Vise elevkarakterer online

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hver enkelt elev kan få vist sine karakterer online, og du kan holde styr på karaktererne, hvis du gemmer dem på en liste på Mit websted. Selvom du kan få vist og ændre alle karaktererne på listen, kan eleven kun få vist sine karakterer på webdelssiden. Det er kun elevens karakterer, der vises på webdelssiden, for på denne side anvendes elevens logonoplysninger og webdelen Aktuelt brugerfilter, så der kun vises oplysninger, der vedrører den pågældende elev.

Når du arbejder med listen, bruger du dataarkvisning, så du kan få vist alle karakterer for alle elever. I dataarkvisning kan du hurtigt tilføje en ny karakter eller ændre en eksisterende på listen.

Du kan bruge dataarkvisningen til indtastning af karakterer til at opdatere karaktererne.
Kurser bruger dataarkvisning til hurtigt at tilføje nye eller ændre eksisterende karakterer.

Når eleven logger på skolens netværk og besøger denne webdelsside, får vedkommende kun vist sine egne karakterer.

Elevvisningen af karakterlisten, som viser karaktererne for én elev.
Student ser kun deres karakterer i webdelsside.

Webdelssiden viser kun karaktererne for eleven, fordi webdelen Aktuelt brugerfilter viser oplysninger, som kun vedrører brugernavnet for den person, der får vist siden. Listen på denne side er konfigureret, så eleven kun har visningstilladelse til sine karakterer  – eleven kan ikke ændre sine karakterer på denne side.

Benyt følgende fremgangsmåde til at oprette denne funktionalitet:

 1. Oprette en ny eller bruge en eksisterende Excel-regneark , du opretter et regneark i en Excel-projektmappe, der indeholder elevoplysninger og karakterer. Hvis du allerede har et eksisterende regneark med de studerende oplysninger, kan du gå til næste trin. Hvis din karakterer, der er gemt på en liste, der allerede findes på mit websted, kan du springe næste trin og gå til det tredje skridt, oprette en dataarkvisning.

 2. Opret listen – du kan importere oplysningerne i regnearket til dit websted som en ny liste. Når du opretter den nye liste, kan du arkivere eller slette projektmappen, fordi du ikke længere har brug for projektmappen. Du skal arbejde på denne liste for at tilføje nye eller ændre eksisterende karakterer.

 3. Opret en dataarkvisning – du vil oprette en visning til listen, så du nemt kan tilføje nye eller opdatere eksisterende Karaktererne.

 4. Opret en elevvisningen – du opretter en begrænset visning for studerende, fordi din liste over kan indeholde flere oplysninger, som du ikke vil vise webdelen på siden.

 5. Opret en webdelsside , du vil oprette en webdelsside, hvor en studerende kan se sin karakterer. Denne side kan kun se Karaktererne for student der søger på denne side.

 6. Tilføj de ekstra webdele , du vil tilføje webdelen Listevisning og aktuelle bruger filterwebdelen til siden webdel, du har oprettet i ovenstående trin.

 7. Konfigurere webdelen – du skal konfigurere webdelen liste for at bruge elevvisningen.

 8. Forbinde webdele , du vil forbinde webdele sammen for at få vist kun Karaktererne for student der søger på denne side.

Trin 1: Opret et nyt Excel-regneark, eller brug et eksisterende

Regnearket bør indeholde følgende kolonner:

 • Brugernavn – det navn, eleven bruger til at logge på skolens netværk. I webdelen Aktuelt brugerfilter bruges disse oplysninger til udelukkende at vise karaktererne for den pågældende elev.

 • En kolonne til hver enkelt type hjemmearbejde og testkarakter – tildelingen og testkarakterer for hver elev.

Regnearket bør ligne følgende regneark:

Regnearket med elevoplysninger og karakterer, der er benyttet i denne artikel.
Regnearket med elevoplysninger og karakterer. I regnearket er flere kolonner for student's første- og efternavn.

Når du har oprettet regnearket, skal du gemme det på en placering, der er tilgængelig for webstedet, f.eks. det lokale drev.

Trin 2: Opret listen

 1. Klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret på siden Alt indhold på webstedet.

  Tip!: I de fleste tilfælde kan du bruge menuen Webstedshandlinger Knapflade i stedet for at udføre dette trin.

 1. Klik på Importer regneark under Brugerdefinerede lister på siden Opret.

 2. Skriv English4-2008i feltet navn på siden Ny. Navnet vises på titellinjen og URL-adressen til den nye liste.

 3. Skriv Karaktererne for klassen engelsk 4-2008i feltet Beskrivelse. Beskrivelsen vises under titlen på den nye liste.

 4. Klik på Gennemse. Gå til placeringen af regnearket på egenskabssiden Vælg fil, klik på regnearket, og klik derefter på Åbn.

 5. Klik på Importer på siden Ny.

 6. Klik på Celleområde på listen Områdetype på egenskabssiden Importer til Windows SharePoint Services-liste.

  Dialogboksen Importer med celleområde markeret på listen Celleområde.

 7. Klik inde i boksen Marker område, og marker derefter i Excel celler med de oplysninger, du vil importere til denne liste.

 8. Klik på Importer.

Bemærk!: Når du har oprettet den nye liste med oplysningerne i regnearket, kan du arkivere eller slette projektmappen, eftersom du indsætter eller opdaterer karakterer direkte på denne liste. Regnearket er ikke forbundet med listen.

