Vise dine kvartalsvise salgsdata vha. webdelen Tekstfilter i et instrumentbræt

Hvis du vil holde styr på dine kvartalsvise salgsdata, der er gemt i en Excel-projektmappe, kan du oprette et instrumentbræt med webdelen Tekstfilter. Et instrumentbræt er en funktion i Microsoft Office SharePoint Server 2007, der viser Business Intelligence-data på en dynamisk måde. Hvis du vil sikre, at Excel-projektmappen er den endelige kilde til salgsdata, kan du udgive projektmappen i et rapportcenter. Rapportcenteret er den centrale placering, hvor du kan gemme, hente og ændre delte rapporter. I denne artikel beskrives det, hvordan du kan oprette både instrumentbrættet og rapportcenteret.

Som salgsleder ser du hele tiden på dine salgsdata og opdaterer dem. Dine salgsdata kan være gemt i en Excel-projektmappe på computeren. Dataene for hvert kvartal findes i et regneark i projektmappen. Da du vedligeholder projektmappen med salgsdata, bruger du en masse tid på at reagere på anmodninger om salgsdata fra andre. Når du henter nye data, skal du desuden opdatere din projektmappe og derefter informere andre om, at du har opdateret den.

I stedet for at skulle opdatere og distribuere salgsdataene kan du oprette et rapportcenter i en gruppe af websteder på en server, der kører Office SharePoint Server 2007. Når du udgiver dine projektmapper som rapporter i et rapportcenter, konsolideres Business Intelligence-dataene på en central placering. Når alle dine rapporter findes i et rapportcenter, kan du få vist dine firmadata i et eller flere tilpassede instrumentbrætter.

Du kan få mere at vide om rapportcenteret i artiklen Sådan arbejder du med et rapportcenterwebsted.

Når du har udgivet din projektmappe som en rapport i rapportcenteret, kan du derefter oprette et instrumentbræt for at få vist dataene i rapporten. I instrumentbrættet bruges webdelen Tekstfilter til at vise salgsdata for hvert kvartal. Du kan angive det kvartal, du vil have vist, så vises salgsdataene for det pågældende kvartal i instrumentbrættet.

Feltet Angiv kvartal, der skal vises er en Tekstfilter-webdel, der viser rapporten efter det angivne kvartal.

Feltet Angiv kvartal, der skal vises er en Tekstfilter-webdel, der viser salgsdataene for det pågældende kvartal.

Du skal bruge følgende til at fuldføre dette scenario:

 1. En server, der kører Office SharePoint Server 2007 med Excel Services aktiveret.

 2. Tilladelse til at bidrage til en gruppe af websteder på den pågældende server. Tilladelser angives som regel af webstedsadministratoren.

 3. Microsoft Office Excel 2007, som følger med Microsoft Office Professional Plus 2007 eller Microsoft Office Enterprise 2007.

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Opret rapportcenteret – du opretter et rapportcenter, hvor Excel-projektmappen, der indeholder salgsdataene, gemmes. Rapportcenteret er en central placering, hvor du kan gemme, hente og ændre Business Intelligence-dataene. Det instrumentbræt, du opretter i et senere trin, og evt. andre instrumentbrætter, henter firmadata fra rapportcenteret. Hvis du allerede har et rapportcenter, kan du fortsætte til næste trin.

 2. Opret rapporten – hvis du ikke har en Excel-projektmappe med dine salgsdata, skal du oprette projektmappen i dette trin. Hvis du allerede har en projektmappe, skal du konfigurere den i dette trin ved at oprette navne for celleområder. Celleområderne vises i instrumentbrættet, som du skal oprette i et senere trin. Hvis du allerede har en projektmappe med navne på celleområder, kan du gå til næste trin.

 3. Udgiv rapporten til rapportcenteret – du udgiver denne projektmappe som en rapport i rapportcenteret.

 4. Opret instrumentbrættet – du opretter et instrumentbræt, der indeholder en Microsoft Office Excel Web Access-webdel og en sektion til filterwebdele. Instrumentbrættet viser salgsdataene i den rapport, du har udgivet til rapportcenteret i et tidligere trin. Når du har oprettet instrumentbrættet, skal du konfigurere Excel ServicesOffice Excel Web Access-webdelen, så den viser salgsdatarapporten.

