med 5. marts. Den følgende uge, skal du revidere planen for opgaven for at muliggøre en senere startdato. Når du har forsøgt at flytte startdatoen til en senere dato, skal du gennemse ruden Opgavens drivkraft for at se, hvad der forårsager planlægningskonflikten. Tildelingen af Jim og den faktiske startdato vises.

Udjævningsforskydning

Hvis du anvendte udjævning for bedre at afbalancere ressourcens arbejdsbyrde, kan dine opgaver blive forsinket for at forhindre overallokering. I ruden Opgavens drivkraft vises det tidsrum, hvormed den markerede opgave er forsinket på grund af ressourceudjævning.

Din opgave forsinkes kontinuerligt, i takt med at ressourcer udjævnes på tværs af projektet. Du gennemser ruden Opgavens drivkraft og ser, at opgaven forsinkes 10 dage, mens du venter på, at den tildelte ressource er tilgængelig. På grundlag af dette beslutter du at tildele en anden ressource opgaven, så opgaven kan gennemføres uden forsinkelsen.

Betingelsestype og Dato

I ruden Opgavens drivkraft vises den type betingelse, der aktuelt placeres på opgaven, herunder den dato der er associeret med betingelsen.

Du modtog for nyligt et nyt sæt opgaver at administrere. Den person, som tidligere administrerede opgaverne, har allerede indtastet dem i Project. Når du ændrer én af opgaverne, så den afspejler en ændring i én af opgavens afhængigheder, løber du ind i problemer med at forsøge at forlænge tidsplanen med to uger. Du kigger i ruden Opgavens drivkraft og ser, at ruden har en Afslut senest-betingelse, der er indstillet til en dato, der falder i midten af forlængelsen på to uger.

Hovedopgave

Hvis der findes betingelser på en hovedopgave, som påvirker datoerne for underopgaverne, vises hovedopgaven på listen i ruden Opgavens drivkraft, når underopgaven er markeret.

Startdatoen for projektet er 1. marts. Du opretter en hovedopgave med flere underopgaver og angiver en Start tidligst-betingelse for hovedopgaven med datoen 10. marts. I ruden Opgavens drivkraft vises hovedopgaven for underopgaverne, fordi deres startdatoer har betingelsen Start tidligst som drivkraft for hovedopgave i modsætning til projektets startdato.

Foregående opgave

Hvis du sammenkædede dine opgaver, vises de foregående opgaver i ruden Opgavens drivkraft med deres betingelsestyper og mængden af den indbyggede mellemliggende tid eller overlappende tid. Du kan klikke på navnet på en foregående opgave for at se dets drivkraft.

To af opgaverne i projektplanen er Test og Frigivelse. Du kan oprette projektplanen for at afspejle, at opgaven Frigivelse starter fem dage efter, at opgaven Test er gennemført, for at gøre plads til søgning efter uregelmæssigheder i produktet, før det frigives til kunder. Når du gennemser ruden Opgavens drivkraft for opgaven Frigivelse, vises kæden til opgaven Test med en Afslutning-til-Start-betingelse og en mellemliggende tid på fem dage.

Underopgaver

Hvis du valgte en hovedopgave, vises underopgaverne og hovedopgaverne, der er drivkraft for tidsplanen, i ruden Opgavens drivkraft.

Din plan omfatter hovedopgaver, der repræsenterer hver fase af projektet. Under hver hovedopgave findes flere underopgaver for at afspejle det arbejde, der udføres i hver fase. Når du kigger i ruden Opgavens drivkraft efter en hovedopgave, ses en kæde til den tidligere underopgave, der er drivkraft for den pågældende fases startdato.

Kalendere

Hvis den arbejdstid, der er angivet i kalenderen for den markerede opgave, påvirker opgavens tidsplan, vises navnet på kalenderen i ruden Opgavens drivkraft. Du kan klikke på kalendernavnet for at få vist oplysninger om den arbejdstid og den ikke-arbejdsrelaterede tid, der er angivet i den.

Du planægger et projekt med startdato den 1. marts. I din projektplan bruges en standardkalender, der kun betragter mandag til fredag som arbejdsdage. Den 1. marts falder på en lørdag. Når du opretter opgaverne i projektet ved hjælp af standardkalenderen, forsinkes opgaverne automatisk, så de starter på månedens første arbejdsdag, den 3. marts. Du får vist, hvorfor opgavens startdato er den 3. marts og ikke den 1. marts, ved at finde opgaverne i ruden Opgavens drivkraft. Der vises en kæde til standardkalenderen.

Bemærk!: 

  • Hvis du indsatte et andet projekt i det aktuelle projekt, skal du først vise projektets hovedopgave, før du gennemser dets drivkraft for opgaven. Hvis opgaven ikke er vist, åbnes en fejlmeddelelse.

  • Hvis oplysningerne i ruden Opgavens drivkraft ikke er korrekte, eller hvis du ikke er sikker på nøjagtigheden af dem, skal du trykke på F9 for at genberegne projektet og opdatere oplysningerne ved at bruge de aktuelle projektdata.

Toppen af siden

Følge op på ændringer i tidsplanen ved hjælp af fremhævning af ændringer

Office Project 2007 omfatter den nye funktion Fremhævning af ændringer, der giver hurtig oversigt over ændringer af projektets planlægningsdata. Når du planlægger projektet og ændrer opgaveoplysningerne, fremhæves de foretagne ændringer, så du hurtigt kan se, hvilke datoer der er ændret som følge af ændringer af en anden opgave. Hvis ændringerne ikke er praktiske for projektet, kan du let fortryde dem og gendanne de forrige data.

Antag f.eks., at du har tre opgaver, der er hyperlinks. Når du ændrer varigheden af den første opgave, påvirkes start- og slutdatoerne for den anden og tredje opgave også. I Office Project 2007 fremhæves de ændrede planlægningsoplysninger for alle tre opgaver, som vist i følgende figur.

Fremhæve ændringer

Hvis du vil vise eller skjule fremhævning af ændringer, skal du klikke på Vis fremhævning af ændringer eller Skjul fremhævning af ændringer på værktøjslinjen eller pege på menuen Vis og klikke på Vis fremhævning af ændringer eller Skjul fremhævning af ændringer.

Bemærk!: Funktionen Fremhævning af ændringer fremhæver kun de ændringer i tidsplanen, som skyldes de sidste foretagne ændringer. Ændringer af tekstfelter eller nogle backend-felter, f.eks. Afvigelse, fremhæves ikke.

Hvordan ændrer jeg de farver, der bruges til at angive ændrede data?

  1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

  2. Klik på Tekstformater i menuen Formater.

  3. Marker Ændrede celler på listen Element, der skal ændres.

  4. Rediger formateringsindstillinger efter behov, herunder Baggrundsfarve og Baggrundsmønster.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×