Varigheden eller arbejdsværdien blev uventet ændret, da jeg tildelte en ressource

Symptomer

Når du tildeler en ressourcer til en Opgave, ændres værdien for varighed eller arbejde automatisk.

Årsag

tildeling af varighed, arbejde og ressource for en opgave er forbundet. Når du tildeler en ressource til en opgave, mindskes eller øges opgavens varighedsværdi eller arbejdsværdi på baggrund af opgavetype.

Funktionsmåden for opgavetype er beskrevet i følgende tabel.

I en

Hvis du ændrer enheder

Hvis du ændrer varighed

Hvis du ændrer arbejde

Opgave med faste enheder

Varigheden genberegnes

Arbejdet genberegnes

Varigheden genberegnes

Opgave med fast arbejde

Varigheden genberegnes

Enhederne genberegnes

Varigheden genberegnes

Opgave med fast varighed

Arbejdet genberegnes

Arbejdet genberegnes

Enhederne genberegnes

Når en ny ressource tildeles til en opgave, hvor der allerede er tildelt ressourcer og planlagt arbejde, mindskes opgavens varighed som standard. Når flere arbejdsressourcer bidrager til opgaven, vil den tage kortere tid. Det kaldes indsatsbaseret planlægning.

Når du tildeler en ekstra ressource til en opgave med fast varighed, der allerede har tildelt ressourcer, og som bruger indsatsbaseret planlægning, justeres arbejdsværdierne. Hvis en opgave skal tage en bestemt mængde tid, og hvis du føjer endnu en ressource til denne opgave, får hver ressource tildelt en mindre del af det samlede arbejde.

Løsning

Du kan ændre denne funktionsmåde, så den mere præcist afspejler, hvordan en bestemt opgave berøres, når der tilføjes eller fjernes ressourcer. Du kan f.eks. se, at det samlede arbejde øges, når du tilføjer flere personer til en bestemt opgave, eller du kan ændre opgavetypen.

Ændre en opgaves planlægningsindstillinger

  1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

  2. Klik på den opgave, du vil ændre.

  3. Klik på Opgaveoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Avanceret.

  4. Klik på den opgavetype, du vil ændre, på listen Opgavetype.

  5. Hvis du vil vise forøgelsen i samlet arbejde for opgaven, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Indsatsbaseret.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×