Vejledning til tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog til OneNote

Dette tilføjelsesprogram til en OneNote-klassenotesbog, som åbnes i OneNote 2013 eller 2016, gør det muligt for lærere at spare tid og arbejde mere effektivt med deres klassenotesbøger. Funktioner omfatter:

 • Distribuer nemt og hurtigt nye sider, sektioner og sektionsgrupper til studerende i en eller flere klasser

 • Distribuer nemt et enkelt afsnit tekst, et billede eller en markering til alle studerende i en klassenotesbog

 • Angiv individuel læring gennem distribution af nyt materiale til specifikke studerende eller studiegrupper

 • Kopiér nemt og hurtigt et indholdsbibilotek til flere klassenotesbøger

 • Gennemse de studerendes arbejde (opgaver, tests osv.) i rækkefølge i én eller flere klasser

 • Start Klassenotesbog-appfunktionalitet nemt

 • Forbind OneNote-klassenotesbøger til dit læringssystem (LMS) eller elevinformationssystem (SIS)

 • Integrer opgaver og karakterer fra klassenotesbogen til dt læringssystem eller relaterede system

 • Angiv nyttige ressourcer til ressourcer til Professionel udvikling og Community-ressoucer


Fanen Klassenotesbog

Når tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog er installeret, vises fanen Klassenotesbog i OneNote.

Fanen Klassenotesbog.

Indhold

Denne gruppe af værktøjer bruges til at distribuere sider eller sektioner til studerende eller grupper af studerende.

Distribuer side

Brug denne til nemt at distribuere sider til alle studeriende i en klasse.

 1. Gå til et indholdsbibliotek eller samarbejdsområde, der omfatter den eller de sider, du vil distribuere.

 2. Vælg en side. Du kan vælge at distribuere flere sider ved at klikke på en side, holde Skift-tasten nede og derefter klikke på en anden side.

 3. Klik på Distribuer side.

 4. Vælg en sektion med en studerende, som en eller flere sider skal kopieres til, og siden kopieres til alle private notesbøger for studerende, der indeholder den pågældende sektion.

Tip: Hvis den studerende ikke har den pågældende sektion eller har slettet den, oprettes sektionen automatisk, og siden indsættes i den.

Individuel og gruppedistribution

Brug denne funktion til at overføre en side til bestemte studerende i stedet for alle i klassen. Du kan desuden definere grupper af studerende for at skelne mellem distributionen.

Distribution af side eller notesbog.

Grupper - Her er et eksempel , hvor en lærer har oprettet tre forskellige grupper af studerende og kan vælge at kopiere sider til sektionen Hjemmearbejde til bestemte grupper af studerende.

Distributionsgrupper.

Distribution på tværs af notesbøger

Brug denne funktion til at overføre en side til flere klassenotesbøger på én gang.

 1. Gå til et indholdsbibliotek eller samarbejdsområde, der omfatter den eller de sider, du vil distribuere.

 2. Markér en eller flere sider. Hvis du vil distribuere flere sider, skal du trykke på Ctrl, mens du klikker på de ønskede sider.

 3. Klik på rullelisten Distribuer side, og klik derefter på Distribution på tværs af notesbøger.

 4. Vælg de klassenotesbøger, du vil distribuere til (til venstre for skærmbilledet nedenfor).

 5. Vælg en sektion med Studerende hvortil en eller flere sider skal kopieres (til højre for skærmbilledet nedenfor), og klik på Kopiér.

  Distribution af notesbog.

Tip: Du kan også bruge denne metode til at finde mange af disse værktøjer: Højreklik på en side, og find Distribuer side i menuen.

Tip: Distribuere indhold

Højreklik på en del af en side – herunder fremhævet tekst, billede eller lassomarkeret håndskrift - og vælg Distribuer indhold. Dette genfinder samme sæt afsnit for de studerende, så du hurtigt kan sende det pågældende indholdselement på alle dine studerende øjeblikkeligt.

