Vejledning i at opbygge en PowerPoint 2007-præsentation

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Microsoft Office PowerPoint 2007

Hvis du vil oprette en Microsoft Office PowerPoint 2007-præsentation, men ikke er sikker på, hvordan du begynder, kan du bruge oplysningerne nedenfor til at oprette en elegant og fængende præsentation. Denne artikel indeholder en række af opgaver, herunder beskrivelser af hver opgave og links til de fremgangsmåder, du kan bruge til at opbygge din præsentation. Afhængigt af præsentationens kompleksitet behøver du muligvis ikke udføre alt, der henvises til i denne artikel. Selvom du kan udføre procedurerne i vilkårlig rækkefølge, anbefales rækkefølgen vist nedenfor.

Denne artikel indeholder

Del 1: Planlægge præsentationen med tanke på din målgruppe

Når du planlægger præsentationen, skal du tage højde for målgruppen. De fleste præsentationer fremlægges af en præsentationsvært for et levende publikum. Afhængigt af din tilgængelighed og den type målgruppe, du vil nå ud til, kan du vælge at fremlægge præsentationen uden en vært.

Opgaver

Beskrivelser med links til procedurer

Planlægge en præsentation, som du vil fremlægge direkte for din målgruppe

Det er generelt den bedste metode at fremlægge din præsentation direkte for målgruppen, især når budskabet er kompliceret, og du forventer, at publikum har spørgsmål.

Fortsæt med Del 2: Begynde at oprette præsentationen for at komme i gang med at oprette en præsentation, som du planlægger at fremlægge direkte for din målgruppe.

Planlægge en præsentation, der skal fremlægges uden en præsentationsvært

Overvej at fremlægge præsentationen uden en præsentationsvært af følgende årsager:

  • Din præsentation skal køres automatisk (og gentages) f.eks. på en stand eller i en kiosk, på en handelsmesse eller ved en konference. Du kan gøre de fleste kontrolelementer utilgængelige, så tilhørerne ikke kan foretage ændringer af den præsentation, der kører automatisk. Yderligere oplysninger finder du under Oprette en selvkørende præsentation, inden du fortsætter med Del 2: Begynde at oprette præsentationen.

  • Du vil sende præsentationen i en mail eller lægge den ud på internettet. Yderligere oplysninger finder du under Udgive præsentationen på internettet, Oprette et fotoalbum og Udgive et fotoalbum på internettet, inden du fortsætter med Del 2: Begynde at oprette præsentationen.

    Tip: Modtagerne af din præsentation skal have Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 installeret på computeren for at kunne se din præsentation. Du kan finde flere oplysninger under Installere og køre PowerPoint Fremviser.

Del 2: Begynde at oprette præsentationen

Du kan enten oprette en tom præsentation eller redigere en eksisterende præsentation og gøre den til din egen. Uanset hvad kan du føje dias eller diasindhold fra andre præsentationer til din præsentation.

Hvis præsentationen skal have et tema (herunder koordinerede farver, effekter og skrifttyper), et layout og formatering, kan du oprette og anvende en skabelon.

Opgaver

Beskrivelser med links til procedurer

Begynde med en eksisterende præsentation

Du kan spare tid ved at bruge nogle af eller alle de dias, som allerede findes i en anden præsentation. Du skal blot åbne den eksisterende præsentation, gemme den med et andet filnavn og derefter tilpasse den efter behov.

Begynde med en tom præsentation

Benyt følgende fremgangsmåde for at starte med en tom præsentation:

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Ny.

  2. Klik på Tom og seneste under Skabeloner, og dobbeltklik derefter på Tom præsentation.

  3. Klik på Disposition i den rude, der indeholder fanerne Disposition og Dias.

  4. Opret en disposition.

  5. For at tilføje farve, formatering og et ensartet layout skal du anvende en skabelon.

  6. Gemme præsentationen.

Oprette en disposition

Uanset om du bruger en tom præsentation eller starter med en eksisterende, skal du klikke på fanen Disposition for at organisere og oprette en struktur til dit emne. Du kan endda indsætte dispositionstekst fra et andet program i din PowerPoint-præsentation, f.eks. Microsoft Office Word 2007.

