Vise Ja/Nej-værdier ved hjælp af afkrydsningsfelter, alternativknapper og til/fra-knapper

Et Ja/Nej-felt i Microsoft Office Access 2007 kan kun gemme to værdier: Ja eller Nej. Hvis du bruger en tekstboks til at vise et Ja/Nej-felt, vises værdien -1 for Ja og værdien 0 for Nej. For de fleste brugere vil disse værdier ikke give mening. Derfor kan du i Office Access 2007 anvende afkrydsningsfelter, alternativknapper og til/fra-knapper til at vise og angive Ja/Nej-værdier. Disse kontrolelementer giver en grafisk fremstilling af Ja/Nej-værdierne, som er nem at bruge og forstå.

I denne artikel beskrives brugen af de enkelte kontrolelementer, og det forklares, hvordan du føjer dem til formularer og rapporter.

Hvad vil du foretage dig?

Vælge et kontrolelement

Oprette et bundet afkrydsningsfelt, en bundet alternativknap eller en bundet til/fra-knap

Oprette et ubundet afkrydsningsfelt, en ubundet alternativknap eller en ubundet til/fra-knap

Lære om gruppebokse

Oprette en gruppeboks

Føje en ny indstilling til en eksisterende gruppeboks

Vælge et kontrolelement

I de fleste situationer er det mest hensigtsmæssigt at bruge et afkrydsningsfelt til at repræsentere en Ja/Nej-værdi. Der oprettes også som standard et afkrydsningsfelt, når du føjer et Ja/Nej-felt til en formular eller rapport. Derimod bruges alternativknapper og til/fra-knapper i de fleste tilfælde i gruppebokse. Yderligere oplysninger om gruppebokse finder du i afsnittet Lære om gruppebokse.

Figuren nedenfor viser de tre kontrolelementer, og hvordan de repræsenterer Ja- og Nej-værdier. I kolonnen Ja vises kontrolelementet, som det ser ud, når det er valgt, og i kolonnen Nej vises kontrolelementet, som det ser ud, når det ikke er valgt.

Ja/Nej-kontrolelementer

Toppen af siden

Oprette et bundet afkrydsningsfelt, en bundet alternativknap eller en bundet til/fra-knap

Du kan hurtigt oprette et afkrydsningsfelt ved at trække et Ja/Nej-felt fra ruden Feltliste til formularen eller rapporten.

 1. Åbn formularen i layoutvisning eller formularvisning ved at højreklikke på den i navigationsruden og derefter vælge den ønskede visning i genvejsmenuen.

 2. Hvis ruden Feltliste ikke vises, skal du trykke på ALT+F8 for at få den vist.

 3. Udvid om nødvendigt tabellisterne ved at klikke på plustegnene (+) ud for tabelnavnene.

 4. Træk Ja/Nej-feltet fra ruden Feltliste til rapporten eller formularen.

  Afhængigt af indstillingen af feltegenskaben VisKontrolelement oprettes der et afkrydsningsfelt eller en kombinationsboks, der bindes til feltet. Når du opretter et nyt Ja/Nej-felt i en tabel, er feltegenskaben VisKontrolelement som standard angivet til Afkrydsningsfelt.

Hvis du vil, kan du ændre afkrydsningsfeltet til en alternativknap eller en til/fra-knap. Det gør du ved at højreklikke i afkrydsningsfeltet, pege på Omdan til i genvejsmenuen og derefter klikke på Til/fra-knap Knapflade eller Alternativknap Knapflade .

Toppen af siden

Oprette et ubundet afkrydsningsfelt, en ubundet alternativknap eller en ubundet til/fra-knap

Du kan bruge et afkrydsningsfelt, en alternativknap eller en til/fra-knap, der ikke er bundet, i en brugerdefineret dialogboks, hvor brugerne kan indtaste data og udføre en handling, der er baseret på indtastningen.

 1. Åbn formularen eller rapporten i designvisning ved at højreklikke på den i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Under fanen Design i gruppen Kontrolelementer skal du klikke på værktøjet for det kontrolelement, du ønsker (Afkrydsningsfelt Knapflade , Alternativknap Knapflade eller Til/fra-knap Knapflade ).

 3. Klik på det sted i formularen eller rapporten, hvor kontrolelementet skal placeres.

  Access placerer kontrolelementer i formularen eller rapporten.

Du kan eventuelt give kontrolelementet et mere sigende navn. Etiketten ud for kontrolelementet bliver ikke ændret, selvom det omdøbes, men et mere sigende navn kan gøre det nemmere at henvise til kontrolelementet i udtryk eller makro.

Omdøbe kontrolelementet

 1. Sørg for, at kontrolelementet er valgt.

 2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 3. Skriv et nyt navn i egenskabsboksen Navn for kontrolelementet.

Hvis du vil, kan du ændre afkrydsningsfeltet til en alternativknap eller en til/fra-knap. Det gør du ved at højreklikke i afkrydsningsfeltet, pege på Omdan til i genvejsmenuen og derefter klikke på Til/fra-knap Knapflade eller Alternativknap Knapflade .

