Værktøjet Diskussion 2007

Med værktøjet Diskussion 2007 kan du deltage i detaljerede meningsudvekslinger med medlemmerne af et arbejdsområde. En typisk diskussion omfatter et hovedemne med et eller flere svar og svar på svar. I modsætning til en chatsession, som viser en løbende strøm af svar i en flad visning, kan du i en diskussion se hele "tråden" for en samtale i en hierarkisk struktur.

Hvad vil du foretage dig?

Om funktioner i værktøjet Diskussion

Føje et nyt hovedemne til en diskussion

Føje et svaremne til en diskussion

Slette et emne

Læse et emne

Arbejde med vedhæftede filer

Redigere et emne

Søge i en diskussion

Skifte mellem kategoriserede visninger og datovisninger

Oprette hyperlinks til emner

Udskrive emner

Importere emner

Eksportere emner

Angive tilladelser

Om funktioner i værktøjet Diskussion

Værktøjet Diskussion har to hovedvinduer: Emnelisten, hvor du kun får vist linjen Emne for hvert emne, og vinduet Brødtekst, hvor du kan se indholdet i emnet.

Funktioner i værktøjet Diskussion i Groove

1. Klik på kolonneoverskrifter for at sortere emnelisten

2. Emnet indeholder en vedhæftet fil

3. Klik for at skjule emneafsnittet

4. Klik for at udvide emneafsnittet

5. Vinduesopdeler: Træk op eller ned

6. Vinduet Brødtekst

Hvis du klikker på kolonneoverskrifterne, ændres sorteringsrækkefølgen mellem stigende og faldende kronologisk rækkefølge. Bemærk, at uanset sorteringsrækkefølgen så bliver svaremner altid sammen med det overordnede emne i den hierarkiske struktur.

Ud over at klikke på symbolerne for udvidelse (+) eller skjulning (-) for at udvide eller skjule bestemte hierarkiske afsnit kan du udvide eller skjule alle hierarkiske afsnit ved at klikke på Udvid alle eller Skjul alle i afsnittet Hurtig visning under fanen Startside.

Toppen af siden

Føje et nyt hovedemne til en diskussion

Afhængigt af den aktuelle sorteringsrækkefølge af emnelisten placeres et nyt hovedemne enten først eller sidst på listen.

Sådan oprettes et nyt hovedemne

 1. Klik på Nyt under fanen Startside, og klik derefter på Emne.

 2. Indtast en titel i feltet Emne.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i feltet Kategori:

  • Vælg en kategori på rullelisten.

  • Klik på plusknappen (+) for at tilføje en ny, brugerdefineret kategori.

 4. Indtast tekst og andre typer data i brødtekstfeltet.

  Højreklik et vilkårligt sted i brødteksten for at se indstillinger til formatering af tekst. Du kan også tilføje RTF-funktioner som f.eks. billeder og hyperlinks. Klik på Vedhæft for at vedhæfte en eller flere filer.

 5. Klik på Gem og luk under fanen Startside.

Toppen af siden

Føje et svaremne til en diskussion

 1. Vælg det emne, du vil besvare.

  Hvis du f.eks. besvarer et emne, der allerede har andre svar, skal du vælge det emne, du besvarer, ikke et af de andre svar.

 2. Klik på Nyt under fanen Startside, og klik derefter på Svar.

 3. Udfyld svaremneformularen på samme måde som med et hovedemne.

  Du kan acceptere standardemnetitlen til svar (baseret på det overordnede emne i den hierarkiske struktur) eller erstatte den med et ny.

Toppen af siden

Slette et emne

De værktøjstilladelser, der er tildelt din rolle i arbejdsområdet, giver dig som regel mulighed for kun at slette de emner eller svar, du føjer til værktøjet Diskussion. Husk, at hvis du sletter et emne, sletter du også de tilhørende svar.

 1. Vælg et eller flere emner.

 2. Klik på Slet under fanen Startside.

 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Toppen af siden

Læse et emne

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at læse et diskussionsemne:

 • Dobbeltklik på emnet for at åbne det.

 • Få vist emnet i eksempelområdet. Du kan gøre området større eller mindre ved at trække i vinduesopdeleren. Tryk på F8 eller Skift+F8 for at få vist det næste eller forrige emne i eksempelområdet.

Toppen af siden

Arbejde med vedhæftede filer

Feltet til vedhæftede filer i et diskussionsemne indeholder følgende knapper:

Ikon for vedhæftet fil

Klik for at markere en eller flere filer, som du vil vedhæfte fra filsystemet.

Ikon for åbning af vedhæftet fil

Klik for at åbne de valgte vedhæftede filer. Hvis du har redigeringstilladelser til emnet, kan du redigere filen i det tilhørende program, hvorefter dine opdateringer gemmes i SharePoint Workspace, når du gemmer opdateringerne. Hvis du ikke har redigeringstilladelser til emnet, åbnes en skrivebeskyttet version af filen i det tilhørende program.

Ikon for lagring af vedhæftet fil

Klik for at gemme de valgte vedhæftede filer på en placering i filsystemet, som du har angivet.

Ikon for sletning af vedhæftet fil

Klik for at slette de valgte vedhæftede filer.

Toppen af siden

Redigere et emne

De værktøjstilladelser, der er tildelt din rolle i arbejdsområdet, giver dig som regel mulighed for kun at redigere de emner eller svar, du føjer til værktøjet Diskussion.

 1. Vælg det emne, du vil redigere, og tryk på Enter.

 2. Rediger emnefelterne efter behov.

 3. Klik på Gem og luk under fanen Startside.

Toppen af siden

Søge i en diskussion

Hvis du vil søge i en diskussion, skal du bruge den fremgangsmåde, der er beskrevet under Søge efter poster i et brugerdefineret værktøj i 2007.

Toppen af siden

Skifte mellem kategoriserede visninger og datovisninger

Du kan skifte datavisningen i en diskussion, så du får vist emnerne og de tilhørende svar enten Efter dato eller Efter kategori.

Klik på Arranger under fanen Startside i ruden Hurtig visning, og vælg den ønskede indstilling.

Toppen af siden

Oprette hyperlinks til emner

Hvis du vil oprette hyperlinks til diskussionsemner (eller visninger i værktøjet Diskussion), skal du benytte den fremgangsmåde, der er beskrevet under Oprette hyperlinks til poster i et brugerdefineret værktøj i 2007.

Toppen af siden

Udskrive emner

Hvis du vil udskrive i en diskussion, skal du bruge den fremgangsmåde, der er beskrevet under Udskrive poster i et brugerdefineret værktøj i 2007.

Toppen af siden

Importere emner

Hvis du vil importere emner i en diskussion, skal du bruge den fremgangsmåde, der er beskrevet under Importere poster i et brugerdefineret værktøj i 2007.

Toppen af siden

Eksportere emner

Hvis du vil eksportere fra en diskussion, skal du bruge den fremgangsmåde, der er beskrevet under Eksportere poster fra et brugerdefineret værktøj i 2007.

Toppen af siden

Angive tilladelser

Hvis du vil angive tilladelser for en diskussion, skal du bruge den fremgangsmåde, der er beskrevet under Angive tilladelse i et brugerdefineret værktøj i Groove.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×