Video: Oprette diagrammer og grafik med SmartArt

Du kan se flere SmartArt-videoer ved at klikke på en kategori herunder. Kategorierne indeholder videoer, der viser, hvordan du kan forbedre SmartArt-grafikken, når den er oprettet, eller hvordan du kan oprette noget bestemt SmartArt-grafik. Specifik SmartArt-grafik er grupperet under layouttypen. Med hvert layout gives der en række forskellige måder at udtrykke indholdet på og forbedre budskabet. I visse layout sker der blot en finpudsning af en punktopstilling, mens andre layout (f.eks. organisationsdiagrammer og Venn-diagrammer) er beregnet til at vise nogle bestemte typer oplysninger.

Klik på en layouttype for at se en liste over videoer

Hierarki (organisationsdiagram)

Sådan gør du

Liste og proces

Matrix og relation

Billede

Hierarki (organisationsdiagram)

Video: Oprette et organisationsdiagram med billeder

Et organisationsdiagram er et diagram over et rapporteringshierarki, der almindeligvis bruges til at vise relationer mellem medarbejdere, titler og grupper. Du kan tilføje billeder af disse medarbejdere til organisationsdiagrammet ved at bruge SmartArt-layoutet til et billedorganisationsdiagram i Office 2010.

Video: Oprette en stamtavle med SmartArt-grafik

I denne video vises det, hvordan du kan oprette en stamtavle i Office 2010 ved at bruge et hierarkilayout med SmartArt-grafik.

Video: Oprette et hierarki med SmartArt-grafik

Du kan vise hierarkiske relationer, der går lodret eller vandret, ved hjælp af SmartArt-grafik, der anvender et hierarkilayout. f.eks. Mærket hierarki. Et hierarki er en grafisk gengivelse af en række arrangerede grupperinger af personer eller ting i et system. Hvis du bruger SmartArt-grafik i Office 2010, kan du oprette et hierarki og medtage det i regnearket, e-mail-meddelelsen, præsentationen eller dokumentet.

Sådan gør du

Video: Føje billeder til SmartArt-grafik

Billeder kan være et vigtigt element i oprettelsen af et overbevisende dokument, et overbevisende regneark eller en overbevisende præsentation i 2010, og det er nemt at indsætte et billede i SmartArt-grafikken. Du kan tilføje et billede til en individuel figur, eller du kan tilføje et billede til hele baggrunden til SmartArt-grafikken.

Video: Tilføje tekst oven på et foto

Du kan kombinere tekst og billeder og skabe spændende grafik i Office 2010. Du kan indsætte tekst ved at bruge en enkelt tekstboks eller ved at bruge WordArt og derefter formatere teksten efter behov.

Video: Føje tekst til SmartArt-grafik

Det er nemt at skrive tekst i SmartArt-grafik i Office 2010. Du kan tilføje tekst inde fra SmartArt-grafikken, bruge tekstruden eller oprette og placere tekstbokse for at tilføje ekstra tekst, uanset hvor det måtte være.

Video: Rotere tekst i SmartArt-grafik

I Office 2010 kan du rotere tekst i SmartArt-grafikfigurer, så den enten vender mod en af margenerne, eller stable teksten lodret, så den læses oppefra og ned.

Video: Rotere eller vende figurer i SmartArt-grafik

Når du bruger SmartArt-grafik i en Office 2010 PowerPoint-præsentation, kan du gøre oplysninger i grafikken mere interessante og iøjefaldende ved at rotere og vende figurer i grafikken.

Video: Animere SmartArt-grafik

Du kan oprette bevægelig, animeret SmartArt-grafik i PowerPoint 2010, hvis du vil fremhæve dine oplysninger yderligere eller vise dine oplysninger i faser. Du kan animere hele SmartArt-grafikken eller blot en enkelt figur i SmartArt-grafikken.

Video: Formatere streger i SmartArt-grafik

I Office 2010 kan du ændre farven, typografien eller bredden på de streger, der forbinder figurerne i SmartArt-grafikken. Hvis du ændrer en streg på en måde, du ikke ønsker, kan du fortryde ændringen eller blot fjerne de valgte formateringsindstillinger.

Video: Rette almindelige SmartArt-fejl

Du kan rette almindelige SmartArt-fejl på flere måder. Du kan hurtigt gendanne alle figurerne i SmartArt-grafik, så de får deres oprindelige layout og farve. Hvis du har brugt tid på at tilpasse SmartArt-grafikken, kan du vælge at fortryde de seneste ændringer trin for trin eller blot gendanne en enkelt figurs oprindelige tilstand.

Video: Føje en figur til SmartArt-grafik

I Office 2010 kan du føje figurer til SmartArt-grafik, du allerede har oprettet, og SmartArt-grafikkens format og layout opdateres efter den nye figur.

Video: Gøre en figur usynlig i SmartArt-grafik

I Office 2010 kan du ændre gennemsigtigheden af hver enkelt figur eller billede i SmartArt-grafikken og skjule dele af SmartArt-grafikken med tegneobjekter, der er farvet, så de passer til dokumentets baggrund.

