Vise firmadata på et SharePoint-websted

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

You can add and connect business data Web Parts on a Microsoft Office SharePoint Server 2007 site to display business data from an external database such as Microsoft SQL Server, SAP, or Siebel. The procedures in this article refer to specific data from two AdventureWorks sample databases that are available from the Microsoft Download Center.

Bemærk: Before you can use a business data Web Part to display business application data on a SharePoint site, your administrator must first register your external business application with Office SharePoint Server 2007.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Vise en oversigt over firmadata på en liste

Vise oplysninger om et enkelt firmadataelement

Oprette forbindelse til webdele for at konfigurere handlinger for virksomhedsprogrammet

Oprette forbindelse til webdele for at vise relaterede firmaelementer

Overview

Microsoft Office SharePoint Server 2007 provides you with a set of four default business data Web Parts. These Web Parts rely on the Business Data Catalog (BDC) to display a Web-based view of business data that resides in a database that is external to Office SharePoint Server 2007, such as Microsoft SQL Server 2005, Siebel, or SAP.

You can connect business data Web Parts to configure and perform actions that are related to your business application. Business Data Actions Web Parts are used to automate or create actions that open Web pages, display the user interfaces of business applications, open Microsoft Office InfoPath 2007 forms, and perform other frequently used tasks.

Vigtigt: Before you can display business application data on a SharePoint site, your administrator must first register your external business application with Office SharePoint Server 2007. The type of business application information that you can display on a SharePoint site depends on the data fields that your administrator registers with Office SharePoint Server 2007.

The procedures in this article refer to specific data from two required databases that are freely available from the Microsoft Download Center. The two sample databases that are used to help you learn about working with business data Web Parts are:

 • AdventureWorksDW SQL Server 2005 – eksempel

 • AdventureWorks SQL Server 2000 – eksempel

You may need to consult with your administrator to ensure that these databases are installed and registered on your Office SharePoint Server 2007 system.

Toppen af siden

Vise en oversigt over firmadata på en liste

Du kan vise firmadata fra en ekstern database på en enkelt listeformular ved at brug webdelen Firmadataliste. Du kan f.eks. vise en liste over produkter og deres listepriser.

Displaying business data in a Business Data List Web Part

Når dataene vises, kan du redigere visningsegenskaberne for webdelen Firmadataliste på samme måde, som du kan redigere visningen af en SharePoint-liste. Du kan også filtrere efter egenskab eller begrænse antallet af elementer, der vises i webdelen.

 1. Gå til den side på SharePoint-webstedet, hvor du vil vise en liste over firmadata.

 2. On the Site Actions menu Knapflade , click Edit Page.

 3. In the Web Part zone where you want to add the Web Part, click Add a Web Part.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Firmadataliste i dialogboksen Tilføj webdele, og klik derefter på Tilføj.

 5. From the business data Web Part that you just created, click the Web Part menu Webdelsmenu , and then click Modify Shared Web Part to open the tool pane.

 6. In the tool pane, next to the Type box, click Browse Knapflade .

 7. In the Business Data Type dialog box, select a business data type for the business application that you are working with, and then click OK.

  Vælg f.eks. Produkt. Program er i dette eksempel AdventureWorksDWInstance.

 8. In the tool pane, expand the Appearance section.

 9. I boksen Titel skal du erstatte Firmadataliste med din egen titel til webdelen og derefter klikke på OK.

  Skriv f.eks. Produktliste i boksen Titel.

 10. Klik på Rediger visning fra den netop tilføjede webdel, og benyt derefter følgende fremgangsmåde:

  • Vælg Hent alle elementer i afsnittet Elementer, der skal hentes.

  • Vælg navnene på de kolonner, der skal vises i webdelen, i afsnittet Kolonner.

 11. Klik på OK.

Den nye webdel med firmadatalisten viser nu en liste over produkter fra virksomhedsprogrammets database.

Toppen af siden

Vise oplysninger om et enkelt firmadataelement

Du kan vise oplysninger om et firmaelement fra en ekstern database ved at bruge webdelen Firmadataelement. Du kan f.eks. vise oplysninger om et bestemt produkt fra virksomhedsprogrammets database.

Displaying data in a Business Data Item Web Part

 1. Gå til den side på SharePoint-webstedet, hvor du vil vise oplysningerne om et bestemt firmaelement.

 2. On the Site Actions menu Knapflade , click Edit Page.

 3. In the Web Part zone where you want to add the Web Part, click Add a Web Part.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Firmadataelement i dialogboksen Tilføj webdele, og klik derefter på Tilføj.

