Værktøjet Problemsporing i SharePoint Workspace 2010

Problemsporing er et værktøj, der er udviklet med 2007-formularer, og det er nyttigt til styring af alle faser af problemrapportering og svarsporing. Brugerne kan oprette rapporter, tildele ejerskab og registrere status over tid.

Formularer i værktøjet Problemsporing

Der er to grundlæggende formulartyper i værktøjet:

 • Problem: Brug denne formular til at notere alle detaljer for et problem, tildele ejerskab og registrere status.

 • Svar: Brug denne formular til at oprette et svar til en problempost.

Alle arbejdsområdemedlemmer kan oprette problem- og svarposter. Derudover kan de arbejdsområdemedlemmer, der har de nødvendige rettigheder, oprette særlige nøgleordsposter, som bruges til at udfylde valglistefelter i problemposterne. Disse rettigheder defineres i formulardesignet og kan tildeles efter medlemsrolle eller tildeles specifikke arbejdsområdemedlemmer direkte.

Om problemposter

Bemærk følgende detaljer om anvendelse:

 • Du skal angive en titel i feltet Titel.

 • Feltet ID genereres automatisk af scriptkode og identificerer entydigt postopretteren.

 • Du kan tilføje brugerdefinerede værdier i rullelistefelterne (f.eks. Tildelt: Organisation), og disse værdier flettes med nøgleordene fra tilsvarende nøgleordsposter for efterfølgende poster.

  Tilføje en brugerdefineret værdi til et rullelistefelt

Om svarposter

I svarposter udfyldes feltet Titel automatisk som et svar til den overordnede problemposts titel.

Om oprettelse af nøgleordsposter

Afhængigt af de tildelte rettigheder kan du se forskellige indstillinger for nøgleordsposten i rullemenuen Ny.

Nøgleordsformularer i rullemenuen Ny formular

Nøgleordsposter indeholder værdier, der vises i de tilsvarende rullelistefelter. Du kan f.eks. oprette tre nøgleords-/statusposter til at definere værdierne "Ny", "Åben" og "Lukket". Når du (eller et andet arbejdsområdemedlem) derefter opretter en ny problempost og vælger rullelistefeltet Status, vises disse indstillinger på rullelisten.

Oprette nøgleordsposter

Sådan oprettes en ny nøgleordspost:

 1. Klik på Ny og vælg den ønskede type nøgleordspost på listen.

 2. Indtast det ønskede nøgleord i tekstfeltet.

 3. Gem nøgleordsposten.

Se og redigere nøgleordsposter

Du kan få vist nøgleordsposter ved at vælge nøgleordstypevisning i visningsmenuen. Når du har valgt visningen, kan du åbne nøgleordsposter til redigering.

Tilføje "undernøgleord" til nøgleordsposter

I værktøjet Problemsporing kan du tilføje undernøgleord til nøgleordsposterne "Tildelte enheder", "Kategori" og "Kildeenheder", som udfylder de tilsvarende rullelistefelter. Du kan f.eks. redigere "Kategori"- nøgleordsposter, så de tilføjer tilsvarende nøgleord for rullelistefeltet Underkategori. Eller du kan redigere "Tildelte enheder"-nøgleordposter, så de tilføjer tilsvarende nøgleord for feltet Person.

Sådan tilføjes et undernøgleord:

 1. Vælg den nøgleordsvisning, hvor der skal tilføjes undernøgleord.

 2. Vælg den nøgleordspost, hvortil du vil tilføje et undernøgleord.

 3. Klik på Tilføj nøgleord i eksempelvinduet. Eksempel:

  Tilføje et undernøgleord til et nøgleord

 4. Tilføj det ønskede undernøgleord og gem posten.

Visninger i værktøjet Problemsporing

Nedenfor er der en beskrivelse af de forskellige visninger af poster i problemværktøjet. Bemærk, at alle visninger har et visningsfilter, der fjerner nøgleordsposter.

Alle:Viser alle poster, med id som den primære kolonne. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere visningen.

Tildeling: Aktiverer sortering efter den organisation, til hvilken problemet er tildelt. Viste kolonner er tildelt til organisation og person, og problemtitel.

Kategori: Sortering efter problemkategori. Inkluderede kolonner er kategori, underkategori, prioritet, status og titel.

Min tildelinger: Tilbyder hierarkisk sortering vha. et visningsfilter, så du kun får vist problemer, der er tildelt til dig.

Ejer: Svarer i struktur til visningen Tildeling. Men i stedet for at vise og gruppere efter den tildelte organisation, vises Ejer og grupper efter den organisation og person, som oprettede problemet.

Prioritet: Posterne grupperes efter den tildelte prioritet. Viste kolonner er prioritet, status, titel og oprettet den.

Status: Minder om prioritetsvisning, men har status som primære og "grupperet-efter'"kolonne.

Udover ovenstående visninger, som alle medlemmer af arbejdsområdet kan se, har medlemmer med de nødvendige rettigheder adgang til nøgleordsvisninger, som viser nøgleordsposter (efter nøgleordstype).

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×