Video: Pivotere data i Access

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Ud over visninger såsom dataarkvisninger og formularvisninger er der i Access også pivottabel- og pivotdiagramvisninger, der gør det muligt at summere og visualisere dataene. I denne video opretter vi pivotvisninger på en ny forespørgsel, føjer pivotdiagramvisningen til en formular og føjer derefter denne formular til navigationsformularen, så det er nemt for andre brugere af databaserne at få vist pivotdiagrammet.

Bemærk!:  Pivottabel- og pivotdiagramvisninger er ikke tilgængelige i Access-webdatabaser. Du kan få flere oplysninger om webdatabaser i artiklen Opbygge en Access-database til deling på internettet.

Denne video indeholder

Oversigt

Aktivere pivottabel- og pivotdiagramvisninger i en formular

Oprette en pivottabelvisning

Få vist og tilpasse pivotdiagramvisningen

Indstille standardvisningen for et objekt

Vise en pivotvisning i en formular eller rapport

Føje en formular eller en rapport til en navigationsformular

Oversigt

Du kan oprette pivottabel- og pivotdiagramvisninger i tabeller, formularer og forespørgsler. De data, der kan vises i en pivottabel- eller pivotdiagramvisning, afhænger af objektet, du opretter visningen for.

 • Når du opretter en pivotvisning til en formular, angiver visningen kun data fra denne formulars postkilde.

 • Når du opretter en pivotvisning til en tabel, kan visningen kun indeholde data fra denne tabel.

 • Når du opretter pivotvisninger til forespørgsler, får du den største fleksibilitet, fordi forespørgslerne i sig selv er meget fleksible og kan indeholde data fra flere tabeller.

Aktivere pivottabel- og pivotdiagramvisninger i en formular

Pivottabel- og pivotdiagramvisningerne er som standard ikke aktiverede for formularer. Du kan aktivere dem ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, kan du få det vist ved at trykke på F4.

 3. Indstil egenskaben Tillad pivotdiagramvisning og Tillad pivottabelvisning til Ja under fanen Format i egenskabsarket.

Toppen af siden

Oprette en pivottabelvisning

I denne video opretter vi en forespørgsel og derefter pivottabel- og pivotdiagramvisninger for denne forespørgsel. Processen er imidlertid den samme, uanset om du opretter visninger for en forespørgsel, formular eller tabel. Visningerne kan oprettes i en hvilken som helst rækkefølge, men i denne video starter vi med pivottabellen.

 1. Dobbeltklik på det objekt i navigationsruden, du vil oprette pivotvisningerne for.

 2. Klik på Visning under fanen Startside , og klik derefter på Pivottabelvisning.

 3. Hvis feltlisten for pivottabellen ikke allerede vises, skal du klikke på Feltliste i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

 4. Bestem, hvilket eller hvilke felter der skal være rækkeoverskrifter i pivottabellen, og træk dem fra feltlisten for pivottabellen til placeringszonen Slip rækkefelter her.

 5. Bestem, hvilket eller hvilke felter der skal være kolonneoverskrifter i pivottabellen, og træk dem fra feltlisten for pivottabellen til placeringszonen Slip kolonnefelter her.

 6. Hvis du vil filtrere data på bestemte felter, skal du trække disse felter fra listen for pivottabellen til placeringszonen Slip filtreringsfelter her.

 7. Bestem til sidst, hvilket felt du vil se detalje- eller summeringsdata for, og træk det til placeringszonen Slip totaler eller detaljefelter her.

I Access vises detaljeposter som standard, medmindre du opretter totaler. Sådan opretter du rækker og kolonner med totaler:

 1. Klik på en af detaljeværdierne i pivottabellen.

 2. Klik på Automatisk beregning i gruppen Funktioner under fanen Design, og vælg derefter den ønskede type total.

Sådan skjuler du detaljecellerne, så kun totalerne vises:

 1. Klik på en kolonneoverskrift for detaljefeltet. Hvis f.eks. detaljecellerne er baseret på feltet med antal, skal du klikke kolonneoverskriften Antal.

 2. Klik på Skjul detaljer i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

Sådan fjerner du et felt fra pivottabellen:

 • Klik på feltets kolonneoverskrift eller rækkeoverskrift, og klik på Fjern felt i gruppen Aktivt felt under Design.

Få vist og tilpasse pivotdiagramvisningen

Når du opretter en pivottabelvisning, oprettes der også en pivotdiagramvisning i kulisserne. Du vil dog sandsynligvis være nødt til at tilpasse pivotdiagramvisningen, så den viser dataene, så den er nemmere at læse. Sådan viser du pivotdiagrammet:

 • Klik på Visning under fanen Startside , og klik derefter på Pivotdiagramvisning.

Tilpas diagrammet ved hjælp af værktøjerne under fanen Design. I denne video benytter vi følgende fremgangsmåde:

 • Skifte række- og kolonneoverskrifterne    Klik på Skift række/kolonne i feltet Aktivt felt under fanen Design.

 • Skifte diagramtypen    Klik på Skift diagramtype i gruppen Type under fanen Design. Vælg den ønskede diagramtype, og luk derefter dialogboksen Egenskaber.

 • Vise forklaringen    Klik på Forklaring i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

 • Skjule placeringszonerne    Klik på Placeringszoner i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

 • Formatere diagramelementer    Diagramelementer omfatter ting som f.eks. baggrundsfarven og aksetitlerne. Vælg det diagramelement, du vil ændre, og klik derefter på Egenskabsark i gruppen Funktioner under fanen Design. Foretag de ønskede ændringer, og luk dialogboksen Egenskaber.

Toppen af siden

Indstille standardvisningen for et objekt

Når du har oprettet pivotvisninger for et objekt, kan du indstille egenskaben Standardvisning, så en af pivotvisningerne vises, når du åbner objektet. Dette sikrer, at pivotvisningen vises, hvis du føjer objektet til en formular eller rapport.

 1. Højreklik på objektet i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, kan du få det vist ved at trykke på F4.

 3. Hvis du arbejder på en forespørgsel, kan du klikke i et tomt område af forespørgselsgeneratoren, så egenskabsarket viser Egenskaber for forespørgsel.

 4. Angiv egenskaben Standardvisning til Pivottabel eller Pivotdiagram, afhængigt af hvilken visning du vil vise.

Toppen af siden

Vise en pivotvisning i en formular eller rapport

 1. Højreklik på den formular eller rapport, du vil føje til pivotvisningen, i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning.

 2. Træk det objekt, der indeholder pivotvisningen, fra navigationsruden til formularen eller rapporten.

Bemærk!:  Hvis pivottabellen ikke vises, skal du sørge for, at den er indstillet som objektets standardvisning (se forrige afsnit).

 1. Tilpas størrelsen af pivotvisningen, indtil den ser ud på den ønskede måde.

 2. Gem og luk formularen eller rapporten.

Toppen af siden

Føje en formular eller en rapport til en navigationsformular

I denne video føjede vi en pivotdiagramvisning til en formular og føjede derefter denne formular til en navigationsformular, der blev oprettet tidligere. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opretter en navigationsformular i artiklen Oprette en navigationsformular eller videoen Oprette en navigationsformular.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×