Fanen Disposition kan hjælpe dig med at få overblik over dine oplysninger og placere dem sekventielt på hvert dias.

Hvis du vil begynde at oprette din præsentation, mens du arbejder i dispositionsvisning, kan du finde oplysninger under Oprette og udskrive en præsentation i dispositionsvisning.

Anvende en skabelon

Hvis du vil oprette en ensartet typografi, et ensartet format og farveskema for et sæt af præsentationer, du planlægger, skal du oprette og anvende en skabelon til denne præsentation. Du kan genbruge denne skabelon til at oprette nye præsentationer med samme udseende.

Hvis du vil begynde at oprette din præsentation ved at anvende en eksisterende, indbygget skabelon, kan du finde oplysninger under Anvende en skabelon på en ny præsentation. Hvis du vil oprette din egen brugerdefinerede skabelon og anvende den, kan du finde oplysninger under Oprette en skabelon.

Gemme præsentationen

Uanset om du arbejder ud fra en tom præsentation eller en eksisterende præsentation, skal du gemme præsentationen, inden du fortsætter.

Yderligere oplysninger om at gemme præsentationen og de tilgængelige filformater finder du i følgende artikler:

Tip: Du kan finde tip til opbygning af en effektiv præsentation under Tip til oprettelse og levering af en effektiv præsentation.

Del 3: Tilføje dias med eller uden diasindhold

Du kan tilføje dias med eller uden indhold til præsentationen ved at kopiere og indsætte fra en anden præsentation på computeren eller fra en delt placering. Du kan duplikere dias i den samme præsentation, eller du kan tilføje et dias fra layoutgalleriet i PowerPoint 2007.

Opgaver

Beskrivelser med links til procedurer

Tilføje et tomt dias fra diaslayoutgalleriet

På fanen Startside i gruppen Dias kan du tilføje et nyt dias fra diaslayoutgalleriet.

Tilføje et dias fra en fil

Hvis du vil tilføje et dias fra en fil, der findes på en server, computer eller cd, kan du finde oplysninger under Tilføje et dias fra en fil.

Duplikere dias i en præsentation

Hvis du vil kopiere et dias fra en placering til en anden i den samme præsentation, kan du finde oplysninger under Duplikere dias i en præsentation.

Kopiere og indsætte dias

Hvis du vil kopiere og indsætte dias fra en anden præsentation og acceptere eller afvise deres formatering, kan du finde oplysninger under Kopiere og indsætte dias.

Tilføje et dias fra et diasbibliotek

Hvis du har forbindelse til en server, der kører Microsoft Office SharePoint Server 2007, kan du udgive og genbruge dias fra et SharePoint-diasbibliotek. Hvis du ikke ved, om computeren har forbindelse til en Office SharePoint Server 2007-server, skal du kontakte serveradministratoren.

Yderligere oplysninger om diasbiblioteker finder du under Dele og genbruge PowerPoint 2007-diasindhold.

Kopiere og indsætte diasindhold

Hvis du vil kopiere og indsætte dele af diasindhold, f.eks. tekst eller objekter, skal du se Kopiere og indsætte flere elementer ved hjælp af Udklipsholder og Kopiere formatering af et objekt, en regnearkscelle eller tekst ved hjælp af Formatpensel.

Del 4: Tilføje billeder, multimedieklip, figurer og andre objekter

For at gøre præsentationen flot kan du tilføje objekter, (f.eks. SmartArt-grafik, diagrammer, billeder, WordArt og links), lyd og film.

Opgaver

Beskrivelser med links til procedurer

Tilføje SmartArt-grafik

SmartArt-grafik er et grafikobjekt i designerkvalitet, som du hurtigt og nemt kan føje til præsentationen for at repræsentere dine data. Du kan vælge mellem mange forskellige grafiske layout (f.eks. cyklusser, lister, processer, hierarkier, matrixer og mere) for effektivt at videreformidle budskabet bag dine data.