 5. Tilføj webdelen Tekstfilter – du føjer denne webdel til instrumentbrættet. Med webdelen Tekstfilter kan du angive navnet på det celleområde i rapporten, der skal vises i instrumentbrættet. Når du har føjet denne webdel til instrumentbrættet, forbinder du den med den Excel ServicesOffice Excel Web Access-webdel, der viser rapporten.

 6. Brug instrumentbrættet – du lærer, hvordan du kan se de forskellige visninger af rapporten.

Trin 1: Opret rapportcenteret

Klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret på siden Alt indhold på webstedet.

Tip: I de fleste tilfælde kan du bruge menuen Webstedshandlinger Knapflade i stedet for at udføre dette trin.

 1. Klik på Rapportbibliotek under Biblioteker på siden Opret.

 2. Skriv Salgsrapportcenter i feltet Navn i sektionen Navn og beskrivelse på siden Ny. Navnet bruges som titel på rapportcenteret.

 3. Klik på Ja for Vis dette dokumentbibliotek på Hurtig start. Denne indstilling føjer et link til sektionen Hurtig start på webstedet for Adventure Works, så alle let kan gå til rapportcenteret.

 4. Klik på Ja for Skal der oprettes en version, hver gang du redigerer en fil i dokumentbiblioteket. Denne indstilling forudsætter, at alle, der redigerer en rapport i rapportcenteret, først skal tjekke en rapport ud. Derefter får du at vide, hvem der har redigeret den pågældende rapport.

 5. Klik på OK.

Trin 2: Opret rapporten

Opret en Excel-projektmappe med de data, du vil have vist i instrumentbrættet. Når du har oprettet projektmappen, skal du oprette navne for de celleområder i projektmappen, som du vil have vist i instrumentbrættet.

Du kan f.eks. definere et celleområde i hvert regneark, som viser salgsdata pr. kvartal. I denne artikel anvendes følgende navne for celleområder i det enkelte regneark:

Områdenavn

Ark i projektmappe

Første

Kvt1

Andet

Kvt2

Tredje

Kvt3

Fjerde

Kvt4

Her følger to eksempler på de fire celleområder med navne i projektmappen, som er benyttet i denne artikel. Hvert celleområde findes i et separat regneark i projektmappen.

I Kvt1-regnearket er der et området med navnet Første.

Et celleområde i Kvt1-regnearket har navnet Første.

1. Navn på området

2. Celleområde i regnearket

3. Regneark i projektmappen

I Kvt2-regnearket er der et området med navnet Andet.

Et celleområde i Kvt2-regnearket har navnet Andet.

1. Navn på området

2. Celleområde i regnearket

3. Regneark i projektmappen

Sådan oprettes et navn for et celleområde:

 1. Marker cellen, celleområdet eller Ikke-sammenhængende markering, som du vil give et navn.

 2. Klik på feltet Navn i venstre side af formellinje.

  Feltet Navn

 3. Skriv det navn, du vil bruge til at henvise til markeringen. Navne kan bestå af op til 255 tegn.

 4. Tryk på ENTER.

 5. Gentag disse trin for at oprette navne for andre celleområder.

Bemærk: Du kan ikke navngive en celle, mens du ændrer cellens indhold.

Du kan læse mere om, hvordan du kan oprette et navn for et celleområde på andre måder, i Define and use names in formulas (artiklen er på engelsk).

Trin 3: Udgiv rapporten til rapportcenteret

 1. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade , peg på Udgiv, og klik derefter på Excel Services under Send dokumentet til andre personer.

 2. Skriv stien til serveren og filnavnet i feltet Filnavn i dialogboksen Gem som. Hvis du f.eks. vil gemme filen Salgsdata.xlsx i rapportbiblioteket på webstedet for rapportcenteret, som er øverste niveau på webstedet for AdventureWorks, skal du skrive: http://www.adventure-works01.com/Reports/ReportsLibrary/Salgsdata.xlsx.

  Vigtigt: Hvis du kopierer og indsætter URL-adressen til rapportcenteret direkte fra webbrowseren over i feltet til filnavnet, skal du fjerne de ekstra tegn, der forhindrer, at du kan kopiere en fil til destinationsbiblioteket. I dette eksempel er de ekstra tegn i URL-adressen Forms/current.aspx.

