Vilkår for anvendelse af PSTN-tjenester i Skype for Business Online

Microsoft tilbyder fire PSTN-tjenester i Skype for Business, som er integreret med eksisterende Skype for Business- og Office 365-tjenester fra Microsoft. Denne integration giver vores kunder mulighed for at levere en mere komplet slutbrugeroplevelse og for at få en samlet administrationsoplevelse for yderligere tjenester ved hjælp af standardværktøjer og teknologi fra Microsoft i Office 365.

Disse fire tjenester opfylder kundernes behov for PSTN-tjenester hostet i Microsoft-skyen med PSTN-opkald (tilgængelige i to planer PSTN-indlandsopkald og PSTN-ind- og udlandsopkald), PSTN -møder og PSTN-forbrugsfakturering. Hver enkelt tjeneste er beskrevet nedenfor og underlagt afsnittet med brugsvilkår for PSTN-tjenester i Microsoft Skype for Business Online, som er en del af dette dokument.

PSTN-tjenester i Skype for Business

PSTN-opkaldsplaner

PSTN-opkaldsplaner giver kunderne mulighed for at integrere PSTN-opkaldsfunktioner problemfrit med Cloud PBX, alle tjenester købt hos Microsoft eller Microsoft-partnere og leveret via Office 365. PSTN-opkaldsfunktionerne omfatter nummeroverførsel, erhvervelse af nyt nummer og tildeling af numre til brugere. PSTN-opkaldstjenesten omfatter regulerede telekommunikationsfunktioner som f.eks. nødopkald. Nummertildelingen er baseret på det land, som en bruger er tildelt i Office 365. PSTN-opkaldsplaner er tilgængelige som følgende abonnementer – PSTN-indlandsopkald og PSTN-indlands- og udlandsopkald. Begge planer faktureres pr. bruger pr. måned.

PSTN-indlandsopkaldsplanen gør det muligt for brugere, som er tildelt denne licens, at modtage indgående opkald til deres Skype for Business-telefonnummer eller ringe op til numre i det land, som de er tildelt i Office 365. For eksempel kan en bruger i USA modtage opkald på deres amerikanske Skype for Business-telefonnummer fra alle numre overalt i verden, og de kan selv ringe til amerikanske indenrigstelefonnumre. Desuden kan en bruger i Storbritannien modtage opkald på deres britiske Skype for Business-telefonnummer fra hele verden, og de kan selv ringe til britiske indenrigstelefonnumre.

PSTN-indlands- og udlandsopkaldsplanen giver brugere, som er tildelt denne licens, samme funktioner som beskrevet i PSTN-indlandsopkaldsplanen og derudover mulighed for at ringe til internationale numre i 196 lande i hele verden.

Begge PSTN-opkaldsplaner er underlagt forbrugsbegrænsninger baseret på det samlede antal købte abonnementer, sammenlagt til brug for alle brugere på lejerniveau. Disse forbrugsbegrænsninger er beskrevet i brugsvilkårene for PSTN-tjenester herunder.

PSTN-opkaldsplaner kræver Cloud PBX, enten med separat licens eller via E5-pakken.

Læs mere om PSTN-opkald under Hvad er PSTN-opkald?

Små virksomhedskunder i Storbritannien kan læse mere under PSTN-opkald i Skype for Business – regelsæt for Storbritannien og PSTN-opkald i Skype for Business – regler for klagehåndtering for Storbritannien.

PSTN-konference

Med PSTN-møder kan kunderne integrere PSTN-tjenester i deres Skype-mødeoplevelse i Office 365 uden problemer. PSTN-møder inkluderer telefonmøder med mulighed for manuelt opkald fra PSTN via standardtelefonnumre og manuelle udgående opkald til indenrigsnumre for brugere, der befinder sig i lande, hvor nationale manuelle opkald er inkluderede. Manuelle indenrigsopkald er baseret på det land, som lederen af mødet er tildelt i Office 365. Udgående nationale opkald vil i begyndelsen være tilgængelige for slutbrugere i de 44 lande, der er anført i brugsvilkårene nedenfor.

