Vedhæfte filer og grafik til poster i databasen

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge funktionen Vedhæftet fil i Access til at vedhæfte en eller flere filer – dokumenter, præsentationer, billeder osv. – i databasen. Denne artikel indeholder baggrundsoplysninger om og de nødvendige trin til at konfigurere databasen til brug af vedhæftede filer og til vedhæftning og administration af data.

Denne artikel indeholder

Hvorfor bør jeg benytte vedhæftede filer?

Føje et felt af typen Vedhæftet fil til en tabel

Føje filer direkte til tabeller

Bruge vedhæftede filer sammen med formularer og rapporter

Gemme vedhæftede filer på andre placeringer

Fjerne vedhæftede filer

Bruge vedhæftede filer uden en mus eller en anden pegeenhed

Referenceoplysninger om vedhæftede filer

Hvorfor bør jeg benytte vedhæftede filer

Du kan bruge vedhæftede filer til at gemme adskillige filer af forskellige typer i et enkelt felt. Lad os f.eks. antage, at du har en jobdatabase med kontaktpersoner. Du kan nu vedhæfte et eller flere CV'er til posten for hver kontaktperson samt et foto af hver kontaktperson.

Data lagres også mere effektivt i vedhæftede filer. I tidligere versioner af Access blev der brugt en teknologi, der kaldes OLE (Object Linking and Embedding), til lagring af billeder og dokumenter. OLE oprettede som standard et bitmapbillede, der svarede til billedet eller dokumentet. Disse bitmapfiler kunne blive ret store – helt op til 10 gange større end den oprindelige fil. Når du fik vist billedet eller dokumentet fra databasen, viste OLE bitmapbilledet og ikke den oprindelige fil. Når du bruger vedhæftede filer, kan du åbne dokumenter og andre filer, der ikke er billeder, i det overordnede program, så du inde fra Access kan søge efter og redigere disse filer.

Herudover kræver OLE programmer, der kaldes OLE-servere, for at kunne fungere. Hvis du f.eks. gemmer JPEG-billedfiler i en Access-database, kræver de computere, der kører databasen, et andet program, der er registreret som en OLE-server til JPEG-billeder. I Office Access 2007 gemmes derimod vedhæftede filer i deres oprindelige formater uden understøttende billeder, og du skal ikke installere ekstra software for at få vist billederne fra databasen.

Måder, hvorpå du kan bruge vedhæftede filer

Husk disse retningslinjer, når du arbejder med vedhæftede filer:

 • Du kan kun vedhæfte filer i databaser, som du opretter i Access, og som gør brug af det nye .accdb-filformat.

 • Du skal oprette et felt i en tabel og angive feltet til datatypen Vedhæftede filer. Når du har angivet datatypen til Vedhæftede filer, kan du ikke ændre den igen.

 • Du kan gemme adskillige filer i en enkelt post. Du kan f.eks. gemme billeder og filer, du har oprettet i tekstbehandlings‑ og regnearksprogrammer.

 • Du kan maks. vedhæfte to gigabyte data (den maksimale størrelse for en Access-database). Størrelsen på den enkelte fil må ikke overstige 256 megabyte.

 • Du kan bruge dialogboksen Vedhæftede filer til at tilføje, redigere og administrere vedhæftede filer. Du kan åbne dialogboksen direkte fra feltet til vedhæftede filer i en tabel ved at dobbeltklikke på feltet. Hvis du vil administrere vedhæftede filer fra en formular eller have vist vedhæftede filer fra en rapport, kan du føje et kontrolelement til vedhæftede filer til formularen eller rapporten og derefter binde kontrolelementet til det underliggende felt til vedhæftede filer i tabellen.

 • Kontrolelementet til vedhæftede filer gengiver som standard billeder og viser det programikon, der svarer til andre filtyper. Lad os f.eks. antage, at du har et billede, et cv og en Microsoft Office Visio 2007-tegning, der er vedhæftet en post. Når du ruller gennem de vedhæftede filer, gengives billedet, og programikonerne for dokumentet og tegningen vises.

 • Når du åbner dialogboksen Vedhæftede filer fra en tabel eller en formular, kan du tilføje, fjerne, redigere og gemme vedhæftede filer. Når du åbner dialogboksen Vedhæftede filer fra en rapport, kan du kun gemme de vedhæftede filer på en anden placering.

 • Access komprimerer de vedhæftede filer, medmindre disse filer oprindeligt er komprimeret. JPEG-filer komprimeres f.eks. i det grafikprogram, de blev oprettet i. De komprimeres derfor ikke i Access.