 3. Klik på Indstillinger for Excel Services.

 4. Under fanen Vis i dialogboksen Indstillinger for Excel Services skal du markere afkrydsningsfelterne for de regneark, du vil have vist i instrumentbrættet, og derefter klikke på OK. I eksempelprojektmappen ligger salgsdata for hvert kvartal i et regneark, og du ville derfor markere afkrydsningsfelterne Kvt1, Kvt2, Kvt3 og Kvt4.

 5. Skriv navnet på projektmappen i feltet Filnavn. Marker afkrydsningsfeltet Åbn i Excel Services.

 6. Klik på Gem.

 7. Klik på Rapport på listen Dokumenttype i dialogboksen Vælg dokumenttype, og klik derefter på OK.

Projektmappen vises i en webbrowser.

Trin 4: Opret instrumentbrættet

 1. Gå til startsiden for gruppen af websteder.

 2. Klik på Instrumentbrætter i sektionen Hurtig start i rapportcenteret.

 3. Klik på den åbne pil ud for Ny, og klik derefter på Instrumentbrætside.

  Klik på pilen ud for menuen Ny, og klik derefter på Instrumentbrætside.

 4. Skriv følgende i det angivne felt på siden Nyt instrumentbræt:

Felt

Skriv denne tekst

Formål

Navn

Salgsdetaljer

URL-adressen for instrumentbrætsiden.

Sidetitel

Salgsdetaljer

Vises som titlen på siden.

Rapportbeskrivelse

Kvartalsvis opdeling af salg efter type

Vises som beskrivelsen af siden i rapportbiblioteket

 1. Marker Tilføj ikke en KPI-liste til instrumentbrættet i sektionen KPI-indikatorer, og klik derefter på OK.

 2. Klik på Klik her for at åbne værktøjsruden i webdelen Excel ServicesOffice Excel Web Access.

  Værktøjsruden for webdelen Excel ServicesOffice Excel Web Access åbnes, så du kan angive, hvilken rapport i rapportcenteret du vil have vist i denne webdel.

  Værktøjsruden for webdelen Excel Web Access

 3. I værktøjsruden for webdelen Excel ServicesOffice Excel Web Access skal du under Projektmappe klikke på Vælg et link Knappen Generator .

 4. Gå til mappen Rapportbibliotek på siden Vælg et link – Websidedialogboks, klik på rapporten, og klik derefter på OK.

 5. I værktøjsruden for webdelen Excel ServicesOffice Excel Web Access skal du klikke på Anvend.

Den rapport, du har markeret, vises i webdelen Excel ServicesOffice Excel Web Access.

Trin 5: Føj webdelen Tekstfilter

 1. Klik på Tilføj et filter i Filterzone til venstre på instrumentbrætsiden.

 2. Åbn Alle webdele på siden Tilføj webdele – Websidedialogboks.

 3. Klik på Tekstfilter under Filtre, og klik derefter på Tilføj.

  Webdelen Tekstfiler vises i Filterzone til venstre på instrumentbrætsiden.

 4. Klik på knappen Rediger Webdelsmenu i webdelen Tekstfilter, og klik derefter på Rediger delt webdel.

  Værktøjsruden åbnes, så du kan konfigurere egenskaberne for denne webdel.

  Værktøjsruden for webdelen Tekstfilter.

 5. Skriv Angiv kvartal, der skal vises i feltet Filternavn.

  Skriv Angiv kvartal, der skal vises i feltet Filternavn i værktøjsruden.

 6. Skriv Filter: Filtrer efter kvartal i feltet Titel.

  Angiv Filter: Filtrer efter kvartal i feltet Titel.

 7. Klik på Anvend.

 8. Hvis du vil forbinde webdelen Tekstfiler med webdelen Excel ServicesOffice Excel Web Access, skal du klikke på knappen Rediger Webdelsmenu i webdelen Tekstfilter, pege på Forbindelser, pege på Send filterværdier til og derefter klikke på Salg pr. kvartal.

 9. Klik på Hent navngivet element fra på listen Forbindelsestype, og klik derefter på Udfør.

 10. Klik på Gem, og stop redigering.

 11. Klik på Udgiv.

Trin 6: Brug instrumentbrættet

Skriv i webdelen Tekstfilter et navn for et celleområde i den rapport, der er udgivet til rapportcenteret, og tryk derefter på ENTER. Webdelen Excel ServicesOffice Excel Web Access viser celleområdet med det pågældende navn.

Feltet Angiv kvartal, der skal vises er en Tekstfilter-webdel, der viser rapporten efter det angivne kvartal.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×