Vise eller skjule de visuelle hjælpemidler

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du arbejder på sider i designvisning, vil du måske fra tid til anden ændre sideelementer, der ikke normalt er synlige i den visning, som f.eks. indholdsområder eller margener og udfyldning. I disse tilfælde gør visuelle hjælpemidler det muligt at få vist alle disse usynlige eller tomme sidedesignelementer, og giver dig således fuld kontrol over sidestruktur og layout. Visuelle hjælpemidler gør det let at arbejde på sidens indhold, design, layout og struktur.

I denne artikel er der en introduktion til de visuelle hjælpemidler, en beskrivelse af, hvad hvert visuelt hjælpemiddel gør, og du får vist, hvordan du hurtigt kan få vist eller skjule dem, når du arbejder i designvisning.

I denne artikel

Hvad er visuelle hjælpemidler?

Hvad viser hver visuelle hjælpemiddel?

Vise eller skjule de visuelle hjælpemidler

Hvad er visuelle hjælpemidler?

Visuelle hjælpemidler er indikatorer, som du kan få vist på en side i designvisning for at se alle usynlige og tomme elementer og egenskaber på siden. Du kan bruge visuelle hjælpemidler til at identificere elementer, der har usynlige og tomme typografier, som f.eks. tomme HTML-koder og usynlige Microsoft ASP.NET-objekter. Visuelle hjælpemidler gør det også muligt for dig at se margener og udfyldning af sideelementer, Indholdsblokke og indholdsområder (kun på ASP.NET-sider og dynamiske webskabeloner) på en side.

Når du skjuler de visuelle hjælpemidler, svarer sidelayoutet i designvisning nøje til sidelayoutet i browseren, som vist i den følgende illustration.

Side i designvisning med de visuelle hjælpemidler deaktiveret

I den næste illustration, den samme side – stadig i designvisning, men nu visende de visuelle hjælpemidler, som er standard – vises anderledes.

Side i designvisning med de visuelle hjælpemidler, som er standard, aktiveret

Når du viser de visuelle hjælpemidler, vises nogle af elementerne med punkterede kanter i forskellige farver. Hver punkterede kant repræsenterer et separat visuelt hjælpemiddel. I den forrige illustration viser det visuelle hjælpemiddel Synlige kanter f.eks. indholdsområderne med pink punkterede kanter, tabelelementer med hvide punkterede kanter og uredigerbare områder er nedtonet i gråt. Afhængigt af hvilket visuelt hjælpemiddel, du vælger, kan du også se indholdsområderne, elementer markeret med skjulte eller usynlige typografier, usynlige ASP.NET-objekter og ASP.NET kontrolfejl på en side. I det næste afsnit beskrives hvert visuelt hjælpemiddel i detaljer.

Toppen af siden

Hvad viser hvert visuelt hjælpemiddel?

I dette afsnit identificeres de visuelle hjælpemidler, der er tilgængelige i Microsoft Office SharePoint Designer 2007, brugen og opførslen af hvert visuelt hjælpemiddel (og også eventuelle begrænsninger i dets anvendelse) beskrives, og visningen af hvert visuelt hjælpemiddel i designvisning illustreres.

En side på et Microsoft SharePoint-websted har typisk mange side- og designelementer. For lettere at kunne isolere og se, hvad hvert visuelt hjælpemiddel gør, kan det være en hjælp at oprette en tom side og indsætte nogle få elementer.

Blokmarkering

Det visuelle hjælpemiddel Blokmarkering vises på to måder:

 • Når du klikker inde i en blok, vises et punkteret rektangel rundt om den blok.

 • Det tilsvarende kodenavn vises også i Hurtig kodevælger. Du kan klikke på denne kode for at markere blokken og få vist margener og udfyldning.

Det visuelle hjælpemiddel Blokmarkering kan kun bruges til de følgende koder: afsnit, liste, listeelement, formular, ikke-placeret div-kode, adresse, citatblok, vandret streg og centreret.

Bemærk: Håndtagene punkteret rektangel, margen og størrelse er tilgængelige for nogle elementer, som f.eks. billeder, placerede div-koder og tabeller, selv når det visuelle hjælpemiddel Blokmarkering ikke er valgt.

