Vejledning til genvejsmenuer i Power-forespørgsel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bemærk!: Power-forespørgsel kaldes Hent og Transformér i Excel 2016. De oplysninger, du angiver her, gælder for begge. Du kan få flere oplysninger i Hent og Transformér i Excel 2016.

Genvejsmenuer er specifikke for et element, f.eks. en tabelcelle i editorruden. Genvejsmenuen definerer handlinger, der skal udføres for det valgte eller de valgte elementer.

Denne artikel indeholder

Genvejsmenu for celle

Typen tal eller dato/klokkeslæt

Erstatte tal- eller dato/klokkeslæt-værdier

Typen tekst

Erstatte tekstværdier

Typen logisk

Erstatte logiske værdier

Typen tabel eller kæde

Genvejsmenu for kolonne

Markering af enkelt kolonne

Ændre type med kultur

Markering af flere kolonner

Genvejsmenu for tabel

Genvejsmenu for forespørgselstrin

Onlinesøgning

Genvejsmenu for celle

Hvis du vil anvende en handling på en celle, skal du højreklikke i en celle. Hver celletype har en genvejsmenu.

Typen Tal eller Dato og klokkeslæt

Handling

Beskrivelse

Talfiltre

Filtrerer en tabel baseret på en operator:

 • Er lig med

 • Er ikke lig med

 • Større end

 • Større end eller lig med

 • Mindre end

 • Mindre end eller lig med

Erstat værdier

Erstatte én værdi med en anden værdi i de markerede kolonner. Hvis du vil erstatte tal eller dato/klokkeslæt-værdier, skal du se erstatte tal- eller dato/klokkeslæt-værdier.

Større detaljeringsgrad

Gå til indholdet af cellen. Dette føjer et nyt trin til den aktuelle forespørgsel til at udføre navigation, og den kan fortrydes ved at fjerne dette trin i ruden Trin.

Tilføje som ny forespørgsel

Opret en ny forespørgsel med indholdet af denne celle som forespørgselsværdierne. Navnet på den nye forespørgsel er det samme som kolonneoverskriften i den markerede celle.

Erstatte tal- eller dato/klokkeslæt-værdier

 1. Højreklik på en celle med talværdi eller dato og klokkeslæt.

 2. Klik på Opdater værdier.

 3. I dialogboksen Erstat værdier skal du angive Værdi, der skal søges efter og Erstat med.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Typen Tekst

Handling

Beskrivelse

Tekstfiltre

Filtrerer en tabel baseret på en operator:

 • Er lig med

 • Er ikke lig med

 • Begynder med

 • Slutter med

 • Indeholder

 • Indeholder ikke

Erstat værdier

Erstatte én værdi med en anden værdi i de markerede kolonner. Hvis du vil erstatte tekstværdier, skal du se erstatte tekstværdier.

Større detaljeringsgrad

Gå til indholdet af cellen. Dette føjer et nyt trin til den aktuelle forespørgsel til at udføre navigation, og den kan fortrydes ved at fjerne dette trin i ruden Trin.

Tilføje som ny forespørgsel

Opret en ny forespørgsel med indholdet af denne celle som forespørgselsværdierne. Navnet på den nye forespørgsel er det samme som kolonneoverskriften i den markerede celle.

Erstatte tekstværdier

 1. Højreklik på en tekstcelle.

 2. Klik på Opdater værdier.

 3. I dialogboksen Erstat værdier skal du angive Værdi, der skal søges efter og Erstat med.

 4. Klik på indstillingen Søg efter hele cellens indhold, hvis du vil udskifte hele celleindholdet, ellers skal du vælge Erstat værdier, som erstatter hver forekomst af Værdi, der skal søges efter.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Typen Logisk

Handling

Beskrivelse

Erstat værdier

Erstat én værdi med en anden værdi i de markerede kolonner. Hvis du vil erstatte logiske værdier, skal du se Erstatte logiske værdier.

Større detaljeringsgrad

Gå til indholdet af cellen. Dette føjer et nyt trin til den aktuelle forespørgsel til at udføre navigation, og den kan fortrydes ved at fjerne dette trin i ruden Trin.

