Vilkår for anvendelse

Oplysningerne i dette dokument, inkl. URL-adresser og andre internetbaserede webstedsreferencer, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre andet angives, er de firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, personer, steder og begivenheder, der er afbildet i eksemplerne heri, fiktive. Enhver lighed med virkelige firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, personer, steder og begivenheder er utilsigtet. Det er brugerens ansvar at overholde den gældende lov om ophavsret. Uden nogen form for begrænsning af ophavsretten må intet af dette dokument kopieres, opbevares i eller introduceres i system, hvorfra det kan hentes, eller i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) eller med noget formål overføres uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft Corporation.

Microsoft kan have patentrettigheder, patentprogrammer, varemærker, copyrights eller andre immaterielle rettigheder vedrørende det omhandlede i dette dokument. Undtagen hvor det er udtrykkeligt angivet i en skriftlig licensaftale fra Microsoft, giver indholdet af dette dokument dig ingen former for licens til disse patentrettigheder, varemærker, copyrights eller anden form for immateriel rettighed.

© 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Active Directory, ActiveSync, ActiveX, Authenticode, AutoSum, BizTalk, ClearType, Developer Studio, Dexterity, DirectShow, DirectX, Encarta, Entourage, Excel, Expression, FrontPage, Georgia, Hotmail, InfoPath, IntelliMouse, IntelliSense, Internet Explorer, JScript, MSDN, MSN, Natural, NetMeeting, OneNote, Outlook, PhotoDraw, Picture It!, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Segoe, ShapeSheet, SharePoint, SmartArt, SQL Server, Tahoma, Verdana, Visio, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Visual Web Developer, Webdings, Win32, Windows Live, Windows Media, Windows Mobile og Wingdings er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×