 • Hvis det program, der blev brugt til at oprette den vedhæftede fil, er installeret på computeren, kan du åbne og redigere de vedhæftede filer i det pågældende program.

 • Du kan gemme de vedhæftede filer på placeringer på harddisken eller på netværket. Du kan derefter redigere de vedhæftede filer og kontrollere, om du er tilfreds med ændringerne, før du gemmer dem i databasen.

 • Du kan manipulere vedhæftede filer programmeringsmæssigt.

Fremgangsmåderne i følgende afsnit viser, hvordan du tilføjer og administrerer vedhæftede filer.

Øverst på siden

Føje et felt af typen Vedhæftet fil til en tabel

Hvis du vil bruge vedhæftede filer i Access, skal du først føje et felt til vedhæftede filer til en eller flere tabeller i databasen. Der er to måder, hvorpå du kan føje et felt til vedhæftede filer til en tabel. Du kan tilføje feltet i dataarkvisningen, eller du kan tilføje det i designvisningen. Fremgangsmåderne i dette afsnit forklarer brugen af begge teknikker.

Tilføje et felt af typen Vedhæftet fil i dataarkvisning

 1. Hav tabellen åben i dataarkvisningen, klik på Klik for at tilføje i kolonneoverskriften, og klik derefter på Vedhæftet fil.

  Access angiver datatypen for feltet til Vedhæftet fil og placerer et ikon i kolonneoverskriften for feltet. I følgende figur vises et nyt felt af typen Vedhæftet fil. Bemærk papirclips-ikonet i kolonneoverskriften for feltet. Du kan som standard ikke indtaste tekst i kolonneoverskriften for felter af typen Vedhæftet fil.

 2. Gem ændringerne.

  Husk, at du ikke kan konvertere et nyt felt til en anden datatype, men du kan slette feltet.

Tilføje et felt af typen Vedhæftet fil i designvisning

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Vælg en tom række, og skriv et navn til feltet til vedhæftede filer, i kolonnen Feltnavn.

 3. Klik på Vedhæftet fil under Datatype i den samme række.

 4. Gem ændringerne.

  Husk, at du ikke kan konvertere et nyt felt til en anden datatype, men du kan slette feltet.

 5. Klik på pilen under knappen Vis i gruppen Visninger under fanen Design, og klik derefter på Dataarkvisning for at åbne tabellen og benytte den.

  -eller-

  Højreklik på dokumentfanen for tabellen, og klik på Dataarkvisning i genvejsmenuen.

  -eller-

  Højreklik på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Åbn i genvejsmenuen.

 6. Gå til næste trin.

Øverst på siden

Føje filer direkte til tabeller

Når du har føjet et felt af typen Vedhæftet fil til en tabel, kan du tilføje filerne til posterne i den pågældende tabel uden at oprette en formular til dataindtastning. Du kan også få vist vedhæftede filer uden at benytte en formular, men husk, at når du får vist vedhæftede filer direkte fra tabeller, skal du gøre det i de programmer, der blev benyttet til at oprette filerne, eller i et program, der understøtter den pågældende filtype.

Hvis du f.eks. åbner et Word-dokument, der er vedhæftet en tabel, åbnes Word også, og du kan få vist dokumentet fra Word, ikke fra Access. Hvis Word ikke er installeret på computeren, vises en dialogboks, hvori du bliver bedt om at vælge et program til visning af filen.

Tilføje en vedhæftet fil

 1. Dobbeltklik på feltet med vedhæftede filer i den tabel, der indeholder feltet til vedhæftede filer, i dataarkvisningen.

  Dialogboksen Vedhæftede filer vises.

 2. Klik på Tilføj.

  Dialogboksen Vælg fil åbnes.

 3. Brug listen Søg i til at gå til den fil eller de filer, du vil føje til posten, markér filen eller filerne, og klik på Åbn.

  Du kan vælge adskillige filer af en hvilken som helst datatype, der understøttes. Du kan få en liste over de datatyper, der understøttes, under Referenceoplysninger om vedhæftede filer senere i denne artikel.

 4. Klik på OK i dialogboksen Vedhæftede filer for at føje filerne til tabellen.

  Access føjer filerne til feltet og øger det tal, der angiver antallet af vedhæftede filer, i overensstemmelse hermed.