Trin 3: Opret en dataarkvisning

Det er denne visning, som du, instruktøren, vil bruge til at tilføje nye karakterer og opdatere eksisterende.

 1. Vis menuen Menuen Vis , klik på Opret visning.

 2. Klik på Dataarkvisning under Vælg et visningsformat på siden Opret visning: Engelsk 4-2008.

 3. Skriv Angiv karakterer, i boksen Visningsnavn. Dette navn vises i menuen Vis i den nye liste.

 4. Klik på OK.

Trin 4: Opret en elevvisning

Det er denne visning, eleverne vil benytte til at få vist deres egne karakterer.

 1. Vis menuen Menuen Vis , klik på Opret visning.

 2. Klik på Standardvisning under Vælg et visningsformat på siden Opret visning; Engelsk 4-2008.

 3. Skriv karakterer, i boksen Visningsnavn. Dette navn vises på listen Valgt visning i værktøjsruden for webdelen English4 2008.

 4. Klik på Opret en offentlig visning under Målgruppe for visning i sektionen Målgruppe.

 5. Fjern i sektionen Kolonner markeringerne i alle afkrydsningsfelter for kolonner, som du ønsker skal være skjult for eleverne. Lad kolonnen Brugernavn forblive markeret, da webdelen Aktuelt brugerfilter benytter denne kolonne til udelukkende at vise karaktererne for en elev.

 6. Klik på det relevante tal på listen Placering fra venstre for at arrangere kolonnerne.

 7. Klik på OK.

Trin 5: Opret en webdelsside

Dette er webdelssiden, hvor eleverne kan få vist deres karakterer.

 1. Klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret på siden Alt indhold på webstedet.

  Tip!: I de fleste tilfælde kan du bruge menuen Webstedshandlinger Knapflade i stedet for at udføre dette trin.

 1. Klik på Webdelsside under Websider på siden Opret.

 2. Skriv studerendei boksen Visningsnavn. Navnet vises på titellinjen og URL-adressen til den nye side.

 3. Klik på Hel side, lodret i Vælg en layoutskabelon i sektionen Layout.

 4. Klik på Delte dokumenter på listen Dokumentbibliotek i sektionen Lagringsplacering.

 5. Klik på Opret.

Noter URL-adressen på denne side. Du skal give eleverne denne URL-adresse, når siden er klar.

Trin 6: Tilføj webdelene

 1. Klik på Tilføj en webdel på siden Webdel.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Engelsk 4-2008 under sektionen Lister og biblioteker på siden Tilføj webdele - Websidedialogboks.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Aktuelt brugerfilter under sektionen Filtre.

 4. Klik på Tilføj.

Trin 7: Konfigurer webdelene

 1. Klik på Rediger knappen- Webdelsmenu på webdelen English4 2008, og klik derefter på Rediger delt webdel.

  Værktøjsruden åbnes, så du kan konfigurerer egenskaberne, så den korrekte visning fremkommer, og eleverne ikke kan komme til at ændre karaktererne. Dette er en skrivebeskyttet visning, hvor der kun vises oplysninger for den bruger, som SharePoint fastlægger får vist siden.

  Værktøjsruden for webdelen, hvor du kan konfigurere egenskaberne for webdelen.

 2. Klik på Karakterer på listen Valgt visning.

  Værktøjsruden for webdelen med alle elementer markeret på listen Valgt visning.

 3. Klik på OK i meddelelsesboksen med resultaterne af den nye visning.

 4. Klik på Ingen værktøjslinje på listen Værktøjslinjetype. Dette element på listen skjuler værktøjslinjen i webdelen Engelsk 4-2008, så en elev ikke kan komme til at ændre sine karakterer.

  Værktøjsruden for webdelen, hvor Ingen værktøjslinje er markeret på listen Værktøjslinjetype.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på Rediger knappen- Webdelsmenu på webdelen Filter aktuelt bruger, og klik derefter på Rediger delt webdel.

  Værktøjsruden åbnes, så du kan konfigurere egenskaberne, så der vises oplysninger, som kun vedrører brugernavnet for den person, der får vist siden.

  Værktøjsruden for webdelen Aktuelt brugerfilter.

 7. Klik på Aktuelt brugernavn under Vælg en værdi, der skal leveres.

  Klik på indstillingen for det aktuelle brugernavn i værktøjsruden for webdelen Aktuelt brugerfilter.

 8. Klik på OK i værktøjsruden

Trin 8: Forbind webdelene

 1. På den aktuelle bruger Filter webdel, klik på Rediger knappen- Webdelsmenu , peg på forbindelser, peg på Send Filter værdier til og derefter klikke på English4 2008.

 2. Klik på Brugenavn på listen Destinationsfeltnavn, og klik derefter på Udfør.

 3. Klik på Afslut redigeringstilstand.

Når eleven logger på skolens netværk og fortsætter til elevsiden, viser webdelen Aktuelt brugerfilter kun karaktererne for den pågældende bruger. Du har deaktiveret værktøjslinjen for listen på denne side for at forhindre elever i at kunne ændre deres karakterer.

Tilføj ny eller opdatere eksisterende Karaktererne ved at besøge på listen. Vis menuen Menuen Vis , klik på Angiv karakterer til at ændre til dataarkvisning, så du kan hurtigt tilføje nye eller opdatere eksisterende Karaktererne.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×