Udgående manuelle opkald til internationale modtagere, indgående manuelle opkald via gratis telefonnumre og manuelle nationale udgående opkald i lande, hvor manuelle nationale udgående opkald ikke er inkluderet, debiteres via PSTN-forbrug i Skype for Business efter en pay as you go-ordning (betal efter forbrug) og prissættes efter variable satser pr. minut i hvert enkelt land. Se oplysninger om, hvilke nationale modtagere der er inkluderet i dit abonnement, og hvilke nationale modtagere der faktureres pr. minut med PSTN-forbrugsfakturering.

Som introduktionstilbud til kunderne fra d. 1. december 2015 til d. 31. januar 2017 tilbyder Microsoft manuelle udgående opkald gratis til kunder i de 44 lande med mulighed for indgående manuelle opkald, uanset om det omhandler et nationalt telefonnummer til møder organiseret af brugere med base i et af de 44 lande eller et internationalt opkald til møder organiseret af brugere med base uden for de 44 lande.

Læs mere om PSTN-møder under Indgående manuelle opkald i Office 365.

PSTN-forbrugsfakturering

PSTN-forbrugsfakturering giver kunderne mulighed for at udvide deres PSTN-opkalds- og -mødeoplevelse, så den omfatter mere, end hvad disse tilbud indeholder. En kunde med PSTN-forbrugsfakturering aktiveret begynder måneden med en indledende saldo på et beløb, der overføres fra den forrige måned (dette defineres af kunden den første måned). Efterhånden som kunden bruger minutter, reduceres saldoen (du kan se de detaljerede minutpriser under "Læs mere"). Når kundens saldo når en bestemt minimumstærskel (fastsat af kunden), har kunden mulighed for enten at aktivere automatisk betaling, som automatisk genopfylder saldoen, når saldoen når en minimumstærskel defineret af kunden selv – ELLER manuelt føje midler til saldoen.

Ved slutningen af hver måned faktureres kunden summen af alle manuelle og automatiske beløb, der er føjet til saldoen i løbet af måneden. Et evt. resterende beløb vil i slutningen af en given måned blive videreført til den næste måned som indledende saldo.

Midlerne anvendes kun til PSTN-forbrugstjenester i Skype for Business til Microsofts publicerede priser, når tjenesterne bruges. Eventuelle midler, der ikke er opbrugt inden for 12 måneder efter købsdatoen, går tabt.

PSTN-forbrugsfakturering gælder ikke automatisk for alle brugere i lejeren, i stedet er der følgende muligheder: (a) IT-administratoren skal tildele forbrug til specifikke brugere og (b) kun brugere, som har fået tildelt et forbrug, har adgang til tjenester, der kræver en forbrugssaldo. Brugere, der ikke har PSTN-forbrugsfakturering tildelt individuelt, vil være underlagt midlertidig ophævelse af tjenesten, når først den samlede minuttærskel for lejer er opbrugt.

Automatisk betaling: Den automatiske betalingstjeneste giver kunderne mulighed for at genopfylde deres saldo automatisk, når den når minimumstærsklen (både ekstrabeløbet og minimumstærsklen bestemmes af kunden)

PSTN-forbrugsfakturering kan anvendes i et eller flere af følgende tilfælde:

  • Kunden opbrugte det tildelte antal nationale minutter i deres PSTN-indlandsopkaldsplan og har brug for flere opkaldsminutter end det tildelte antal minutter tilladt pr. måned.

  • Kunden opbrugte enten det tildelte antal internationale eller nationale minutter i deres PSTN-indlands- og udlandsopkaldsplan og har brug for flere opkaldsminutter end det tildelte antal minutter tilladt pr. måned.

  • Kunden har brug for at foretage udgående opkald fra et PSTN-møde til en international eller national placering, der ikke er inkluderet i deres PSTN-mødeabonnement (se mere i brugsvilkårene).