Toppen af siden

Lære om gruppebokse

De enkelte afkrydsningsfelter, alternativknapper eller til/fra-knapper kan være bundne eller ubundne, eller de kan indgå i en gruppeboks. I en gruppeboks vises et begrænset antal indstillinger, og det er kun muligt at vælge én indstilling ad gangen. En gruppeboks består af en grupperamme og et sæt afkrydsningsfelter, til/fra-knapper eller alternativknapper.

Hvis en gruppeboks er bundet til et felt, er det kun selve grupperammen, der er bundet – ikke kontrolelementerne inde i rammen. I stedet for at angive egenskaben Kontrolelementkilde for hvert enkelt kontrolelement i gruppeboksen, skal du angive egenskaben Indstillingsværdi for hvert kontrolelement til et tal, der er relevant for det felt, som gruppeboksen er bundet til. Når du vælger en indstilling i en gruppeboks, indsætter Access værdien i egenskabsboksen Indstillingsværdi for den valgte indstilling i det felt, som gruppeboksen er bundet til.

Værdien i en gruppeboks kan kun være en talværdi – ikke en tekstværdi – og Access gemmer dette tal i den underliggende tabel. Du kan også anvende udtryk i en gruppeboks eller lade gruppeboksen være ubundet. En ubundet gruppeboks bruges i en brugerdefineret dialogboks, hvor brugerne kan indtaste data og udføre en handling, der er baseret på indtastningen.

Der anvendes som standard afkrydsningsfelter til Ja/Nej-felter og alternativknapper eller til/fra-knapper til gruppebokse. Denne standardindstilling er imidlertid kun ment som et forslag. Du kan bruge alle tre kontrolelementer til begge formål.

Toppen af siden

Oprette en gruppeboks

Du kan hurtigt oprette en gruppeboks ved hjælp af guiden Gruppeboks. Inden du går i gang, skal du beslutte, om indstillingsværdien skal gemmes i en tabel. Hvis det er tilfældet, skal der være et felt med datatypen Tal, som er beregnet til dette formål.

Flere oplysninger om at føje et felt til en tabel finder du i artiklen Indsætte, tilføje eller oprette et nyt felt i en tabel.

 1. Åbn formularen i designvisning ved at højreklikke på den i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning Knapflade .

 2. I gruppen Kontrolelementer på fanen Design skal du sikre, at Kontrolelementguiden Knapflade er valgt. Knapflade

 3. Klik på Gruppeboks i den samme gruppe. Knapflade .

 4. Klik på den formular, hvor gruppeboksen skal placeres.

 5. Følg anvisningerne i guiden. Klik på Udfør på den sidste side.

  Access placerer gruppeboksen i formularen.

Omdøb gruppeboksen    Du kan eventuelt give gruppeboksen et mere sigende navn. I så fald ændres etiketten ud for gruppeboksen ikke, men et mere sigende navn kan gøre det nemmere at henvise til gruppeboksen i udtryk og makroer.

 1. Marker gruppeboksen ved at klikke på rammen.

 2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 3. Skriv et nyt navn i egenskabsboksen Navn for gruppeboksen.

Toppen af siden

Føje en ny indstilling til en eksisterende gruppeboks

Du kan føje nye kontrolelementer til en gruppeboks, hvis du får brug for det. Du kan enten oprette et nyt kontrolelement i gruppen, eller du kan klippe et eksisterende kontrolelement fra et andet sted i formularen og indsætte det i gruppen.

 1. Åbn formularen i designvisning ved at højreklikke på den i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning Knapflade .

 2. Klik på gruppeboksens ramme for at vælge den, og træk derefter i rammens størrelseshåndtag for at gøre plads til det nye kontrolelement.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Oprette et nyt kontrolelement i gruppen    

   1. Under fanen Design i gruppen Kontrolelementer skal du klikke på værktøjet for den type kontrolelement, du vil tilføje (Afkrydsningsfelt Knapflade , Alternativknap Knapflade eller Til/fra-knap Knapflade ).

   2. Placer markøren inden for gruppeboksens ramme. Rammen skifter farve for at angive, at det nye kontrolelement vil blive en del af gruppeboksen.

   3. Klik for at placere kontrolelementet i gruppen.

  • Flytte et eksisterende kontrolelement til gruppen    

   Hvis du trækker et kontrolelement til en gruppeboks, bliver det ikke en del af gruppen. Du skal klippe kontrolelementet og indsætte det i gruppen, hvis det skal indgå som en mulig indstilling i gruppen.

   1. Marker det kontrolelement, du vil flytte til gruppeboksen.

   2. Klik på Klip på fanen Startside i gruppen Udklipsholder. Knapflade

   3. Vælg gruppeboksen ved at klikke på rammen rundt om gruppen.

   4. Klik på Sæt ind på fanen Startside i gruppen Udklipsholder. Knapflade

    Access føjer kontrolelementet til gruppen.

 4. Du er formentlig nødt til at flytte kontrolelementet og dets etiket, så de placeres på linje med de eksisterende kontrolelementer og etiketter.

 5. Vælg det netop tilføjede kontrolelement, og tryk på derefter på F4 for at åbne kontrolelementets egenskabsark.

 6. Læg mærke til værdien i egenskabsboksen Indstillingsværdi for det tilføjede kontrolelement. Du kan beholde den værdi, som Access foreslår, eller du kan vælge en anden værdi, alt efter hvad du har brug for.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×