Vælge, hvordan stave- og grammatikkontrol skal fungere

Noget af det, der står i dette emne, gælder ikke for alle sprog.

Stave- og grammatikfejl kan distrahere læserne i forhold til den tekst, du sætter ind i dine dokumenter. Det er derfor en god ide at udelukke disse fejl. Ikke desto mindre har du sikkert dine egne præferencer for, hvordan du vil bruge Microsoft Office-programmet til at gøre det. Du foretrækker måske at udføre stavekontrol på én gang, når du er færdig med et dokument. Eller måske vil du bruge automatisk stave- og grammatikkontrol (de bølgede røde, blå og grønne understregninger) til at holde mængden af fejl på et minimum, mens du arbejder.

I denne artikel forklares det, hvordan du kan tilpasse korrekturværktøjerne og anvende dem på det Microsoft Office-program, du bruger.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist korrekturindstillinger

Vælge indstillinger for Autokorrektur

Vælge indstillinger for stavekontrol, der gælder for alle Office-programmer

Ændre funktionen af stavekontrollen i baggrunden

Forbedre resultaterne af stavekontrollen ved brug af kontekstafhængig stavekontrol

Ændre indstillinger for grammatikkontrol i Outlook og Word

Outlook

Word

Vælge indstillinger for stavekontrol i Outlook

Aktivere eller deaktivere felter til stavekontrol i Project

Få vist korrekturindstillinger

Mange af fremgangsmåderne i denne artikel kræver, at du først får vist korrekturindstillingerne.

Hvilket program i 2007 Microsoft Office-system anvender du?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade, og klik derefter på Access-indstillinger.

 2. Klik på Korrektur.

Toppen af siden

Excel

 1. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade, og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på Korrektur.

Toppen af siden

InfoPath

 • Klik på Stavekontrol i menuen Funktioner, og klik derefter på Indstillinger for stavekontrol.

  Bemærk  Du skal åbne en fil, inden du kan vælge Indstillinger for stavekontrol. Opret eller åbn en fil for at gøre denne kommando tilgængelig.

Toppen af siden

OneNote

 • Klik på Stavekontrol i menuen Funktioner, og klik derefter på Indstillinger for stavekontrol.

  Bemærk  Du skal åbne en fil, inden du kan vælge Indstillinger for stavekontrol. Opret eller åbn en fil for at gøre denne kommando tilgængelig.

Toppen af siden

Outlook

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, klik på fanen Stavekontrol, og klik derefter på Stavekontrol og autokorrektur.

 2. Klik på Korrektur.

Toppen af siden

PowerPoint

 1. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade, og klik derefter på PowerPoint-indstillinger.

 2. Klik på Korrektur.

Toppen af siden

Project

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på fanen Stavekontrol, og klik derefter på Flere indstillinger for stavekontrol.

Toppen af siden

Publisher

 • Klik på Stavekontrol i menuen Funktioner, og klik derefter på Indstillinger for stavekontrol.

  Bemærk  Du skal åbne en fil, inden du kan vælge Indstillinger for stavekontrol. Opret eller åbn en fil for at gøre denne kommando tilgængelig.

Toppen af siden

Visio

 • Klik på Stavekontrol i menuen Funktioner, og klik derefter på Indstillinger for stavekontrol.

  Bemærk  Du skal åbne en fil, inden du kan vælge Indstillinger for stavekontrol. Opret eller åbn en fil for at gøre denne kommando tilgængelig.

Toppen af siden

Word

 1. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade, og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Korrektur.

Toppen af siden

Vælge indstillinger for Autokorrektur

Du finder flere oplysninger under Oprette eller ændre automatiske rettelser.

Toppen af siden

Vælge indstillinger for stavekontrol, der gælder for alle Office-programmer

Hvis du vil have vist og ændre disse indstillinger, skal du først have vist korrekturindstillingerne. Derefter kan du få vist og ændre de indstillinger, der er beskrevet i de følgende afsnit.

Vælge de globale Office-indstillinger for stavekontrol

Nogle af indstillingerne i det vindue, der vises, gælder for alle Microsoft Office-programmer. Uanset hvilket program du bruger til at ændre indstillingen, gælder den valgte indstilling for alle programmer.