  • Kunden aktiverer indgående gratis telefonnumre sammen med enten PSTN-møder eller PSTN-opkald. Gratis telefonnumre debiteres til en pris pr. minut, der varierer afhængigt af, hvilket land det gratis nummer er tilknyttet.

Se en komplet liste over PSTN-forbrugsfaktureringspriser under PSTN-forbrugspriser.

Læs mere om PSTN-forbrugsfakturering under Hvad er PSTN-forbrugsfakturering?

Brugsvilkår for PSTN-tjenester for Microsoft Skype for Business Online

1. Introduktion

Microsoft og Microsofts associerede selskaber (samlet kaldet "Microsoft") har fastsat nærværende vilkår for anvendelse ("vilkårene") for at opfordre vores kunder til at bruge PSTN-tjenesterne i Skype for Business Online og den online tjenesteinfrastruktur, de systemer, de tjenester og de websteder, som yder disse tjenester (samlet kaldet ”PSTN-tjenester”) på en respektfuld måde, så vi kan yde mere pålidelige og effektive PSTN-tjenester til alle brugere.

Udtrykket ”PSTN-tjenester” som anvendt i nærværende vilkår omfatter Skype for Business Online-tjenesterne, der er kendt som PSTN-opkald (både indenrigs og udenrigs) og PSTN-konference. Eventuelle specifikke begrænsninger for brug af enten PSTN-opkald eller PSTN-konference skal tydeligt identificeres.

Nærværende vilkår har ikke til hensigt at tilsidesætte eller ændre din Microsoft-volumenlicensaftale, under hvilken du anskaffede PSTN-tjenesterne. Hvis der er en konflikt mellem nærværende vilkår og din volumenlicensaftale, der ikke er udtrykkeligt løst via vilkårene, er volumenlicensaftalen gældende.

Disse vilkår angiver rettigheder og forpligtelser for brugen af disse tjenester samt minimumsstandarderne for den adfærd, der kræves af dig, når du bruger PSTN-tjenesterne, herunder visse handlinger, der er forbudte, kvantitative begrænsninger for omfanget af brug gældende for specifikke abonnementer på PSTN-tjenester og hvad vi kan gøre, hvis du ikke opfylder disse minimums standarder.

Ved at anvende PSTN-tjenesterne accepterer du at være bundet af nærværende vilkår.

2. Forbudt anvendelse af PSTN-tjenesterne

2.1. PSTN-tjenesterne må ikke anvendes på en måde, der kan udsætte Microsoft eller Microsofts personale for kriminelt eller civilt ansvar.

2.2. Videresalg af abonnementsminutter.

2.3. Opkald til PSTN-telefonnumre (hverken enkeltvis, sekventielt eller automatisk) for at generere indtægter til dig selv eller andre som følge af opkaldet, undtagen til din egen forretningskommunikation.

2.4. Usædvanlige opkaldsmønstre, der strider mod normal, individuel abonnementsanvendelse, f.eks. hyppige korte opkald eller opkald til mange numre inden for en kort tidsperiode.

3. Abonnementsbegrænsninger for brug af PSTN-tjenesterne

3.1. PSTN-tjenesterne er tilgængelige via forskellige abonnementstilbud: PSTN-indenrigsopkald (kun indenrigs), PSTN-indenrigs- og udenrigsopkald (både indenrigs og udenrigs) og PSTN-konference (VoIP-møder, herunder manuelle ind- og udgående opkald fra PSTN-forbindelsen). PSTN-indenrigsopkald (indenrigs), i forbindelse med PSTN-tjenesterne, betyder muligheden for, at brugeren foretager opkald til numre i det land, hvor brugeren er tildelt Office 365. Eksempel: En bruger af PSTN-indenrigsopkald, der er blevet klargjort til PSTN-tjenesterne i USA, kan foretage PSTN-opkald til alle de 50 amerikanske stater.