Yderligere oplysninger om SmartArt-grafik finder du under Lære mere om SmartArt-grafik eller ved at se demoen Pifte teksten op med SmartArt-grafik.

Oplysninger om at føje SmartArt-grafik til din præsentation finder du under Oprette SmartArt-grafik.

Tilføje et diagram

Udnyt fordelen ved diagramfunktionerne i 2007 Microsoft Office-system.

Hvis du vil bruge et diagram til at repræsentere dataene i en præsentation, skal du se Brug af diagrammer og grafer i præsentationen.

Tilføje et billede eller multimedieklip

Du kan indsætte eller kopiere billeder og multimedieklip i en Microsoft Office PowerPoint 2007-præsentation fra kilder som f.eks. Bing, dit OneDrive eller filer på din computer. Du kan også bruge billeder og multimedieklip som baggrunde til dine dias.

Hvis du vil tilføje et billede eller multimedieklip, skal du se Indsætte et billede eller multimedieklip.

Tilføje en lyd

Hvis du vil afspille en lyd under præsentationen, kan du finde oplysninger under Tilføje og afspille lyde i en præsentation.

Føje indtaling til en præsentation

Når du opretter en præsentation, der kører automatisk, kan du medtage indtalte kommentarer i den. Se Føje indtaling til en præsentation.

Tilføje en film

Du kan finde flere oplysninger om de typer film, du kan tilføje og afspille, og om afspilning af en film under din præsentation i Tilføje og afspille en film i en præsentation og Angive indstillinger for film.

Tilføje et link

Hvis du vil tilføje et link til en anden præsentation, se et Word-dokument, et Microsoft Office Excel-regneark eller et websted, som du kan klikke på og besøg under fremvisning af din præsentation, oprette eller redigere et link.

Tilføje WordArt

WordArt er et galleri af teksttypografier, som du kan føje til din præsentation for at oprette dekorative effekter, f.eks. tekst med skyggevirkning eller spejlet (reflekteret) tekst. I PowerPoint 2007 kan du også anvende effekter på eksisterende tekst for at ændre dem til WordArt.

Hvis du vil føje WordArt til præsentationen, kan du finde oplysninger under Tilføje eller slette WordArt.

Tip: Som hjælp til at bestemme, hvornår det er godt at bruge SmartArt-grafik eller et diagram til visuelt at repræsentere dine data, kan du finde oplysninger under Hvornår skal jeg bruge SmartArt-grafik, og hvornår skal jeg bruge et diagram?. Hvis du vil ændre teksten til et grafikobjekt, kan du finde oplysninger under Konvertere diastekst til SmartArt-grafik.

Del 5: Føje sidehoveder og sidefødder

Brug sidehoveder eller sidefødder til oplysninger som f.eks. diasnumre og klokkeslæt og dato på dias, uddelingskopier eller notesider. Du kan også tilføje brugerdefinerede oplysninger, f.eks. en titel eller præsentationsværtens navn, øverst på hver uddelingskopi eller noteside i præsentationen, eller nederst på hvert dias, uddelingskopi eller noteside.

Du kan finde flere oplysninger under Tilføje et sidehoved eller en sidefod.

Opgaver

Beskrivelser med links til procedurer

Tilføje et sidehoved eller sidefod

Hvis du vil føje oplysninger til sidehovedet eller sidefoden for din præsentation, kan du se Tilføje et sidehoved eller en sidefod eller se Tilføje et diasnummer eller dato og klokkeslæt et vilkårligt sted på et dias.

Bemærk: Du kan føje sidehoveder til noter og uddelingskopier, men ikke til dias.