Blok med markøren inde i den og det visuelle hjælpemiddel Blokmarkering aktiveret

Du kan markere en blok i Hurtig kodevælger ved at klikke på pilen og derefter klikke på Vælg kode. Når du gør dette, vises blokkens margener og udfyldning sammen med håndtag. Du kan bruge håndtagene til at ændre størrelsen på blokken og dens margener og udfyldning. Margener vises med rød skygge, og udfyldning vises med blå skygge, som vist i den følgende illustration.

Bemærk: Når du markerer en blok med hjælp af Hurtig kodevælger, vises blokkens margener og udfyldning, selvom det visuelle hjælpemiddel Margener og udfyldning ikke vises.

Markeret blok med tilsvarende kode markeret i Hurtig kodevælger

1. Hurtig kodevælger viser det tilsvarende kodenavn

2. Margener vist med rød skygge

3. Udfyldning vist med blå skygge

4. Størrelseshåndtag for blokken

5. Størrelseshåndtag for margenen

Hvis du vil flytte absolut placerede elementer (som f.eks. billeder) rundt på siden, kan du trække dem. Du kan trække den kode, der svarer til elementets blok, hvorhen du vil på en side.

Synlige kanter

Det visuelle hjælpemiddel Synlige kanter viser punkterede rammer rundt om de elementer, der har skjulte kanter eller ingen kanter på en side. Synlige kanter vises rundt om elementer som f.eks. tabeller, placerede elementer, formularbeholdere og indholdsområder. Elementer, som bærer formateringen i sig selv, som f.eks. billeder, viser ikke synlige kanter, når det visuelle hjælpemiddel er valgt. Synlige kanter vises også rundt om elementerne en fast størrelse (elementer med en specifik bredde og højde), der ikke har nogen kant. Når du ændrer størrelsen på et afsnit og derefter klikker på et andet sted på siden, viser afsnitselementet synlige kanter.

På en masterside vises indholdsområderne med pink punkterede kanter, tabelelementer vises med hvide punkterede kanter, og uredigerbare områder vises nedtonet i gråt, som vist i den følgende illustration.

Side med det visuelle hjælpemiddel Synlige kanter aktiveret

1. Indholdsområder viser pink punkterede kanter.

2. Tabelelementer viser hvide punkterede kanter.

3. Uredigerbare områder er nedtonet i gråt.

Tomme beholdere

Det visuelle hjælpemiddel Tomme beholdere viser en punkteret rektangel rundt om tomme elementer på en side, som vist i den følgende illustration.

Bemærk: I designvisning skjuler Office SharePoint Designer 2007 tomme elementer, da de fleste browsere gør det. Når du viser det visuelle hjælpemiddel Tomme beholdere, vises alle tomme elementer på en side, hvilket kan ændre dit sidelayout i designvisning, men ikke i browseren.

Side med det visuelle hjælpemiddel Tomme beholdere aktiveret

1. Tomme elementer på en side omgivet af punkterede rektangler

Margener og udfyldning

Det visuelle hjælpemiddel Margener og udfyldning viser margener og udfyldning rundt om sideelementer. Margener vises med rød skygge og udfyldning vises med blå skygge. Dette visuelle hjælpemiddel viser margenerne og udfyldningen af hvert sideelement.

Bemærk: Du kan ikke bruge det visuelle hjælpemiddel Margener og udfyldning til at ændre margener og udfyldning. I stedet skal du markere elementet og bruge det visuelle hjælpemiddel Blokmarkering, som gør det muligt at trække i størrelseshåndtagene.

Side med det visuelle hjælpemiddel Margener og udfyldning aktiveret

1. Udfyldning vist med blå skygge

2. Margener vist med rød skygge

CSS Display:none

Det visuelle hjælpemiddel CSS Display:none viser de elementer, der er defineret i sidens tilsvarende typografiark som display:none.

Bemærk: Sådanne elementer vises ikke i browseren.

CSS Visibility:hidden

Det visuelle hjælpemiddel CSS Visibility:hidden viser de elementer, der er defineret i sidens tilsvarende typografiark som visibility:hidden.

Bemærk: Sådanne elementer er usynlige i browseren, men deres layout forbliver synligt i designvisning.

Ikke-visuelle ASP.NET-objekter

Det visuelle hjælpemiddel Ikke-visuelle ASP.NET-objekter viser alle usynlige ASP.NET-objekter – f. eks. HiddenField eller datakilde-objekter – på en side.