 5. From the business data Web Part that you just created, click the Web Part menu Webdelsmenu , and then click Modify Shared Web Part to open the tool pane.

 6. In the tool pane, next to the Type box, click Browse Knapflade .

 7. In the Business Data Type dialog box, select a business data type for the business application that you are working with, and then click OK.

  Vælg f.eks. Produkt som Firmadatatype. Program er i dette eksempel AdventureWorksDWInstance.

 8. Next to the Item box, click Browse Knapflade to choose the product that you want to display.

 9. In the dialog box that appears, the first drop-down list displays the filters that are defined for this entity in the BDC. Click the Name filter. In the adjacent field, type a product category, such as Bike, that you want to find. Click Search Button image to search for product names that contain the category that you entered.

 10. Vælg et element på listen over produkter, som vises, og klik derefter på OK. Id'et for det valgte element vises nu i boksen Element i værktøjsruden.

 11. Klik på knappen Vælg under Felter.

 12. Vælg de elementoplysninger, der skal vises, i dialogboksen Vælg felter, og klik derefter på OK.

 13. In the tool pane, expand the Appearance section.

 14. I boksen Titel skal du erstatte Firmadataelement med din egen titel til webdelen og derefter klikke på OK.

  Skriv f.eks. Foretrukket produkt i boksen Titel.

Den nye webdel med firmadataelementet viser produktoplysningerne fra virksomhedsprogrammets database.

Toppen af siden

Oprette forbindelse til webdele for at konfigurere handlinger for virksomhedsprogrammet

By using a Business Data Actions Web Part on your SharePoint site, you can add an action to a product profile that enables you to perform a search for that item on MSN without leaving Office SharePoint Server 2007. The Business Data Actions Web Part displays a list of actions, in the form of links or on a toolbar, that are associated with a business item in the BDC.

Business Data Action Web Part

Trin 1: Tilføje og oprette forbindelse til webdelen Handlinger for firmadata

I denne fremgangsmåde skal du føje en handling til en webdel for firmadatahandlinger og oprette forbindelse mellem webdelen og webdelen Produktliste, som du oprettede tidligere i Vise en oversigt over firmadata på en liste.

Vigtigt: Before you begin, your administrator must download the AdventureWorksDW SQL Server 2005 Sample database and register it with the BDC. Additionally, your administrator must define the Search on MSN business data action and add it to Office SharePoint Server 2007. Find more information about the AdventureWorksDW SQL Server 2005 Sample database in the See Also section.

Bemærk: Du skal først have tilladelse på niveauet Fuld kontrol eller Design, før du kan ændre webdele på SharePoint-webstedet. Du kan finde hyperlinks til yderligere oplysninger om tilladelsesniveauer og tilladelser i afsnittet Se også.

 1. Gå til den side på SharePoint-webstedet, hvor du oprettede webdelen Produktliste.

 2. On the Site Actions menu Knapflade , click Edit Page.

 3. In the Web Part zone where you want to add the Web Part, click Add a Web Part.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Handlinger for firmadata i dialogboksen Tilføj webdele, og klik derefter på Tilføj.

 5. From the business data Web Part that you just created, click the Web Part menu Webdelsmenu , and then click Modify Shared Web Part to open the tool pane.

 6. In the tool pane, next to the Type box, click Browse Knapflade .

 7. In the Business Data Type dialog box, select a business data type for the business application that you are working with, and then click OK.

  Vælg f.eks. Produkt som Firmadatatype. Program er i dette eksempel AdventureWorksDWInstance.

 8. Klik på Vælg under Handlinger.

 9. Marker afkrydsningsfeltet Vis for handlingen Søg på MSN i dialogboksen Vælg handlinger, og klik derefter på OK.

  Bemærk: Afkrydsningsfeltet Vis profil skal som standard være markeret. Handlingen Vis profil oprettes automatisk for hver enhed (eller firmaelement), der er defineret i BDC. Med denne handling kan du få vist oplysninger om enheden. Eftersom handlinger er knyttet til enheder, vises handlingerne, når enheden vises på et SharePoint-websted.

 10. I værktøjsruden skal du konfigurere webdelen som nødvendigt i afsnittene Udseende, Layout og Avanceret og derefter klikke på OK for at lukke værktøjsruden.

 11. For the Business Data Actions Web Part that you just created, click the Web Part menu Webdelsmenu , point to Connections, point to Get Item From, and then click Product List.

Bemærk: Hvis der vises en meddelelse under webdelen Produkthandlinger, som giver dig besked om en konflikt ved oprettelse af forbindelse mellem webdelen Produkthandlinger og webdelen Produktliste, skal du kontrollere, at begge webdelene bruger AdventureWorksDWInstance-eksempeldatabasen.