 5. Gentag disse trin efter behov for at føje filer til det aktuelle felt eller andre felter i tabellen.

Åbne de vedhæftede filer fra en tabel

 1. Mens tabellen er åben i dataarkvisning, skal du dobbeltklikke på cellen i feltet med vedhæftede filer.

 2. Dobbeltklik på den fil, du vil åbne, i dialogboksen Vedhæftede filer.

  -eller-

  Markér filen, og klik derefter på Åbn.

  Det program, der er tilknyttet filen, starter, og den vedhæftede fil åbnes – Excel-filer åbnes i Excel osv.

  Bemærk: Visse billedfiler åbnes muligvis i billed‑ og faxfremviseren i Microsoft Windows. Hvis du ikke vil foretage dig andet end at få vist billedet, kan du højreklikke på billedet og derefter klikke på Rediger. Herved åbnes det program, der blev brugt til at oprette filen, hvis det er installeret på computeren.

Gemme ændringer i en vedhæftet fil

 1. Brug det overordnede program til redigering af filen efter behov.

 2. Gem de ændringer, du foretager, og luk det overordnede program. Husk, at når du ændrer en vedhæftet fil, gemmes ændringerne i den midlertidige internetmappe på harddisken. Du kan få flere oplysninger om denne mappe i bemærkningerne i slutningen af dette afsnit.

 3. Hvis du vil gemme ændringerne permanent, skal du gå tilbage til Access og klikke på OK i dialogboksen Vedhæftede filer.

  Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

 4. Klik på Ja for at gemme ændringerne.

  Bemærkninger: 

  • Når du åbner en vedhæftet fil i det tilhørende overordnede program til visning eller redigering, placerer Access en midlertidig kopi af filen i en midlertidig mappe. Hvis du ændrer filen og gemmer ændringerne i det overordnede program, gemmes ændringerne i den midlertidige kopi. Når du vender tilbage til Access og klikker på OK for at lukke dialogboksen Vedhæftede filer, bliver du bedt om at gemme den vedhæftede fil igen. Klik på Ja for at gemme den ændrede fil i databasen, eller klik på Nej for at lade filen forblive intakt.

  • Følg disse trin for at finde placeringen af mappen med midlertidige filer:

   1. Start Windows Internet Explorer.

   2. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner.

   3. Klik på Indstillinger under fanen Generelt under Browserdata.

    Dialogboksen Indstillinger vises. Stien til mappen vises i afsnittet Midlertidige internetfiler.

Øverst på siden

Bruge vedhæftede filer sammen med formularer og rapporter

Når du har brug for at benytte vedhæftede filer sammen med en formular eller en rapport, skal du bruge kontrolelementet til vedhæftede filer. Kontrolelementet til vedhæftede filer gengiver automatisk billedfiler, når du går til de forskellige poster i en database. Hvis du vedhæfter andre typer filer, f.eks. dokumenter eller tegninger, viser kontrolelementet til vedhæftede filer det ikon, der svarer til den pågældende filtype. Du får f.eks. vist PowerPoint-ikonet, når du vedhæfter en præsentation osv. Kontrolelementet giver dig også mulighed for at gennemse vedhæftede filer og åbne dialogboksen Vedhæftede filer. Hvis du åbner dialogboksen fra en formular, kan du tilføje, fjerne, redigere og gemme vedhæftede filer. Hvis du åbner dialogboksen fra en rapport, kan du kun gemme vedhæftede filer på harddisken eller en netværksplacering, fordi rapporter er skrivebeskyttede.

Trinene i de følgende afsnit beskriver, hvordan du føjer et billedkontrolelement til en formular eller en rapport, og hvordan du ruller gennem poster, vedhæfter filer og får vist de vedhæftede filer. Husk, at du kun kan rulle gennem vedhæftede filer, når en vilkårlig post indeholder mere end én vedhæftet fil.

Føje den vedhæftede fil til en formular eller en rapport

Fremgangsmåden i dette afsnit beskriver, hvordan du føjer kontrolelementet til vedhæftede filer til en formular eller en rapport og derefter binder kontrolelementet til et felt af typen Vedhæftet fil i en underliggende tabel. Du skal benytte den samme fremgangsmåde, når du føjer et kontrolelement til en vedhæftet fil til en formular eller en rapport. Før du går i gang, skal du huske, at mindst én af tabellerne i databasen skal indeholde et felt af typen Vedhæftet fil. Du kan få oplysninger om, hvordan du tilføjer et felt af typen Vedhæftet fil, i afsnittet Føje et felt af typen Vedhæftet fil til en tabeltidligere i dette afsnit.

