Værktøjet Notesblok

Værktøjet Notesblok er en RTF-editor, der gør det muligt for medlemmer at oprette dokumenter, der gemmes som sider.

Hvad vil du foretage dig?

Gå til en specifik side

Tilføje en ny noteside

Redigere en note

Brug af RTF-funktioner

Omdøbe en noteside

Slette en noteside

Eksportere en noteside

Søge efter tekst på en noteside

Oprette links til notesider

Udskrive notesider

Få vist ændring af tilladelser for værktøjet Notesblok

Gå til en specifik side

Klik på Vis eller skjul notesidelisten for at se en liste over notesider, som du eller andre medlemmer af arbejdsområdet har føjet til værktøjet Notesblok. Listen Side giver statusoplysninger om noter, som f.eks. deres størrelse, dato for ændring og sidste redaktør.

Hvis du vil gå til en specifik noteside, skal du klikke på knapperne Forrige eller Næste for at flytte sekvensvist mellem notesider eller klikke på en note på listen Side.

Toppen af siden

Tilføje en ny noteside

 1. Klik på Ny note under fanen Startside.

  Der åbnes en ny side uden titel i Notesblok.

 2. Navngiv noten i boksen Titel.

 3. Indtast indholdet for noten i redigeringsområdet. Højreklik for at se formateringsindstillinger, eller brug formateringsikonerne under fanen Startside.

 4. Gem noten.

Toppen af siden

Redigere en note

Sådan redigeres en noteside i værktøjet Notesblok:

 1. Gå til den noteside, du vil redigere, og klik på Rediger.

  Bemærk: Hvis et andet arbejdsområdemedlem allerede redigerer den valgte noteside, beder SharePoint Workspace dig om at beslutte, om du vil redigere noten alligevel eller vente, indtil det andet medlem er færdig med at redigere. Se Om redigeringskonflikter nedenfor for at få flere oplysninger.

 2. Foretag ændringer til teksten efter behov.

 3. Gem noten.

Toppen af siden

Om redigeringskonflikter

Knappen Rediger i Notesblok viser antallet af medlemmer, der i øjeblikket redigerer den valgte noteside, hvis der er andre medlemmer. Du kan pege på knappen Rediger for at få vist et tekstvindue, der fortæller dig, hvem der i øjeblikket redigerer notesiden.

Status for notesredaktør

Hvis du klikker på knappen Rediger, mens et andet medlem allerede redigerer siden, beder SharePoint Workspace dig om at beslutte, om du vil redigere noten alligevel, eller om du vil vente, indtil det andet medlem er færdig med at redigere. Hvis du beslutter dig for at fortsætte og redigere siden, gemmer SharePoint Workspace dine ændringer i en ny "konfliktkopi" af notesiden. En konfliktside inkluderer også et link tilbage til den oprindelige Notesblok-side. Billedet nedenfor viser titelområdet for en konfliktside:

Konfliktside i Notesblok

Hvis du ligeledes redigerer en side, og et andet medlem begynder at redigere den samme side, viser SharePoint Workspace kort en meddelelse, der informerer dig om, at et andet medlem er begyndt at redigere siden. Eksempel:

Statusmeddelelse til notesredaktør

Hvis dette sker, gemmes dine ændringer i det oprindelige dokument, og det andet medlems ændringer gemmes i en ny konfliktkopi.

Toppen af siden

Brug af RTF-funktioner

Hvis du vil bruge RTF-funktioner, mens du redigerer en noteside, skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på indstillingerne i området Formatér tekst.

Toppen af siden

Omdøbe en noteside

Sådan omdøbes en noteside i værktøjet Notesblok:

 1. Højreklik på noten på listen Side, og klik derefter på Omdøb.

 2. Indtast det nye navn, og tryk på Enter.

Du kan også klikke på Rediger for at ændre en valgt note og indtaste et nyt navn i titelboksen.

Toppen af siden

Slette en noteside

Sådan slettes en noteside i værktøjet Notesblok:

 1. Gå til den noteside, du vil slette, og klik på Slet.

  Du kan også vælge notesiden på listen Side og trykke på tasten Delete.

 2. Klik på OK for at bekræfte, at du vil slette siden.

Toppen af siden

Eksportere en noteside

Du kan eksportere en valgt noteside i værktøjet Notesblok som en RTF-fil. Du kan derefter åbne den eksporterede RTF-fil i andre programmer, som understøtter dette format, som f.eks. Microsoft Word.

 1. Gå til den noteside, som du vil eksportere.

 2. Klik på Eksporter under fanen Arbejdsområde.

 3. Angiv en diskplacering og et filnavn for den eksporterede fil i dialogboksen Eksporter til fil..., og klik på Gem.

Notesblok bruger som standard titlen på noten som filnavnet.

Toppen af siden

Søge efter tekst på en noteside

Du kan søge efter tekst på en valgt noteside. Du kan søge, mens en note er åben til læsning eller redigering. Hvis en note imidlertid er åben til redigering, skal du klikke på tekstredigeringsområdet, før du starter en søgning.

 1. Gå til den noteside, som du vil søge efter tekst på.

 2. Klik på Søg under fanen Startside.

 3. Gør følgende i dialogboksen Søg, og klik på Find næste:

  • Indtast den tekst, du vil søge efter på notesiden.

  • Hvis du vil, kan du vælge indstillinger for at begrænse søgningen med forskel på små og store bogstaver og/eller helt ord.

  • Vælg søgeretningen.

   Bemærk: Søgningen fortsætter i den valgte retning til toppen eller bunden af notesiden og stopper derefter.

Toppen af siden

Oprette links til notesider

Som med andre arbejdsområdeværktøjer kan du oprette et link, der vælger værktøjet. Derudover kan du oprette links, der går til notesider.

 1. Gå til den noteside, du vil oprette et link til.

 2. Klik på Kopiér som hyperlink under fanen Startside.

 3. Gå til den RTF-placering, hvor du vil indsætte linket.

 4. Klik på Sæt ind under fanen Privat.

Hvis du f.eks. vil indsætte linket i en diskussion, kan du gå til værktøjet, oprette et emne, klikke på brødtekstområdet og derefter klikke på Sæt ind.

Toppen af siden

Udskrive notesider

 1. Klik på noten, du vil udskrive, på listen Note.

 2. Klik på knappen Office, klik på fanen Udskriv, og klik derefter på Udskriv.

Toppen af siden

Få vist ændring af tilladelser for værktøjet Notesblok

Bemærk: Du kan ikke ændre de tilladelser, der er tildelt til medlemsroller i SharePoint Workspace 2010-områder. Afhængigt af din rolle kan du muligvis ændre tilladelser i 2007 (eller tidligere) arbejdsområder.

Hvis du vil se de tilladelser, der i øjeblikket er tildelt til medlemsroller, skal du klikke på fanen Arbejdsområde, klikke på Egenskaber og derefter klikke på Tilladelser.

Alle medlemmer undtaget gæster har som standard tilladelse til at oprette, redigere og slette notesider.

Se Få vist eller ændre tilladelser for arbejdsområdeværktøjer for at få oplysninger om at ændre standardtilladelserne for et værktøj.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×