Tilføje som ny forespørgsel

Opret en ny forespørgsel med indholdet af denne celle som forespørgselsværdierne. Navnet på den nye forespørgsel er det samme som kolonneoverskriften i den markerede celle.

Erstatte logiske værdier

 1. Højreklik på en logisk celle.

 2. Klik på Opdater værdier.

 3. I dialogboksen Erstat værdier skal du angive Værdi, der skal søges efter og Erstat med.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Typen Tabel eller Kæde

Handling

Beskrivelse

Større detaljeringsgrad

Gå til indholdet af cellen. Dette føjer et nyt trin til den aktuelle forespørgsel til at udføre navigation, og den kan fortrydes ved at fjerne dette trin i ruden Trin.

Tilføje som ny forespørgsel

Opret en ny forespørgsel med indholdet af denne celle som forespørgselsværdierne. Navnet på den nye forespørgsel er det samme som kolonneoverskriften i den markerede celle.

Genvejsmenu for kolonne

Højreklik på markerede kolonneoverskrifter for at anvende en handling på alle cellerne i kolonnen. Hver kolonnetype har en genvejsmenu.

Markering af enkelt kolonne

Handling

Gælder for typen

Beskrivelse

Fjern

Alle typer

Fjern den markerede kolonne fra visningen og yderligere brug.

Fjerne andre kolonner

Alle typer

Fjerner alle ikke-markerede kolonner fra visningen og yderligere brug.

Brug første række som overskrift

Alle typer

Hver tabeloverskriftsnavn erstattes af hver celleværdi i den første række i tabellen.

Indentisk kolonne

Alle typer

Opretter en dublet af den markerede kolonne til højre i tabellen. Navnet på den nye kolonne er kopi af < Kolonnenavn >.

Opdel kolonne

(Tilgængelige i Forespørgselseditor r ibbon)

Typen Tekst

En kolonne med tekst kan opdeles i flere kolonner på to måder:

 • Med afgrænser

 • Efter antal tegn

Du kan få mere at vide om, hvordan du kan opdele en tekstkolonne, under Opdele en tekstkolonne.

Fjerne dubletter

(Tilgængelige i Forespørgselseditor r ibbon )

Tekst, Tal, Dato og klokkeslæt,

Logiske typer

Fjerne alle rækker fra den tabel, hvor værdierne i de markerede kolonner dubletværdier tidligere. Rækken med den første forekomst af en værdisæt fjernes ikke. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du fjerner dubletter, kan du se fjerne dubletter.

Erstat værdier

(Tilgængelige i Forespørgselseditor r ibbon )

Tekst, Tal, Dato og klokkeslæt,

Logiske typer

Erstatte et element i kolonnen med en anden værdi. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du erstatte værdier genvejsmenu for celle.

Skift type

(Tilgængelige i Forespørgselseditor r ibbon )

Tekst, Tal, Dato og klokkeslæt,

Logiske typer

Deaktiveret for typerne Tabel, Kæde og Indtastning

Ændre den markerede kolonne til en ny type:

 • Logisk

 • Tal

 • Dato

 • Dato/klokkeslæt

 • Dato/klokkeslæt/tidszone

 • Klokkeslæt

 • Varighed

 • Binær

 • Tekst

 • Type med kultur. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer en type med kultur origin, under ændre type med kultur.

Transformer

Typerne Tekst og Dato/klokkeslæt

Deaktiveret for alle andre typer

For en tekstværdi, ændre den måde, som værdier i kolonnen gengives på:

 • Små bogstaver

 • STORE BOGSTAVER

 • Hvert Ord Med Stort

 • Trim

 • Rens

 • JSON

 • XML

For en dato-/klokkeslætsværdi, ændre den måde, som værdier i kolonnen gengives på:

 • Dato

 • Klokkeslæt

 • Dag

 • Måned

 • År

 • Ugedag

Indsæt kolonne

Alle typer

Indsætter en ny kolonne efter den sidste kolonne i tabellen. Værdierne i den nye kolonne, bestemmes ved at vælge den type af kolonne, der skal indsættes:

 • Brugerdefineret (du definerer den formel, der beregner de nye værdier)

 • Indeks

Du kan få mere at vide om, hvordan du kan indsætte en kolonne, under Indsætte en brugerdefineret kolonne i en tabel.