Føje kontrolelementet til en vedhæftet fil

 1. Højreklik på den formular eller rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning.

 2. Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Feltlisteruden vises med de felter i tabellen, der indeholder data til formularen eller rapporten. Et felt til en vedhæftet fil genkendes ved, at det kan udvides (dvs. du kan klikke på plus‑ eller minustegnet ud for feltet).

  I den følgende figur vises et typisk felt til vedhæftede filer i feltlisteruden.

  Et felt af typen Vedhæftet fil i Feltlisteruden

 3. Træk hele feltet til vedhæftede filer fra listen til formularen – de overordnede og underordnede elementer – og slip det på den ønskede placering i formularen.

  Access placerer et kontrolelement til vedhæftede filer i formularen og binder kontrolelementet til tabelfeltet for dig.

 4. Højreklik på kontrolelementet, og klik på Egenskaber for at få vist egenskabsarket for kontrolelementet, hvis det er nødvendigt. Angiv eller rediger egenskaberne for kontrolelementet, så det passer til resten af formularen eller rapporten.

 5. Gem ændringerne, og højreklik på dokumentfanen, og klik på enten Formularvisning eller Rapportvisning for at åbne formularen eller rapporten til visning.

  Hvis det underliggende felt indeholder billedfiler, gengiver kontrolelementet disse filer. Hvis feltet indeholder en anden type fil, f.eks. et Word-dokument eller en PowerPoint-præsentation, viser kontrolelementet det relevante ikon for den pågældende filtype.

Administrere vedhæftede filer ved hjælp af en formular

Når du har føjet et kontrolelement til en vedhæftet fil til en formular, kan du tilføje, redigere, fjerne og gemme vedhæftede filer direkte fra den pågældende formular. Når en post indeholder flere vedhæftede filer, kan du også rulle gennem de vedhæftede filer, hvilket du ikke kan, når du arbejder med en tabel.

Bemærk: Den person, der designede formularen, kan have gjort formularen skrivebeskyttet. Hvis det er tilfældet, kan du kun bruge dialogboksen Vedhæftede filer til at gemme vedhæftede filer på harddisken eller på en placering på netværket.

Vedhæfte en fil

 1. Åbn den formular, der viser de vedhæftede filer, og find den post, filen skal vedhæftes.

 2. Vælg kontrolelementet til vedhæftede filer – det kontrolelement, der er bundet til feltet Vedhæftet fil.

  Miniværktøjslinjen vises: Miniværktøjslinjen Vedhæftet fil

  Bemærk: Hvis du føjede kontrolelementet til vedhæftede filer til dataarkafsnittet i en delt formular, vises miniværktøjslinjen ikke.

 3. Klik på knappen Vis vedhæftede filer (papirclips-ikonet) for at åbne dialogboksen Vedhæftede filer.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen.

  Dialogboksen Vælg fil åbnes.

 5. Vælg den tekstfil, du vil vedhæfte, på listen Søg i, og klik derefter på Åbn.

 6. Gentag trin 4 og 5 efter behov for at vedhæfte flere filer.

Rulle gennem de vedhæftede filer

Bemærk: Trinene i dette afsnit gælder for formularer og rapporter.

 1. Åbn den formular eller rapport, der viser dine vedhæftede filer.

 2. Gå til den post, der indeholder de vedhæftede filer.

 3. Klik på det billedkontrolelement, der viser de vedhæftede filer.

  Miniværktøjslinjen vises.

 4. Klik på pilene Tilbage (venstre) eller Frem (højre) for at rulle gennem de vedhæftede filer. Hvis du vil kende navnene på filerne, skal du klikke på knappen Vis vedhæftede filer for at åbne dialogboksen Vedhæftede filer. Navnene på de vedhæftede filer vises på listen Vedhæftede filer.

Øverst på siden

Gemme vedhæftede filer på andre placeringer

Trinene i dette afsnit gælder for formularer og rapporter. Du kan enten gemme en eller alle de filer, der er vedhæftet en vilkårlig post, på placeringer på harddisken eller netværket. Husk, at når du vælger at gemme alle filer, kan du ikke vælge kun at gemme nogle af filerne – du skal gemme dem alle. Hvis du vil gemme filerne selektivt, skal du gøre det på én gang.

 • Åbn den tabel, formular eller rapport, der indeholder de vedhæftede filer, og åbn derefter dialogboksen Vedhæftede filer.

Åbne dialogboksen vedhæftede filer fra en tabel

 • Åbn tabellen i dataarkvisning, og dobbeltklik derefter på det felt til vedhæftede filer, der indeholder den vedhæftede fil, du vil gemme.

