VARIANS.S, funktionen

Estimerer variansen på basis af en stikprøve. Logiske værdier og tekst i stikprøven ignoreres.

Syntaks

VARIANSS(tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen VARIANSS har følgende argumenter:

 • Tal1     Påkrævet. Det første talargument, der svarer til en stikprøve af en population.

 • Tal2; ...     Valgfrit. Talargumenterne 2-254, der svarer til en stikprøve af en population.

Bemærkninger

 • VARIANSS forudsætter, at argumenterne er en stikprøve af populationen. Hvis dataene repræsenterer hele populationen, skal variansen beregnes med VARIANS.P.

 • Argumenter kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der indtastes direkte på listen med argumenter, tælles.

 • Hvis et argument er en matrix eller reference, tælles kun tal i den pågældende matrix eller reference. Tomme celler, logiske værdier, tekst eller fejlværdier i matrixen eller referencen ignoreres.

 • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

 • Hvis du vil medtage logiske værdier og tekstgengivelser af tal i en reference som et led i beregningen, skal du bruge funktionen VARIANSV.

 • VARIANSS anvender følgende formel:

  Formel

  hvor x er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(tal1,tal2,…), og n er stikprøvestørrelsen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Styrke

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VARIANSS(A2:A11)

Varians for de testede værktøjernes brudstyrke, når værdierne i A2:A11 kun repræsenterer et udsnit af alle dataene. VARIANSS returnerer et andet resultat end VARIANS.P, der behandler området af data som hele populationen.

754,27

=VARIANS.P(A2:A11)

Varians baseret på hele populationen og ved brug af funktionen VARIANS.P returnerer et andet resultat.

678,84

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×