Klasseværelsesdistribueret indhold af notesbog.

En underviser kan f.eks. skrive noter i indholdsbiblioteket, som hele klassen kan se, og derefter notere et bestemt problem, enten i tekst eller med håndskrift. Ved at markere og højreklikke på det specifikke indholdselement og derefter vælge Distribuer indhold, kan underviseren hurtigt sende netop dette indhold til bestemte afsnit af hver enkelt studerende i klassen.

Fortryde en distribueret side

Nogle gange kan du få brug for at fortryde (eller tilbagekalde) en side, som du lige har distribueret. For at gøre dette skal du vælge Distribuer side og derefter vælge Fortryd distribution af side. På denne måde tilbagekaldes siden, og den slette fra hver enkelt studerendes notesbog. Hvis en studerende har opdateret siden, deaktiveres kommandoen Fortryd for at sikre, at læreren ikke ved et uheld sletter den studerendes arbejde. Hver gang du lukker OneNote, ryddes stakken Fortryd.

Skærmbillede af, hvordan man fortryder en sidedistribution i tilføjelsesprogrammet Oprettelse af klassenotesbog.

Distribuere nye sektioner

Brug denne til at overføre et nyt, tomt afsnit til alle studerende. Du kan f.eks. bruge den til at oprette en sektion med nye øvelser i hver studerendes notesbog.

Tip!: 

 • Du kan bruge den til at oprette en ny sektion i hver enkelt studerendes private notesbog og derefter overføre et sæt sider dertil med funktionen Distribuer side, der er nævnt ovenfor.

 • For at distribuere nye sektioner i sektionsgrupper i de private elevnotesbøger skal du markere afkrydsningsfeltet Flere indstillinger. På denne måde udvides dialogboksen, så du kan vælge, hvor den nye sektion skal indsættes, herunder sektionsgrupperne i den studerendes notesbog. Et eksempel kan være, at du har overført sektionsgrupperne Enhed 1 og Enhed 2 til den studerendes private notesbøger, og nu vil du udfylde dem.

  Skærmbillede af, hvordan du distribuerer nye sektioner i tilføjelsesprogrammet Oprettelse af klassenotesbog.

Distribuere ny sektionsgruppe

Hvis du vil oprette nye sektionsgrupper hver privat elevnotesbog, skal bruge funktionen Distribuer ny sektionsgruppe. Et eksempel kan være, at du gerne vil oprette sektionsgrupperne Enhed 1 og Enhed 2 i den studerendes private notesbøger.

Skærmbillede af, hvordan du kan distribuere en ny sektionsgruppe i tilføjelsesprogrammet Oprettelse af klassenotesbog.

Distribuer indholdsbibliotek

Brug dette til at kopiere eksisterende afsnit i et indholdsbibliotek (f.eks. notesbog med pensum) til en eller flere Klassenotesbøger.

Tip: Denne funktion kan være nyttigt i begyndelsen af et semester eller skoleår.

Gennemse

Denne giver mulighed for lærere hurtigt gennemgå studerendes arbejde, som findes på en side i deres notesbøger.

Gennemgå den studerendes arbejde

 1. Vælg en klassenotesbog

 2. Klik på Gennemgå den studerendes arbejde.

 3. Vælg en sektion (f.eks. Hjemmearbejde) til at åbne ruden i højre side, hvor du kan vælge en studerende.

  Tip: Du kan sortere studerende efter efternavn og også udvide/skjule alle opgaver.

Gennemgang på tværs af notesbøger

Denne giver mulighed for gennemgang af en opgave på tværs af flere klassenotesbøger, når du underviser i det samme kursus i flere perioder. En matematiklærer kan f.eks, distribuere et regneark til tre klassenotesbøger om mandagen, og derefter gennemgå arbejdet hurtigt om onsdagen for alle tre klasser, der bruger denne funktion.