Formatere, placere eller tilpasse størrelsen på sidehoveder eller sidefødder

Hvis du vil ændre en pladsholder til et sidehoved eller en sidefod ved at tilpasse størrelsen, ændre placeringen eller ændre tekstens skrifttype, størrelse, farve, brug af store og små bogstaver eller afstand, kan du finde oplysninger under Formatere, placere og tilpasse størrelsen på sidehoveder eller sidefødder i en præsentation.

Del 6: Tilføje visuelle effekter

Du kan tilføje visuelle effekter som f.eks. overgange mellem dias, animeret tekst eller animerede objekter med mere for at gøre præsentationen mere interessant.

Opgaver

Beskrivelser med links til procedurer

Animere tekst eller objekter

Du kan Animer links, tekst, grafik (herunder SmartArt-grafik), diagrammer og objekter for at fokusere på vigtige punkter, styre strømmen af oplysninger og gøre din præsentation interessant.

Yderligere oplysninger finder du under Animere tekst eller objekter.

Tilføje overgange mellem dias

Diasovergange er de animationseffekter, der indtræffer i diasshowet, når du går fra ét dias til det næste. Du kan styre hastigheden ved de enkelte diasovergangseffekter, og du kan tilføje lyd.

Yderligere oplysninger finder du under Tilføje overgange mellem dias.

Del 7: Kontrollere stavning og anmode om feedback fra brugerne

Hold interesserede parter og gruppemedlemmer involveret ved at anmode om feedback på din kladde til præsentationen. Inden du sender præsentationen, skal du først kontrollere stavning og grammatik.

Opgaver

Beskrivelser med links til procedurer

Kontrollere stavning, grammatik og ordbrug

Fejl i stavning, grammatik og ordbrug kan distrahere din målgruppe fra præsentationens budskab.

Yderligere oplysninger finder du under Stavekontrol og grammatikkontrol og Slå ord op i synonymordbogen.

Vise markeringer og kommentarer fra korrekturlæsere

Efter at du har oprettet en kladdeversion af præsentationen, kan du bede kollegaer om at gennemgå den og tilføje kommentarer og forslag.

Yderligere oplysninger finder du under Vise markeringer og kommentarer fra korrekturlæsere.

Del 8: Forberede fremlæggelse eller distribution af en præsentation

Inden du fremlægger din præsentation, kan det være en god ide at øve dig i den og oprette støttematerialer til målgruppen. Opgaverne herunder er valgfrie, baseret på din fremlæggelsesmetode, computerens muligheder og målgruppens behov.

Opgaver

Beskrivelser med links til procedurer

Afprøve og tage tid på kørslen af en præsentation

Du kan afprøve præsentationen for at sikre, at den holder sig inden for en bestemt tidsramme. Under afprøvningen kan du bruge tidsindstillingerne til at registrere den tid, du skal bruge til at præsentere de enkelte dias. Derefter kan du bruge de registrerede tider til automatisk at gå til næste dias, når du fremlægger præsentationen for tilhørerne.

Yderligere oplysninger finder du under Afprøve og tage tid på kørslen af en præsentation.

Installere PowerPoint Fremviser

Hvis den computer, som skal køre den oprettede præsentation, ikke har PowerPoint installeret, skal du installere PowerPoint Fremviser på den.

Oprette og udskrive uddelingskopier

Du kan udskrive præsentationen som uddelingskopier, med en, to, tre, fire, seks eller ni dias på hver side, som deltagerne kan følge med i, efterhånden som præsentationen skrider frem, eller som de kan beholde til fremtidig brug.

Yderligere oplysninger finder du under Oprette og udskrive uddelingskopier.

Oprette og udskrive noter

Du kan oprette noter som noter til dig selv, når du viser præsentationen, eller du kan uddele dem til deltagerne.

Yderligere oplysninger finder du under Oprette og udskrive noter.

Få vist udskrift, inden du udskriver

Inden du udskriver dias, noter eller uddelingskopier, kan du få dem vist og foretage nødvendige ændringer.

Yderligere oplysninger finder du under Få vist en side før udskrivning.

