Vise et navngivet element i Excel Services

Når du åbner en Microsoft Office Excel-projektmappe i Excel Services, vises projektmappen i en af to mulige visninger:

Regnearksvisning     I denne visning kan du få vist projektmappen, herunder et eller flere regneark og alle oplysninger om disse regneark. Når en projektmappe gemmes, kan projektmappens forfatter angive, om alle regneark skal vises, eller vælge specifikke regneark, der skal vises.

Visningen Navngivet element     I denne visning kan du kun få vist et eller flere navngivne elementer i projektmappen. Et navngivet element kan være følgende: et diagram, en Excel-tabel, en pivottabel, et pivotdiagram eller et navngivet område af celler.

Hvad vil du foretage dig?

Lære mere om navngivet element-visning

Vise et navngivet element i navngivet element-visning

Lære mere om navngivet element-visning

Navngivet element-visning er nyttig, når du (en bruger eller en forfatter af en projektmappe) vil gøre følgende:

  • Kun vise bestemte navngivne elementer i en projektmappe, f.eks. et diagram eller en Excel-tabel, fordi det er de eneste data, du vil have vist. Som forfatter af en projektmappe ønsker du f.eks. ikke, at brugeren får vist andre dele af projektmappen, fordi det ikke er nødvendigt, at brugeren ser dataene, eller dataene skal skjules af sikkerhedsmæssige årsager. Eller du ønsker ikke, at en bruger får vist dataene bag et diagram eller et pivotdiagram, fordi der ikke er nok plads til dem på et Business Intelligence-instrumentbræt.

  • Vælge specifikke navngivne elementer på rullelisten Visning på værktøjslinjen i Webadgang fra Excel for at få mere fleksibilitet i visningen af oplysninger i projektmappen i stedet for at skulle rulle for at finde de ønskede oplysninger, som kan være besværligt og tidskrævende. Som forfatter af en projektmappe kan du styre, hvordan en bruger kan navigere rundt i projektmappens data. Desuden viser Excel Services nogle navngivne elementer i navngivet element-visning på en anden måde end i regnearksvisning for at minimere behovet for kontrolelementer til navigation.

  • Forbinde webdele, f.eks. Filter-webdele eller Listevisning-webdele, med Webadgang fra Excel-webdele på et instrumentbræt eller på en anden webdelsside. Du kan f.eks. bruge en valgt værdi i en Filter-webdel til at vise et diagram, en Excel-tabel og et navngivet område, hver i en separat Webadgang fra Excel-webdel. Du kan finde flere oplysninger under Forbinde filterwebdele med Webadgang fra Excel.

Du kan få vist følgende elementer i navngivet element-visning

Navngivet element

Kommentarer

Excel-tabel

Diagram og pivotdiagram

Hele diagrammet eller pivotdiagrammet vises altid og er aldrig beskåret, selvom der måske vises vandrette og lodrette rullepaneler.

Pivottabelrapport

Navngivet område

Området skal være fortløbende, og det kan være lokalt eller globalt for regnearket (Arknavn!Områdenavn). Et navngivet område er et område, som du definerer i Microsoft Office Excel 2007, eller et område, som defineres af Office Excel 2007, f.eks. et udskriftsområde.

Et navngivet område kan også indeholde andre navngivne elementer, diagrammer, Excel-tabeller, pivottabeller og pivotdiagrammer.

Bemærkninger: 

  • Når en projektmappe gemmes i navngivet element-visning, kan du stadig se opgaveruden med parametre og angive parametre, uanset om den navngivne celle, der svarer til parameteren, findes i det navngivne element. Det er nyttigt, hvis du f.eks. vil have vist et diagram, men give en bruger tilladelse til at opdatere diagrammet ved at angive en parameterværdi for en celleværdi, som ikke findes i det navngivne element.

  • Du kan ikke skifte til regnearksvisning fra navngivet element-visning eller omvendt i samme session.

  • Individuelle regneark vises ikke på rullelisten Visning.

Toppen af siden

Vise et navngivet element i navngivet element-visning

Elementer kan vises på to måder i navngivet element-visning: Brug rullelisten Visning, eller angiv egenskaben Navngivet element, der skal vises.

Bemærkninger: 

  • Navngivne elementer vises altid i alfabetisk rækkefølge.

  • Rullelisten Visning vises kun, når projektmappens forfatter har valgt et eller flere navngivne elementer i dialogboksen Indstillinger for Excel Services, før projektmappen blev gemt, når egenskaberne Projektmappenavigation, Al projektmappeinteraktivitet og Rullelisten Navngivet element er valgt, og værktøjslinjen Webadgang fra Excel er vist. Du kan finde flere oplysninger under Brugerdefinerede egenskaber for webdelen Webadgang fra Excel og i Microsoft Office Excel 2007 Hjælp.

Bruge rullelisten Visning

  • Klik på pilen ved siden af rullelisten Visning på værktøjslinjen Webadgang fra Excel, når navngivet element-visning er aktiv i Webadgang fra Excel, og vælg derefter et navngivet element.

Angive egenskaben Rullelisten Navngivet element

En forfatter af en webdel kan få vist et specifikt navngivet element i navngivet element-visning ved at angive egenskaben Rullelisten Navngivet element for alle navngivne elementer, der er angivet af projektmappens forfatter i dialogboksen Indstillinger for Excel Services, før projektmappen blev gemt. Angivelse af denne egenskab er f.eks. nyttig på et instrumentbræt, når du vil have vist et bestemt navngivet element i webdelen Webadgang fra Excel, men ikke ønsker, at brugeren vælger andre navngivne elementer. Du kan finde flere oplysninger under Brugerdefinerede egenskaber for webdelen Webadgang fra Excel.

Tip: En forfatter af en webdel kan være den samme person som projektmappens forfatter eller har måske ikke adgang til projektmappen. Hvis du ikke er sikker på, hvilke navngivne elementer der kan angives i egenskaben Rullelisten Navngivet element, skal du enten åbne projektmappen i Excel 2007 og få vist dialogboksen Indstillinger for Excel Services for at se en liste over navngivne elementer eller få vist webdelen Webadgang fra Excel, hvor egenskaben Navngivet element, der skal vises ikke er markeret. Derefter kan du se de navngivne elementer på rullelisten Visning.

Bemærk: Hvis du angiver en værdi i egenskaben Rullelisten Navngivet element, og Excel-webdelen er vist i navngivet element-visning, er denne værdi det navngivne element, der vises som standard.

Problem: Egenskaben Rullelisten Navngivet element ryddes ikke, når jeg fjerner en forbindelse til webdelen Listevisning

Når du forbinder en Listevisning-webdel med webdelen Webadgang fra Excel ved at vælge kommandoen Lever række til i forbindelsesmenuen i webdelen Listevisning eller kommandoen Få navngivet objekt fra i forbindelsesmenuen i webdelen Webadgang fra Excel, indstilles egenskaben Rullelisten Navngivet element også til den forbindelsesværdi, du overfører. Hvis du senere fjerner webdelsforbindelsen, bevares denne værdi i egenskaben Rullelisten Navngivet element, og du kan få vist en advarsel om, at det navngivne element ikke kan vises. Du kan løse dette problem ved at rydde egenskaben Rullelisten Navngivet element. Du kan finde flere oplysninger under Brugerdefinerede egenskaber for webdelen Webadgang fra Excel.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×