Vise firmadata på et SharePoint-websted

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan tilføje og knytte business data webdele på et Microsoft Office SharePoint Server 2007 websted for at vise firmadata fra en ekstern database som Microsoft SQL Server, SAP eller Siebel. Fremgangsmåderne i denne artikel referere til bestemte data fra to AdventureWorks eksempler på databaser, der er tilgængelige fra Microsoft Download Center.

Bemærk!: Før du kan bruge en forretningsdata webdel til at vise programmet firmadata på et SharePoint-websted, skal administratoren først registrere din eksterne forretningsprogram med Office SharePoint Server 2007.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Få vist en oversigt over virksomhedsdata på en liste

Få vist oplysninger om et enkelt element af forretningsdata

Forbinde webdele for at konfigurere virksomhedsprogramhandlinger

Forbinde webdele for at få vist relaterede virksomhedselementer

Oversigt

Microsoft Office SharePoint Server 2007 giver dig et sæt af fire standard forretningsdata webdele. Webdelene stole på Business Data katalog (BDC) for at få vist en webbaseret visning af forretningsdata, der er placeret i en database, som er ekstern i forhold til Office SharePoint Server 2007, som Microsoft SQL Server 2005, Siebel eller SAP.

Du kan oprette forbindelse forretningsdata webdele til at konfigurere og udføre handlinger, der er relateret til dine forretningsprogram. Webdele med forretningsdata handlinger, der bruges til at automatisere eller oprette handlinger, der åbne websider, få vist brugergrænseflader of business-applikationer, Åbn Microsoft Office InfoPath 2007 formularer, og udføre andre ofte anvendte opgaver.

Vigtigt!: Før du kan vise programmet firmadata på et SharePoint-websted, skal administratoren først registrere din eksterne forretningsprogram med Office SharePoint Server 2007. Typer virksomheder programmet oplysninger, der kan vises på et SharePoint-websted, afhænger af datafelterne, administratoren registrerer med Office SharePoint Server 2007.

Fremgangsmåderne i denne artikel referere til bestemte data fra to nødvendige databaser, der er frit tilgængelige fra Microsoft Download Center. De to Eksempeldatabaser, der bruges til at hjælpe dig med at få mere at vide om at arbejde med firmadata webdele er:

 • AdventureWorksDW SQL Server 2005 – eksempel

 • AdventureWorks SQL Server 2000 – eksempel

Du skal muligvis kontakte din administrator for at sikre, at disse databaser er installeret og registreret på systemet Office SharePoint Server 2007.

Toppen af siden

Vise en oversigt over firmadata på en liste

Du kan få vist business data fra en ekstern database i en enkelt listeformular ved hjælp af webdelen Business Data liste. For eksempel kan du få vist en liste over produkter og deres liste over priser.

Visning af firmadata i en webdel for firmadatarelateret liste

Når dataene vises, kan du redigere visningsegenskaberne for webdelen Firmadataliste på samme måde, som du kan redigere visningen af en SharePoint-liste. Du kan også filtrere efter egenskab eller begrænse antallet af elementer, der vises i webdelen.

 1. Gå til den side på SharePoint-webstedet, hvor du vil vise en liste over firmadata.

 2. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. Klik på Tilføj en webdel i den webdelszone, hvor du vil tilføje webdelen.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Firmadataliste i dialogboksen Tilføj webdele, og klik derefter på Tilføj.

 5. Klik på webdelen menuen Webdelsmenu forretningsdata webdel, du lige har oprettet, og klik derefter på Rediger delt webdel for at åbne værktøjsruden.

 6. Klik på Gennemse Knapflade i værktøjsruden, ud for feltet Type.

 7. Vælg en business datatype for det forretningsprogram, du arbejder med i dialogboksen Business-datatype, og klik derefter på OK.

  Vælg f.eks. Produkt. Program er i dette eksempel AdventureWorksDWInstance.

 8. Udvid afsnittet udseende i værktøjsruden.

 9. Erstatte Firmadataliste med din egen titel for webdelen i feltet Titel, og klik derefter på OK.

  For eksempel Skriv Produktlisten i feltet Titel.

 10. Klik på Rediger visning fra den netop tilføjede webdel, og benyt derefter følgende fremgangsmåde:

  • Vælg Hent alle elementer i afsnittet Elementer, der skal hentes.

  • Vælg navnene på de kolonner, der skal vises i webdelen, i afsnittet Kolonner.

 11. Klik på OK.

Den nye webdel med firmadatalisten viser nu en liste over produkter fra virksomhedsprogrammets database.

Toppen af siden

Vise oplysninger om et enkelt firmadataelement

Du kan vise oplysninger om et firmaelement fra en ekstern database ved at bruge webdelen Firmadataelement. Du kan f.eks. vise oplysninger om et bestemt produkt fra virksomhedsprogrammets database.

Vise data i webdelen Firmadataelement

 1. Gå til den side på SharePoint-webstedet, hvor du vil vise oplysningerne om et bestemt firmaelement.

 2. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. Klik på Tilføj en webdel i den webdelszone, hvor du vil tilføje webdelen.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Firmadataelement i dialogboksen Tilføj webdele, og klik derefter på Tilføj.