Video: Føje gradueringsfyld til SmartArt-grafik

I Office 2010 kan du bruge gradueringsfyld til gradvis at ændre farven på figurer i SmartArt-grafikken. Du anvender en graduering på et objekt, så dets farve skifter fra en mørkere til en lysere nuance, eller for at skabe en regnbueeffekt.

Video: Flytte figurer i SmartArt-grafik

I denne video vises det, hvordan du kan flytte rundt på SmartArt-grafik i et dokument, et regneark eller en præsentation i Office 2010, så du kan få mest muligt ud af den plads, du har til rådighed. Du kan flytte og strække hele grafikken, placere individuelle figurer og arrangere og lagdele SmartArt-grafikken i forhold til andre grafikobjekter.

Video: Føje streger eller billedbeskrivelser til SmartArt-grafik

Det kan være, at du har en Office 2010 PowerPoint-præsentation, hvor visse steder skal fremhæves. Du kan sætte fokus på vigtige dele i præsentationen ved at tilføje linjer eller billedbeskrivelser til SmartArt-grafikken i PowerPoint.

Liste og proces

Video: Oprette et rutediagram med SmartArt-grafik

I et rutediagram vises sekventielle trin i en opgave eller proces. I Office 2010 kan du bruge SmartArt-grafik til at oprette et rutediagram, der grafisk viser oplysninger om et system, en proces eller trinnene til, hvordan et problem kan løses.

Video: Oprette en lodret punktopstilling med SmartArt-grafik

I Office 2010 kan du bruge SmartArt-grafik til at oprette en lodret punktopstilling, der grafisk viser en liste med lange overskrifter eller oplysninger på øverste niveau eller et hovedpunkt med flere underpunkter. Du kan oprette en lodret punktliste og medtage den i regnearket, e-mail-meddelelsen, præsentationen eller dokumentet.

Video: Oprette en chevron-liste med SmartArt-grafik

En lodret chevron-liste bruges til grafisk at vise progressionen af sekventielle trin i en opgave, arbejdsproces eller proces, hvor du gerne vil fremhæve bevægelsen eller retningen, eller en liste, der indeholder et hovedpunkt og flere underpunkter. I Office 2010 kan du oprette en chevron-liste ved at bruge SmartArt-grafik.

Video: Oprette en lodret liste med SmartArt-grafik

Du kan få et unikt og professionelt udseende ved at oprette en lodret blokliste ud fra skabeloner, du finder i Office 2010. En lodret blokliste viser rent grafisk en opgave, proces eller arbejdsproces, hvor hvert enkelt trin i disse indeholder flere undertrin eller interessante steder. Hvis du bruger SmartArt-grafik i Office 2010, kan du oprette en lodret blokliste og medtage den i regnearket, e-mail-meddelelsen, præsentationen eller dokumentet.

Video: Oprette en tidslinje med SmartArt-grafik

I Office 2010 kan du bruge SmartArt-grafik, som anvender et tidslinjelayout, til at oprette en grafisk gengivelse af en sekvens af hændelser. Det kunne f.eks. være milepæle i et projekt eller hovedbegivenhederne i en persons liv.

Video: Oprette en radialliste med SmartArt-grafik

En radialliste viser rent grafisk delelementer, der samlet udgør en overordnet eller central ide. Når du bruger en radialliste, kan du vise et billede i grafikkens hovedcirkel. Hvis du bruger SmartArt-grafik i Microsoft Office 2010, kan du oprette en radialliste og medtage det i regnearket, e-mail-meddelelsen, præsentationen eller dokumentet.

Matrix og relation

Video: Oprette en matrix med SmartArt-grafik

En matrix er en rektangulær serie elementer, der er arrangeret i rækker og kolonner, og som kan bruges til at vise placeringen af koncepter langs to akser. Lær, hvordan du kan oprette en matrix ved at bruge SmartArt i Office 2010.

Video: Oprette et Venn-diagram med SmartArt-grafik

I et Venn-diagram bruges cirkler, der skærer hinanden, til at illustrere ligheder, forskelle og relationer mellem grupper. Ligheder mellem grupper vises i de dele af cirklerne, der skærer hinanden, mens forskelle vises i de dele af cirklerne, der ikke skærer hinanden. Lær, hvordan du kan oprette et Venn-diagram ved at bruge SmartArt i Office 2010.

Video: Oprette en relation med SmartArt-grafik

I denne video vises forskellige typer relationslayout med SmartArt-grafik i Office 2010. Du kan bruge SmartArt-grafiklayout til at vise, hvordan forskellige grupper eller ideer er relateret til hinanden.

Billede

Video: Oprette et organisationsdiagram med billeder

Et organisationsdiagram er et diagram over et rapporteringshierarki, der almindeligvis bruges til at vise relationer mellem medarbejdere, titler og grupper. Du kan tilføje billeder af disse medarbejdere til organisationsdiagrammet ved at bruge SmartArt-layoutet til et billedorganisationsdiagram i Office 2010.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×