Følgende er en liste over indstillingerne og deres funktion.

Marker dette afkrydsningsfelt

Hvis du vil

Ignorer ord med kun STORE BOGSTAVER

Ignorere ord, hvor alle bogstaverne er med store bogstaver. Hvis du f.eks. vælger denne indstilling, markerer stavekontrollen ikke ABC som en fejl.

Ignorer ord, der indeholder tal

Ignorere ord, der indeholder tal. Hvis du f.eks. vælger denne indstilling, markerer stavekontrollen ikke a1b2c3 som en fejl.

Ignorer internet- og filadresser

Ignorere ord, som er internet- og filadresser. Som eksempler på ord, stavekontrollen ignorerer, når denne indstilling er valgt, kan nævnes:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Meddelelse om gentagne ord

Ignorere gentagne ord. Hvis du f.eks. vælger denne indstilling, markerer stavekontrollen ikke bip bip som en fejl.

Brug accenter ved store bogstaver på fransk

Have besked om franske ord, der indeholder store bogstaver, som mangler accenttegn.

Når du bruger den franske (canadiske) dialekt, er denne indstilling altid aktiveret, fordi ordbogen til dette sprog indeholder accenter ved store bogstaver i ord på dette sprog. Det betyder, at indstillingen er valgt som standard, når du gør følgende:

 • Bruger Fransk (Canada) som Primært redigeringssprog. Du finder flere oplysninger under Vælge sprogindstillinger for Office.

 • Udfører stavekontrol af en tekst på dialekten Fransk (Canada).

Vis kun forslag fra hovedordbogen

Foreslå kun ord fra hovedordbogen, der er indbygget i stavekontrollen. Hvis du vælger denne indstilling, medtages ord fra de brugerdefinerede ordbøger ikke på listen over foreslåede ord, når du udfører stavekontrol af et dokument.

Vælge en fransk indstilling

Den anden indstilling, der gælder for alle Microsoft Office-programmer, er menuen Franske indstillinger. Denne indstilling gælder kun for tekst på fransk.

Forklaringer på indstillingerne i denne menu.

Indstilling

Effekt

Ny stavemåde

Klik på denne indstilling for at bruge staveregler, der er blevet anbefalet af Det Franske Akademi siden retskrivningsreformen i 1990. Hvis du vælger denne indstilling, bliver ord, der ikke staves i overensstemmelse med disse regler, behandlet som fejl. Og ved forkert stavede ord foreslår stavekontrollen kun ord fra den nye ordbog, der indeholder ord, der ikke er omfattet af retskrivningsreformen.

Traditionel stavemåde

Klik på denne indstilling for at bruge staveregler fra før retskrivningsreformen i 1990. Hvis du vælger denne indstilling, bliver ord, der ikke er stavet i overensstemmelse med disse regler, behandlet som fejl. Og ved forkert stavede ord foreslår stavekontrollen kun ord fra den traditionelle ordbog, der indeholder ord, der ikke er omfattet af retskrivningsreformen.

Traditionelle og nye stavemåder

Hvis du klikker på denne indstilling, accepterer stavekontrollen ord som korrekt stavet, uanset om de er stavet i overensstemmelse med den nye eller den traditionelle stavemåde. Og ved forkert stavede ord foreslås ord fra både den nye og den traditionelle ordbog.

Hvis du f.eks. klikker på indstillingen Traditionel stavemåde og redigerer et dokument med det franske ord bruler, behandles ordet som en fejl af stavekontrollen, fordi dette er ordets stavemåde efter reformen. Men hvis du klikker på indstillingen Ny stavemåde eller indstillingen Traditionelle og nye stavemåder, behandles ordet ikke som en fejl.

Du finder flere oplysninger om Det Franske Akademis retskrivningsreform i 1990 under Les nouveaux outils linguistiques français.

Toppen af siden

Ændre funktionen af stavekontrollen i baggrunden

Mens du arbejder i et dokument, kan stavekontrollen arbejde i baggrunden og søge efter stavefejl. Når du er færdig med den kladde, du arbejder på, kan stavekontrollen udføres hurtigere. Det kan spare tid, især ved store dokumenter.