 1. Klik på Gennemgå den studerendes arbejde > Gennemgang på tværs af notesbøger.

 2. Fra feltet Gennemgang på tværs af notesbøger skal du vælge Klassenotesbøger først, derefter den ønskede sektion, og derefter skal du klikke på Gennemse.

  Det åbner en boks, hvor du kan klikke på en hvilken som helst studerende på tværs af de valgte klassenotesbøger, hvilket åbner en side for den pågældende studerende i OneNote til hurtig markering eller vurdering.

  Tip: Du kan sortere studerende efter efternavn og også udvide/skjule alle opgaver.

  Gennemgå den studerendes arbejde.

Gennemgang på tværs af notesbøger

Denne giver mulighed for gennemgang af en opgave på tværs af flere klassenotesbøger, når du underviser i det samme kursus i flere perioder. En matematiklærer kan f.eks, distribuere et regneark til tre klassenotesbøger om mandagen, og derefter gennemgå arbejdet hurtigt om onsdagen for alle tre klasser, der bruger denne funktion.

 1. Klik på Gennemgå den studerendes arbejde > Gennemgang på tværs af notesbøger.

 2. Fra feltet Gennemgang på tværs af notesbøger skal du vælge Klassenotesbøger først, derefter den ønskede sektion, og derefter skal du klikke på Gennemse.

  Det åbner en boks, hvor du kan klikke på en hvilken som helst studerende på tværs af de valgte klassenotesbøger, hvilket åbner en side for den pågældende studerende i OneNote til hurtig markering eller vurdering.

  Tip: Du kan sortere studerende efter efternavn og også udvide/skjule alle opgaver.

  Skærmbillede af, hvem der skal gennemgå de studerendes arbejde i tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog.

Forbind OneNote til dit læringssystem eller elevinformationssystem

OneNote-klassenotesbøger kan nu integreres med mange læringssystemer (LMS) og elevinformationssystemer (SIS). Den komplette liste over læringssystemer, som OneNote har indgået samarbejde med, vises på http://www.onenote.com/edupartners. Mange af disse læringssystemer og elevinformationssystemer fungerer allerede sammen med OneNote, og mange vil blive aktiveret i de kommende uger og måneder. Hvis dit system understøttes, vises det i dialogboksen Forbindelser i rullemenuen Opret forbindelse til:. Systemer, der stadig arbejdes på, vises som <Navn på system> – kommer snart. Vores EDU-partnerwebsted indeholder også mange links til kurser med specifikke instruktioner til de enkelte systemer. Vi har også et nyt websted til registrering af elevinformationssystemer på http://www.onenote.com/sis.

Hvis du vil forbinde din OneNote-klassenotesbog til et læringssystem eller elevinformationssystem, skal du klikke på knappen Forbindelser på båndet i tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog.

Når dialogboksen Forbindelser åbnes:

 1. Vælg dit læringssystem i rullemenuen Opret forbindelse til:.

  Nedenfor er Lærred valgt. Bemærk, at der er et kursuslink, "Sådan opretter du forbindelse til lærredet", tilgængeligt direkte i dialogboksen, så lærere nemt kan få vist det bestemte kursus.

  Skærmbillede af dialogboksen Administrer forbindelser.

  Nogle læringssystemer, f.eks. Brightspace, kræver et app-id og en app-nøgle:

  Skærmbillede af nøglekrav til appen Administrer forbindelser

 2. Klik på Log på.

  Du bliver bedt om at angive dit brugernavn og din adgangskode til læringssystemet.

For it-administratorer: Hvis du vil installere tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog med bestemte oplysninger i læringssystem eller elevinformationssystem konfigureret på forhånd for lærere, skal du besøge siden Gruppepolitik på http://aka.ms/classnotebookaddingrouppolicy.

Tilknytte din Klassenotesbog til kursus i dit læringssystem

Næste trin er at knytte din klassenotesbog til et kursus i dit læringssystem.

