Vælge, hvordan stave‑ og grammatikkontrol skal fungere

Stave- og grammatikfejl kan distrahere læserne i forhold til den tekst, du sætter ind i dine dokumenter. Det er derfor en god ide at fjerne disse fejl. Ikke desto mindre har du sikkert dine egne præferencer for, hvordan du vil bruge Microsoft Office-programmet til at gøre det. Du foretrækker måske at udføre stavekontrol på hele dokumentet på én gang, når du er færdig. Eller måske vil du bruge automatisk stave- og grammatikkontrol (de bølgede røde, blå og grønne understregninger) til at holde mængden af fejl på et minimum, mens du arbejder.

I denne artikel forklares det, hvordan du kan tilpasse korrekturværktøjerne og anvende dem i det Office-program, du bruger.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist korrekturindstillinger

Vælge indstillinger for Autokorrektur

Vælge indstillinger for stavekontrol, der gælder for alle Office-programmer

Vælge de globale Office-indstillinger for stavekontrol

Vælge en fransk indstilling

Ændre funktionen af stavekontrollen i baggrunden

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul fejl (bølgede røde understregninger).

Aktivere eller deaktivere den automatiske stavekontrol

Forbedre resultaterne af stavekontrollen ved brug af kontekstafhængig stavekontrol

Ændre indstillinger for grammatikkontrol i Outlook og Word

Bemærk   Få mere at vide om stavekontrol og grammatikkontrol på et andet sprog i Kontrollere stavning og grammatik på et andet sprog.

Få vist korrekturindstillinger

Mange af fremgangsmåderne i denne artikel kræver, at du først får vist korrekturindstillingerne.

 1. Klik på fanen Filer, og klik på Indstillinger.
  Hvis du bruger Outlook, skal du klikke på Post og Stavekontrol og autokorrektur.

 2. Klik på Korrektur.

Toppen af siden

Vælge indstillinger for Autokorrektur

Du kan finde flere oplysninger i afsnittene Rette brugen af store bogstaver automatisk, Automatisk rette stavefejl og indsætte tekst og symboler og Automatisk rette stavning ved hjælp af hovedordbogen.

Toppen af siden

Vælge indstillinger for stavekontrol, der gælder for alle Office-programmer

Hvis du vil have vist og ændre disse indstillinger, skal du først få vist korrekturindstillinger. Derefter kan du få vist og ændre de indstillinger, der er beskrevet i de følgende afsnit.

Vælge de globale Office-indstillinger for stavekontrol

Nogle af indstillingerne i det vindue, der vises, gælder for alle Microsoft Office-programmer. Uanset hvilket program du bruger til at ændre indstillingen, gælder den valgte indstilling for alle programmer.

Følgende er en liste over indstillingerne og deres funktion.

Markér dette afkrydsningsfelt:

Hvis du vil:

Ignorer ord med kun STORE BOGSTAVER

Ignorere ord, hvor alle bogstaverne er store bogstaver. Hvis du f.eks. vælger denne indstilling, markerer stavekontrollen ikke ABC som en fejl.

Ignorer ord, der indeholder tal

Ignorere ord, der indeholder tal. Hvis du f.eks. vælger denne indstilling, markerer stavekontrollen ikke a1b2c3 som en fejl.

Ignorer internet‑ og filadresser

Ignorere ord, som er internet‑ og filadresser. Som eksempler på ord, stavekontrollen ignorerer, når denne indstilling er valgt, kan nævnes:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Meddelelse om gentagne ord

Advarer om gentagne ord. Hvis du f.eks. vælger denne indstilling, markerer stavekontrollen ikke bip bip som en fejl.

Brug accenter ved store bogstaver på fransk

Giver dig besked om franske ord, der indeholder store bogstaver, som mangler accenttegn.

Når du bruger fransk (canadisk), er denne indstilling altid aktiveret, fordi ordbogen til dette sprog indeholder accenter ved store bogstaver i ord på dette sprog. Det betyder, at indstillingen er valgt som standard, når du gør følgende:

Vis kun forslag fra hovedordbogen

Foreslå kun ord fra den hovedordbog, der er indbygget i stavekontrollen. Hvis du vælger denne indstilling, medtages ord fra de brugerdefinerede ordbøger ikke på listen over foreslåede ord, når du udfører stavekontrol af et dokument.

Vælge en fransk indstilling

Den anden indstilling, der gælder for alle Microsoft Office-programmer, er menuen Franske indstillinger. Denne indstilling gælder kun for tekst på fransk.

Forklaringer på indstillingerne i denne menu.