Bemærk  I Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel og Microsoft Office Project er disse indstillinger ikke tilgængelige. Stavekontrollen kan ikke arbejde i baggrunden i disse programmer.

Hvis du vil have vist og ændre disse indstillinger, skal du først have vist korrekturindstillingerne. Derefter kan du få vist og ændre de indstillinger, der er beskrevet i de følgende afsnit.

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol

I de fleste tilfælde skal afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol være markeret. Du kan vælge at fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt af bl.a. følgende årsager:

 • Du vil skjule stavefejl (de bølgede røde understregninger) i Microsoft Office Outlook-emner, som du redigerer.

 • Du bruger en computer, der kører langsomt som følge af hardwarebegrænsninger (f.eks. på grund af manglende hukommelse eller CPU-hastighed) eller softwarebegrænsninger (f.eks. fordi du kører mange store programmer samtidigt).

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl (bølgede røde understregninger).

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl, hvis Microsoft Office-programmet skal markere stavefejl automatisk, mens du skriver. Ved at fjerne markeringen kan du gå ud fra, at du ikke skal rette en masse stavefejl, når du er ved at være færdig med dit dokument. Det anvendte Microsoft Office-program markerer stavefejlene, mens du arbejder, så du nemt kan se dem ligesom i følgende eksempel.

Forkert stavet ord vises med en bølget, rød linje nedenunder.

Du finder flere oplysninger om brug af den automatisk stavekontrol under Stavekontrol og grammatikkontrol.

Aktivere eller deaktivere den automatiske stavekontrol

Hvilket program i 2007 Microsoft Office-system anvender du?

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

InfoPath

 • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl.

Toppen af siden

OneNote

 • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl.

Toppen af siden

Outlook

 • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol.

Bemærk  Stavekontrollen kan bruges til alle elementer bortset fra notater.

Toppen af siden

PowerPoint

 • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl.

Toppen af siden

Publisher

 • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl.

Toppen af siden

SharePoint Designer

 • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl.

Toppen af siden

Visio

 • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl.

Toppen af siden

Word

Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere eller deaktivere den automatiske stavekontrol i det aktuelt åbne dokument:

 1. Klik på navnet på den åbne fil under Undtagelser for.

 2. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl, men kun i dette dokument.

Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere eller deaktivere den automatiske stavekontrol i alle nye dokumenter, du opretter:

 1. Klik på Alle nye dokumenter under Undtagelser for.

 2. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl, men kun i dette dokument.

Vigtigt  Hvis du deaktiverer automatisk stavekontrol for en fil, som du deler med andre brugere, skal du muligvis underrette disse brugere om ændringen.

Toppen af siden

Forbedre resultaterne af stavekontrollen ved brug af kontekstafhængig stavekontrol

Hvis du vil have vist og ændre denne indstilling, skal du først have vist korrekturindstillingerne.

Har du nogensinde lavet en fejl i stil med følgende? I will see you their. I Outlook, PowerPoint og Word kan du markere afkrydsningsfeltet Brug kontekstafhængig stavekontrol for at få hjælp til at finde og rette denne type fejl.

Hvis du f.eks. har markeret afkrydsningsfelterne Brug kontekstafhængig stavekontrol og Løbende stavekontrol og fjernet markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl, markerer stavekontrollen fejlen og viser et forslag, når du højreklikker på det markerede ord som på følgende illustration.

Højreklik på en kontekstafhængig stavefejl, der er fundet af Office-programmet.

Bemærkninger  

 • Når du har installeret Microsoft Office, er markeringen i afkrydsningsfeltet Brug kontekstafhængig stavekontrol fjernet som standard, hvis systemet har mindre end 1 GB (gigabyte) RAM.

 • Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Brug kontekstafhængig stavekontrol på et system med lille hukommelse, kan det medføre en langsom ydeevne. Hvis du bemærker et sådant problem, når du bruger denne indstilling, kan du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug kontekstafhængig stavekontrol for at løse problemet.

Toppen af siden

Ændre indstillinger for grammatikkontrol i Outlook og Word

I Outlook og Word har du mulighed for både at udføre grammatikkontrol og stavekontrol. Hvis du vil have vist og ændre indstillinger for grammatik, skal du først have vist korrekturindstillingerne.

