Vejledning i at udgive en Excel-projektmappe som "én version af sandheden"

Når man skal oprette en Excel-projektmappe, der indeholder "én version af sandheden", kræver det samarbejde mellem en administrator af et SharePoint-websted, en projektmappeadministrator og forskellige slutbrugere. Denne artikel er en vejledning i de grundlæggende processer, der indgår i udgivelsen af en sikker projektmappe, som indeholder "én version af sandheden" til Excel Services: Hvem gør hvad, og hvor findes der flere oplysninger, som beskriver implementeringsdetaljerne?

Vigtigt: Muligheden for at udgive et Excel-projekt til Excel Services er kun tilgængelig i Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 og Microsoft Office Excel 2007.

Denne artikel indeholder

Hvad er "én version af sandheden"?

Trin 1: Forberedelse

Trin 2: Oprette dokumentbiblioteker på SharePoint-webstedet

Trin 3: Definere ressourcer, du har tillid til, for Excel Services

Trin 4: Angive tilladelser

Trin 5: Oprette en .odc-fil (Office Data Connection)

Trin 6: Gøre biblioteket for dataforbindelser tilgængeligt i Office Excel 2007

Trin 7: Oprette og udgive Office Excel 2007-projektmappen

Trin 8: Vise "én version af sandheden"

Hvad er "én version af sandheden"?

Et almindeligt krav, når man udgiver en Microsoft Office Excel 2007-projektmappe, er, at den er forbundet til en ekstern datakilde på Excel Services for at sikre, at brugerne altid får vist et ensartet sæt værdier og formelresultater, og at projektmappen bruger sikre og opdaterede forbindelsesoplysninger. Dette kaldes sommetider at få "én version af sandheden".

Hvis du f.eks. afstemmer budgetdata hvert kvartal mellem forskellige afdelinger for at udarbejde et budgetresumé for hele virksomheden, skal du sørge for, at alle arbejder med pålidelige og ensartede data, så processen forløber glat og med mindst mulige afbrydelser og uoverensstemmelser mellem værdier i projektmapper og timingen af formelberegninger og resultater.

Toppen af siden

Trin 1: Forberedelse

For at opnå det bedste resultat, skal webstedsadministratorer, projektmappeforfattere og slutbrugere samarbejde om at lave følgende forberedelser:

Indsamle data     Identificere og indsamle følgende oplysninger:

 • Eksterne datakildeforbindelser og forbindelsesoplysninger, f.eks. server-, database- og kubenavne, forespørgsler og legitimationsoplysninger.

 • Office Excel 2007-projektmapper, der skal udgives.

 • Gyldige brugere, tilladelser, regler og identifikation for klientcomputere .

Installere software    Installere den nødvendige software til følgende brugere:

 • En webstedsadministrator kræver en fuldstændig installation af Microsoft Office SharePoint Server 2007, inklusive Excel Services.

 • En projektmappeforfatter kræver Office Excel 2007.

 • Slutbrugere kræver adgang til SharePoint-websteder, og evt. til Office Excel 2007, for at åbne udgivne projektmapper på deres klientcomputer.

Du kan finde flere oplysninger under Office SharePoint Server 2007 Planning Guide på Technet-webstedet og i følgende emner:

 • Planlægge adgang til regneark

 • Planlægge godkendelse for eksterne data

 • Planlægge styring af dataforbindelser

 • Planlægge Excel-rapporter i forhold til OLAP-kuber

 • Planlægge Excel-rapporter i forhold til relationsdatabaser

 • Planlægge datapræsentation i Excel Services

 • Planlægge Excel Web Access-webdele

 • Planlægge integration med eksterne data

Toppen af siden

Trin 2: Oprette dokumentbiblioteker på SharePoint-webstedet

Med Office SharePoint Server 2007 eller Windows SharePoint Services 3.0 opretter en webstedsadministrator dokumentbiblioteker til lagring af Office Excel 2007-projektmapper og til lagring af .odc-filerne (Office Data Connection).

Du kan finde flere oplysninger i Windows SharePoint Services 3.0 Hjælp og i følgende emner:

 • Introduktion til biblioteker

 • Oprette et bibliotek

Toppen af siden

Trin 3: Definere ressourcer, du har tillid til, for Excel Services

Med Office SharePoint Server 2007 og den centrale webapplikation til styring opretter en webstedsadministrator en filplacering, der er tillid til, en dataudbyder, der er tillid til, en liste over biblioteker for dataforbindelser, biblioteker for dataforbindelser, der er tllid til, og definerer placeringen, der er tillid til, så den kun bruger eksterne dataforbindelser.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Planlægge tillidsniveauer i artiklen "Planlægge sikkerhed i Excel Services" i Office SharePoint Server 2007 Planning Guide på Technet-webstedet.

Toppen af siden

Trin 4: Angive tilladelser

Med Office SharePoint Server 2007 angiver en webstedsadministrator tilladelser på listen over biblioteker for dataforbindelser og definerer et tilladelsesniveau for Vis kun element.

Du kan finde flere oplysninger i:

 • Artiklen "Planlægge sikkerhed i Excel Services" i Office SharePoint Server 2007 Planning Guide på Technet-webstedet.

 • Følgende emner i Hjælp i Central Administration:

  • Vælge, hvilke sikkerhedsgrupper der skal bruges

  • Definere brugertilpassede tilladelsesniveauer

  • Bestemme tilladelsesniveauer og grupper, der skal anvendes

  • Planlægge webstedssikkerhed

 • Følgende emner i Windows SharePoint Services 3.0 Hjælp:

  • Om styring af adgang til websteder og indhold på websteder

  • Om administration af SharePoint-grupper og -brugere

  • Om sikkerhedsfunktioner i Windows SharePoint Services (version 3)

  • Administrere tilladelsesniveauer

  • Administrere tilladelser for en liste, et bibliotek, en mappe, et dokument eller et element på en liste

  • Administrere SharePoint-grupper

  • Tilladelsesniveauer og tilladelser

Toppen af siden

Trin 5: Oprette en .odc-fil (Office Data Connection)

Med Excel opretter en projektmappeforfatter en .odc-fil, definerer passende godkendelsesindstillinger, sikrer, at .odc-filen altid bruges, når der oprettes adgang til data, og gemmer forbindelsesfilen i biblioteket for dataforbindelser.

Du kan finde flere oplysninger i Office Excel 2007 Hjælp og i følgende emner:

 • Oprette, redigere og administrere forbindelser til data i en projektmappe

 • Oprette forbindelse til (importere) data

 • Egenskaber for forbindelse

Toppen af siden

Trin 6: Gøre biblioteket for dataforbindelser tilgængeligt i Office Excel 2007

Med Office SharePoint Server 2007 gør en webstedsadministrator et eller flere biblioteker for dataforbindelser tilgængelige i Excel ved at definere en liste over biblioteker for dataforbindelser til brug på klientcomputere, og derefter knytte en klientcomputer til en servercomputer, enten ved at bruge hver enkelt brugers Mit websted eller ved at indstille en registreringsnøgle på brugerens computer.

Du kan finde flere oplysninger i emnet "Planlægge styring af dataforbindelser" i afsnittet "Business intelligence-plan" i Office SharePoint Server 2007 Planning Guide på Technet-webstedet.

Toppen af siden

Trin 7: Oprette og udgive Office Excel 2007-projektmappen

Med Office Excel 2007 opretter en projektmappeforfatter en projektmappe, der bruger .odc-filen, gemmer projektmappen i Excel Services, og vælger evt. bestemte projektmapper eller navngivne elementer, f.eks. diagrammer eller pivottabelrapporter.

Du kan finde flere oplysninger i Office Excel 2007 Hjælp og i følgende emner:

Toppen af siden

Trin 8: Vise "én version af sandheden"

Med Office SharePoint Server 2007 kan slutbrugere få vist projektmappen i Excel Web Access, arbejde med den og evt. åbne projektmappen på deres computer til videre analyse.

Du kan finde flere oplysninger i Office SharePoint Server 2007 Hjælp og hjemmesiden Sådan gør du.

Tip: Du kan også klikke på knappen Hjælp på værktøjslinjen Webadgang fra Excel for at få en oversigt over Hjælp-emner i Excel Services.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×