 1. Klik på rullepilen på knappen Forbindelser, og vælg Tilknyt klassenotesbøger.

  På denne måde får du vist alle kurser i det valgte læringssystem.

 2. I kolonnen Kursus kan du klikke på rullemenuen og vælge, hvilken klassenotesbog der skal knyttes til kurset i læringssystemet.

  I eksemplet nedenfor tilknytter jeg min klassenotesbog "Matematik 101" til mit Lærred-kursus "Matematik 101".

 3. Tryk på OK.

  Når du herefter opretter opgaver, overføres de til det kursus, du valgte i trin 2.

  Skærmbillede af, hvordan man tilknytter klassenotesbøger

Tilknytte elever i klassenotesbogen til dit LMS/SIS eller Karakterbog-kursus

Der er visse tilfælde, hvor du skal opdatere eller tilknytte navnene på dine elever i LMS/SIS/Karakterbog-kurset. Ved at tilknytte studerende kan lærere sikre, at elevernes navne i klassenotesbogen svarer til navnene i LMS/SIS/Karakterbog. Nogle gange kan navnene på elever dog være en smule anderledes (f.eks. "Jim" vs. "James"), så nu kan du sikre, at elevernes navne er tilknyttet korrekt.

 1. Sørg for, at du har tilknyttet dine klassenotesbøger ved at bruge knappen Forbindelser som beskrevet tidligere.

 2. Klik på rullemenuen på knappen Forbindelser, og vælg Tilknyt studerende.

 3. Klik på rullemenuen i kolonnen Klassenotesbog, og vælg den ønskede klassenotesbog.

  I eksemplet nedenfor vælger vi klassenotesbogen "Matematik 101".

 4. Vælg den studerens navn i klassenotesbogen, og knyt det til det relevante kanvaskursusnavn.

  I nedenstående eksempel er Jim Hobbs nu knyttet til James Hobbs.

 5. Klik på OK for at gemme tilknytningsændringerne.

  Skærmbillede af, hvordan studerende knyttes til elevnavne på lærred

Oprette opgaver

Nu, hvor du har knyttet OneNote til dit læringssystem og knyttet din klassenotesbog til det ønskede kursus, kan du tage en OneNote-side og nemt oprette en opgave i læringssystemet eller det system, du bruger. På denne måde kan du få vist OneNote-oplysninger i læringssystemopgaven og kalenderkomponenter og integreres med den arbejdsproces, du allerede bruger. Desuden sker der det, at når du opretter en opgave, så kopieres siden også til den sektion, du vælger til alle elevnotesbøger. Hvis du vil:

 1. Gå til den side i OneNote, du vil tildele. Denne side skal være aktiv i indholdsbiblioteket eller i samarbejdsområdet.

 2. På båndfanen Klassenotesbog skal du klikke på knappen Opret opgave.

 3. Når formen Opret opgave åbner, forestås der automatisk en titel og en beskrivelse til opgaven baseret på din OneNote-side. Du kan ændre eller opdatere dette efter behov.

 4. Dernæst skal du angive en dato fra rullemenuen Forfaldsdato.

  Du kan også angive et bestemt tidspunkt, der registrerer opgaven som forfalden i læringssystemet.

 5. Vælg nu den elevsektion, som siden skal kopieres til. I eksemplet herunder er Hjemmearbejde valgt.

 6. Klik på Opret.

  Når du klikker på Opret, sker der to ting:

  • Siden kopieres til hver enkelt studerendes Hjemmearbejde-sektion i deres private notesbøger.

  • Opgaveoplysningerne overføres til læringssystemet eller det relaterede system som en opgave med den korrekte forfaldsdato.

   Bemærk:  I denne betaversion understøtter tilføjelsesprogrammet kun karakterskalerer fra 0-100. Vi håber, at vi i fremtiden kan understøtte flere forskellige karakterskalaer.

  Skærmbillede af dialogboksen Opret ny opgave i tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog.