Aktivere eller deaktivere den automatiske grammatikkontrol

Du kan vælge at lade Outlook og Word markere grammatikfejl automatisk som vist på følgende illustration.

Højreklik på en grammatikfejl

Hvilket program i 2007 Microsoft Office-system anvender du?

Outlook

Word

Outlook

 • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende grammatikkontrol.

Bemærk  Grammatikkontrollen kan bruges til alle emner bortset fra notater.

Toppen af siden

Word

Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere eller deaktivere den automatiske grammatikkontrol i det aktuelt åbne dokument:

 1. Klik på navnet på den åbne fil under Undtagelser for.

 2. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul grammatikfejl, men kun i dette dokument.

Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere eller deaktivere den automatiske grammatikkontrol i alle nye dokumenter, du opretter:

 1. Klik på Alle nye dokumenter under Undtagelser for.

 2. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul grammatikfejl, men kun i dette dokument.

Vigtigt  Hvis du deaktiverer automatisk grammatikkontrol for en fil, som du deler med andre brugere, skal du muligvis underrette disse brugere om ændringen.

Toppen af siden

Aktivere grammatikkontrol på én gang

Marker afkrydsningsfeltet Kontroller grammatik samtidig med stavning, hvis du vil medtage grammatikfejl, når du udfører stavekontrol på én gang (f.eks. når du trykker på F7).

Få vist statistik for læsbarhed

Marker afkrydsningsfeltet Vis statistik for læsbarhed, hvis du vil have vist statistik for læsbarhed, når du er færdig med at udføre stavekontrol på én gang (f.eks. når du trykker på F7). Du finder flere oplysninger om denne funktion under Teste dokumentets læsbarhed.

Du finder flere oplysninger om brug af den automatisk grammatikkontrol under Stavekontrol og grammatikkontrol.

Kontrollere de regler, grammatikkontrollen anvender på det, du skriver

Du kan vælge en af følgende to indstillinger i menuen Sproglig stil: Kun grammatik eller Grammatik og sproglig stil. Hvis du vil ændre de regeltyper for grammatik og sproglig stil, som anvendes af grammatikkontrollen, når du kontrollerer det, du skriver, skal du klikke på Indstillinger. Du kan bruge dialogboksen Grammatikindstillinger til at få vist og foretage de ønskede ændringer. Du finder flere oplysninger under Vælge indstillinger for grammatik og sproglig stil.

Hvorfor er knapperne Sproglig stil og Indstillinger ikke tilgængelige i Outlook?

Problemet, der gør, at denne menu er utilgængelig i Microsoft Office Outlook, er kendt. Du kan komme uden om problemet ved at få vist korrekturindstillingerne fra et åbent emne.

 1. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade fra ethvert åbent Outlook-emne, f.eks. en e-mail, men ikke et note, og klik derefter på Redigeringsindstillinger.

 2. Klik på Korrektur.

Bemærk  Alle de ændringer, du foretager af disse indstillinger, gælder for alle de emner, du redigerer, ikke kun det emne, du aktuelt arbejder i.

Toppen af siden

Vælge indstillinger for stavekontrol i Outlook

 • Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Stavekontrol.

  • Hvis du vil køre stavekontrol på én gang, når du klikker på Send, skal du markere afkrydsningsfeltet Foretag altid stavekontrol før afsendelse.

  • Hvis du vil angive, at der ikke skal udføres stavekontrol af den oprindelige tekst i en meddelelse, når du svarer på eller videresender meddelelsen, skal du markere afkrydsningsfeltet Ignorer den oprindelige meddelelse ved svar eller videresendelse.

Toppen af siden

Aktivere eller deaktivere felter til stavekontrol i Project

Der er muligvis nogle felter i Microsoft Office Project, som du ikke vil udføre stavekontrol af.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Stavekontrol.

 2. Vælg Ja for et felt for at aktivere stavekontrol af det pågældende felt eller Nej for at deaktivere stavekontrol af det pågældende felt.

Toppen af siden

Gælder: SharePoint Designer 2007, Office 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2007, Excel 2007, Outlook 2007, Project Standard 2007, InfoPath Edit Mode 2007, Project 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Access 2007, Publisher 2007Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog