Video: Oprette et udtryk

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Udtryk i Access ligner formler i Excel. Du kan bruge dem overalt i en database til at beregne værdier, gennemtvinge datavalideringsregler, filtrere data mv. I denne video vises det grundlæggende ved at oprette et udtryk.

Denne video indeholder

Føje et beregnet felt til en tabel

Med denne fremgangsmåde anvendes et udtryk til at oprette et beregnet felt i en tabel.

 1. Dobbeltklik på den tabel, som du vil føje et beregnet felt til, i navigationsruden.

 2. Rul til kolonnen længst til højre i tabellen, og klik derefter på Klik for at tilføje i kolonneoverskriften.

 3. Peg på Beregnet felt, og klik derefter på den type data, du vil gemme i det nye felt.

  Udtryksgenerator åbnes.

 4. Hvis de tre lister over udtrykselementer ikke vises i dialogboksen Udtryksgenerator, skal du klikke på Flere >> for at få dem vist.

 5. Klik eller dobbeltklik på listerne Udtrykselementer, Udtrykskategorier og Udtryksværdier for at vælge de ønskede identifikatorer, funktioner og operatorer. Du kan også skrive direkte i Udtryksboks øverst i Udtryksgenerator og vælge de ønskede elementer fra de IntelliSense-lister, der vises, når du skriver. I denne video koncentrerer vi os om feltet Efternavn med feltet Fornavn, herunder et komma og et mellemrum mellem de to felter, ved at angive følgende udtryk:

  =[Efternavn] & “, “ & [Fornavn]

 6. Når udtrykket er færdigt, skal du trykke på OK for at føje det nye beregnede felt til tabellen.

Føje en beregnet tekstboks til en formular eller rapport

Du kan i formularer og rapporter angive udtryk direkte i egenskabsarket, eller du kan klikke på knappen Generer for at åbne Udtryksgenerator.

 1. Højreklik på den formular eller rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning.

 2. Klik på kontrolelementet Tekstboks i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

 3. Klik på det sted i formularen eller rapporten, hvor det nye kontrolelement skal placeres.

 4. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, kan du få det vist ved at trykke på F4.

 5. Sørg for, at det nye kontrolelement Tekstboks er valgt, og klik derefter i egenskabsfeltet Kontrolelementkilde under fanen Alle.

 6. Skriv et lighedstegn (=), og skriv derefter de første par bogstaver af den funktion eller identifikator, du vil starte udtrykket med. Der vises en liste over elementer, du kan vælge imellem. Hvis du vil føje et af elementerne til udtrykket, kan du enten dobbeltklikke på det eller bruge piletasterne til at vælge det på listen og derefter trykke på Tab eller Enter. I denne video opretter vi to beregnede tekstbokse med følgende udtryk:

  =[Listepris] * 0,08

  =Mid([Produktnavn],19)

 7. Gem formularen eller rapporten, og klik derefter på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på Formularvisning eller Rapportvisning.

Bruge et udtryk som et forespørgselskriterie

Du kan bruge udtrykkene i rækken Kriterier i Forespørgselsgenerator til at filtrere data ud fra en beregning.

 1. Oprette en ny forespørgsel eller åbne en eksisterende i designvisning.

 2. Skriv de første par bogstaver af den funktion eller identifikator, du vil starte udtrykket med, i rækken Kriterier for det felt, du vil filtrere. Der vises en liste over elementer, du kan vælge imellem. Hvis du vil føje et af elementerne til udtrykket, kan du enten dobbeltklikke på det eller bruge piletasterne til at vælge det på listen og derefter trykke på Tab eller Enter. Hvis du foretrækker at bruge Udtryksgenerator kan du klikke på Generator i gruppen Konfiguration af forespørgsel under fanen Design.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×