Vise data fra en liste eller et bibliotek på en særskilt side

Du kan tilpasse startsiden eller andre sider på et websted ved hjælp af Webdel for at vise data fra en liste eller et bibliotek på siden. Når du opretter en liste eller et bibliotek, oprettes der automatisk en webdel med samme navn. Hvis du f.eks. opretter en liste med navnet Kontrakter, oprettes der også en webdel med navnet Kontrakter. Webdelen viser data fra den liste eller det bibliotek, du har oprettet.

Bemærk: Du skal være webstedsejer for at kunne tilføje eller redigere den delte visning af en webdel på en side.

Denne artikel indeholder

Måder at vise lister og biblioteker på i en webdel

Vise en liste eller et bibliotek i en webdel

Vise en anden visning af en liste eller et bibliotek i en webdel

Tilpasse visningen af en liste eller et bibliotek i en webdel

Måder at vise lister og biblioteker på i en webdel

Når du opretter et websted, føjes der automatisk webdele til webstedets startside. Et teamwebsted indeholder f.eks. som standard listerne Meddelelser, Kalender og Hyperlinks. Hver webdel viser en visning af en liste med samme navn. Du kan føje andre webdele til startsiden for at vise lister eller biblioteker.

Når du vil oprette en brugerdefineret side, kan du oprette en Webdelsside og derefter føje webdele til siden, som viser andre lister.

I det følgende kan du se eksempler på måder, du kan bruge en webdel til at vise data fra en liste eller et bibliotek på:

 • Annoncere dokumenter, der er klar til gennemsyn, i et bibliotek eller dokumenter, som dit team ofte bruger.

 • Spore projektdata på en opgaveliste og gruppere, filtrere eller sortere dataene i en kolonne, der indeholder et teamnavn eller en persons navn eller rolle.

 • Levere et værktøj til at finde detaljerede medarbejderoplysninger - f.eks. bonusordninger, civilstand og sygeforsikring - på en liste.

 • Undersøge udestående kundeordrer på en liste.

 • Visuelt udvide oplysninger om projektteammedlemmer ved at vise både kontaktpersonoplysninger fra en liste over kontaktpersoner og et billede af hver person gennem en forbundet Billede-webdel for en anden liste. Du kan finde flere oplysninger om forbindelse af webdele i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Vise en liste eller et bibliotek i en webdel

 1. Åbn den side, du vil føje webdelen til.

 2. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. Klik på Tilføj en webdel i det område, hvor du vil tilføje webdelen.

 4. Marker afkrydsningsfeltet ud for den liste eller det bibliotek, du vil vise på siden, og klik derefter på Tilføj.

Toppen af siden

Vise en anden visning af en liste eller et bibliotek i en webdel

En webdel viser som standard standardvisningen af en liste eller et bibliotek. Du kan dog ændre webdelen, så den viser den visning, du ønsker. Hvis du redigerer den visning, kopieres ændringerne mellem listen eller biblioteket og webdelen. Dette sikrer, at visninger er konsistente på tværs af webstedet. Dataene på listen eller i biblioteket ændrer sig ikke.

Pas på, når du skifter fra den aktuelle visning til en anden visning. Du kan komme til at slette ændringer, du har foretaget af den aktuelle visning, og deaktivere webdelsforbindelser, der afhænger af kolonner i den aktuelle visning. Du bliver bedt om en bekræftelse, hvis du skifter visning.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på menuen Webdel Webdelsmenu for den webdel, du vil ændre, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du arbejder i en delt visning, skal du klikke på Rediger delt webdel.

  • Hvis du arbejder i en personlig visning, skal du klikke på Rediger min webdel.

   Værtøjsruden åbnes. Brug værktøjsruden til at vælge indstillinger til styring af webdelens layout og udseende.

 3. Klik på navnet på den visning, du vil vise, i Valgt visning.

  Tip: Du kan også redigere den aktuelle visning ved at klikke på Rediger den aktuelle visning og derefter ændre indstillingerne for visningen. På den måde ændrer du visningen overalt, hvor den bruges på webstedet.

 4. Klik på OK i værktøjsruden.

Toppen af siden

Tilpasse visningen af en liste eller et bibliotek i en webdel

Når du har føjet en listevisningswebdel til en webdelsside, kan du tilpasse visningen, så det kun er de oplysninger, du ønsker at få vist på siden, der bliver vist. Du redigerer den aktuelle visning fra webdelssiden.

Du kan også oprette brugerdefinerede visninger af en liste eller et bibliotek, som du kan bruge til at få vist forskellige oplysninger for forskellige forekomster af webdelen for den pågældende liste eller det pågældende bibliotek. Du kan oprette brugerdefinerede visninger af en liste eller et bibliotek ved hjælp af menuen Vis Menuen Vis på den liste eller det bibliotek, du vil tilpasse. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om oprettelse af brugerdefinerede visninger af en liste eller et bibliotek i afsnittet Se også.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på menuen Webdel Webdelsmenu for den webdel, du vil tilpasse, og klik derefter på Rediger delt webdel.

 3. Klik på Rediger den aktuelle visning i værkstedsruden.

 4. I sektionen Kolonnerkan du vise eller skjule kolonner ved at markere de ønskede afkrydsningsfelter. Skriv et tal, der angiver kolonnens placering i visningsrækkefølgen, ud for kolonnenavnet.

 5. Vælg, om du vil have data sorteret, og i givet fald hvordan, i afsnittet Sorter. Du kan bruge to kolonner til sorteringen, f.eks. først efter forfatter og derefter efter filnavn for hver forfatter.

 6. Vælg, om du vil have data filtreret, og i givet fald hvordan, i afsnittet Filtrer. En filtreret visning viser dig et mindre udsnit, f.eks. de elementer, der er oprettet af en bestemt afdeling, eller som har status Godkendt.

 7. Brug sektionen Gruppér efter til at gruppere elementer med samme værdi i deres egen sektion, f.eks. en sektion, der kan udvides, for dokumenter af en bestemt forfatter.

 8. I sektionen Totaler kan du tælle antallet af elementer i en kolonne, f.eks. det samlede antal problemer. I nogle tilfælde kan du opsummere eller filtrere yderligere oplysninger, f.eks. gennemsnit.

 9. Vælg den ønskede typografi for visningen i sektionen Typografi, f.eks. en nedtonet liste, hvor hver anden række er nedtonet.

 10. Hvis der er mapper på listen eller i biblioteket, kan du oprette en visning, der ikke medtager mapperne. Dette kaldes undertiden en flad visning. Klik på Vis alle elementer uden mapper for at få vist alle listeelementer på samme niveau.

 11. Hvis listen eller biblioteket er stor, kan du begrænse, hvor mange filer der kan vises på listen eller i biblioteket, eller hvor mange filer der kan vises på samme side. Markér de ønskede indstillinger i afsnittet Elementbegrænsning.

 12. Hvis du planlægger at få vist listen eller biblioteket på en mobil enhed, skal du vælge de ønskede indstillinger i afsnittet Mobil.

 13. Klik på OK.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×