Trin 2: Kontrollere, at webdelene er tilsluttet og konfigureret korrekt

 1. If no data appears in the Product List Web Part, click Retrieve Data Retrieve Data .

 2. Vælg et element på listen ved at klikke på alternativknappen ud for produktnøglen.

 3. Klik på Søg på MSN i afsnittet Produkthandlinger. Et nyt vindue åbnes og indeholder søgeresultaterne for det valgte element.

Toppen af siden

Oprette forbindelse til webdele for at vise relaterede firmaelementer

Du kan bruge webdelen Firmadatarelateret liste sammen med webdelen Firmadataliste til at vise to lister over relaterede firmaelementer fra et virksomhedsprogram. Du kan f.eks. oprette forbindelse til de to webdele for at vise alle salgsordrer for en bestemt kunde.

orders are displayed for the selected customer in a related list web part

1. Business Data List Web Part

2. Business Data Related List Web Part

Vigtigt: Følgende fremgangsmåde benytter fiktive kundedata fra AdventureWorks SQL Server 2000-eksempeldatabasen, som først skal hentes og registreres med BDC. Du kan finde yderligere oplysninger om AdventureWorks SQL Server 2000-eksempeldatabasen i afsnittet Se også.

Trin 1: Oprette en webdel for at vise en oversigtsliste

Det første trin til at vise relaterede data fra en ekstern database er at oprette en webdel til en firmadataliste for at vise en oversigtsliste over kunder.

 1. Gå til den side på SharePoint-webstedet, hvor ordrerne til en bestemt kunde i databasen skal vises.

 2. On the Site Actions menu Knapflade , click Edit Page.

 3. In the Web Part zone where you want to add the Web Part, click Add a Web Part.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Firmadataliste i dialogboksen Tilføj webdele, og klik derefter på Tilføj.

 5. From the business data Web Part that you just created, click the Web Part menu Webdelsmenu , and then click Modify Shared Web Part to open the tool pane.

 6. In the tool pane, next to the Type box, click Browse Knapflade .

 7. In the Business Data Type dialog box, select a business data type for the business application that you are working with, and then click OK.

  Vælg f.eks. Kunde som Firmadatatype. Program er i dette eksempel AdventureWorksDWInstance.

 8. In the tool pane, expand the Appearance section.

 9. I boksen Titel skal du erstatte Firmadataliste med Kunder fra AdventureWorks og derefter klikke på OK.

Trin 2: Oprette og oprette forbindelse til en webdel for at vise relaterede elementer

Når du har oprettet webdelen Firmadataliste, som kan vise kunder fra AdventureWorks SQL Server 2000-eksempeldatabasen, kan du oprette webdelen Firmadatarelateret liste, som opretter forbindelse til den første liste. Med slutresultatet kan du vælge et element på kundelisten og få vist en liste over salgsordrer for den pågældende kunde i webdelen Firmadatarelateret liste.

 1. På den samme side, hvor du oprettede webdelen Firmadataliste, skal du klikke på Tilføj en webdel for at oprette en ny webdel på siden.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Firmadatarelateret liste i dialogboksen Tilføj webdele, og klik derefter på Tilføj.

 3. From the business data Web Part that you just created, click the Web Part menu Webdelsmenu , and then click Modify Shared Web Part to open the tool pane.

 4. In the tool pane, next to the Type box, click Browse Knapflade .

 5. In the Business Data Type dialog box, select a business data type for the business application that you are working with, and then click OK.

  Vælg f.eks. Salgsordre som Firmadatatype. Program er i dette eksempel AdventureWorksDWInstance.

 6. Vælg Kunde til salgsordre på rullelisten Relation.

 7. In the tool pane, expand the Appearance section.

 8. I boksen Titel skal du erstatte Firmadataliste med Salgsordrer for kunde og derefter klikke på OK.

 9. For the Web Part that you just created, click the Web Part menu Webdelsmenu , point to Connections, point to Get Related Item From, and then click Customers from AdventureWorks.

Trin 3: Kontrollere, at webdelene er tilsluttet og konfigureret korrekt

 1. On the same page that contains the List Web Part and the Related List Web Part that you just created, if no data appears in the Customers from AdventureWorks Related List Web Part, click Retrieve Data Retrieve Data .

 2. Vælg en kunde på listen ved at klikke på alternativknappen ud for kundenavnet. Alle salgsordrer, der er relateret til den valgte kunde, vises i webdelen Salgsordrer for kunde.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×