For hvert PSTN-opkaldsabonnement er der et loft over det maksimale antal minutter, der tildeles pr. bruger, pr. kalendermåned i abonnementets løbetid. Abonnementsminutter grupperes på lejerniveau som i følgende eksempel:

For et amerikanskbaseret PSTN-indlandsopkaldsabonnement tildeles hver bruger 3000 nationale opkaldsminutter pr. kalendermåned (kombination af både indgående og udgående opkaldsminutter). Hvis lejerkunden køber et PSTN-indlandsopkaldsabonnement til ti brugere, lægges alle de tildelte abonnementbrugeres minutter sammen (f.eks. 10 x 3000 min = 30.000 minutters nationale opkald tilladt for denne lejer pr. kalendermåned). Lejere kan tilføje nye abonnementer på forskellige datoer i løbet af en given måned, og brugerabonnementerne kan leveres på forskellige datoer i løbet af en måned. Vi bruger kalendermåneder til at bestemme, hvornår det samlede antal minutter for den enkelte lejer skal nulstilles.

Vi fortsætter eksemplet: Antag, at lejer køber to amerikanskbaserede PSTN-indlandsopkaldsabonnementer d. 1. december 2015. På dette tidspunkt har lejeren samlet set 6000 nationale opkaldsminutter, som skal bruges ved udgangen af denne kalendermåned (slutningen af 31. december 2015). Lejer tilføjer endnu to PSTN-indlandsopkaldsabonnementer d. 20. december – på dette tidspunkt øges lejerens samlede antal månedlige minutter til 12.000. Hvis lejer ikke har opbrugt alle 12.000 nationale opkaldsminutter ved slutningen af december 2015, overføres ingen af de resterende minutter til januar 2016. I stedet nulstilles lejerens samlede antal løbende minutter per måned kl. 11:59:59 d. 31. december (UTC), således at lejeren igen har adgang til 12.000 nationale opkaldsminutter d. 1. januar 2016, sammenlagt fra alle lejers PSTN-indlandsopkaldsabonnementer, der kan bruges i løbet af januar.

Det almindelige minutloft for PSTN-opkalds- og PSTN-konferenceabonnementer er som følger:

PSTN-indlandsopkald:    

  • 3000 udgående nationale opkaldsminutter pr. bruger/pr. måned (USA og Puerto Rico)

  • 1200 udgående nationale opkaldsminutter pr. bruger/pr. måned (Storbritannien og Frankrig)

PSTN-indlands- og udlandsopkald:    

  • 3000 udgående nationale opkaldsminutter eller 600 udgående internationale opkaldsminutter (afhængigt af, hvilken tærskel der først nås) pr. bruger/pr. måned (USA og Puerto Rico)

  • 1200 udgående nationale opkaldsminutter eller 600 udgående internationale opkaldsminutter (afhængigt af, hvilken tærskel der først nås) pr. bruger/pr. måned (Frankrig og Storbritannien)

Lande, der kan anvende planer med dækning af internationale opkald, er anført i beskrivelsen af tjenesteydelser.

PSTN-konference    Der er ikke noget bestemt loft for antallet af tilladte minutter med manuelt opkald for hvert PSTN-konferenceabonnement, men vi forbeholder os retten til at begrænse og lukke PSTN-konferencer med manuelt opkald eller PSTN-indenrigskonferencer med opkald fra mødetjenesten for at begrænse misbrug og/eller svindel og opretholde tjenestens ydeevne. Vi forbeholder os også retten til at ændre eller fjerne PSTN-konferencenumre til manuelt opkald, der tidligere er tildelt dig for at opretholde god kvalitet af tjenesten.

3.2. Introduktionsperiode    PSTN-tjenester tilbydes for første gang til kunder, der bruger Microsofts online tjeneste, fra d. 1. december 2015. For at give vores kunder mulighed for at blive fortrolige med PSTN-tjenesterne og for at vurdere deres brugeres faktiske opkaldsbehov for bestemte betalte tjenester, udvider Microsoft PSTN-mødeabonnementerne for de første ni kalendermåneder, hvor de er kommercielt tilgængelige (mellem d. 1. december 2015 og d. 1. februar 2017, introduktionsperioden).