 5. Klik på webdelen menuen Webdelsmenu forretningsdata webdel, du lige har oprettet, og klik derefter på Rediger delt webdel for at åbne værktøjsruden.

 6. Klik på Gennemse Knapflade i værktøjsruden, ud for feltet Type.

 7. Vælg en business datatype for det forretningsprogram, du arbejder med i dialogboksen Business-datatype, og klik derefter på OK.

  Vælg f.eks. Produkt som Firmadatatype. Program er i dette eksempel AdventureWorksDWInstance.

 8. Klik på Gennemse Knapflade for at vælge det produkt, som du vil have vist ud for feltet element.

 9. I den dialogboks, der vises, viser den første rulleliste de filtre, der er defineret for denne enhed i BDC. Klik på filteret navn. Skriv en produktkategori, som cykler, som du vil finde, i feltet tilstødende. Klik på Søg Knapflade til at søge efter produktnavne, der indeholder den kategori, du har angivet.

 10. Vælg et element på listen over produkter, der vises, og klik derefter på OK. ID'ET for det element, du har valgt vises nu i feltet element i værktøjsruden.

 11. Klik på knappen Vælg under felter.

 12. Vælg de elementoplysninger, der skal vises, i dialogboksen Vælg felter, og klik derefter på OK.

 13. Udvid afsnittet udseende i værktøjsruden.

 14. Erstatte Firmadataelement med din egen titel for webdelen i feltet Titel, og klik derefter på OK.

  For eksempel Skriv Udvalgt produkt i feltet Titel.

Den nye webdel med firmadataelementet viser produktoplysningerne fra virksomhedsprogrammets database.

Toppen af siden

Oprette forbindelse til webdele for at konfigurere handlinger for virksomhedsprogrammet

Ved hjælp af webdelen Business Data handlinger på dit SharePoint-websted, kan du føje en handling til en produkt-profil, der gør det muligt at udføre en søgning for det pågældende element på MSN uden at forlade Office SharePoint Server 2007. Webdelen Business Data handlinger viser en liste over handlinger i form af links eller på en værktøjslinje, der er knyttet til et business-element i BDC.

Webdelen Handlinger for firmadata

Trin 1: Tilføje og oprette forbindelse til webdelen Handlinger for firmadata

I denne procedure, du føjer en handling til webdelen Business Data handlinger og forbinde webdelen til den webdel til listen, du oprettede tidligere i vist en oversigt over virksomhedsdata på en liste.

Vigtigt!: Før du begynder, skal administratoren hente eksempeldatabasen AdventureWorksDW SQL Server 2005 og registrere den med BDC. Desuden kan skal administratoren definere handlingen Søg på MSN business data og tildele den til Office SharePoint Server 2007. Du kan finde flere oplysninger om AdventureWorksDW SQL Server 2005 eksempeldatabasen i afsnittet Se også.

Bemærk!: Først skal du have tilladelsesniveauet Fuld kontrol eller Design, før du kan ændre webdele på SharePoint-webstedet. Du kan finde links til flere oplysninger om tilladelsesniveauer og tilladelser i afsnittet Se også.

 1. Gå til den side på SharePoint-webstedet, hvor du oprettede webdelen Produktliste.

 2. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. Klik på Tilføj en webdel i den webdelszone, hvor du vil tilføje webdelen.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Handlinger for firmadata i dialogboksen Tilføj webdele, og klik derefter på Tilføj.

 5. Klik på webdelen menuen Webdelsmenu forretningsdata webdel, du lige har oprettet, og klik derefter på Rediger delt webdel for at åbne værktøjsruden.

 6. Klik på Gennemse Knapflade i værktøjsruden, ud for feltet Type.

 7. Vælg en business datatype for det forretningsprogram, du arbejder med i dialogboksen Business-datatype, og klik derefter på OK.

  Vælg f.eks. Produkt som Firmadatatype. Program er i dette eksempel AdventureWorksDWInstance.

 8. Klik på Vælg under Handlinger.

 9. Marker afkrydsningsfeltet Vis for handlingen Søg på MSN i dialogboksen Vælg handlinger, og klik derefter på OK.

  Bemærk!: Afkrydsningsfeltet Vis profil skal som standard være markeret. Handlingen Vis profil oprettes automatisk for hver enhed (eller firmaelement), der er defineret i BDC. Med denne handling kan du få vist oplysninger om enheden. Eftersom handlinger er knyttet til enheder, vises handlingerne, når enheden vises på et SharePoint-websted.

 10. I værktøjsruden skal du konfigurere webdelen som nødvendigt i afsnittene Udseende, Layout og Avanceret og derefter klikke på OK for at lukke værktøjsruden.

 11. For Business Data handlinger webdelen, som du lige har oprettet, skal du klikke på webdelen menuen Webdelsmenu , peg på forbindelser, peg på Hent element fra og derefter klikke på Produktlisten.