I dette eksempel har læreren overført opgaven til Lærred-læringssystemets kursus Matematik 101, hvor der er oprettet en notesbog med navnet Matematisk 101. Du kan nu se, at #15 POW vises på listen over opgaver i Lærred.

Skærmbillede af lærredet Matematik 101.

Hvis du åbner opgaven #15 POW i Lærred, kan du se de oplysninger, der blev angivet i OneNote-formularen Opret opgave tilbage i trin 8. Posten i læringssystemet indeholder korrekt titel, beskrivelse, forfaldsdato og tidspunkt. Denne opgave vises også i Lærred-kalenderen, så lærer og studerende kan se alle opgaver samme sted sted.

Skærmbillede af lærredet #15PoW.

Karaktergivning

En anden af vores prioriteter har været at kunne overføre karakterer direkte til læringssystemet eller det relaterede system, der bruges på en skole. På denne måde kan lærerne spare tid hver eneste dag ved bedømmelse af opgaver. Med opdateringen til tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog kan du nu angive karakterer direkte i OneNote, som så kan overføres til understøttede systemer.

Vi kan bruge vores #15 PoW-opgaveekstempel til at se, hvordan en lærer kan angive karakterer.

 1. Vælg rullelisten Gennemse studerendes arbejde under fanen Klassenotesbog, og vælg derefter Hjemmearbejde.

  Dette er den sektion, hvortil #15 PoW blev distribueret for hver elev. Herefter åbnes ruden Gennemse studerendes arbejde i højre side. Bemærk, at fordi tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog er tilsluttet et læringssystem eller andet relaterede system, vises afkrydsningsfeltet Angiv karakterer.

 2. Vælg Angiv karakterer.

  Et lille felt med "__ /100" vises ud for hver elevs navn.

  Skærmbillede af indstillingen Angiv karakterer i tilføjelsesprogrammet-Klassenotesbog.

 3. Klik på en elevs navn for at åbne vedkommendes opgaveside i OneNote. Du kan markere en side i OneNote, og derefter angive en karakter i karakterfeltet i dialogboksen Gennemse studerendes arbejde. Gentag for hver elev på listen.

  Skærmbilleder af, hvordan man gennemser elevarbejde i tilføjelsesprogrammet Oprettelse af klassenotesbog.

 4. Når du er færdig med at bedømme alle dine studerende, skal du klikke på knappen Send for at sende til læringssystemet eller et lignende system.

  På denne måde overføres karaktererne fra OneNote direkte til de studerendes opgaver. Se i eksemplet nedenfor, hvordan det ser ud i området Karakterer i Lærred.

  Skærmbillede af karakterer for de studerende, som er angivet i Lærred.

  Dette eksempel viser, hvordan dette ser ud i området Karakterer i Brightspace.

  Skærmbillede af karakterer for studerende, som er angivet i Brightspace.

  Tip: Du kan gå tilbage senere og opdatere karaktererne, hvis der er behov for det. I dette tilfælde skal blot trykke på knappen Gennemse studerendes arbejde på båndfanen Klassenotesbog og vælge Hjemmearbejde. Klik derefter på Angiv karakterer og de eksisterende karakterer for den pågældende opgave trækkes fra læringsystemet. Du kan opdatere en karakter for en studerende ved at klikke på Send, hvorefter de nye karakterer udgives i læringssystemet.

Administrer

Hver af disse knapper åbner en browser, som giver adgang til appen Klassenotesbog i Office 365. Du skal derefter administrere hver af funktionerne online i Klassenotesbog.

Administration af gruppe på fanen Klassenotesbog.

Ressourcer

Gruppen Ressourcer på fanen Klassenotesbog.

Professionel udvikling

Denne knap samler nyttige ressourcer og yderligere oplysninger og tip.

Ressourcer til klassenotesbog.

Send feedback

Med knappen Send Feedback på båndet kan du sende feedback direkte til udviklingsteamet. Klik på den, din standardklienten til mail åbnes, så du kan sende os en mail.

