Vise elevkarakterer online

Hver enkelt elev kan få vist sine karakterer online, og du kan holde styr på karaktererne, hvis du gemmer dem på en liste på Mit websted. Selvom du kan få vist og ændre alle karaktererne på listen, kan eleven kun få vist sine karakterer på webdelssiden. Det er kun elevens karakterer, der vises på webdelssiden, for på denne side anvendes elevens logonoplysninger og webdelen Aktuelt brugerfilter, så der kun vises oplysninger, der vedrører den pågældende elev.

Når du arbejder med listen, bruger du dataarkvisning, så du kan få vist alle karakterer for alle elever. I dataarkvisning kan du hurtigt tilføje en ny karakter eller ændre en eksisterende på listen.

Du kan bruge dataarkvisningen til indtastning af karakterer til at opdatere karaktererne.

Instruktøren bruger dataarkvisningen til hurtigt at tilføje nye karakterer eller ændre eksisterende.

Når eleven logger på skolens netværk og besøger denne webdelsside, får vedkommende kun vist sine egne karakterer.

Elevvisningen af karakterlisten, som viser karaktererne for én elev.

Eleven får kun vist sine egne karakterer på webdelssiden.

Webdelssiden viser kun karaktererne for eleven, fordi webdelen Aktuelt brugerfilter viser oplysninger, som kun vedrører brugernavnet for den person, der får vist siden. Listen på denne side er konfigureret, så eleven kun har visningstilladelse til sine karakterer  – eleven kan ikke ændre sine karakterer på denne side.

Benyt følgende fremgangsmåde til at oprette denne funktionalitet:

 1. Opret et nyt Excel-regneark, eller brug et eksisterende – du opretter et regneark i en Excel-projektmappe, der indeholder elevoplysninger og karakterer. Hvis du allerede har et regneark med elevoplysninger, kan du gå til næste trin. Hvis karaktererne er gemt på en liste, som allerede findes på Mit websted, kan du springe næste trin over og gå til tredje trin, Opret en dataarkvisning.

 2. Opret listen – du importerer oplysningerne i regnearket til dit websted som en ny liste. Når du har oprettet den nye liste, kan du arkivere eller slette projektmappen, fordi du ikke længere skal bruge den. Det er denne liste, du bruger, når der skal tilføjes nye karakterer, eller eksisterende skal ændres.

 3. Opret en dataarkvisning – du opretter en visning for listen, så du let kan tilføje nye karakterer eller opdatere eksisterende.

 4. Opret en elevvisning – du opretter en begrænset visning for elever, fordi din liste kan indeholde andre oplysninger, som du ikke ønsker vist på webdelssiden.

 5. Opret en webdelsside – du opretter en webdelsside, hvor en elev kan få vist sine karakterer. På denne side vises kun karaktererne for den elev, som får vist siden.

 6. Tilføj webdelene – du føjer webdelene Listevisning og Aktuelt brugerfilter til den webdelsside, du har oprettet i det forrige trin.

 7. Konfigurer webdelen – du konfigurerer webdelen Listevisning til at benytte elevvisningen.

 8. Forbind webdelene – du binder webdelene sammen, så kun karaktererne for den elev, der får vist siden, kan ses.

Trin 1: Opret et nyt Excel-regneark, eller brug et eksisterende

Regnearket bør indeholde følgende kolonner:

 • Brugernavn – det navn, eleven bruger til at logge på skolens netværk. I webdelen Aktuelt brugerfilter bruges disse oplysninger til udelukkende at vise karaktererne for den pågældende elev.

 • En kolonne til hver enkelt type hjemmearbejde og testkarakter – tildelingen og testkarakterer for hver elev.

Regnearket bør ligne følgende regneark:

Regnearket med elevoplysninger og karakterer, der er benyttet i denne artikel.

Regnearket med elevoplysninger og karakterer. Der er ekstra kolonner i regnearket til elevens for- og efternavne.

Når du har oprettet regnearket, skal du gemme det på en placering, der er tilgængelig for webstedet, f.eks. det lokale drev.

Trin 2: Opret listen

Klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret på siden Alt indhold på webstedet.

Tip: I de fleste tilfælde kan du bruge menuen Webstedshandlinger Knapflade i stedet for at udføre dette trin.

 1. Klik på Importer regneark under Brugerdefinerede lister på siden Opret.

 2. Skriv Engelsk 4-2008 i feltet Navn på siden Ny. Navnet vises på titellinjen og i URL-adressen til den nye liste.

 3. Skriv Karakterer for Engelsk 4-2008-klassen i feltet Beskrivelse. Beskrivelsen vises under titellinjen i den nye liste.

 4. Klik på Gennemse. Gå til placeringen af regnearket på egenskabssiden Vælg fil, klik på regnearket, og klik derefter på Åbn.

 5. Klik på Importer på siden Ny.

 6. Klik på Celleområde på listen Områdetype på egenskabssiden Importer til Windows SharePoint Services-liste.

  Dialogboksen Importer med celleområde markeret på listen Celleområde.

 7. Klik inde i boksen Marker område, og marker derefter i Excel celler med de oplysninger, du vil importere til denne liste.

 8. Klik på Importer.

Bemærk: Når du har oprettet den nye liste med oplysningerne i regnearket, kan du arkivere eller slette projektmappen, eftersom du indsætter eller opdaterer karakterer direkte på denne liste. Regnearket er ikke forbundet med listen.