Side, som viser Ikke-visuelle ASP.NET-objekter

1. Ikke-visuelle ASP.NET-objekter, som de vises på en ASP.NET-side

ASP.NET kontrolfejl

Det visuelle hjælpemiddel ASP.NET kontrolfejl viser en fejlmeddelelse, når et ASP.NET-objekt på en side støder på en fejl, som f.eks. et mislykket forsøg på at få forbindelse til en datakilde, eller tilstedeværelsen af ukorrekte sideegenskaber.

Side der viser ASP.NET-objektfejl

Skabelonområdemærker

Det visuelle hjælpemiddel Skabelonområdemærker viser en mørklilla kant rundt om indholdsområder og viser også en pladsholder med indikation af navnet på hvert indholdsområde.

Bemærk: Dette visuelle hjælpemiddel kan kun vises på sider, der er oprettet fra enten ASP.NET-mastersider eller dynamiske webskabeloner.

Side med det visuelle hjælpemiddel Skabelonområdemærker aktiveret

1. Indholdsområder med en mørklilla kant på en ASP.NET-masterside

Toppen af siden

Vise eller skjule de visuelle hjælpemidler

Når du arbejder i designvisning, kan du hurtigt vise eller skjule de visuelle hjælpemidler. Du vil måske vise dem, så du lettere kan arbejde med indholdsområder. Eller du vil skjule dem, så dit sidelayout i designvisning svarer nøje til sidelayoutet, som det vil blive vist i browseren.

 1. Åbn en side til redigering i designvisning.

  Bemærk: Kommandoen Visuelle hjælpemidler er kun tilgængelig i en af sidevisningerne. Endvidere er kommandoen Visuelle hjælpemidler ikke tilgængelig for filer som f.eks. typografiark, hvor du ikke arbejder med designelementer.

 2. Brug en af følgende fremgangsmåder for at vise eller skjule visuelle hjælpemidler:

  • Peg på Visuelle hjælpemidler i menuen Vis, og klik derefter på Vis. Dette viser eller skjuler alle visuelle hjælpemidler, der er valgt i undermenuen. Hvis du vil vise eller skjule hvert visuelt hjælpemiddel, skal du klikke på det i undermenuen Visuelle hjælpemidler.

  • Tryk på CTRL+/. Dette viser eller skjuler alle visuelle hjælpemidler, der er valgt i undermenuen Visuelle hjælpemidler.

  • Dobbeltklik på indikatoren visuelle hjælpemidler på statuslinjen. Dette viser eller skjuler alle visuelle hjælpemidler, der er valgt i undermenuen Visuelle hjælpemidler.

   Bemærk: De visuelle hjælpemidler, som du vælger i undermenuen Visuelle hjælpemidler, forbliver valgte, indtil du vælger ikke at vise dem. Dette betyder, at når du trykker på CTRL+/ eller dobbeltklikker på statuslinjeindikatoren for at vise de visuelle hjælpemidler, ser du altid de visuelle hjælpemidler, der aktuelt er valgt i undermenuen Visuelle hjælpemidler.

Den følgende illustration viser, hvordan du viser og skjuler de visuelle hjælpemidler.

Menuen Vis, der viser undermenuen Visuelle hjælpemidler

1. Klik på Vis for at vise eller skjule alle de valgte visuelle hjælpemidler.

2. Klik på et hvilket som helst visuelt hjælpemiddel for at vise eller skjule det, når Vis er valgt.

3. Sådan ser valgte visuelle hjælpemidler ud. Disse er også de visuelle hjælpemidler, der vises som standard.

4. Sådan ser visuelle hjælpemidler, der ikke er valgt, ud.

Du kan se på statuslinjen for hurtigt at finde ud af, om Visuelle hjælpemidler er aktiveret eller deaktiveret. Du kan også dobbeltklikke på afsnittet Visuelle hjælpemidler på statuslinjen for at skifte indstillingen Visuelle hjælpemidler mellem Til og Fra.

Indikator for visuelle hjælpemidler på statuslinjen

Også, hvis du holder markøren stille over afsnittet Visuelle hjælpemidler på statuslinjen, forklarer en besked, hvordan den aktuelle status af indstillingen for Visuelle hjælpemidler påvirker dit sidelayout i Office SharePoint Designer 2007.

Besked om visuelle hjælpemidler på statuslinjen

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×