Indstilling

Effekt

Ny stavemåde

Klik på denne indstilling for at bruge staveregler, der er blevet anbefalet af Det Franske Akademi siden retskrivningsreformen i 1990. Hvis du vælger denne indstilling, bliver de ord, der ikke staves i overensstemmelse med disse regler, behandlet som fejl. Og ved forkert stavede ord foreslår stavekontrollen kun ord fra den nye ordbog, der indeholder ord, som ikke er omfattet af retskrivningsreformen.

Traditionel stavemåde

Klik på denne indstilling for at bruge staveregler fra før retskrivningsreformen i 1990. Hvis du vælger denne indstilling, bliver de ord, der ikke er stavet i overensstemmelse med disse regler, behandlet som fejl. Og ved forkert stavede ord foreslår stavekontrollen kun ord fra den traditionelle ordbog, der indeholder ord, ikke er omfattet af retskrivningsreformen.

Traditionelle og nye stavemåder

Hvis du klikker på denne indstilling, accepterer stavekontrollen ord som korrekt stavet, uanset om de er stavet i overensstemmelse med den nye eller den traditionelle stavemåde. Og ved forkert stavede ord foreslås ord fra både den nye og den traditionelle ordbog.

Hvis du f.eks. klikker på indstillingen Traditionel stavemåde og redigerer et dokument med det franske ord bruler, behandles ordet som en fejl af stavekontrollen, fordi dette er ordets stavemåde efter reformen. Men hvis du klikker på indstillingen Ny stavemåde eller indstillingen Traditionelle og nye stavemåder, behandles ordet ikke som en fejl.

Toppen af siden

Ændre funktionen af stavekontrollen i baggrunden

Mens du arbejder i et dokument, kan stavekontrollen arbejde i baggrunden og søge efter stavefejl. Når du er færdig med den kladde, du arbejder på, kan stavekontrollen udføres hurtigere. Det kan spare tid, især ved store dokumenter.

Bemærk    I Microsoft Access, Microsoft Excel og Microsoft Project er disse indstillinger ikke tilgængelige. Stavekontrollen kan ikke arbejde i baggrunden i disse programmer.

Hvis du vil have vist og ændre disse indstillinger, skal du først få vist korrekturindstillinger. Derefter kan du få vist og ændre de indstillinger, der er beskrevet i de følgende afsnit.

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol

I de fleste tilfælde skal afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol være markeret. Du kan vælge at fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt af bl.a. følgende årsager:

 • Du vil skjule stavefejl (de bølgede røde understregninger) i Microsoft Office Outlook-elementer, som du redigerer.

 • Du bruger en computer, der kører langsomt som følge af hardwarebegrænsninger (f.eks. på grund af manglende hukommelse eller CPU-hastighed) eller softwarebegrænsninger (f.eks. fordi du kører mange store programmer samtidigt).

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul fejl (bølgede røde understregninger).

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl, hvis Microsoft Office-programmet skal markere stavefejl automatisk, mens du skriver. Ved at fjerne markeringen kan du gå ud fra, at du ikke skal rette en masse stavefejl, når du er ved at være færdig med dit dokument. Det anvendte Microsoft Office-program markerer stavefejlene, mens du arbejder, så du nemt kan se dem ligesom i følgende eksempel.

Mispelled words are displayed with a wavy red line beneath them.

Aktivere eller deaktivere den automatiske stavekontrol

 1. Klik på fanen Filer, og klik på Indstillinger.
  Hvis du bruger Outlook, skal du klikke på Post og Stavekontrol og autokorrektur.

 2. Klik på Korrektur.

 3. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol.

Hvis du bruger Word, kan du slå automatisk stavekontrol fra for alle de dokumenter, du opretter fra nu af, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Følg trin 1 til 4 herover.

 2. Klik på Alle nye dokumenter under Undtagelser for.

 3. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl, men kun i dette dokument.

Bemærk    Hvis du deaktiverer automatisk stavekontrol for en fil, som du deler med andre brugere, skal du muligvis underrette disse brugere om ændringen.

Toppen af siden

Forbedre resultaterne af stavekontrollen ved brug af kontekstafhængig stavekontrol

Hvis du vil have vist og ændre denne indstilling, skal du først få vist korrekturindstillinger.

Har du nogensinde lavet en fejl i stil med følgende? I will see you their. I Outlook, PowerPoint og Word kan du markere afkrydsningsfeltet Brug kontekstafhængig stavekontrol for at få hjælp til at finde og rette denne type fejl.

Hvis du f.eks. har markeret afkrydsningsfelterne Brug kontekstafhængig stavekontrol og Løbende stavekontrol og fjernet markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl, markerer stavekontrollen fejlen og viser et forslag, når du højreklikker på det markerede ord som på følgende illustration.

Right-clicking a contextual spelling error found by the Office program.

