Vise eller skjule en kolonne (fjerne eller tilføje en kolonne)

Når du skjuler en kolonne i Project 2010, fjernes kolonnen kun i visningen. Den slettes ikke i planen. Hvis du skjuler en kolonne, fjernes der ingen oplysninger i planen.

Hvad vil du foretage dig?

Skjule en kolonne

Vise en kolonne

Skjule en kolonne

 1. Markér den kolonne (det felt), du vil skjule, i en ark. Vælg kolonnen ved at klikke på dens navn.

  Dette viser fanen Gantt-diagramværktøjer med fanen Format nedenunder.

 2. Klik på fanen Format. I gruppen Kolonner skal du klikke Kolonneindstillinger og derefter klikke på Skjul kolonne.

  Columns Group

Tip: Du kan også højreklikke på kolonnetitlen og derefter klikke på Skjul kolonne.

Vise en kolonne

Hvis du vil vise kolonnen igen, skal du indsætte kolonnen på samme måde, som du ville gøre med enhver ny kolonne. Evt. brugerdefineret formatering, du har anvendt på en tidligere skjult kolonne, skal angives igen for den indsatte kolonne.

 1. Markér i en arkvisning kolonnen (felt) til højre for, hvor kolonnen skal vises. Hvis du vil vise kolonnen som den sidste kolonne, skal du indsætte den før den sidste kolonne og derefter flytte den ved at trække overskriften.

 2. Markér den kolonne (det felt), du vil skjule, i en ark. Vælg kolonnen ved at klikke på dens navn.

Dette viser fanen Gantt-diagramværktøjer med fanen Format nedenunder.

 1. Klik på fanen Format. Klik på Indsæt kolonne i gruppen Kolonner.

  Columns Group

  En ny, tom kolonne vises til venstre for den markerede kolonne sammen med en liste med mulige kolonnetyper (eller felter), hvor du kan angive, hvilke oplysninger kolonnen skal indeholde.

 2. Vælg en af kolonnerne:

  Tip: Du kan også højreklikke på kolonnetitlen og derefter klikke på Indsæt kolonne.

 3. Højreklik på kolonnetitlen, og klik derefter på Feltindstillinger for at definere, hvordan kolonnen skal vises (f.eks. justering og tekstombrydning).

Bemærk: 

 • Hvis du hurtigt vil justere bredden på en kolonne i arkvisning efter det længste element i kolonne, skal du højreklikke på kolonnetitlens højre ramme. Kolonnebredden tilpasses automatik efter den bredeste tekst i en celle.

 • Hvis du vil flytte en kolonne, skal du klikke på dens titel. Når markøren ændres til en firdobbelt pil, Opdelingsmarkør , skal du trække kolonnen til en ny placering.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×