Gruppér efter

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon )

Tekst, Tal, Dato og klokkeslæt,

Logiske typer

Opsummerer data efter rækkeværdier. Med kolonnerne Stat, By og Befolkning i en tabel kan du f.eks.:

 • Gruppere efter Region og enten tælle antallet af byer i hver region eller få befolkningstallet for byerne for at få befolkningstallet for hver stat

 • Gruppere efter By og tælle forekomster af bynavne.

Du kan få mere at vide om, hvordan du grupperer rækker, under Gruppere rækker i en tabel.

Unpivot kolonner

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon )

Alle typer

Transformerer markerede kolonner til par i attribut-værdier. Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger operatoren unpivot for kolonner, under Unpivot kolonner.

Flyt

Alle typer

Flytte den markerede kolonne til en anden placering i tabellen. Flytte den markerede kolonne til:

 • Venstre

 • Højre

 • Til starten

 • Til slutningen

Alternativt kan du klikke på og derefter trække kolonner til venstre eller højre for den markerede kolonne.

Omdøb

Alle typer

Omdøb den markerede kolonne.

Større detaljeringsgrad

Alle typer

Gå til indholdet af kolonnen. Dette tilføjer et nyt trin til den aktuelle forespørgsel for at udføre denne navigation. den kan fortrydes ved at fjerne dette trin i ruden Trin.

Tilføje en ny forespørgsel

Alle typer

Oprette en ny forespørgsel med indholdet af denne kolonne som forespørgselsværdier. Dette gøres ved at henvise til den oprindelige forespørgsel i den nye. Navnet på den nye forespørgsel er det samme som kolonneoverskriften i den markerede kolonne.

Ændre type med kultur

 1. Højreklik på en markeret kolonne.

 2. Klik på Skift Type > Type med kultur.

 3. I dialogboksen Skift Type med kultur skal du vælge en Datatype for at ændre og vælge Kultur.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Markering af flere kolonner

Vælg (Ctrl+klik eller Skift+klik) to eller flere kolonner, højreklik derefter på en af de markerede kolonner for at anvende en handling fra genvejsmenuen for flere kolonner på de markerede kolonner.

Bemærk!:  Ved markering af flere kolonner kan visse genvejsmenuelementer være deaktiveret.

Handling

Beskrivelse

Fjerne kolonner

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon )

Fjerne de markerede kolonner fra visningen og yderligere brug.

Fjerne andre kolonner

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

Fjerner alle ikke-markerede kolonner fra visningen og yderligere brug.

Fjerne dubletter

Fjerne alle rækker fra den tabel, hvor værdierne i de markerede kolonner dubletværdier tidligere. Rækken med den første forekomst af en værdisæt fjernes ikke. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du fjerner dubletter, kan du se fjerne dubletter.

Erstatte værdier

Erstatte et element i kolonnen med en anden værdi. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du erstatte værdier genvejsmenu for celle.

Skift type

Ændre den markerede kolonne til en ny type:

 • Logisk

 • Tal

 • Dato

 • Dato/klokkeslæt

 • Dato/klokkeslæt/tidszone

 • Klokkeslæt

 • Varighed

 • Binær

 • Tekst

 • Type med kultur. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer en type med kultur origin, under ændre type med kultur.

Transformér

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

For en tekstværdi, ændre den måde, som værdier i kolonnen gengives på:

 • Små bogstaver

 • STORE BOGSTAVER

 • Hvert Ord Med Stort

 • Trim

 • Rens

 • JSON

 • XML

For en dato-/klokkeslætsværdi, ændre den måde, som værdier i kolonnen gengives på:

 • Dato

 • Klokkeslæt

 • Dag

 • Måned

 • År

 • Ugedag

Flet kolonne

Gruppér efter

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

Opsummerer data efter rækkeværdier. Med kolonnerne Stat, By og Befolkning i en tabel kan du f.eks.:

 • Gruppere efter Region og enten tælle antallet af byer i hver region eller få befolkningstallet for byerne for at få befolkningstallet for hver stat

 • Gruppere efter By og tælle forekomster af bynavne.

Du kan få mere at vide om, hvordan du grupperer rækker, under Gruppere rækker i en tabel.