Installere tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog

Tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog kræver OneNote 2013 eller 2016 - bekræft, at du har en af disse versioner installeret. Hvis OneNote kører, skal du lukke den, før du starter installationsprogrammet.

Du installerer tilføjelsesprogrammet ved at køre opsætningen af tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog, som du har fået af din it-administrator. Bemærk følgende:

 • Hvis du har Windows 10, skal du sørge for, at du bruger computerversionen af OneNote (OneNote 2013 eller 2016) og ikke OneNote-appen fra Store (kaldes blot OneNote).

 • Når du installerer, skal du installere for alle, hvis du kan.

 • Hvis installationen afsluttes, og tilføjelsesprogrammet ikke vises i OneNote, skal du genstarte computeren.

 • Hvis tilføjelsesprogrammet stadig ikke vises efter en genstart, skal du se nedenstående trin til fejlfinding.

 • Hvis du har problemer med konfigurationen, skal du kontakte onenote.classnotebook@uservoice.com. Vi har indgået partnerskab med UserVoice, som er en tredjepartstjeneste, for at svare på kundefeedback. Klik her for at få vist erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for UserVoice.

Installér tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog

It-administratorer kan installere tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog bredt for en hel skole eller afdeling. Du kan finde en vejledning i, hvordan du gør dette, i Download Center på https://www.microsoft.com/da-dk/download/details.aspx?id=51934.

Hvis du vil installere tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog med bestemte oplysninger i læringssystem eller elevinformationssystem konfigureret på forhånd for lærere, skal du besøge siden Gruppepolitik på http://aka.ms/classnotebookaddingrouppolicy.

Fejlfinding

Vi har arbejdede hårdt for at give dig den bedst mulige oplevelse med denne private alfaversion. Der kan dog stadigvæk opstå småproblemer. Et par almindelige problemer og løsningerne er nævnt her.

OneNote genstarter ikke

Nogle gange vises der muligvis en meddelelse, der fortæller, at tilføjelsesprogrammet er stoppet med at fungere, og beder dig om at genstarte OneNote. Hvis du ikke genstarter, er det muligt, at OneNote aldrig bliver færdig med at starte (viser en indlæsningslinje på Start og viser derefter "Vi beklager OneNote kan ikke starte på nuværende tidspunkt"). Hvis det sker, skal du udføre følgende trin.

 1. Tryk på Ctrl + Alt + Del, og vælg Jobliste.

 2. Klik på fanen Detaljer.

 3. Klik på alle OneNote.exe-processerne, og vælg Afslut opgave.

 4. Gør det samme for alle forekomster af DllHost.exe (der er måske ingen).

 5. Genstart OneNote.

Tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog vises ikke på båndet

Nogle gange deaktiveres tilføjelsesprogrammet af OneNote. Hvis det sker, vises det ikke på båndet. Gør følgende for at aktivere tilføjelsesprogrammet igen.

 1. Klik på Filer > Indstillinger i OneNote.

 2. Vælg Tilføjelsesprogrammer i vinduet Indstillinger for OneNote, og kontrollér, at tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog vises. Hvis det ikke gør det, skal du i afsnittet Aktiv trykke på Gå... nederst på siden.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Klassenotesbog-tilføjelsesprogram på denne liste, og klik derefter på OK.

  Feltet COM-tilføjelsesprogrammer

 4. Efter et øjeblik vises fanen på båndet. Hvis den ikke vises, skal du gå til Filer > Indstillinger > Tilføjelsesprogrammer og klikke på Gå...

 5. Klik på posten Klassenotesbog-tilføjelsesprogram, og kontrollér, om der vises en fejlmeddelelse nederst i vinduet. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte teamet via classnotebook@onenote.uservoice.com. Vi har indgået partnerskab med UserVoice, som er en tredjepartstjeneste, for at svare på kundefeedback. Klik her for at få vist erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for UserVoice.

