VARIANS.P, funktionen

Beregner variansen baseret på hele populationen. Logiske værdier og tekst i populationen ignoreres.

Syntaks

VARIANS.P(tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen VARIANS.P har følgende argumenter:

 • Tal1     Påkrævet. Det første talargument, der svarer til en population.

 • Tal2; ...     Påkrævet. Talargumenterne 2-254, der svarer til en population.

Bemærkninger

 • VARIANS.P forudsætter, at argumenterne omfatter hele populationen. Hvis dataene repræsenterer en stikprøve af populationen, skal du beregne variansen med VARIANSS.

 • Argumenter kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der indtastes direkte på listen med argumenter, tælles.

 • Hvis et argument er en matrix eller reference, tælles kun tal i den pågældende matrix eller reference. Tomme celler, logiske værdier, tekst eller fejlværdier i matrixen eller referencen ignoreres.

 • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

 • Hvis du vil medtage logiske værdier og tekstgengivelser af tal i en reference som et led i beregningen, skal du bruge funktionen VARIANSPV.

 • Ligningen for VARIANS.P er:

  Ligning

  hvor x er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(tal1,tal2,…), og n er stikprøvestørrelsen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Styrke

1.345

1.301

1.368

1.322

1.310

1.370

1.318

1.350

1.303

1.299

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VARIANS.P(A2:A11)

Variansen af alle værktøjernes brudstyrke, hvor det antages, at der kun fremstilles 10 stk. værktøjer (hele populationen er brugt).

678,84

=VARIANSS(A2:A11)

Variansen ved brug af funktionen VARIANSS, der antager, at kun et udsnit af populationen testes. Resultatet er anderledes end med VARIANS.P.

754,27

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×