Unpivot kolonner

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

Transformerer markerede kolonner til attribut / værdi-par. Du kan finde oplysninger om, hvordan du unpivot af kolonner Unpivot kolonner.

Flyt

Flytte den markerede kolonne til en anden placering i tabellen. Flytte den markerede kolonne til:

 • Venstre

 • Højre

 • Til starten

 • Til slutningen

Alternativt kan du klikke på og derefter trække kolonner til venstre eller højre for den markerede kolonne.

Toppen af siden

Genvejsmenu for tabel

Tabellens genvejsmenu, repræsenteres af tabelikonet ( Tabelikon ), udfører handlinger i hele tabellen.

Handling

Beskrivelse

Brug første række som overskrift

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

Flyt værdierne i den første række i en tabel til kolonneoverskrifter.

Fjerne dubletter

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

Fjerner alle rækker fra en tabel i Power-forespørgsel, hvor værdierne i de markerede kolonner duplikerer tidligere værdier. Rækken med den første forekomst af en angivet værdi fjernes ikke.

Fjern fejl

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

Fjern rækker, der indeholder fejl, i de aktuelt markerede kolonner.

Indsæt kolonne

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

Indsætter en ny kolonne efter den sidste kolonne i tabellen. Værdierne i den nye kolonne, bestemmes ved at vælge den type af kolonne, der skal indsættes:

 • Brugerdefineret (du definerer den formel, der beregner de nye værdier)

 • Indeks

Du kan få mere at vide om, hvordan du kan indsætte en kolonne, under Indsætte en brugerdefineret kolonne i en tabel.

Bevar øverste rækker

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

Angiv det maksimale antal rækker, der skal bevares i tabellen.

Bevar de øverste 100 rækker

Bevar de øverste 100 rækker i tabellen.

Bevar rækkeområde

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

Angiv et område af rækker, hvor du starter med en Første række efterfulgt af Antal rækker, der skal bevares i tabellen.

Fjern øverste rækker

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

Fjern de øverste n rækker fra tabellen.

Fjerne hver anden række

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

Fjern hver anden række fra tabellen, hvor du starter med Første række, der skal fjernes og angiver Antal rækker, der skal fjernes samt Antal rækker, der skal bevares.

Flet

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

I gitteret eksempel skal du oprette en ny forespørgsel fra to eksisterende forespørgsler. Resultat af en forespørgsel indeholder alle kolonner fra en primær tabel med én kolonne, der fungerer som en enkelt kolonne, der indeholder et navigationslink til en relateret tabel. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du fletter forespørgsler i flette forespørgsler.

Tilføj

(Tilgængelige jeg n Forespørgselseditor r ibbon)

I gitteret eksempel skal du oprette en ny forespørgsel, der indeholder alle rækker fra den første forespørgsel efterfulgt af alle rækker fra en anden forespørgsel. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer forespørgsler under tilføjelsesforespørgsler.

Toppen af siden

Genvejsmenu for forespørgselstrin

Højreklik på et forespørgselstrin for at redigere et forespørgselstrin og ændre en placeringen af et forespørgselstrin.

Handling

Beskrivelse

Redigere indstillinger for

Rediger værdierne i den funktion, der definerer det valgte trin.

Omdøb

Giv dette trin et nyt navn. Dette er nyttigt, hvis du vil have, at trinnene har sigende navne, eller hvis det skal være muligt at skelne mellem flere forekomster af den samme handling – indsættelse af en kolonne for eksempel.

Slet

Fjern dette trin fra strømmen. Bemærk! Dette kan medføre fejl i efterfølgende trin, hvis de efterfølgende trin har en afhængighed på dette trin.

Slet indtil slutning

Fjern dette og alle efterfølgende trin i denne strøm.

Flyt op

Flyt det valgte trin én placering tættere på starten af strømmen.

Flyt ned

Flyt det markerede trin én placering længere væk fra begyndelsen af strømmen.

Toppen af siden

Onlinesøgning

I ruden Onlinesøgning skal du højreklikke på et oversigtselement for datakilden.

Handling

Beskrivelse

Gå til kilde

Gå til et kildewebsted for et valgt datakildeelement.

Vilkår for anvendelse

Gå til en side i Vilkår for anvendelse for et valgt datakildeelement.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×