Hurtig reparation af OneNote

 1. Gå til Kontrolpanel i Windows, og vælg derefter Programmer og funktioner, og find din Office-installation (eller OneNote, hvis du har installeret OneNote som enkeltstående program) på listen over installerede programmer.

 2. Klik på Rediger.

 3. Der vises herefter en dialogboks med valgmuligheder til reparation af dine Office-programmer. Vælg Hurtig reparation, og klik derefter på Reparer.


Produkterklæring

Version 0.3.14.0 (oprindelig version)

» Vis blogindlæg om denne version

Funktioner:

 • Sidefordeling

 • Indholdsfordeling

 • Individuel- og gruppefordeling

 • Fordeling for ny sektion

 • Fordeling for indholdsbibliotek

 • Gennemgå den studerendes arbejde

 • Sortér de studerende efter efternavn

 • Hurtig start for appen Klassenotesbog (opret Klassenotesbøger, Tilføj/fjern studerende, Tilføj/fjern lærere, Hent notesbogoversigten)

 • Links til professionel udvikling til OneNote Education-kurser


Version 0.3.18.0 (marts 2016)

» Vis blogindlæg om denne version

Funktioner:

 • Understøttelse af Medarbejdernotesbøger

 • Understøttelse af udskrifter i sidefordeling


Version 0.4.0.0 (April 2016)

» Vis blogindlæg om denne version

Funktioner:

 • LMS- og SIS-tildeling og karakterintegration (http://www.onenote.com/edupartners)

 • Muligheden for at fortryde (eller "tilbagekalde") en fordelt side, der utilsigtet blev leveret til dine studerende

 • Muligheden for at fordele nye sektionsgrupper til dine elever ved scenarier som f.eks. med nye enheder i en klasse

 • Muligheden for at fordele nye sektioner i dine elevers nye sektionsgrupper for et nyt projekt eller en lektion i den pågældende nye enhed

 • Muligheden for, at IT-administratorer implementere en MSI-installation af tilføjelsesprogrammet på tværs af en skole eller afdeling, i stedet for, at de enkelte lærere selv skal installere tilføjelsesprogrammet

 • Hurtigere ydeevne, når du distribuerer nye sektioner

 • Flere ikoner (små ikoner for sektion, notesbog og personer)

 • Diverse fejlrettelser, stabilitet og forbedringer til konfiguration


Version 0.4.5.0 (maj 2016)

Funktioner:

 • Opgave- og karakterintegration til School Bytes

 • Opgave- og karakterintegration til WinjiGo

 • Understøttelse af decimalkarakterer på tværs af læringssystemer

 • Understøttelse af læringssystemer, der hostes selv

 • Understøttelse af tilknytning af studerende ved håndtering af tilfælde, hvor de studerende har forskellige navne i Office 365 og deres respektive læringssystemer

 • Understøttelse af installation med højreklik for it-administratorer

 • [Fejl] Notesbog-id var ikke permanent, hvilket medførte, at eksisterende notesbogtilknytninger forsvandt tilfældigt. Dette problem er løst, men løsningen vil medføre en enkeltstående nulstilling af alle eksisterende notesbogtilknytninger.

 • [Fejl] Dialogboksen Tilknyt klassenotesbog blev ikke vist korrekt ved vinduesskalering på 125 %. Dette problem er blevet løst.


Version 0.5.0.0 (juni 2016)

 • Aeries-opgave/integration af karaktergivning

 • Firefly Learning-opgave/integration af karaktergivning

 • PowerSchool-opgave/integration af karaktergivning

 • Rediker-opgave/integration af karaktergivning

 • Skyward-opgave/integration af karaktergivning

 • SunGard-opgave/integration af karaktergivning

 • WinjiGo-opgave/integration af karaktergivning


Version 0.5.1.0 (juli 2016)

 • Google Classroom-opgave/integration af karaktergivning


Version 1.0.0.0 (august 2016)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×