Åbne dialogboksen vedhæftede filer fra en formular eller rapport

 1. Åbn den formular eller rapport, der viser dine vedhæftede filer.

 2. Gå til den post, der indeholder de vedhæftede filer.

 3. Klik på det billedkontrolelement, der viser de vedhæftede filer.

  Miniværktøjslinjen vises.

 4. Klik på knappen Vis vedhæftede filer.

Gemme en enkelt vedhæftet fil

 1. Klik på Gem som i dialogboksen Vedhæftede filer.

  Dialogboksen Gem vedhæftet fil åbnes.

 2. Brug listen Gem i for at gå til den nye placering for filen, og klik derefter på Gem.

Gemme alle vedhæftede filer

 1. Klik på Gem alle i dialogboksen Vedhæftede filer.

  Dialogboksen Gem vedhæftede filer åbnes.

 2. Brug listen Søg i for at gå til den nye placering for filen, og klik derefter på Gem.

Øverst på siden

Fjerne vedhæftede filer

Trinene i dette afsnit gælder for tabeller og formularer.

Fjerne en vedhæftet fil

 1. Dobbeltklik på feltet til vedhæftede filer i tabellen for at åbne dialogboksen Vedhæftede filer.

  -eller-

  I formularen (i layout‑ eller formularvisning) skal du gå til den post, der indeholder den vedhæftede fil, du vil fjerne, og klikke på knappen Vis vedhæftet fil på miniværktøjslinjen for at åbne dialogboksen.

 2. Vælg den fil, du vil slette, i dialogboksen Vedhæftede filer, og klik på Fjern.

Øverst på siden

Bruge vedhæftede filer uden en mus eller en anden pegeenhed

I det følgende afsnit beskrives, hvordan du bruger tastaturet til at placere fokus i navigationsruden og åbne den tabel, formular eller rapport, der indeholder vedhæftede filer. Trinene viser også, hvordan du gennemser vedhæftede filer og åbner dialogboksen Vedhæftede filer.

Åbne en tabel, formular eller rapport fra navigationsruden

 1. Tryk på F11, hvis navigationsruden er lukket.

  Bemærk: Hvis navigationsruden er lukket, åbnes den, når du trykker på F11, og fokus placeres i ruden. Hvis ruden er åben, lukkes den, når du trykker på F11. Du skal trykke på F11 igen for at åbne ruden og skifte fokus til den.

 2. Brug tasterne Pil op og Pil ned for at vælge den tabel, formular eller rapport, du vil åbne.

 3. Tryk på Enter for at åbne det valgte objekt.

  Hvis du åbner en tabel, placeres markøren i det første felt i tabellen. Hvis du åbner en formular eller en rapport, placeres fokus i det første felt.

Få vist vedhæftede filer i en tabel

 1. Brug piletasterne efter behov til at flytte markøren til det ønskede felt til vedhæftede filer.

 2. Tryk på mellemrumstasten.

  Dialogboksen Vedhæftede filer vises.

 3. Tryk på tabulatortasten for at flytte rundt mellem knapperne i dialogboksen og fra knapperne til listen med vedhæftede filer under Vedhæftede filer.

  Bemærk: Poster kan indeholde flere end én vedhæftet fil. Hvis du vil markere en vedhæftet fil på en liste med to eller flere filer, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til fillisten og derefter bruge piletasterne for at markere den ønskede fil. Tryk derefter på tabulatortasten for at vende tilbage til knapperne og vælge den ønskede handling.

 4. Når du har valgt den ønskede fil og knap, skal du trykke på Enter.

 5. Tryk på tabulatortasten, når du er færdig, eller brug tasterne Pil op og Pil ned for at vælge OK, og tryk derefter på Enter.

Rulle gennem vedhæftede filer fra en formular eller en rapport

Bemærk: Disse trin kræver et tastatur med en programtast, f.eks. Microsoft Natural Keyboard, og gælder kun for poster, der indeholder mere end én vedhæftet fil.

 1. Tryk på tabulatortasten efter behov for at flytte fokus til kontrolelementet til vedhæftede filer. Access fremhæver som standard kontrolelementet og den etiket, der er tilknyttet kontrolelementet, hvis den findes.

 2. Tryk på programtasten, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk på F for at gå til den næste vedhæftede fil.

  • Tryk på B for at gå til den forrige vedhæftede fil.