PSTN-møder    Følgende gælder udelukkende for introduktionsperioden: Brugere, der deltager i møder organiseret af licenserede brugere, kan få tilladelse, baseret på tilladelser givet af mødets arrangør, til at foretage udgående manuelle opkald fra mødet til telefonnumre i et af de 44 lande, der er anført i afsnit 4.1 nedenfor.

Ved afslutningen af introduktionsperioden (fra d. 1. februar 2017), vil alle PSTN-serviceplanabonnementer vende tilbage til standardvilkårene, der beskrives ovenfor.   

3.3. Effekt af lejer, der når loftet for minutter:

For PSTN-opkald gælder det, at når først en lejer når det månedlige loft for det samlede antal minutter, vil alle PSTN-tjenester (undtagen nødopkald, se nedenfor) for numre tildelt til denne lejer blive suspenderet i resten af kalendermåneden, medmindre PSTN-forbrugsfakturering er aktiveret. For PSTN-indlands- og udlandsopkald vil tjenesten blive suspenderet, når det månedlige loft for det samlede antal nationale eller internationale antal minutter nås (alt efter, hvad der indtræffer først). Tjenesten genoptages automatisk på den første dag i næste kalendermåned efter suspenderingen.

Når en lejer nærmer sig sit månedlige loft for minutter, og når en lejer når 100 % af det månedlige loft for minutter, sender vi en mail til den eller de lejeradministratorer, der er identificeret for den pågældende Office 365-kundekonto, hvori der hhv. står, at loftet er ved at være nået, eller at loftet er nået.

Nødopkaldsfunktionen suspenderes ikke som følge af, at en lejer når sit månedlige loft for opkaldsminutter.   

3.4. Microsoft kan, efter eget skøn, ændre nærværende vilkår fra tid til anden. Ændringer af nærværende vilkår gælder kun prospektivt for nye eller fornyede abonnementer, medmindre du vælger, at ændringerne skal gælde for et eksisterende abonnement.

4. Opkald til service- og særnumre

Du accepterer, at Microsoft vil blokere for alle opkald til telefonnumre, uanset om det er ticifrede numre eller shortcodes, der medfører, at et ekstra gebyr pålægges person, der foretager opkaldet (enten direkte eller indirekte), fra modtagerens side. Gebyrer relateret til numre, der ofte henvises til som service- og særnumre, er ikke en del af PSTN-tjenester i Skype for Business, og du accepterer således, at sådanne opkald ikke er tilladt.

5. Offentliggørelse af telefonnummer i telefonbog

Kunder, der abonnerer i Den Europæiske Unions medlemsstater og lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes medlemsstater, kan få deres telefonnummer angivet hos nummeroplysningstjenesten (herunder angivelse i telefonbogen), hvis det ønskes. Kontakt kundeservice for at anmode om offentliggørelse

6. Tilgængelighed

6.1. I forbindelse med disse brugsvilkår udgør følgende lande de lande, som den indledende periode med funktioner til udgående manuelle opkald i afsnit 3.2, gælder for.

Australien

Finland

Malaysia

Slovakiet

Østrig

Frankrig

Mexico

Slovenien

Belgien

Tyskland

Holland

Sydafrika

Brasilien

Grækenland

New Zealand

Sydkorea

Bulgarien

Hongkong

Norge

Spanien

Canada

Ungarn

Polen

Sverige

Kina

Indien

Portugal

Schweiz

Kroatien

Irland

Puerto Rico

Taiwan

Tjekkiet

Italien

Rumænien

Thailand

Danmark

Japan

Rusland

Storbritannien

Estland

Luxembourg

Singapore

USA

7. Ikrafttrædelsesdato

Denne version af brugsvilkårene for PSTN-tjenester for Microsoft Skype for Business gælder for relevante licensaftaler effektueret fra d. 1. december 2016 indtil den næste version af brugsvilkårene for PSTN-tjenester for Microsoft Skype for Business udgives. Under ingen omstændigheder forlænges disse vilkår ud over slutningen af ikrafttrædelsesdatoen for en hvilken som helst Microsoft-licensaftale underskrevet på det tidspunkt, hvor disse vilkår er gældende.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×