Udskrive dine dias

Når du vælger at udskrive dias, indstiller PowerPoint 2007 farverne i din præsentation, så de passer til funktionerne i den valgte printer. Hvis printeren er sat op til at udskrive i sort-hvid eller gråtoneskala, udskrives dine dias på den måde.

Yderligere oplysninger finder du under Udskrive dine dias.

Udskrive en præsentation i sort-hvid eller gråtoneskala

Du kan udskrive hele præsentationen, dvs. de forskellige dias, dispositionen, noterne og uddelingskopierne, i farver, gråtoneskala eller sort-hvid. Som oftest vælger du sikkert at udskrive i enten sort-hvid eller gråtoneskala.

Yderligere oplysninger finder du under Udskrive en præsentation i sort-hvid eller gråtoneskala.

Gemme som en PDF- (Portable Document Format) eller XPS-fil (XML Paper Specification)

Du kan gemme som PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program, når du har installeret tilføjelsesprogrammet. Yderligere oplysninger finder du i Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

Del 9: Fremlægge eller distribuere din præsentation

De fleste præsentationer fremlægges af en præsentationsvært for et levende publikum. Afhængigt af din tilgængelighed og den målgruppe, du vil nå ud til, kan du vælge at fremlægge præsentationen uden en vært.

Brug mulighederne i tabellen herunder til at vælge de fremgangsmåder, der kan hjælpe dig med at levere dit budskab, baseret på målgruppe og anvendt fremlæggelsesmetode.

Tip: Yderligere oplysninger finder du under Tip til oprettelse og levering af en effektiv præsentation.

Opgaver

Beskrivelser med links til procedurer

Køre en præsentation på to skærme

Oplysninger om at køre præsentationen fra én skærm (f.eks. ved et podie), mens deltagerne ser den på en anden skærm, finder du under Køre en præsentation på to skærme ved hjælp af præsentationsvisning.

Kopiere en præsentation til en cd, et netværk eller en lokal harddisk

Når du kopierer PowerPoint-præsentationen til en cd, et netværk eller en lokal harddisk på computeren, kopieres Office PowerPoint Viewer 2007 og sammenkædede filer (f.eks. film eller lyde) også.

Hvis du vil kopiere præsentationen og alle sammenkædede filer til en mappe på en cd, et netværk eller en lokal harddisk, kan du finde oplysninger under Kopiere en præsentation til en cd, et netværk eller en lokal harddisk.

Levere et brugerdefineret show

Yderligere oplysninger om, hvordan du leverer et brugerdefineret slideshow, finder du i afsnittet Oprette og præsentere et brugerdefineret diasshow.

Skrive på dias under en præsentation

Når du bruger PowerPoint til at køre præsentationen, kan du tegne cirkler, understrege, tegne pile eller foretage andre markeringer på diassene for at fremhæve elementer eller vise forbindelser.

Yderligere oplysninger finder du under Skrive på dias under en præsentation.

Altid vise markøren under en præsentation

Under en præsentation skjules markøren automatisk efter tre sekunders inaktivitet. Markøren vises igen, når du flytter musen.

Yderligere oplysninger finder du under Altid vise markøren under en præsentation.

Udgive en præsentation på internettet

Når du udgiver præsentationen på internettet, har potentielle kunder eller slutbrugere ubegrænset adgang til oplysningerne, når de ønsker det.

Yderligere oplysninger finder du under Udgive en præsentation på internettet.

Udgive et fotoalbum på internettet

Når du udgiver et præsentationsbaseret fotoalbum på internettet, har familiemedlemmer og andre interesserede ubegrænset adgang til fotografierne, når de ønsker det.

Yderligere oplysninger finder du under Udgive et fotoalbum på internettet.

Udgive dias til et diasbibliotek

Før du kan udgive dias til et diasbibliotek, skal du oprette en diasbiblioteksliste på og have adgang til en Office SharePoint Server 2007-server.

Yderligere oplysninger finder du under Dele og genbruge indhold fra dias i PowerPoint 2007.

Tilbage til toppen

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×