Videresend og omdiriger mail automatisk

Videresend og omdiriger mail automatisk

Når der bruges en regel, kan alle mails, der stemmer overens med de forhold, der er angivet i reglen, blive videresendt eller omdirigeret til en anden mailkonto. For eksempel kan alle mails fra en bestemt afsender eller med et emne, som du angiver, blive videresendt eller omdirigeret.

Videresendelse og omdirigering af mail

Den vigtigste forskel mellem videresendelse og omdirigering er, at modtagerne kan se, hvis en mail er videresendt. Hvis mailen omdirigeres, kan modtagerne ikke se, at den ikke kommer direkte fra den oprindelige afsender. Vær forsigtig, når du bruger disse regler. Minimer risikoen for, at modtagerne får mails, som det ikke var meningen, de skulle se.

 • Videresendelse   

  Når en regel automatisk videresender en meddelelse, som du modtager, føjer reglen betegnelsen "VS:" til begyndelsen af emnelinjen, ændrer meddelelsens formatering og videresender meddelelsen til den konto, der er angivet i reglen. Modtageren kan se, at meddelelsen kom fra dig. Der gemmes en kopi af den meddelelse, du har modtaget, i din indbakke eller i den mappe, som meddelelsen oprindeligt blev leveret til.

 • Omdirigering   

  Når en regel automatisk omdirigerer en meddelelse, som du modtager, sender reglen meddelelsen i uændret form til den konto, der er angivet i reglen. For modtageren ser det ud, som om den kom direkte fra den oprindelige afsender. Det antydes ikke, at meddelelsen blev leveret via din konto. Der gemmes en kopi af den meddelelse, du har modtaget, i din indbakke eller i den mappe, som meddelelsen oprindeligt blev leveret til. Videresendelse kræver, at du bruger en Microsoft Exchange Server-konto.

  Brug denne metode, hvis du ikke ønsker, at modtagerne af de omdirigerede meddelelser skal vide, at meddelelserne blev leveret via din mailkonto.

Med hensyn til både videresendelse og omdirigering er det kun den oprindelige afsender, der kan fjerne eventuelle begrænsede tilladelser for en meddelelse. Når der bruges IRM (Information Rights Management) på en meddelelse for at forhindre modtagerne i at dele indholdet af meddelelsen med andre, er det tydeligt angivet med en meddelelse i oplysningspanelet.

Sådan videresender eller omdirigerer du mail automatisk

Microsoft Exchange Server-konti (fra og med Exchange Server 2010) kan ikke bruge regler til at videresende meddelelser til mailadresser uden for organisationen. Denne indstilling hjælper med at forhindre fortrolige og private oplysninger om organisationen i at blive afsløret. Indstillingen kan kun ændres af en Exchange-administrator.

Se Fastslå den version af Microsoft Exchange Server, som min konto opretter forbindelse til for at få flere oplysninger.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Administrer regler og beskeder.

 3. Klik på Ny regel i dialogboksen Regler og beskeder under fanen Regler for mail.

 4. Klik på Anvend regel på meddelelser, som jeg modtager under Start fra en tom regel, og klik på Næste.

 5. Vælg de betingelser, som meddelelserne skal opfylde, før reglen gælder, under Trin 1: Vælg betingelse(r).

 6. Klik på hvert enkelt understreget tekstelement under Trin 2: Rediger beskrivelsen af reglen, angiv værdier, og klik derefter på Næste.

 7. Under Trin 1: Vælg handling(er) skal du vælge enten:

  • videresend den til en person eller offentlig gruppe

  • omdiriger den til en person eller offentlig gruppe

 8. Klik på den understregede tekst for en person eller offentlig gruppe under Trin 2: Rediger beskrivelsen af reglen, angiv den person eller offentlige gruppe, du vil videresende meddelelser til, og klik derefter på Næste.

 9. Vælg eventuelle undtagelser under Trin 1: Vælg eventuelle undtagelser.

 10. Klik på hvert enkelt understreget tekstelement under Trin 2: Rediger beskrivelsen af reglen, angiv værdier, og klik derefter på Næste.

 11. Skriv et navn under Trin 1: Angiv et navn for denne regel.

 12. Markér afkrydsningsfelterne ud for de ønskede indstillinger under Trin 2: Konfigurer indstillingerne for reglen.

  • Hvis reglen skal køres på de meddelelser, der allerede findes i Indbakke, skal du markere afkrydsningsfeltet Kør denne regel nu på de meddelelser, der allerede findes i "Indbakke".

  • Den nye regel aktiveres som standard. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér reglen, hvis du vil deaktivere reglen.

  • Hvis du vil anvende denne regel på alle dine mailkonti i Outlook, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret denne regel for alle konti.

 13. Klik på Udfør.

Bemærk: Hvis du vil oprette en regel for en offentlig mappe, skal du gøre det fra mappens dialogboks Egenskaber.

 1. Klik på Mail i navigationsruden.

 2. Klik på Regler og beskeder i menuen Funktioner.

 3. Hvis du har mere end én mailkonto i Outlook-mailprofilen, skal du på listen Anvend ændringer på denne mappe klikke på den indbakke, som den nye regel skal anvendes på.

 4. Klik på Ny regel.

 5. Klik på Undersøg meddelelser, når de ankommer under Start fra en tom regel, og klik derefter på Næste.

 6. Under Trin 1: Vælg betingelse(r) skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hver af de betingelser, som den indgående meddelelse skal matche.

 7. Under Trin 2: Rediger regelbeskrivelsen skal du klikke på den understregede værdi, der svarer til betingelsen, og derefter vælge eller skrive de nødvendige oplysninger om betingelsen.

  1. Under Trin 1: Vælg betingelse(r) skal du markere afkrydsningsfeltet fra personer eller distributionsliste

  2. Under Trin 2: Rediger regelbeskrivelsen skal du klikke på personer eller distributionsliste.

  3. Dobbeltklik på modtagerens navn på en af adresselisterne, og klik derefter på OK.

 8. Klik på Næste.

 9. Under Trin 1: Vælg handling(er) skal du markere et af disse afkrydsningsfelter:

  • videresend den til personer eller en offentlig gruppe

  • omdiriger den til en person eller offentlig gruppe

 10. Under Trin 2: Rediger regelbeskrivelsen skal du klikke på personer eller distributionsliste.

 11. Dobbeltklik på navnet eller distributionslisten, som du vil videresende meddelelsen til, på en af adresselisterne, og klik derefter på OK.

 12. Klik på Næste to gange.

 13. Under Trin 1: Angiv et navn for denne regel skal du angive et navn.

  Hvis du vil køre reglen på de meddelelser, der allerede findes i dine mapper, skal du markere afkrydsningsfeltet Kør denne regel nu på de meddelelser, der allerede findes i "mappe".

  Hvis du vil anvende denne regel på alle dine mailkonti og indbakker, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret denne regel for alle konti. Denne indstilling er nedtonet, hvis du ikke har mere end én mailkonto eller indbakke.

 14. Klik på Udfør.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×