Trin 3: Opret en dataarkvisning

Det er denne visning, som du, instruktøren, vil bruge til at tilføje nye karakterer og opdatere eksisterende.

 1. Klik på Opret visning i menuen Vis Menuen Vis .

 2. Klik på Dataarkvisning under Vælg et visningsformat på siden Opret visning: Engelsk 4-2008.

 3. Skriv Indtast karakterer i feltet Navn på visning. Dette navn vises i menuen Vis på den nye liste.

 4. Klik på OK.

Trin 4: Opret en elevvisning

Det er denne visning, eleverne vil benytte til at få vist deres egne karakterer.

 1. Klik på Opret visning i menuen Vis Menuen Vis .

 2. Klik på Standardvisning under Vælg et visningsformat på siden Opret visning; Engelsk 4-2008.

 3. Skriv Karakterer i feltet Navn på visning. Navnet vises på listen Valgt visning i værktøjsruden for webdelen Engelsk 4-2008.

 4. Klik på Opret en offentlig visning under Målgruppe for visning i sektionen Målgruppe.

 5. Fjern i sektionen Kolonner markeringerne i alle afkrydsningsfelter for kolonner, som du ønsker skal være skjult for eleverne. Lad kolonnen Brugernavn forblive markeret, da webdelen Aktuelt brugerfilter benytter denne kolonne til udelukkende at vise karaktererne for en elev.

 6. Klik på det relevante tal på listen Placering fra venstre for at arrangere kolonnerne.

 7. Klik på OK.

Trin 5: Opret en webdelsside

Dette er webdelssiden, hvor eleverne kan få vist deres karakterer.

Klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret på siden Alt indhold på webstedet.

Tip: I de fleste tilfælde kan du bruge menuen Webstedshandlinger Knapflade i stedet for at udføre dette trin.

 1. Klik på Webdelsside under Websider på siden Opret.

 2. Skriv Elever i feltet Navn på visning i feltet . Navnet vises på titellinjen og i URL-adressen til den nye side.

 3. Klik på Hel side, lodret i Vælg en layoutskabelon i sektionen Layout.

 4. Klik på Delte dokumenter på listen Dokumentbibliotek i sektionen Lagringsplacering.

 5. Klik på Opret.

Noter URL-adressen på denne side. Du skal give eleverne denne URL-adresse, når siden er klar.

Trin 6: Tilføj webdelene

 1. Klik på Tilføj en webdel på siden Webdel.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Engelsk 4-2008 under sektionen Lister og biblioteker på siden Tilføj webdele - Websidedialogboks.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Aktuelt brugerfilter under sektionen Filtre.

 4. Klik på Tilføj.

Trin 7: Konfigurer webdelene

 1. Klik på knappen Rediger Webdelsmenu i webdelen Engelsk 4-2008, og klik derefter på Rediger delt webdel.

  Værktøjsruden åbnes, så du kan konfigurerer egenskaberne, så den korrekte visning fremkommer, og eleverne ikke kan komme til at ændre karaktererne. Dette er en skrivebeskyttet visning, hvor der kun vises oplysninger for den bruger, som SharePoint fastlægger får vist siden.

  Værktøjsruden for webdelen, hvor du kan konfigurere egenskaberne for webdelen.

 2. Klik på Karakterer på listen Valgt visning.

  Værktøjsruden for webdelen med alle elementer markeret på listen Valgt visning.

 3. Klik på OK i meddelelsesboksen med resultaterne af den nye visning.

 4. Klik på Ingen værktøjslinje på listen Værktøjslinjetype. Dette element på listen skjuler værktøjslinjen i webdelen Engelsk 4-2008, så en elev ikke kan komme til at ændre sine karakterer.

  Værktøjsruden for webdelen, hvor Ingen værktøjslinje er markeret på listen Værktøjslinjetype.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på knappen Rediger Webdelsmenu i webdelen Aktuelt brugerfilter, og klik derefter på Rediger delt webdel.

  Værktøjsruden åbnes, så du kan konfigurere egenskaberne, så der vises oplysninger, som kun vedrører brugernavnet for den person, der får vist siden.

  Værktøjsruden for webdelen Aktuelt brugerfilter.

 7. Klik på Aktuelt brugernavn under Vælg en værdi, der skal leveres.

  Klik på indstillingen for det aktuelle brugernavn i værktøjsruden for webdelen Aktuelt brugerfilter.

 8. Klik på OK i værktøjsruden

Trin 8: Forbind webdelene

 1. Klik på knappen Rediger Webdelsmenu i webdelen Aktuelt brugerfilter, peg på Forbindelser, peg på Send filterværdier til, og klik derefter på Engelsk 4-2008.

 2. Klik på Brugenavn på listen Destinationsfeltnavn, og klik derefter på Udfør.

 3. Klik på Afslut redigeringstilstand.

Når eleven logger på skolens netværk og fortsætter til elevsiden, viser webdelen Aktuelt brugerfilter kun karaktererne for den pågældende bruger. Du har deaktiveret værktøjslinjen for listen på denne side for at forhindre elever i at kunne ændre deres karakterer.

Hvis du vil tilføje nye karakterer eller opdatere eksisterende, skal du besøge listen. Klik på Indtast karakterer i menuen Vis Menuen Vis , hvis du vil ændre dataarkvisningen, så du hurtigt kan tilføje nye karakterer eller opdatere eksisterende.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×