Bemærkninger  

 • Når du har installeret Microsoft Office, er markeringen i afkrydsningsfeltet Brug kontekstafhængig stavekontrol fjernet som standard, hvis systemet har mindre end 1 GB (gigabyte) RAM.

 • Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Brug kontekstafhængig stavekontrol på et system med lille hukommelse, kan det medføre en langsom ydeevne. Hvis du bemærker et sådant problem, når du bruger denne indstilling, kan du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug kontekstafhængig stavekontrol for at løse problemet.

Toppen af siden

Ændre indstillinger for grammatikkontrol i Outlook og Word

I Outlook og Word har du mulighed for både at udføre grammatikkontrol og stavekontrol. Hvis du vil have vist og ændre indstillinger for grammatik, skal du først få vist korrekturindstillinger.

Hvad vil du foretage dig?

Aktivere eller deaktivere den automatiske grammatikkontrol

Outlook

Word

Aktivere grammatikkontrol på én gang

Få vist statistik for læsbarhed

Kontrollere de regler, grammatikkontrollen anvender på det, du skriver

Aktivere eller deaktivere den automatiske grammatikkontrol

Du kan vælge at lade Outlook og Word markere grammatikfejl automatisk som vist på følgende illustration.

Outlook

 • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende grammatikkontrol.

Bemærk    Grammatikkontrollen kan bruges til alle elementer bortset fra noter.

Word

Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere eller deaktivere den automatiske grammatikkontrol i det aktuelt åbne dokument:

 1. Klik på navnet på den åbne fil under Undtagelser for.

 2. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul grammatikfejl, men kun i dette dokument.

Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere eller deaktivere den automatiske grammatikkontrol i alle nye dokumenter, du opretter:

 1. Klik på Alle nye dokumenter under Undtagelser for.

 2. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul grammatikfejl, men kun i dette dokument.

Vigtigt    Hvis du deaktiverer automatisk grammatikkontrol for en fil, som du deler med andre brugere, skal du muligvis underrette disse brugere om ændringen.

Toppen af siden

Aktivere grammatikkontrol på én gang

Markér afkrydsningsfeltet Kontrollér grammatik samtidig med stavning, hvis du vil medtage grammatikfejl, når du udfører stavekontrol på én gang (f.eks. når du trykker på F7).

Få vist statistik for læsbarhed

Markér afkrydsningsfeltet Vis statistik for læsbarhed, hvis du vil have vist statistik for læsbarhed, når du er færdig med at udføre stavekontrol på én gang (f.eks. når du trykker på F7). Du kan finde flere oplysninger om denne funktion under Teste dokumentets læsbarhed.

Kontrollere de regler, grammatikkontrollen anvender på det, du skriver

Du kan vælge en af følgende to indstillinger i menuen Sproglig stil: Kun grammatik eller Grammatik og sproglig stil. Hvis du vil ændre de regeltyper for grammatik og sproglig stil, som anvendes af grammatikkontrollen, når du kontrollerer det, du skriver, skal du klikke på Indstillinger. Du kan bruge dialogboksen Grammatikindstillinger til at få vist og foretage de ønskede ændringer. Du kan finde flere oplysninger under Vælge indstillinger for grammatik og sproglig stil.

Hvorfor er knapperne Sproglig stil og Indstillinger ikke tilgængelige i Outlook?

Det problem, som medfører, at denne menu er utilgængelig i Microsoft Outlook, er kendt. Du kan komme uden om problemet ved at få vist korrekturindstillingerne fra et åbent element.

Bemærk    Alle de ændringer, du foretager af disse indstillinger, gælder for alle de elementer, du redigerer, ikke kun det element, du aktuelt arbejder i.

Toppen af siden

Vælge indstillinger for stavekontrol i Outlook

 • Klik på Indstillinger under fanen Filer, og klik derefter på Post.

  • Hvis du vil køre stavekontrol på én gang, når du klikker på Send, skal du markere afkrydsningsfeltet Foretag altid stavekontrol før afsendelse.

  • Hvis du vil angive, at der ikke skal udføres stavekontrol af den oprindelige tekst i en meddelelse, når du svarer på eller videresender meddelelsen, skal du markere afkrydsningsfeltet Ignorer den oprindelige meddelelse ved svar eller videresendelse.

Toppen af siden

Aktivere eller deaktivere felter til stavekontrol i Project

Der er muligvis nogle felter i Microsoft Project, du ikke vil udføre stavekontrol af.

 1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på Korrektur.

 2. Under Ved stavekontrol i Project skal du fjerne markeringen i alle afkrydsningsfelterne ud for de felter, du ikke vil foretage stavekontrol af.

Toppen af siden

Gælder: Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Visio 2013, Visio 2010, Word 2013, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project 2013 Standard, Visio 2016 PreviewVar disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog