VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT LYNC (WINDOWS STORE APP)

MICROSOFT LYNC (WINDOWS STORE-APP)

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller et associeret selskab, afhængigt af hvor du bor) og dig. Læs dem. De gælder for den software, der er nævnt herover, og omfatter de medier, du har modtaget den på, hvis dette er relevant. Vilkårene gælder også for eventuelle Microsoft-

 • opdateringer,

 • tillæg,

 • internetbaserede tjenester og

 • supporttjenester

for denne software, medmindre andre vilkår medfølger disse vilkår. Hvis det er tilfældet, er det disse vilkår, der er gældende.

Ved at downloade eller bruge softwaren accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, må du ikke bruge softwaren.

Hvis du overholder disse licensvilkår, har du nedenstående uophørlige rettigheder.

 1. INSTALLATIONS- OG BRUGSRETTIGHEDER.

  1. Installation og brug.    Du kan installere og bruge en kopi af programmet på op til fem (5) enheder, der kører Windows 8, og som er knyttet til den Microsoft-konto, der er knyttet til din Windows Store-konto. Denne software kræver forbindelse til computersystemer, som kører gyldige kopier med licens af Microsoft Lync Server, eller som har en gyldig abonnementslicens til Microsoft Lync Online. Opdateringer til Microsoft Lync Server kan være nødvendig.

  2. Programmer fra tredjepart.    Denne software kan indeholde programmer fra tredjepart, som Microsoft, ikke tredjeparten, giver i licens til Dem i henhold til nærværende aftale. Eventuelle meddelelser til et program fra tredjepart er kun til Deres orientering.

 2. INTERNETBASEREDE TJENESTER    Microsoft stiller internetbaserede tjenester til rådighed med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere dem. Du må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan skade eller forringe andres brug af dem. Du må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at opnå uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.

 3. LICENSENS OMFANG.    Softwaren gives i licens, den sælges ikke til dig. Denne aftale giver dig kun visse rettigheder til brug af softwaren. Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre den gældende lovgivning giver dig flere rettigheder på trods af denne begrænsning, har du kun ret til at bruge softwaren som udtrykkeligt beskrevet i nærværende aftale. Dermed skal du overholde eventuelle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at du bruger løsningen på bestemte måder. Du har ikke ret til at

  • arbejde dig uden om tekniske begrænsninger i softwaren,

  • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning

  • tage flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning

  • offentliggøre software, så andre kan kopiere den,

  • udleje, bortlease eller udlåne softwaren,

  • overdrage softwaren eller denne aftale til tredjepart eller

  • bruge softwaren i værtstjenester til kommerciel software.

 4. SIKKERHEDSKOPI    Du må oprette én sikkerhedskopi af softwaren. Du må kun bruge den til at geninstallere softwaren.

 5. DOKUMENTATION    Enhver, der har gyldig adgang til din computer eller dit interne netværk har ret til at kopiere og bruge dokumentationen til interne referenceformål.

 6. OVERFØRSEL TIL EN ANDEN ENHED    L licensen omfatter retten til at installere og bruge softwaren på op til fem (5) Windows 8-enheder samtidigt. Hvis du forsøger at installere softwaren på flere end fem (5) enheder, kan den deaktiveres automatisk fra en af disse enheder, så der ikke er flere end fem (5) forekomster aktiveret på noget tidspunkt.

 7. EKSPORTBEGRÆNSNING.    Softwaren er underlagt de amerikanske eksportlove og -bestemmelser. Du skal overholde samtlige nationale og internationale eksportlove og ‑bestemmelser, der gælder for softwaren. Disse love omfatter restriktioner for destinationer, slutbrugere og slutbrug. Du kan finde flere oplysninger på Microsofts eksportwebsted.

 8. SUPPORTTJENESTER.    Da denne software leveres "som den er og forefindes", yder vi muligvis ikke support til den.

 9. FULDSTÆNDIG AFTALE.    Denne aftale samt vilkårene for de tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og supporttjenester, du bruger, udgør hele aftalen for softwaren og supporttjenesterne.

 10. GÆLDENDE LOVGIVNING

  1. USA.    Hvis du har erhvervet softwaren i USA, er fortolkningen af denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for krav vedrørende misligholdelse af aftalen, uanset principper om lovvalg. Alle andre krav, herunder krav vedrørende nationale forbrugerbeskyttelsesbestemmelser, illoyal konkurrence og erstatningsret, er underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor.

  2. Uden for USA    Såfremt du har købt softwaren i ethvert andet land, gælder lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende.

 11. RETSVIRKNING.    I denne aftale beskrives nogle juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i dit land. Du kan også have rettigheder i henseende til den part, du har erhvervet softwaren fra. Denne aftale ændrer ikke ved dine rettigheder i henhold til lovgivningen i dit land, hvis lovgivningen i dit land ikke tillader det.

 12. FRASKRIVELSE AF GARANTI   Risikoen ved at bruge den hviler på dig. Microsoft påtager sig ingen udtrykkelige garantier eller forpligtelser. Du har muligvis yderligere forbrugerrettigheder eller lovfæstede garantier i henhold til den lokale lovgivning, hvilket denne aftale ikke kan ændre. I det omfang din lokale lovgivning gør det muligt, fraskriver Microsoft sig stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af rettigheder.

FOR AUSTRALIEN – du har lovfæstede garantier i henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet i disse vilkår er beregnet på at påvirke disse rettigheder.

 1. BEGRÆNSNINGER FOR OG FRASKRIVELSE AF MISLIGEHOLDELSESBEFØJELSER OG SKADESERSTATNING. Du kan kun få erstatning fra Microsoft og dennes leverandører for direkte skader op til USD 5,00. Du kan ikke få erstatning for andre skader, herunder følgeskader, tabt fortjeneste, særskilt dokumenterede, indirekte eller hændelige skader.

Denne begrænsning gælder følgende:

 • alt vedrørende softwaren, tjenesterne, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjeparts programmer samt

 • krav om kontraktbrud, garantibrud, eller vilkårsbrud, skærpet ansvar, forsømmelighed eller anden skadevoldende handling i den udstrækning gældende lovgivning gør det muligt.

Det gælder også, selvom Microsoft kendte eller burde have kendt til muligheden for skadeserstatning. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig, såfremt udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader ikke er tilladt i dit land.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×