 3. Gentag trin 2 efter behov for at rulle mellem de vedhæftede filer.

Åbne dialogboksen Vedhæftede filer fra en formular eller en rapport

Bemærk: Disse trin kræver et tastatur med en programtast, f.eks. Microsoft Natural Keyboard.

 1. Tryk på tabulatortasten efter behov for at flytte fokus til kontrolelementet til vedhæftede filer. Access fremhæver som standard kontrolelementet og den etiket, der er tilknyttet kontrolelementet, hvis den findes.

 2. Tryk på programtasten, og tryk derefter på M.

  Dialogboksen Vedhæftede filer vises.

 3. Tryk på tabulatortasten for at flytte rundt mellem knapperne i dialogboksen og fra knapperne til listen med vedhæftede filer under Vedhæftede filer. Dobbeltklik for at redigere.

  Bemærk: Poster kan indeholde flere end én vedhæftet fil. Hvis du vil markere en vedhæftet fil på en liste med to eller flere filer, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til fillisten og derefter bruge piletasterne for at markere den ønskede fil. Tryk derefter på tabulatortasten for at vende tilbage til knapperne og vælge den ønskede handling.

 4. Når du har valgt den ønskede fil og knap, skal du trykke på Enter.

 5. Tryk på tabulatortasten, når du er færdig, eller brug piletasterne for at vælge OK, og tryk derefter på Enter.

Øverst på siden

Referenceoplysninger om vedhæftede filer

Det følgende afsnit indeholder referenceoplysninger om vedhæftede filer, herunder de billed- og dokumentfilformater, som vedhæftede filer understøtter, samt oplysninger om at vedhæfte filer til poster ved hjælp af kode.

Understøttede billedfilformater

Access understøtter følgende grafikfilformater, dvs. kontrolelementet til vedhæftede filer gengiver dem uden brug af ekstra software.

BMP (Windows-bitmap)

RLE (Run Length Encoded Bitmap)

DIB (enhedsuafhængig bitmap)

GIF (Graphics Interchange Format)

JPEG, JPG, JPE (Joint Photographic Experts Group)

EXIF (Exchangeable File Format)

PNG (Portable Network Graphics)

TIFF, TIF (Tagged Image File Format)

ICON, ICO (ikon)

WMF (Windows-metafil)

EMF (udvidet metafil)

Understøttede formater for dokumenter og andre filer

Du kan som en regel vedhæfte filer, der er oprettet i et Microsoft Office-program. Du kan også vedhæfte logfiler (.log), tekstfiler (.text, .txt) og komprimerede .zip-filer.

Konventioner for filnavngivning

Navnene på de vedhæftede filer kan indeholde ethvert Unicode-tegn, der understøttes af det NTFS-filsystem, der bruges i Microsoft Windows NT. Desuden skal filnavne overholde følgende retningslinjer:

 • Navnene må ikke overskride 255 tegn, inklusive filtypenavnet.

 • Navnene må ikke indeholde følgende tegn: spørgsmålstegn (?), anførselstegn ("), skråstreger eller omvendte skråstreger (/ \), venstre‑ eller højreparenteser (< >), stjerner (*), lodrette streger (|), kolon (:) eller afsnitstegn (¶).

Typer af vedhæftede filer, som Access komprimerer

Når du vedhæfter en af følgende typer filer til en database, komprimeres de, hvis de ikke allerede er komprimerede.

Filtypenavn

Komprimeret?

Årsag

.jpg, .jpeg

Nej

Allerede komprimeret

.gif

Nej

Allerede komprimeret

.png

Nej

Allerede komprimeret

.tif, .tiff

Ja

.exif

Ja

.bmp

Ja

.emf

Ja

.wmf

Ja

.ico

Ja

.zip

Nej

Allerede komprimeret

.cab

Nej

Allerede komprimeret

.docx

Nej

Allerede komprimeret

.xlsx

Nej

Allerede komprimeret

.xlsb

Nej

Allerede komprimeret

.pptx

Nej

Allerede komprimeret

Blokerede filformater

Følgende typer af vedhæftede filer blokeres i Access:

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Vedhæfte filer til poster ved hjælp af kode

Du kan vedhæfte filer til poster ved hjælp af kode ved at bruge VBA-kode (Visual Basic for Applications). Du kan få oplysninger om vedhæftning af filer ved hjælp af kode i artiklerne "LoadFromFile" og "SaveToFile" på MSDN (Microsoft Developer Network – http://msdn.microsoft.com) (artiklerne er muligvis på engelsk).

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×