Bemærk!: Hvis der vises en meddelelse under den webdel til handlinger, får du besked om en konflikt ved tilslutning webdelen handlinger til webdelen Listevisning, Kontrollér, at webdelene begge bruger eksempeldatabasen AdventureWorksDWInstance.

Trin 2: Kontrollere, at webdelene er tilsluttet og konfigureret korrekt

 1. Hvis ingen data vises i webdelen liste, skal du klikke på Hent Data Hent data .

 2. Vælg et element på listen ved at klikke på knappen ud for produktnøglen.

 3. Klik på Søg på MSN i afsnittet Produkthandlinger. Et nyt vindue åbnes og indeholder søgeresultaterne for det valgte element.

Toppen af siden

Oprette forbindelse til webdele for at vise relaterede firmaelementer

Du kan bruge Business Data relaterede webdelen Listevisning sammen med webdelen Business Data til at få vist to lister over relaterede virksomhedselementer fra en forretningsprogram. For eksempel kan du forbinde de to webdele for at få vist alle salgsordrer for en bestemt kunde.

Ordrer vises for den valgte kunde på en webdel for relateret liste

1. business Data Listewebdelen

2. Firmadatarelateret webdelen Listevisning

Vigtigt!: I følgende procedure bruges opdigtet kundedata fra AdventureWorks SQL Server 2000 eksempeldatabasen, der skal først være hentet og registreret i BDC. Du kan finde flere oplysninger om eksempeldatabasen AdventureWorks SQL Server 2000 i afsnittet Se også.

Trin 1: Oprette en webdel for at vise en oversigtsliste

Det første trin til at vise relaterede data fra en ekstern database er at oprette en webdel til en firmadataliste for at vise en oversigtsliste over kunder.

 1. Gå til den side på SharePoint-webstedet, hvor ordrerne til en bestemt kunde i databasen skal vises.

 2. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. Klik på Tilføj en webdel i den webdelszone, hvor du vil tilføje webdelen.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Firmadataliste i dialogboksen Tilføj webdele, og klik derefter på Tilføj.

 5. Klik på webdelen menuen Webdelsmenu forretningsdata webdel, du lige har oprettet, og klik derefter på Rediger delt webdel for at åbne værktøjsruden.

 6. Klik på Gennemse Knapflade i værktøjsruden, ud for feltet Type.

 7. Vælg en business datatype for det forretningsprogram, du arbejder med i dialogboksen Business-datatype, og klik derefter på OK.

  Vælg f.eks. Kunde som Firmadatatype. Program er i dette eksempel AdventureWorksDWInstance.

 8. Udvid afsnittet udseende i værktøjsruden.

 9. Erstatte Firmadataliste med kunder fra AdventureWorksi feltet Titel, og klik derefter på OK.

Trin 2: Oprette og oprette forbindelse til en webdel for at vise relaterede elementer

Når du opretter en Business Data webdel, der kan vise kunder fra eksempeldatabasen AdventureWorks SQL Server 2000, kan du oprette et Business Data relaterede webdelen Listevisning, der opretter forbinder til den første liste. Betyder, så du kan vælge et element på kundelisten og få vist en liste over salgsordrer for den pågældende kunde i Business Data relaterede webdelen Listevisning.

 1. På den samme side, hvor du oprettede webdelen Firmadataliste, skal du klikke på Tilføj en webdel for at oprette en ny webdel på siden.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Firmadatarelateret liste i dialogboksen Tilføj webdele, og klik derefter på Tilføj.

 3. Klik på webdelen menuen Webdelsmenu forretningsdata webdel, du lige har oprettet, og klik derefter på Rediger delt webdel for at åbne værktøjsruden.

 4. Klik på Gennemse Knapflade i værktøjsruden, ud for feltet Type.

 5. Vælg en business datatype for det forretningsprogram, du arbejder med i dialogboksen Business-datatype, og klik derefter på OK.

  Vælg f.eks. Salgsordre som Firmadatatype. Program er i dette eksempel AdventureWorksDWInstance.

 6. Vælg Kunde til salgsordre på rullelisten Relation.

 7. Udvid afsnittet udseende i værktøjsruden.

 8. Erstatte Firmadatarelateret liste med Salgsordrer for kundei feltet Titel, og klik derefter på OK.

 9. For den webdel, du lige har oprettet, skal du klikke på webdelen menuen Webdelsmenu , peg på forbindelser, peg på Hent relateret element fra og klik derefter på kunder fra AdventureWorks.

Trin 3: Kontrollere, at webdelene er tilsluttet og konfigureret korrekt

 1. Klik på Hent Data Hent data på samme side, der indeholder webdelen Listevisning og relaterede webdelen Listevisning, du lige har oprettet, hvis ingen data vises i webdelen kunder fra AdventureWorks relaterede liste.

 2. Vælg en kunde på listen ved at klikke på alternativknappen ud for kundenavnet. Alle salgsordrer, der er relateret til den valgte kunde, vises i webdelen Salgsordrer for kunde.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×